International Personal Finance Studium Przypadku Klienta
Czas czytania artykułu: 3 - 5 min.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

International Personal Finance Studium Przypadku Klienta

International Personal Finance (IPF), grupa działająca pod nazwą handlową Provident, jest wiodącym międzynarodowym dostawcą usług kredytowych dla osób fizycznych. Firma ta działa według modelu biznesowego niezmiennie sprawdzającego się od 130 lat.

International Personal Finance Studium Przypadku Klienta

Na oferowany przez IPF produkt kredytowy składają się dwa główne elementy: krótkoterminowe, niezabezpieczone pożyczki gotówkowe na niewielkie kwoty oraz opcjonalna usługa odbioru rat od kredytobiorcy w miejscu jego zamieszkania, świadczona przez dedykowanych przedstawicieli na rynkach wschodzących, na których popyt na usługi kredytowe rośnie, a podaż jest niewystarczająca. Spółka obsługuje 2,4 mln Klientów, zatrudnia 6,3 tys. pracowników i ponad 28,4 tys. przedstawicieli. Działa w sześciu krajach: Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Meksyku i Rumunii, a jej międzynarodowa siedziba znajduje się w Leeds w Wielkiej Brytanii.

Referencje

„Utworzyliśmy niezawodną sieciową platformę technologiczną, która wspiera przyjętą przez IP strategię konsolidacji sieci. Dzięki współpracy z GTS strategię tę uda nam się wdrożyć skuteczniej i bardziej niezawodnie, a jednocześnie pozwoli nam zoptymalizować ceny i podnieść wydajność.”

Andrew Herd, Dyrektor ds. Informatyki w handlu i usługach IPF

Wyzwanie

Grupa IP działała jako zespół odrębnych, niezależnych spółek, z których każda operowała na własnym, geograficznie ograniczonym rynku. W ostatnim czasie spółki Grupy podjęły jednak decyzję o scaleniu swoich sieci rozległych WAN. Powstałe w ten sposób rozwiązanie miało stanowić podstawowy element planów strategicznych IP na kolejne lata.

Grupa potrzebowała więc solidnego partnera, który zapewniłby jej wysokiej jakości łączność między centralami i oddziałami krajowymi w Europie Środkowej (w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji i Węgrzech) a głównymi centrami danych w Wielkiej Brytanii. Usługa taka musiałaby być realizowana na podstawie umowy obejmującej cały międzynarodowy zakres przedsięwzięcia, ale jednocześnie dostawca byłby zobowiązany do prowadzenia codziennej współpracy z lokalnymi biurami i działami obsługi Klienta. W związku z tym jednym z wymogów IPF było zapewnienie w poszczególnych krajach osób kontaktowych, posługujących się ich językami, a jednocześnie opierających się w pracy na własnych, cennych doświadczeniach.

Perfekcyjnie wdrożyliśmy usługę na obszarze każdego z pięciu krajów, ułatwiając bezpośrednie kontakty między lokalnymi strukturami operacyjnymi IPF a lokalną obsługą Klienta i krajowymi centrami obsługi sieci. Dodatkowym utrudnieniem była konieczność takiej realizacji procesu przekształcania wielu różnorodnych rozwiązań sieciowych w skonsolidowaną, nowoczesną sieć VPN, aby w żaden sposób nie zakłócić codziennej pracy IPF. W rezultacie przeprowadzonego projektu, Klient zyskał wartość dodaną, gdyż otrzymał prosty i łatwy w zarządzaniu system, oparty we wszystkich krajach na tym samym, jednorodnym rozwiązaniu oraz dodatkową korzyść: obniżenie ogólnych kosztów w porównaniu z tymi, które generowała sieć w poprzedniej konfiguracji.


Dlaczego nasze rozwiązanie?

Wspólnie z Klientem specjaliści zaprojektowali wirtualną sieć prywatną, łącząc ze sobą odziały IPF z centralami krajowymi IPF, a także poszczególne centrale krajowe, a następnie integrując tak zbudowaną sieć z dwoma głównymi centrami danych: w Londynie i w Manchesterze. Sieć została wyposażona w wiele różnorodnych mechanizmów nadmiarowych, chroniących ją w przypadku ewentualnych problemów z infrastrukturą. Zastosowane rozwiązanie spełniało także szczególne wymogi dotyczące separacji i bezpieczeństwa sieci, niezbędne dla zagwarantowania ochrony danych przesyłanych w ramach realizowanych przez IPF transakcji finansowych. Zarówno w trakcie budowy nowego systemu, jak i prac nad migracją z poprzedniego rozwiązania stosowaliśmy specjalne środki ostrożności, pilnując, aby wykonywane prace nie zakłóciły działania krytycznych aplikacji biznesowych IPF.

Utworzona sieć łączy ze sobą 27 lokalizacji w Czechach, 13 lokalizacji na Słowacji, 17 w Rumunii, 24 na Węgrzech, 81 w Polsce i 2 lokalizacje w Wielkiej Brytanii. Wdrożona sieć szkieletowa z niektórymi lokalizacjami jest połączona światłowodowo, a w przypadku wielu innych także za pomocą miedzianych łączy DSL i połączeń radiowych – ma to na celu zagwarantowanie nieprzerwanej łączności. Działanie usługi jest kompleksowo monitorowane przez nasze Centrum Operacyjne Sieci. Istnieje także możliwość weryfikowania pracy sieci VPN w czasie rzeczywistym przez IPF za pomocą dedykowanego portalu. Zarówno w centrali, jak i w jednostkach organizacyjnych IPF w poszczególnych krajach pracują dedykowane zespoły menedżerów ds. obsługi, odpowiedzialne za wsparcie całego systemu. Wsparcie to konieczne jest ze względu na krytyczne znaczenie naszej usługi dla codziennej działalności Klienta.

    Zobacz schemat rozwiązania    

1-schemat.png


* W czerwcu 2014 r. spółki GTS, działające w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, zostały włączone do Grupy Deutsche Telekom.
W wyniku postępującego procesu integracji 1 czerwca 2015 r. T-Mobile Poland Sp. z o.o., uprzednio prowadzący działalność pod nazwą GTS Poland Sp. z o.o., połączył się z T-Mobile Polska S.A.

Data publikacji: 2016-01-28
Czas czytania artykułu: 3 - 5 min.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Potrzebujesz uzupełniającego rozwiązania?