miasto Nysa

Innowacyjne
Rozwiązania
Smart city w nysie

Z pomocą t-mobile Nysa wprowadziła
innowacyjne rozwiązania smartcity

REFERENCJE

"Wprowadzenie zintegrowanego zespołu rozwiązań Smart City, obejmującego inteligentny system zarządzania oświetleniem wzdłuż jednej z nyskich ulic oraz stację monitorowania zanieczyszczeń powietrza, okazało się niezwykle trafioną decyzją. Co istotne, ten wielofazowy projekt, od etapu przygotowania, poprzez dostarczenie sprzętu i wdrożenie, aż po późniejszą opiekę nad technologiami, został zrealizowany przez jednego zaufanego partnera - T-Mobile, który zadbał o kompatybilność systemów".

Marek Rymarz

Wiceburmistrz Miasta

PODJĘTE
WYZWANIE

Nysa to blisko 50-tysięczne miasto w województwie opolskim, położone nad Jeziorem Nyskim i Nysą Kłodzką, które w ostatnim czasie kładzie mocny nacisk na rozwój społeczno-gospodarczy.

Ciekawostką jest fakt, iż Nysa jest największym miastem położonym na terenach gmin miejsko-wiejskich w Polsce. Nysa poszukiwała partnera, który zapewni miastu kompleksowy system inteligentnego zarządzania oświetleniem oraz stację monitorowania jakości powietrza.

Władzom Nysy zależało na współpracy z firmą, świadczącą pełny zakres usług - od przygotowania projektu, przez jego realizację i obsługę obu systemów, aż po serwisowanie sprzętu.

Planowana inwestycja miała wygenerować oszczędności w budżecie miasta na poziomie ok. 60% dzięki optymalizacji zużycia energii na danym obszarze Nysy.

DLACZEGO
NASZE ROZWIĄZANIE?

T-Mobile zaprojektował i zmodernizował oświetlenie na jednej z ulic w mieście. Wymieniono 28 lamp sodowych na nowoczesne oświetlenie LED i zainstalowano system sterowania lampami(przede wszystkim poprzez natężenie świecenia). Dzięki temu wydatki Nysy na oświetlenie tej ulicy zmalały o około 65%. Latarnie zostały wyposażone w sterowniki, umożliwiające ich przyciemnianie i rozjaśnianie, w zależności od pory dnia oraz intensywności ruchu na drodze.

strzałka w prawo strzałka w prawo

Rozwiązanie pozwala na sterowanie pojedynczą lampą, podczas gdy tradycyjne systemy nie są tak precyzyjne i obejmują całe ciągi lamp. W przyszłości dzięki systemowi sterowania będzie można wykorzystać oświetlenie uliczne jako infrastrukturę, dostarczającą prąd do innych zastosowań, np. billboardów, a także stworzyć sieć miejskiego Wi-Fi. T-Mobile udostępnił miastu platformę do zarządzania systemem, uzupełnioną o infomracje na temat zużycia energii oraz funkcjonowania całego mechanizmu. Nysa otrzymała również automatyczny system powiadomień, informujący o awariach sprzętu, dzięki czemu usterki można szybciej naprawić.

strzałka w prawo strzałka w prawo

W Nysie została także zainstalowana stacja monitorująca zanieczyszczenie powietrza. Informacja o stanie powietrza jest ważna dla władz i mieszkańców miasta, bo pozwala przeciwdziałać nadmiernemu zanieczyszczeniu. Dzięki temu narzędziu może rosnąć konkurencyjność miasta - czyste powietrze to dobra reklama dla Nysy. Operator zapewnił także obsługę inteligentnych technologii oraz ich serwisowanie, co dodatkowo obniżyło koszty eksploatacji. Fakt, że usługa realizowana jest przez jednego partnera, oznacza dla miasta łatwy i wygodny kontakt z dostawcą.

 • ZALETY
  KORZYŚCI

  Współpraca

  z jednym partnerem.

 • ZALETY
  KORZYŚCI

  Cyfryzacja systemu

  zarządzanie oświetleniem.

 • ZALETY
  KORZYŚCI

  Przyspieszenie reakcji

  na awarie latarni.