5-8 minut

Jakie rozwiązania telekomunikacyjne będą poszukiwane przez firmy w 2021?

Pandemia i związany z nią lockdown, który miał miejsce w większości krajów rozwiniętych, przyspieszyły trwającą już od dłuższego czasu transformację cyfrową przedsiębiorstw. W artykule przyjrzymy się, które z rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych są najbardziej oczekiwane przez przedsiębiorstwa i w jakim stopniu nowe oraz rozwijające się technologie ICT zmienią funkcjonowanie biznesu.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. CO ZMIENI SIĘ W OBSZARZE TRANSFORMACJI CYFROWEJ FIRM?
 2. JAK PANDEMIA WPŁYNĘŁA NA POZIOM CYFRYZACJI?
 3. JAKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE BĘDĄ NAJBARDZIEJ POSZUKIWANE I DLACZEGO?
 4. JAKĄ ROLĘ W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI ODEGRA AUTOMATYZACJA USŁUG SIECIOWYCH I WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO WYKRYWANIA POTENCJALNYCH PROBLEMÓW?

Coroczny raport „Cisco Annual Internet Report”1 mówi o pięciu trendach, które wpływać będą na rozwój nowych technologii cyfrowych – informatycznych i telekomunikacyjnych zmieniając funkcjonowanie biznesu i transformując je jeszcze bardziej w kierunku gospodarki cyfrowej.

1. Poprawa bezpieczeństwa pracowników zdalnych

Według informacji zebranych w ankiecie Cisco obecnie z domu pracuje średnio 4,7 razy więcej pracowników niż przed pandemią2. Podczas łączenia się z firmowymi systemami i uzyskując dostęp do danych za pośrednictwem urządzeń osobistych pracujący z domu są szczególnie narażeni na cyberataki. W najbliższej przyszłości wzrastać będzie rola narzędzi umożliwiających zabezpieczenie połączeń i zyskają na znaczeniu technologie zapewniające ochronę firmowych danych podczas telepracy.

Analitycy Cisco są zdania, że obecnie wielu pracowników łącząc się z zasobami firmowym często omija zabezpieczenia. Aby umożliwić bezpieczne modele pracy z domu na dużą skalę, zespoły IT powinny przyjąć niektóre lub wszystkie z poniższych rekomendacji:

 • Objęcie zasięgiem VPN wszystkich pracowników i zasobów w sieci, po to, by lepiej chronić pracę zdalną. Korporacyjne sieci VPN nadal zapewniają jeden z najbardziej skutecznych i szybkich sposobów kontroli i ochrony pracowników zdalnych na poziomie przedsiębiorstwa. W Polsce można skorzystać z usługi dostarczanej przez T‑Mobile VPN as a Service, która została przygotowana z myślą o ochronie pracowników zdalnych.
 • Korzystanie przez pracowników z uwierzytelniania wieloskładnikowego – Multi-Factor Authentication (MFA) do ochrony aplikacji. MFA, który weryfikuje tożsamość użytkownika przed zezwoleniem na dostęp do sieci lub do wrażliwych aplikacji i danych ma kluczowe znaczenie dla ochrony danych organizacji.
 • Wdrażanie bezpiecznego brzegu usług dostępowych – Secure Access Services Edge (SASE), co ma szczególne znaczenie w przypadku dostępu pracownika do środowisk multicloud. Koncepcję SASE stworzyła firma analityczna Gartner. Zabezpieczenia te pomagają chronić przed zagrożeniami w Internecie, niezależnie od rodzaju połączenia, urządzenia użytkownika i typu środowiska chmury. Koncepcja SASE łączy ze sobą kilka znanych zabezpieczeń, takich jak bramy internetowe, zapory ogniowe i dostęp do sieci zgodnie z politykami braku zaufania (zero trust access policies) wymagającymi uwierzytelnienia się każdego użytkownika, także znajdującego się już wewnątrz sieci.

Bezpieczeństwo zasobów korporacyjnych zwiększa także SD-WAN umożliwiające firmom tworzenie chronionych sieci korporacyjnych we wszystkich lokalizacjach. SD-WAN wyróżnia przede wszystkim zaawansowany system bezpieczeństwa, zaszyty w całym rozwiązaniu, rozbudowana analityka big data, która pozwala na analizę parametrów jakościowych sieci oraz możliwość pełnej integracji z istniejącą siecią MPLS. Klient otrzymuje najwyższej klasy narzędzia analityczne i dzięki temu zyskuje pełen wgląd online we wszelkie ruchy i zachowania sieciowe.

2. Wspieranie bezpiecznego powrotu do miejsc pracy

Równie ważne, jak zabezpieczenie telepracy staje się obecnie zapewnienie bezpiecznych warunków fizycznego środowiska pracy w przestrzeni biurowej. W trakcie pandemii wiele firm udoskonala swoje sieci firmowe pod kątem usług wideokonferencji, zwiększa możliwości i bezpieczeństwo usług Wi-Fi. Działania te obejmują m.in. uszczelnienie procedur komunikacji, takich jak ustawienie hasła wideokonferencji nie pozwalającego dostać się na nie osobom postronnym, wyłączanie niektórych funkcji, np. udostępniania plików na czacie, jeżeli spotkanie jest otwarte oraz włączenie zaawansowanego szyfrowania danych AES.

Przedsiębiorstwa, które nastawiają się na pracę biurową w nowych warunkach pandemii muszą wdrażać nowe zabezpieczenia przeznaczone dla tej przestrzeni pracy, takie jak monitorowanie dystansu fizycznego, raportowanie odległości, zwiększona automatyzacja w miejscu pracy. Dla tych organizacji rekomendowane jest także zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów za pomocą analiz opartych na usługach lokalizacji oraz zapewnienie ochrony m.in. przez system wideo analizy. Dzięki technologii tej klient, który przekracza próg sklepu, placówki usługowej, galerii handlowej lub pracownik biurowca może czuć się bezpieczniej. Pracująca non-stop kamera termowizyjna pozwala wykryć podwyższoną temperaturę przemieszczających się osób. Nawet jeżeli osoba chora nie jest świadoma zagrożenia, które stwarza, może być ono w sposób automatyczny wykryte.

3. Szybsza migracja usług i danych do środowiska w chmurze, gdzie będą one łatwiej dostępne i bezpieczne

Firmy najbardziej rozwinięte w obszarze IT już obecnie korzystają z wielu usług w chmurze poprawiających odporność ich biznesu na awarie i utrudnioną dostępność usług w nieprzewidywalnych czasach. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wybór strategii multicloud. Według raportu IDC3 21% organizacji przenosi dodatkowe obciążenia do chmury publicznej ze względu na związane z pandemią problemy finansowe, czyli Capex. Chmura pozwala w sposób bardziej elastyczny zarządzać wydatkami.

Nie wszystkie firmy muszą być jednak zainteresowane usługą chmury publicznej na przykład ze względu na ograniczenia prawne. Część z nich może decydować się na wybór chmury prywatnej lub rozwiązania pośredniego – hybrydowego. W Polsce od dawna można korzystać ze wszystkich możliwości, jakie oferują różnego rodzaju usługi w chmurze. Private Cloud oferowana jest m.in. przez operatorów, takich jak T‑Mobile, a dzięki połączeniu z zasobami Wirtualnego Centrum Danych możliwe jest tworzenie środowisk hybrydowych.

4. Automatyzacja operacji wykonywanych w sieci

Kolejny trend dotyczy obsługi usług telekomunikacyjnych świadczonych w przedsiębiorstwach. Analitycy Cisco są zdania, że w okresie pandemii zespoły wsparcia sieciowego NetOps stoją w obliczu nie spotykanych dotąd zmian. Zwracają uwagę, że przyrost liczby pracowników zdalnych nie jest jedyną przyczyną zwiększenia obciążenia zespołów wsparcia sieciowego NetOps. Pandemia wywołała również bezprecedensowe poziomy gwałtownych fluktuacji liczby klientów oraz zmiany we wzorcach ruchu aplikacji. Wiąże się to ze wzrostem użycia w firmach rozwiązań e-learning, wideokonferencji, wydarzeń wirtualnych, zdalnej opieki nad użytkownikiem i innych usług zależnych od sieci. Zdaniem analityków Cisco zmiany te zmierzają w kierunku automatyzacji powtarzalnych zadań administracyjnych, takich jak udostępnianie sieci, konfiguracja i zarządzanie. Wiążą się zatem z wdrażaniem potrzebnych do tego narzędzi. Pomocne może być także wspomniane rozwiązanie SD-WAN pozwalające w sposób bezpieczny integrować różne technologie telekomunikacyjne, łącząc oddziały oraz rozsiane geograficznie placówki sprzedaży lub usług.

5. Lepsze podejmowanie decyzji dzięki analizie sieci opartej na sztucznej inteligencji

Kolejny trend również dotyczy zespołów ITC wspierających usługi przeznaczone dla użytkowników biznesowych. Według ekspertów Cisco zarządzanie złożonością, skalą i dynamiką nowoczesnych sieci oraz alertów o problemach z siecią wymagać będzie od zespołów NetOps dodatkowych narzędzi. Wsparcie to znajdą w analityce wykorzystującej sztuczną inteligencję.

Korzystając z analizy sieci opartej na sztucznej inteligencji i technikach uczenia maszynowego, część zespołów NetOps już teraz może korzystać z narzędzi ułatwiających zarządzanie i rozwiązywanie problemów. Narzędzia te umożliwiają automatyczne wykrywania anomalii w sieci i pozwalają podejmować działania naprawcze w krótszym czasie. Według danych podanych w raporcie, w przypadku Cisco, bazująca na sztucznej inteligencji Cisco AI Network Analytics analityka Cisco DNA Center sprawdza 2,6 miliona zdarzeń miesięcznie, na podstawie których identyfikuje 15 080 problemów. Zdaniem firmy przynosi to redukcję pracochłonności o 99,4%.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące rozwiązań telekomunikacyjnych poszukiwanych przez firmy w 2021:

 • Według informacji zebranych w ankiecie Cisco obecnie z domu pracuje średnio 4,7 razy więcej pracowników niż przed pandemią. W najbliższej przyszłości wzrastać będzie rola narzędzi umożliwiających zabezpieczenie połączeń i zyskają na znaczeniu technologie zapewniające ochronę firmowych danych podczas telepracy.
 • Praca biurowa w nowych warunkach pandemii opierać się będzie na zabezpieczeniach przestrzeni pracy, takich jak monitorowanie dystansu fizycznego, raportowanie odległości, zwiększona automatyzacja w miejscu pracy. Rekomendowane jest także zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów za pomocą analiz opartych na usługach lokalizacji oraz zapewnienie ochrony m.in. przez system wideo analizy.
 • Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wybór strategii multicloud. Chmura pozwala w sposób bardziej elastyczny zarządzać wydatkami i przyczynia się do większej dostępności do firmowych zasobów danych.
 • Pandemia wpłynęła na fluktuację liczby klientów oraz zmiany we wzorcach ruchu aplikacji. Zmiany te zmierzają w kierunku automatyzacji powtarzalnych zadań administracyjnych, takich jak udostępnianie sieci, konfiguracja i zarządzanie. Wiążą się z wdrażaniem potrzebnych do tego rozwiązań, takich jak SD-WAN.
 • Zarządzanie złożonością, skalą i dynamiką nowoczesnych sieci oraz alertów o problemach z siecią wymagać będzie od zespołów NetOps dodatkowych narzędzi. Wsparcie to znajdą w analityce wykorzystującej sztuczną inteligencję.

1„Cisco Annual Internet Report” https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/annual-internet-report/
2 https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/collaboration/fow-flash-survey.pdf
3 „COVID-19 Impact – IDC Crisis to Recovery Survey Highlights” https://www.cisco.com/c/dam/global/en_sg/assets/pdfs/IDC-COVID-19-Impact-Survey-Highlights.pdf

VPN as a Service

Ten artykuł dotyczy produktu

VPN as a Service

Przejdź do produktu
Private Cloud

Ten artykuł dotyczy produktu

Private Cloud

Przejdź do produktu
Wideo Analiza

Ten artykuł dotyczy produktu

Wideo Analiza

Przejdź do produktu
SD-WAN

Ten artykuł dotyczy produktu

SD-WAN

Przejdź do produktu

Data publikacji: 25.01.2021

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail