hub4industry
European Digital Innovation Hub (EDIH)

Wspieramy firmy w ewolucji do Fabryki Przyszłości – T-Mobile, hubraum (inkubator technologii grupy Duetsche Telekom) i T-Systems wspólnie z innymi konsorcjantami tworzą hub4industry – hub, który jest kompleksowym punktem wsparcia dla polskich małych i średnich firm, sektora publicznego i pozostałych podmiotów.

Jest to unikalne miejsce, które łączy w sobie nowoczesne technologie, wiedzę i doświadczenie. Naszym celem jest tworzenie rozwiązań, które przekształcają biznesy i przyspieszają cyfrową transformację.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym rewolucyjnym projektem – hub4Industry!

hub4industry

Wspieramy firmy w ewolucji do Fabryki Przyszłości - T-Mobile,

Hub4industry pomaga przedsiębiorstwom w ewolucji do fabryki przyszłości. Naszym celem jest podniesienie konkurencyjności rynkowej polskich firm poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i rozwiązań.

Klienci hub4industry otrzymują kompleksowe doradztwo w obszarze przemysłu 4.0 – od koncepcji, aż do wdrożenia. Mają możliwość na żywo zobaczyć technologie zaadaptowane w wiodących przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, wziąć udział w szkoleniach, warsztatach przygotowujących do planowania i wdrożenia zrównoważonych zmian.

Program skierowany jest dla wszystkich przedsiębiorstw – szczególnie produkcyjnych – w głównej mierze z województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Przykładem efektów współpracy z hub4industry jest wzrost cyfryzacji przedsiębiorstwa, zwiększenie wydajności produkcji i niezawodności systemów, poprawienie cyberbezpieczeństwa, czy podniesienie kwalifikacji kadry inżynierskiej.

Projekt hub4industry jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027 oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet II, Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.22 „Współfinansowanie działań EDIH.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 25 878 347,92 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 23 795 962,34 PLN

Nasze zaangażowanie w projekt:

W ramach naszego zaangażowania w projekt tworzymy w Krakowie (hubraum ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków) nowoczesny showroom prezentujący rozwiązania technologiczne Przemysłu 4.0 z zakresu: łączności i rozwiązań typu SD-LAN, 5G, Internet of Things (IoT), cyberbezpieczeństwa i robotyki. Już wkrótce zaprosimy do naszego showroomu firmy zainteresowane wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań w swoich firmach.

 

Firmy gotowe już do wdrożenia naszych rozwiązań z zakresu IoT, new generation connectivity, czy z obszaru bezpieczeństwa zaprosimy do przetestowania jednej z poniższych usług w ramach projektów proof of concept.

logo T-Mobile oraz HUBRAUM tech incubator of T-Mobile
logo T-Mobile oraz HUBRAUM tech incubator of T-Mobile

Testuj nasze usługi

New Generation Connectivity

SD-LAN to kompleksowa oferta bezpiecznego dostępu do Internetu z zarządzaniem ruchem dla efektywnego wykorzystania łącza. Sprawdzi się w przypadku firm, które szukają prostych, ale kompleksowych rozwiązań, niewymagających zaangażowania oraz budowania własnych zasobów i kompetencji IT.

Co wyróżnia usługę?

  • Zarządzanie z chmury
  • Dostęp do narzędzi monitoringu i analitycznych
  • Instalacja urządzeń i konfiguracja usługi przez T-Mobile
  • Wsparcie techniczne 24/7/365
  • Gwarancja SLA

IoT

Internet rzeczy (IoT) to koncepcja będąca podstawą rozwiązań z kategorii „smart”. Inteligentne urządzenia gromadzą, przetwarzają i analizują dane pozwalając zautomatyzować wiele procesów. T-Mobile oferuje rozwiązania takie jak: smart meetering (opomiarowanie mediów: woda, ciepło), monitoring pracy maszyn (np. budowlanych), zdalny pomiar jakości wody, inteligentne parkingi, wideo analiza (monitoring linii produkcyjnych i pracowników) oraz pomiar parametrów środowiskowych (gleba, powietrze, zwierzęta).

Cybersecurity

Audyt bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej i używanych aplikacji to usługa polegająca na aktywnych przeprowadzeniu testów bezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych, których efektem jest inwentaryzacja używanych zasobów, ich faktyczna konfiguracja i istniejące podatności. Usługa znacznie zwiększa świadomość realnych zagrożeń bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej i przetwarzanych zasobów oraz danych.

Audyty cyberbezpieczeństwa sieci IT to przygotowywanie i przeprowadzanie analiz konfiguracji i audytów bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej przedsiębiorstwa, aplikacji webowych, a także oceny świadomości pracowników w zakresie zagrożeń wynikających ze stosowanych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych.

Oferowane w projekcie usługi zwiększają wiedzę o zagrożeniach i dostępnych rozwiązań zabezpieczających. To pierwszy krok do zaplanowania odpowiednich inwestycji i poprawy cyberbezpieczeństwa.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą ze statusem MŚP*, który nie wykorzystał całej kwoty pomocy de minimis i jesteś zainteresowany przetestowaniem wybranej z powyższych usług, wypełnij formularz! Przeanalizujemy Twoje zgłoszenie i wrócimy do Ciebie z informacją.

*Roczny obrót nie może przekraczać 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie może przekraczać 43 mln euro. Zatrudnienie poniżej 250 osób.

Wypełnij formularz
Dzień dobry!
w czym możemy pomóc?
5000
...