hub4industry
European Digital Innovation Hub (EDIH)

Wspieramy firmy w ewolucji do Fabryki Przyszłości – T-Mobile, hubraum (inkubator technologii grupy Duetsche Telekom) i T-Systems wspólnie z innymi konsorcjantami tworzą hub4industry – hub, który jest kompleksowym punktem wsparcia dla polskich małych i średnich firm, sektora publicznego i pozostałych podmiotów.

Jest to unikalne miejsce, które łączy w sobie nowoczesne technologie, wiedzę i doświadczenie. Naszym celem jest tworzenie rozwiązań, które przekształcają biznesy i przyspieszają cyfrową transformację.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym rewolucyjnym projektem – hub4Industry!

Wspieramy firmy w ewolucji do Fabryki Przyszłości - T-Mobile,

Hub4industry pomaga przedsiębiorstwom w ewolucji do fabryki przyszłości. Naszym celem jest podniesienie konkurencyjności rynkowej polskich firm poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i rozwiązań.

Klienci hub4industry otrzymują kompleksowe doradztwo w obszarze przemysłu 4.0 – od koncepcji, aż do wdrożenia. Mają możliwość na żywo zobaczyć technologie zaadaptowane w wiodących przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, wziąć udział w szkoleniach, warsztatach przygotowujących do planowania i wdrożenia zrównoważonych zmian.

Program skierowany jest dla wszystkich przedsiębiorstw – szczególnie produkcyjnych – w głównej mierze z województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Przykładem efektów współpracy z hub4industry jest wzrost cyfryzacji przedsiębiorstwa, zwiększenie wydajności produkcji i niezawodności systemów, poprawienie cyberbezpieczeństwa, czy podniesienie kwalifikacji kadry inżynierskiej.

Projekt hub4industry jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027 oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet II, Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.22 „Współfinansowanie działań EDIH.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 25 595 466,57 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 11 897 978,75 PLN

Nasze zaangażowanie w projekt:

W ramach naszego zaangażowania w projekt tworzymy w Krakowie (hubraum ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków) nowoczesny showroom prezentujący rozwiązania technologiczne Przemysłu 4.0 z zakresu: łączności i rozwiązań typu SD-WAN, 5G, Internet of Things (IoT), cyberbezpieczeństwa i robotyki. Już wkrótce zaprosimy do naszego showroomu firmy zainteresowane wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań w swoich firmach.

 

Firmy gotowe już do wdrożenia naszych rozwiązań z zakresu IoT, new generation connectivity, czy z obszaru bezpieczeństwa zaprosimy do przetestowania usług w ramach projektów proof of concept.

Dzień dobry!
w czym możemy pomóc?
5000
...