Analiza Ruchu Big Data

Stań się liderem w swojej branży dzięki zaawansowanym analizom Big Data.

We współczesnym świecie wykorzystywanie danych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu i budowania pozycji rynkowej firmy. T-Mobile jako jedyny operator łączy nowoczesną technologię
z komercyjnym wykorzystaniem danych. Korzystając z naszych analiz Big Data masz dostęp do informacji o całym przekroju populacji i zasięgu ogólnokrajowym.

Blockchain

Oferta

Dane z analizy dostarczamy w formie zagregowanych i zanonimizowanych danych liczbowych i/lub w formie kompleksowego raportu z wizualizacją danych. Każdą analizę tworzymy w oparciu o indywidualne potrzeby biznesowe Klienta i jego branżę. W sporządzaniu analiz możemy oprzeć się na danych z ostatnich 12 miesięcy.

Nasze analizy zawierają następujące informacje:

Skala ruchu

Reprezentatywna liczba użytkowników sieci T-Mobile, pozwala ustalić średnią liczbę wizyt oraz ich powtarzalność w danym miejscu, poznać wielkość grupy docelowej, przeanalizować działanie kampanii promocyjnych i wyznaczyć cele marketingowe na przyszłość.

Współ-
odwiedzanie

Możliwość poznania innych miejsc i lokalizacji odwiedzanych przez użytkowników sieci T-Mobile zauważonych w wybranej przez Ciebie lokalizacji.

Źródła ruchu

Siła oddziaływania obiektu handlowego dzięki wykorzystaniu danych catchment area.

Profile

Możliwość poznania profilu użytkowników sieci T-Mobile opartego o zanonimizowane i zagregowane dane behawioralne.

Potencjał strefy

Możliwość oszacowania szansy powodzenia biznesu, poprzez weryfikację potencjału wybranego obszaru, opartą na danych behawioralnych i lokalizacyjnych.

Usługi dodatkowe
i opcje rozbudowy

 • Antyfraud Api

  Usługa umożliwiająca wykrywanie zachowań antyfraudowych, w tym kradzieży tożsamości. W zależności od potrzeb biznesowych Klienta dajemy możliwość autoryzacji użytkownika, jego scoringu, a także informacji czy w ostatnim czasie była wymieniana karta SIM.

 • Mobile Advertising

  Unikalne rozwiązanie reklamowe, polegające na dystrybucji wiadomości reklamowych SMS/MMS/Mail do specjalnie wyselekcjonowanej dla Ciebie bazy danych użytkowników sieci T-Mobile ze zgodą marketingową. Selekcja kontaktów odbywa się w oparciu o analizę Big Data, dzięki czemu masz pewność dopasowania grupy odbiorców do swoich potrzeb.

Proces przetwarzania
oraz udostępniania danych

 • Zbieranie i anonimizacja
  danych z sieci operatora

  Weryfikacja danych z różnych źródeł, w tym danych sieciowych.

 • Przetwarzanie oraz
  analizy danych

  Dane są anonimizowane i agregowane oraz łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

 • Business
  intelligence

  Dane podlegają analizie aby w pełni odpowiedzieć na potrzeby biznesowe Klienta.

 • Dane on-line /
  dane off-line

  Dane przekazywane są w formie raportu, zawierającego m.in.:

  • liczebność danej strefy,
  • ruch turystyczny,
  • analizę przemieszczeń.

Big Data
w zarządzaniu kryzysowym

Dzięki analizie anonimowych danych o przemieszczaniu się milionów telefonów komórkowych uzyskujemy dostęp do unikalnych informacji o rozmieszczeniu i migracji ludności.

 

Przykładowe zastosowania
w zarządzaniu kryzysowym:

 • Monitorowanie imprez masowych

  1

  Informacja o liczbie oraz przepływie ludności przed, w czasie i po imprezie ma kluczowe znaczenie dla jej bezpieczeństwa.

 • Określenie liczby ludności w określonym przedziale czasowym

  2

  W odróżnieniu od ogólnodostępnych danych statystycznych, Analiza Ruchu Big Data T-Mobile pozwala oszacować z wysokim prawdopodobieństwem faktyczną liczbę ludności przebywającą np. w typowy dzień roboczy w centrum wielkiego miasta. W przypadku zagrożenia, czy incydentu terrorystycznego, taka informacja może mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

 • Określanie liczby ludności w strefie zagrożenia

  3

  W przypadku skażenia powietrza kluczowe może być szybkie określenie faktycznej liczby ludności, do której należy dotrzeć ze środkami pomocy lub którą należy ewakuować.

 • Analizy danych historycznych

  4

  Dane historyczne są analizowane w celu lepszej alokacji zasobów, przygotowania zabezpieczenia imprez czy przygotowania planów zarządzania kryzysowego.

Przykład analizy

Przykład analizy dotyczącej
zasięgu obiektu handlowego

 • 1

  Definicja obszaru behawioralnej strefy zasięgu (BCA) i jego porównanie ze strefą dojazdową i/lub innymi definicjami catchment area (jeśli zostały określone przez Klienta).

 • 2

  Podział strefy na centralną i drugorzędną w oparciu o analizę penetracji klientów regularnych.

 • 3

  Potencjał BCA określony przez:

  • liczbę mieszkańców,
  • liczbę miejsc pracy (populacja pracująca),
  • strukturę wiekową,
  • średnie zarobki,
  • średnią wielkość gospodarstwa,
  • strukturę zabudowy (domy jednorodzinne itp.).
 • 4

  Mapa penetracji – jaki odsetek mieszkańców poszczególnych okolic odwiedził centrum w analizowanym okresie.

 • 5

  Penetracja klientów lojalnych i okazjonalnych.

Mapa penetracji

Zalety produktu

Optymalizacja
kosztów

Zmniejszenie kosztów dzięki zaawansowanej analityce.

Dane
behawioralne

Dane o faktycznych zachowaniach ponad 6mln użytkowników sieci T-Mobile.

Profile klientów
i nie-klientów

Identyfikacja istniejącego i niewykorzystanego potencjału centrum.

Dopasowana
oferta

Elastyczna oferta dla aktualnych i przyszłych Klientów.

Catchment
behawioralny

Rzeczywista strefa oddziaływania Twojego biznesu.

Benchmarki
i porównania

Twój biznes na tle konkurencji.

Cross-usage

Przepływ klientów pomiędzy wybranymi lokalizacjami.

Dane
historyczne

Możliwość śledzenia trendów i zmian sytuacji na rynku.

Segmentacja
klientów

Różnicowanie klientów okazjonalnych i regularnych.

Materiały
do pobrania

 • Przewodnik po Internecie rzeczy

Masz pytania lub potrzebujesz oferty?

Skontaktuj się z doradcą

Polecane treści

Zobacz wszystkie artykuły w strefie wiedzy

Pytania i odpowiedzi

Na czym bazuje T-Mobile przygotowując analizy Big Data?

T-Mobile przetwarza dane zanonimizowane o użytkownikach swojej sieci, którzy wyrazili na to zgodę, zgodnie z rozporządzeniem RODO. Zbieranie zgód jest procesem ciągłym, dzięki czemu nasza baza stale się powiększa.

Jakie dane są udostępniane przez T-Mobile?

Udostępniamy tylko analizy oparte o dane zanonimizowane i zagregowane do minimum 5 osób. Analizy pokazują wnioski z działań grupowych i wskazówki biznesowe, a nie pojedyncze działania użytkowników np. informacja, ile osób przebywało w godzinach szczytu w centrum miasta i jaki był ich profil demograficzny.

Jeśli T-Mobile bazuje na danych użytkowników jedynie swojej sieci, to czy taka próba jest miarodajna w perspektywie całego społeczeństwa?

Analizy, które przygotowujemy są oparte o największą próbę badawczą dostępną na rynku. Na tej podstawie dane są ekstrapolowane do poziomu całej populacji.

Co jest potrzebne do zamówienia analizy?

Każda analiza poprzedzona jest wywiadem z Klientem. Wiedząc jakie ma potrzeby biznesowe, dostosowujemy do nich zakres projektu. Zapraszamy do kontaktu z nami i omówienia
szczegółów usługi.

Dzień dobry!
w czym możemy pomóc?
5000
...