Unified Communications

Ujednolicona komunikacja zdalna dzięki Unified Communications.

To usługa dostępna na dowolnych urządzaniach (komputery, smartfony, tablety, telefony IP), pozwalająca zintegrować wiele rozproszonych kanałów komunikacyjnych w jeden spójny i wydajny system. W ramach narzędzia udostępniamy usługi głosowe w jakości HD Voice, połączenia video w standardzie HD, czat, komunikator, status dostępności oraz wirtualną centralę abonencką.

 

W ramach usługi pomożemy Ci zwymiarować i dopasować łącze transmisji danych do Twoich potrzeb, przeprowadzimy pełne wdrożenie oraz przeszkolimy Cię z obsługi narzędzi.
Przed podjęciem decyzji możesz przetestować usługę bez kosztów oraz zobowiązań.

Ujednolicona komunikacja zdalna

Kompleksowe
rozwiązanie

Dzięki Unified Communications zamiast z wielu rozproszonych narzędzi, korzystasz z jednego zintegrowanego rozwiązania realizującego poniższe usługi:

  • telefon IP (możesz go kupić w ramach usługi),
  • czat,
  • status obecności – funkcja informująca o bieżącym statusie każdego kontaktu na liście, na podstawie jego aktywności w danym momencie,
  • komunikator T-Mobile – aplikacja na komputer i urządzenia mobilne,
  • głos i wideo w standardzie HD,
  • współdzielenie pulpitu,
  • wideokonferencje dla połączeń trójstronnych w rozdzielczości HD,
  • transfer plików.
Unified Communications
Unified Communications