3-6 minut

Praca zdalna oraz bezpieczny dostęp pracowników do danych dzięki SD-WAN

Od początku pandemii Covid-19 przedsiębiorstwa poszukują skutecznej metody organizacji pracy zdalnej. Wiele firm uruchomiło takie środki komunikacji jak konferencje wideo i głosowe. Korzystają także z komunikatorów czy rozwiązań Unified Communications (UC) . W powszechnym użyciu znajduje się oprogramowanie do pracy grupowej – MS Teams. Wraz ze wzrostem znaczenia narzędzi pracy zdalnej, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz wydajności stało się priorytetem, który pozwoli osiągnąć technologia SD-WAN. W artykule opisujemy, w jaki sposób SD-WAN wspiera powszechnie wykorzystywane rozwiązania (UC) zintegrowanej komunikacji i przyczynia się do wzrostu efektywności pracy z domu.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 

  1. W JAKI SPOSÓB EPIDEMIA I ZWIĄZANE Z NIĄ OBOSTRZENIA ZMIENIŁY PODEJŚCIE PRZEDSIĘBIORSTW DO PRACY ZDALNEJ?
  2. Z JAKICH NARZĘDZI KORZYSTAJĄ FIRMY DO KOMUNIKACJI W RAMACH PRACY GRUPOWEJ?
  3. W JAKI SPOSÓB SD-WAN MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO POPRAWY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRACY ZDALNEJ?
  4. JAK TECHNOLOGIA TA ZAPEWNIA ELASTYCZNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH DO TELEPRACY?
  5. W JAKI SPOSÓB WDROŻYĆ W PRZEDSIĘBIORSTWIE SD-WAN, KORZYSTAJĄC Z WIEDZY I DOŚWIADCZENIA OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNCYCH?

Od wybuchu pandemii Covid-19 praca zdalna stała się codziennością dla milionów pracowników w Unii Europejskiej.

Popularność telepracy

Wczesne szacunki Eurofound (2020)1 sugerują, że blisko 40% zatrudnionych w Unii Europejskiej, w wyniku pandemii, zaczęła korzystać z telepracy w pełnym wymiarze godzin. Niedawno przeprowadzone w UE badanie JRC, dostarcza przybliżonych szacunków mówiących o tym, że udało się zastąpić pracę biurową w około 25% firm z sektorów gospodarki, w których telepraca jest możliwa. To bardzo duża zmiana biorąc pod uwagę fakt, że przed wybuchem pandemii zaledwie 15% zatrudnionych w UE1 kiedykolwiek uczęszczało do tzw. telepracy.

Nie inaczej jest w innych, bardziej rozwiniętych gospodarkach. Z amerykańskiego badania National Association for Business Economists (NABE)2 wynika, że w około 45% małych firm przynajmniej część pracowników przeszła na pracę zdalną w czasie kryzysu na co najmniej dwa dni w tygodniu. Badanie PwC3 , przeprowadzone w czerwcu 2020 r. w USA wśród kadry kierowniczej i pracowników biurowych pokazuje, że większość zatrudnionych (83%) chce pracować z domu przez co najmniej jeden dzień w tygodniu, a połowa pracodawców (55%) przewiduje, że większość ich pracowników będzie z tej możliwości korzystać długo po tym, jak Covid-19 przestanie być już problemem.

Dostępne narzędzia

Wraz z wymuszoną przez sytuację epidemiczną koniecznością pracy poza biurem, znaczenia zyskują rozwiązania Unified Communications służące do telepracy. Do najczęściej używanych narzędzi zaliczają się przede wszystkim konferencje głosowe, cechujące się niezawodnością, stabilnością i łatwością użycia. Są one także dostępne jako usługi w chmurze, co obniża koszty i sprawia, że stają się łatwiejsze w zarządzaniu. Równie znane i powszechnie stosowane są narzędzia do prowadzenia wideokonferencji, pozwalające na kontakt rozmówców „twarzą w twarz”. Popularnością cieszą się rozwiązania do pracy grupowej, np. MS Teams. Mniejsze firmy korzystają z aplikacji takich jak Zoom czy Skype, zapewniających komfort komunikacji głosowej i wideo.

Jak SD-WAN wspiera pracę zdalną?

