Adeline

Bezpieczna sieć
firmowa ADeLine S.A

Adeline S.A. zarządza markami Almidecor i Flo. Jest właścicielem dużej sieci handlowej, na którą składa się ponad 40 salonów Almidecor i około 20 salonów Flo, usytuowanych w największych miastach polski, w czeskiej Pradze oraz Wilnie. Firma obecna jest na rynku ponad 20 lat. Zajmuje się sprzedażą mebli oraz dodatków do wyposażenia wnętrz. Świadczy również usługi doradztwa w zakresie projektowania i wyposażenia wnętrz.

REFERENCJE

"Dzięki wdrożeniu usługi IP Solution przez GTS Poland* uniknęliśmy kosztownych inwestycji związanych z budową własnej sieci VPN. Nasza poprzednia infrastruktura przestała być wydajna i stawała się coraz bardziej zawodna. Współpracę z firmą GTS Poland* rozpoczęliśmy, gdy nasza sieć obejmowała ok. 30 sklepów. W chwili obecnej liczba naszych punktów handlowych wzorsła ponad dwukrotnie, ale nie skutkowało to koniecznością zwiększenia zatrudnienia w dziale IT. Usługa jest dokładnie dopasowana do naszych potrzeb, zapewnia gwarancję jakości usług, posiada łącze zapasowe oraz usługi głosowe. Zważywszy na kompleksowość rozwiązania oraz wymierne korzyści, jakie zyskujemy, oceniam koszty związane z jego implementacją jako relatywnie niskie".

Łukasz Mrozek

ADe Line S.A., IT Manager

PODJĘTE
WYZWANIE

 • Optymalizacja kosztów komunikacyjnych między centralą firmy i wszystkimi sklepami
 • Optymalizacja pracy zasobów IT - zarządzanie przede wszystkim aplikacjami biznesowymi, a nie urządzeniami infrastruktury sieciowej.
 • Nawiązanie współpracy z jednym dostwacą, świadczącym kompleksowe usługi teleinformatyczne - jeden punkt kontaktu, jedna faktura.
 • Zapewnienie łączności między sklepami dzięki jednolitej międzynarodowej sieci transmisji danych i głosu.
 • Poszukiwane rowiązanie: 1. Uniwersalne - zapewniające możliwości transmisji danych, głosu i obrazów wideo. 2. Elastyczne - pozwalające dostosować się do zmian zachodzących w organizacji, np. otwieranie nowych sklepów, przenoszenie usług z chwilą przenoszenia lub likwidacji sklepów. 3 .Jednoliste dla całej sieci sklepów.

ANALIZA SYTUACJI
- IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

 • Problemy z wymianą infomracji między centralą firmy a poszczególnymi sklepami - mało wydajna, droga w utrzymaniu infrastruktura sieciowa.
 • W każdym sklepie różne urządzenia zapewniające dostęp do firmowych zasobów infomracyjnych oraz Internetu - brak możliwości zarządzania siecią z jednego centralnego punktu.
 • Współpraca z wieloma dostawcami usług w za kresie dostępu do Internetu oraz połączeń telefonicznych - brak możliwości optymalizacji kosztów, a w przypadku awarii, trudności z identyfikacją właściwego dostawcy.
rozwiązanie

DLACZEGO
NASZE ROZWIĄZANIE?

Podstawowym kryterium wyboru dostawcy rozwiązania była
kompleksowość oferty - możliwość dostarczenia jednolitego systemu
dla wszystkich jednostek firmy w kraju i za granicą.
Wieloletnie doświadczenie w realizacji złożonych rozwiązań, obejmujących
usługi głosowe, transmisję danych, dostęp do Internetu oraz centrum danych,
daje gwaracnję najwyższej jakości.

OPIS
ROZWIĄZANIA

Odpowiadając na potrzeby firmy ADe Line, zaproponowano kompleksowe rozwiązanie, obejmujące zarówno transmisję danych, komunikację głosową, jak i bezpieczne środowkisko dla serwerów informatycznych.

Podstawą działania całego systemu jest bezpieczna sieć firmowa (zwana VPN), utworzona w technologii IP. Całe rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby koszty jego implementacji i utrzymania były zoptymalizowane i dostosowane do aktualnych oraz przyszłych potrzeb Klienta. Dlatego centrala firmy została włączona do sieci za pomocą wysoko wydajnych urządzeń sieciowych (routerów). Zapewniają one obsługę dużego ruchu danych.

Wszystkie sklepy, w których zatrudnionych jest mniej pracowników i mniejsza jest ilość przesyłanych infomracji, wyposoażono w wydajne, ale tańsze urządzenia (DSL).

W wybranych lokalizacjach transmisja danych odbywa się w sieci Internet przez łącza szyfrowane. W zakresie usług głosowych wszystkie połączenia telefoniczne są realizowane w oparciu o naszą sieć. Efekt, jaki uzyskano, to znaczna redukacja kosztów połączeń głosowych, ponieważ rozmowy telefoniczne prowadzone są w ramach sieci firmowej.

Dostarczone rozwiązanie zapewniło pracownikom wszystkich sklepów dostęp nie tylko do danych znajdujących się w sieci firmowej, ale także do publicznej sieci Internet. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa dostęp do Internetu jest realizowany za pośrednictwem sieci firmowej z jednego, centralne punktu. Podjęto również działania, które zapewniają bezpieczeństwo i ciągłość pracy systemu teleinformatycznego. Nowe serwery, zakupione przez firmę ADe Line, zostały umieszczone w Centrum danych we Wrocałwiu i wyposażone w systemu zabezpieczeń najwyższej jakości.

 • ZALETY
  I KORZYŚCI

  Niezawodna praca
  zaawansowanego systemu
  zarządzania firmą (ERP)

  a także systemu monitoringu wido dzięki
  wdrożeniu zarządzania jakością w sieci.

 • ZALETY
  I KORZYŚCI

  Bezpieczna sieć firmowa:

  1. Odseparowana od zewnętrznego Internetu.

  2. Umożliwiająca realizację bezpłatnych połączeń telefonicznych między wszystkimi sklepami
  (łączność VoIP).

 • ZALETY
  I KORZYŚCI

  Nowo zakupione serwery
  w bezpiecznym centrum danych

  Brak kosztów związanych z budową
  własnej serwerowni.