Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

T-Mobile Polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom prawie 16 milionów Klientów stosując udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Nadrzędnym celem T-Mobile jest budowanie długofalowych relacji z Klientami w oparciu o zrozumienie ich indywidualnych potrzeb oraz dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych. W tym celu T-Mobile wdrożyła szereg rozwiązań dla osób niepełnosprawnych (dysfunkcje słuchu, wzroku oraz upośledzenia ruchowe) oraz rozpoczęła współpracę z firmami oferującymi innowacyjne usługi dla osób niepełnosprawnych.

 

TELeFONY Z UDOGODNIENIAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • T-Mobile oferuje telekomunikacyjne urządzenia końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne.
    T-Mobile oferuje pomoc pracownika we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej w jednostce obsługującej użytkowników końcowym lub telefonicznie.

 

OSOBY NIESŁYSZĄCE I NIEDOSŁYSZĄCE

  • T-Mobile udostępni możliwość komunikacji audiowizualnej osoby niesłyszącej lub niemówiącej z tłumaczem polskiego języka migowego lub systemu językowo – migowego. Lista punktów sprzedaży usług, w których dostępne będą urządzenia umożliwiające taką komunikację znajduje się w załączniku. Udogodnienie to zostanie wprowadzone w najbliższym czasie, zgodnie z terminem określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

 
OSOBY NIEWIDZĄCE LUB SŁABOWIDZĄCE

  • T-Mobile udostępnia osobom słabowidzącym udogodnienie polegające na możliwości pokazania na monitorze komputera informacji dotyczących świadczonych usług telekomunikacyjnych w formacie umożliwiającym zapoznanie się takiej osobie z tymi informacjami.

 
OSOBY Z UPOŚLEDZENIEM NARZĄDU RUCHU

  • Jednostki T-Mobile obsługujące użytkowników końcowych spełniają wymogi dostępności dla osób z upośledzeniem narządu ruchu. T-Mobile dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności z wymogami przepisów dotyczących dostosowania swoich punktów sprzedaży do obsługi osób niepełnosprawnych.