Konieczność wdrożenia telepracy na szerszą skalę każe przedsiębiorstwom na nowo spojrzeć na koncepcję i organizację dostępu pracowników do zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa, a także kompleksowo przeanalizować podejście do komunikacji wewnątrz organizacji. Technologia SD-WAN może odegrać w tych procesach istotną rolę, pozwalając w sposób wygodny i w pełni bezpieczny łączyć się z data center. Zapewnia także kontakt pomiędzy oddziałami i centralą, a co najważniejsze – umożliwia pracownikom zdalnym sprawne uzyskanie dostępu do danych. Oznacza to, że nie ma już potrzeby utrzymywania wielu różnorodnych rozwiązań do komunikacji w przedsiębiorstwie, bo za całość odpowiadać może bezpieczny SD-WAN – prosty w utrzymaniu i zarządzaniu. Z badania IDC‘s European Enterprise Communications Survey z 2018 wynika, że ponad 40% firm już wówczas korzystało lub planowało korzystać z elastyczności i szybkości SD-WAN.

SD-WAN to jednak nie tyle infrastruktura, co gotowe do użytkowania i bogate w funkcjonalności rozwiązanie, wspierające Unified Communications. Oprócz urządzeń sieciowych dostarczany jest m.in. software umożliwiający administrowanie. SD-WAN pozwala zintegrować w ramach jednej infrastruktury telekomunikacyjnej wszystkie możliwe typy łączności – od najbardziej wydajnego dostępu po kablu, zapewniającego najwyższe przepustowości, poprzez łączność mobilną, po satelitarną.

Technologia ta, przede wszystkim, pozwala w sposób bezpieczny zapewnić pracę zdalną, a dodatkowo nie wiąże się to z inwestycjami w inne rozwiązania. Użytkownik, dzięki instalacji SD-WAN, może na swoim urządzeniu w sposób bezpieczny, bo szyfrowany, uzyskać dostęp do zasobów korporacyjnych.

Zakres działania SD-WAN zawsze można rozszerzyć do większej liczby pracowników, co zapewnia pełną elastyczność i skalowalność. Zaletą jest również prostota, z jaką użytkownikom nadawane są uprawnienia. Pracownik zdalny zyskuje dostęp tylko do konkretnych zasobów, które są mu potrzebne.

Jak wdrożyć tę technologię?

Migracja do SD-WAN nie jest skomplikowana, jeżeli firma skorzysta z usług oferowanych przez partnerów technologicznych, którymi mogą być np. operatorzy telekomunikacyjni. Na wstępie konsultanci przeprowadzają rozmowy ze specjalistami w przedsiębiorstwie, na podstawie których określany jest rodzaj i przepływność łączy. W drugim kroku przygotowuje się zestawienie urządzeń, które są konieczne do przeprowadzenia instalacji oraz listę licencji wymaganych do zainstalowania oprogramowania. Przedsiębiorstwo może zdecydować się na wdrożenie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo przez operatora lub wykorzystać dotychczas stosowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące roli SD-WAN w zapewnianiu bezpiecznej i elastycznej pracy zdalnej:

  • Z danych szacunkowych Eurofound (2020)1 wynika, że w UE blisko 40% osób obecnie pracujących, podjęło telepracę w pełnym wymiarze godzin w wyniku pandemii.
  • Do najczęściej używanych narzędzi pracy zdalnej zaliczają się konferencje głosowe. Równie powszechnie stosowane są rozwiązania do wideokonferencji. Popularnością cieszą się narzędzia pracy grupowej, m.in. MS Teams.
  • SD-WAN pozwala w sposób wygodny i w pełni bezpieczny łączyć się z data center, zapewnia także kontakt pomiędzy oddziałami i centralą, ale co najważniejsze – umożliwia pracownikom zdalnym uzyskanie dostępu do zasobów przedsiębiorstwa.
  • Technologia ta zapewnia bezpieczną współpracę m.in. z narzędziami do komunikacji i pracy grupowej, wideokonferencji i telekonferencji.
  • W migracji do SD-WAN pomóc może operator, który oferuje to rozwiązanie, np. T‑Mobile Polska.

.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?
Napisz do nas: SD_WAN@t-mobile.pl. Odpowiemy na wszystkie pytania.

1https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc120945_policy_brief_-_covid_and_telework_final.pdf
2https://voxeu.org/article/how-covid-19-crisis-reshaping-remote-working
3https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html

Unified Communications

Ten artykuł dotyczy produktu

Unified Communications

Przejdź do produktu
SD-WAN

Ten artykuł dotyczy produktu

SD-WAN

Przejdź do produktu

Data publikacji: 04.09.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail