4-7 minut

5 korzyści zastosowania VPN as a Service dla biznesu

VPN as a Service jest usługą zabezpieczającą pracę zdalną. Zachowuje jednocześnie bezpieczeństwo danych firmowych, w każdym miejscu, w którym pracownicy uzyskują do nich dostęp. VPN jest prostym i skutecznym środkiem ochrony informacji, który umożliwia przedsiębiorstwom podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka wycieku danych

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. CZYM JEST SIEĆ VPN I W JAKI SPOSÓB DZIAŁA?
 2. DLACZEGO PRZESYŁANIE DANYCH PRZEZ VPN JEST BEZPIECZNIEJSZE?
 3. W JAKI SPOSÓB VPN WSPIERA PRACĘ ZDALNĄ PRACOWNIKÓW W HOME OFFICE?
 4. JAK VPN POMAGA ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA W PRZYPADKU KIEDY FIRMA ZEZWALA NA KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ DOMOWYCH (BYOD)?
 5. W JAKI SPOSÓB NAJPROŚCIEJ SKORZYSTAĆ Z USŁUGI VPN?

VPN (Virtual Private Network) to bezpieczny „tunel dla danych”. Technologia ta pomaga ustanowić bezpieczne, szyfrowane połączenie w sieci pomiędzy urządzeniem a serwerem. Umożliwia zamaskowanie tożsamości urządzenia i zabezpieczenie danych, które komputer lub telefon komórkowy przesyła przez Internet.

Bezpieczne tunelowanie danych

W jaki sposób VPN pomaga chronić dane?

Zacznijmy od tego, jak wygląda przeglądanie Internetu bez VPN. Bez sieci VPN dane przesyłane przez Internet, zwłaszcza do witryn, które nie posiadają połączenia szyfrowanego („https”), są pozbawione ochrony. Osoby niepowołane mogą uzyskać dostęp do przesyłanych informacji oraz śledzić ich ścieżkę do firmowego adresu IP. Może to narazić przedsiębiorstwo na wyciek danych – informacje o umowach, o klientach itp. VPN tworząc własną, wirtualną sieć zabezpiecza w ten sposób komunikację. Zamiast kierować żądania bezpośrednio do docelowego serwera, przesyłane są one najpierw do serwera VPN, który przejmuje to żądanie i łączy się w imieniu firmowego urządzenia. Jako źródło ruchu serwer docelowy identyfikuje serwer VPN, a nie urządzenie firmowe.

VPN zwiększa bezpieczeństwo sesji internetowych, przesyłając zaszyfrowane dane przez bezpieczny „tunel”. Niektóre sieci VPN mogą również wykrywać złośliwe oprogramowanie w plikach pobranych z Internetu i wyświetlać ostrzeżenia. Na jakie rozwiązanie VPN najlepiej się zdecydować? Można skorzystać z rozwiązania oferowanego przez operatora telekomunikacyjnego T‑Mobile, który oferuje rozwiązanie VPN as a Service (VPN w formie usługi). Oferowany przez operatora VPN (User-to-Site) został opracowany przede wszystkim jako wsparcie i zabezpieczenie pracy zdalnej.

Lista korzyści płynących z zastosowania VPN as a Service

1. Praktycznie wszyscy użytkownicy Internetu – w tym odbiorcy domowi oraz małe i duże przedsiębiorstwa – znajdą powody, aby korzystać z VPN. Rozwiązanie to zabezpiecza komunikację internetową i minimalizuje przypadki wycieku lub kradzieży danych.

2. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w sytuacji, w której pracownicy firmy rozproszeni są pomiędzy wieloma oddziałami. VPN as a Service zwiększa bezpieczeństwo pracy zdalnej w Home Office z wielu różnych lokalizacji geograficznych oraz pozwala na monitorowanie działań online użytkowników i zapewnia im bezpieczny dostęp do sieci IT.

3. Innym scenariuszem, w którym firmowy VPN okazuje się bardzo przydatny, jest wsparcie dla koncepcji BYOD (Bring Your Own Devices). Wprawdzie korzystanie z „domowych” urządzeń w sieci biurowej z jednej strony obniża koszty infrastruktury firmy i ułatwia pracownikom życie, ale jednocześnie może generować nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstwa. Poza biurem pracownicy mogą łączyć swoje urządzenia z niezabezpieczonymi sieciami, co naraża znajdujące się na nich dane firmowe. Utworzenie bezpiecznego tunelu VPN jest rozwiązaniem, które pomaga zabezpieczyć połączenie w tym scenariuszu.

4. Pracownicy, którzy często podróżują do lokalizacji klienta m.in. w celu zawarcia transakcji, wykonania prac posprzedażowych lub konsultacji na miejscu, często korzystają z publicznego Wi-Fi na lotniskach, w hotelach i w innych miejscach publicznych. W ten sposób łączą się z firmową siecią biznesową. Właśnie przez niezabezpieczone sieci Wi-Fi sieć firmowa może stać się źródłem ataku osób niepowołanych. W tej sytuacji rozwiązaniem jest sieć VPN.

5. Zagrożenie może być wszędzie. W wielu przypadkach pracownicy biurowi, którzy udają się na lunch lub na kawę do pobliskiej kawiarni korzystają z niedostatecznie zabezpieczonej sieci Wi-Fi. Tym samym narażają przedsiębiorstwo na wyciek poufnych informacji. Idealnym rozwiązaniem pozostaje sieć VPN, która zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych.

W data center klienta lub u operatora

Dostarczany przez T‑Mobile VPN as a Service składa się z dedykowanego serwera i oprogramowania klienckiego. Zapewniana przez operatora usługa działa na dowolnym łączu internetowym poprzez utworzenie wirtualnych tuneli między urządzeniami pracowników, a infrastrukturą serwerową firmy. Tunele realizowane są przez Internet i prowadzą od urządzenia użytkownika do dedykowanego urządzenia w firmie – koncentratora VPN, który znajduje się w data center T‑Mobile na terenie Polski lub w lokalizacji klienta. Skorzystanie z VPN wymaga zalogowania się, a przesyłany w tunelach strumień danych jest szyfrowany przez zaawansowane protokoły bezpieczeństwa, które zapewniają integralność i poufność informacji.

WAŻNE: VPN może jednak spowolnić korzystanie z sieci, z powodu dodatkowych zadań serwera związanych z szyfrowaniem żądań dostępu do danych i przesyłaniem ich na serwery VPN.

Dlatego wykorzystanie serwerów operatora, które przejmują na siebie zadania szyfrowania, może okazać się najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie wpłynie na wydajność infrastruktury firmowej i odczucia pracowników związanych z szybkością połączenia.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze korzyści, które daje VPN as a Service:

 • VPN tworząc sieć wewnątrz sieci (sieć wirtualną) zabezpiecza komunikację internetową. Zamiast kierować żądania bezpośrednio do docelowego serwera, przesyłane są one najpierw do serwera VPN. Jako źródło ruchu serwer docelowy identyfikuje serwer VPN, a nie urządzenie firmowe.
 • Praktycznie wszyscy użytkownicy Internetu – zarówno odbiorcy domowi, jak i małe oraz duże przedsiębiorstwa – mają powody do skorzystania z VPN. Rozwiązanie to zabezpiecza komunikację internetową i minimalizuje przypadki wycieku danych.
 • Rozwiązanie doskonale sprawdzi się w scenariuszu, w którym firma posiada wielu pracowników rozproszonych pomiędzy wieloma oddziałami.
 • VPN as a Service zwiększa bezpieczeństwo pracy zdalnej z Home Office z wielu różnych lokalizacji geograficznych oraz pozwala na monitorowanie działań online użytkowników, zapewniając im bezpieczny dostęp do sieci IT.
 • T‑Mobile oferuje rozwiązanie VPN as a Service czyli VPN w formie usługi. Dzięki niej pracownicy mogą korzystać z VPN na sprzęcie firmowym i prywatnym w każdym dowolnym miejscu. VPN as a Service zapewnia szybki, efektywny i przede wszystkim bezpieczny dostęp pracownikom przedsiębiorstwa do sieci korporacyjnej i firmowych zasobów.
 • Tunele w usłudze VPN as a Service prowadzą od urządzenia użytkownika do dedykowanego urządzenia w firmie – koncentratora VPN, który znajduje się w data center T‑Mobile na terenie Polski lub w lokalizacji klienta.
VPN as a Service

Ten artykuł dotyczy produktu

VPN as a Service

Przejdź do produktu

Data publikacji: 09.06.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail