5-8 minut

Dostęp do sprzętu i technologii zamiast „owocowych czwartków” — tak firmy pozyskują dziś cennych pracowników

Termin „optymalizacja” nie ma w polskim języku biznesowym najlepszych konotacji — wielu osobom kojarzy się on najczęściej z bolesnymi zmianami, stawianiem czoła recesji czy cięciami wydatków. Wydźwięk ten zmienia się jednak o 180 stopni, gdy mowa o sferze technologicznej: optymalizacja nowoczesnych narzędzi dla pracowników oznacza bowiem kolejne inwestycje w sprzęt, otwarcie się na innowacyjne rozwiązania, odciążenie działów IT od żmudnej pracy administracyjnej. Z kolei dla właścicieli firm i menadżerów stawką jest konkurencyjność oraz ciągłość działania ich biznesów, ponieważ ponad połowa aktywnych zawodowo Polaków deklaruje chęć pracy w firmach otwartych na nowe technologie.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
  1. JAK WAŻNY DLA PRACOWNIKÓW JEST DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII?
  2. W JAKI SPOSÓB CYFROWE INWESTYCJE BUDUJĄ WIARYGODNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ FIRMY?
  3. JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z USŁUGI TYPU WORKSPACE AS A SERVICE?
  4. ILE MOŻNA ZYSKAĆ I ZAOSZCZĘDZIĆ DZIĘKI NOWOCZESNYM USŁUGOM CYFROWYM?

Porównując współczesny rynek pracy w Polsce do tego sprzed kilku lat należałoby dojść do konkluzji, że mowa o dwóch, zupełnie różnych planetach. Niskie bezrobocie, wzrost zamożności społeczeństwa oraz możliwość podjęcia pracy w dowolnym miejscu na świecie sprawiły, że polskie firmy prześcigają się dziś w oferowaniu dodatkowych zachęt tak dla nowych, jak i wieloletnich pracowników. Pakiety medyczne, sportowe czy inne benefity, które zapewniały niegdyś tylko najnowocześniejsze i najbogatsze firmy, są na obecnym rynku standardem. Trwa natomiast intensywna rywalizacja o talenty, ponieważ deficyt specjalistów na rynku pracy, o czym pisaliśmy w artykule pt. „Szybciej, bezpieczniej, zieleniej: technologie chmury i data center wkraczają w 2024 rok[i], wydaje się dziś jedną z kluczowych barier rozwojowych dla polskich przedsiębiorstw, w tym z sektora MŚP[ii].

Technologia dla pracownika to już standard, nie benefit

W wyścigu o pozyskiwanie bądź utrzymanie doświadczonego personelu coraz częściej wygrywają te firmy, dla których priorytetem jest optymalizacja cyfrowych narzędzi dla pracowników. Ulepszanie i poszerzanie dostępności do technologii oraz sprzętu, które stopniowo z innowacji stają się akcesoriami codziennego użytku, znacznie skuteczniej od legendarnych „owocowych czwartków” buduje wśród osób zatrudnionych czy poszukujących nowej pracy zaufanie i zainteresowanie daną organizacją.

Wynika to wprost z oczekiwań samych pracowników, z których zdecydowana większość (89 proc.) uważa, że wdrażanie nowych technologii jest korzystne dla ich firmy. Jednocześnie według ponad połowy (59 proc.) zarząd i kadra wyższego szczebla decydują się na ich adopcję zbyt wolno – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawczą EY[iii].

Co istotne, w 2023 roku w co trzeciej polskiej firmie (33 proc.) odnotowano odejścia pracowników spowodowane brakiem satysfakcji z zapewnianych narzędzi technologicznych. Jednocześnie aż 64 proc. polskich przedsiębiorstw uważa, że optymalnie zdigitalizowane środowisko pracy pozwala na pozyskiwanie i utrzymywanie talentów. Podobne stanowisko mają pracownicy, wśród których 42 proc. deklaruje, że niewystarczające, cyfrowe miejsce pracy mogłoby być powodem rezygnacji z pracy. Z kolei 58 proc. uważa, że przy wyborze nowego pracodawcy kierowałoby się proponowanym zapleczem technologicznym[iv].

Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej polskich przedsiębiorców dostrzega, że inwestycje w technologie mogą nie tylko pomóc w usprawnieniu i zwiększeniu wydajności ich organizacji, ale również wspierać pracowników w ich codziennych zadaniach i rozwoju osobistym w pracy.

W dłuższej perspektywie przynosi to korzyści zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorstwom. Jest to szczególnie ważne w kontekście pozyskiwania i utrzymywania talentów w firmach. Zapewnianie przez pracodawców nowoczesnych, intuicyjnych i przyjaznych rozwiązań technologicznych stanowi obecnie jeden z podstawowych wymogów na polskim rynku pracy.

Firmy stawiają na całościowe rozwiązania technologiczne

Oczekiwania pracowników i rynku to jedno, ale możliwości finansowe przedsiębiorstw, zwłaszcza w tak niepewnych geopolitycznie oraz gospodarczo czasach, to drugie. Wzrost wydatków na wynagrodzenia personelu, media czy opłaty dla podwykonawców skłaniają coraz większą ich liczbę do poszukiwania  kompleksowych rozwiązań, pozwalających na optymalizację cyfrowych kosztów, przy jednoczesnej możliwości korzystania ze sprzętu, oprogramowania i wsparcia technicznego w ramach jednej usługi, bez nadmiernego obciążania działu IT.

Odpowiedź na tę potrzebę stanowi usługa Workspace as a Service (WaaS), obejmująca w pełni skonfigurowane środowisko pracy, na które składa się laptop DELL, wraz z systemem operacyjnym Windows Pro z możliwością dodawania dowolnych aplikacji biurowych. Całość dopełnia profesjonalne wsparcie techniczne realizowane przez specjalistów IT w sposób zdalny lub w lokalizacji wskazanej przez daną firmę.

WaaS stanowi doskonałe rozwiązanie dla tych organizacji, które chcą skoncentrować się na podstawowej działalności, a nie zarządzaniu urządzeniami końcowymi swoich pracowników[v]. O potencjale rozwiązań typu „as service” świadczą twarde dane liczbowe: według ekspertów już w 2030 roku wartość tej gałęzi rynku osiągnie ponad 1,2 bln dolarów, co oznaczałoby aż sześciokrotny wzrost w ciągu dekady[vi].

WaaS wpisuje się więc w globalny trend popularyzacji usługowego podejścia do zapewniania firmom i użytkownikom indywidulanym potrzebnych im zasobów. Niższe sumarycznie wydatki na sprzęt i oprogramowanie, szybsze aktualizacje, efektywniejsze zarządzanie zasobami komputerowymi, krótsze przestoje dzięki szybszej reakcji na awarie czy ulepszone zarządzanie siecią i wyższy poziom bezpieczeństwa — to tylko niektóre argumenty przemawiające za skorzystaniem z oferty największych, najbardziej doświadczonych operatorów telekomunikacyjnych. Dodatkowo, w przypadku dużych firm korzyścią jest odciążenie pracowników IT od działań administracyjnych i możliwość przekierowania ich do prac związanych z rozwojem systemów i zapewnieniem wsparcia dla specjalizowanych aplikacji biznesowych.

Kosztowne przegapienie cyfrowego przełomu

Optymalizacja narzędzi technologicznych adresowanych pracownikom wydaje się obecnie koniecznością dla każdej firmy pragnącej zachować swą konkurencyjność i pozycje rynkową. Pozwala ona bowiem w pierwszej kolejności uniknąć gigantycznych kosztów związanych z pozostawaniem w tyle globalnego, cyfrowego peletonu.

Doskonale ilustruje to już pierwsza, podstawowa korzyść płynąca dla firm z korzystania z usługi WaaS, czyli zapewnienie nowoczesnego sprzętu dla pracowników w postaci laptopów. Dzięki temu przedsiębiorstwa przede wszystkim oszczędzają: czas (błyskawiczna dostawa, unikanie procedur zakupowych) oraz pieniądze (brak dużych kosztów na start czy jednorazowych wydatków obciążających budżet). Unikają one również ryzyka spadku produktywności pracowników związanego chociażby z potencjalnymi problemami technicznymi sprzętu czy brakiem możliwości pracy zdalnej.

Również zapewnienie wsparcia technicznego przez doświadczonych i kompetentnych ekspertów zewnętrznego dostawcy usługi WaaS wiąże się z wymiernymi korzyściami finansowymi dla przedsiębiorstwa. Wynikają one wprost z uwolnienia działów IT od zajmowania się błahymi, podstawowymi zadaniami związanymi z utrzymywaniem i naprawą środowiska pracy użytkowników w firmie.

Obecnie koszt pracy profesjonalistów z branży IT rośną ze względu na postępującą cyfryzację oraz mniejszą podaż specjalistów na rynku. Z tego względu firmy powinny wykorzystywać wiedzę i talent tak cennych pracowników do bardziej skomplikowanych i strategicznie istotnych celów, niż  bieżące naprawy techniczne.

Nie należy zapominać także o kwestii zakupu licencji oprogramowania oraz aplikacji: źle dobrane mogą skutkować brakiem możliwości korzystania z odpowiednich rozwiązań lub wbrew przeciwnie: generować zbędne koszty wynikające ze zbyt szerokiego zakresu rozwiązań. Natomiast odpowiednio dobrane licencje oraz sprawne ich wdrożenie przyczynia się do lepszego wykorzystania własnych zasobów IT i zapewnia ciągłość pracy organizacji.

Digitalizacja w coraz większym stopniu służy firmom do pozyskiwania i utrzymywania talentów, co w tak zglobalizowanym świecie nie jest zadaniem prostym. Jedną z podstawowych kwestii definiujących atrakcyjność danego pracodawcy jest dostarczanie przez niego pracownikom odpowiednich narzędzi, umożliwiających skutecznie wykonywanie powierzonych im zadań. Przedsiębiorca nie może przy tym zapominać o tak kluczowej dla istnienia i rozwoju swojej firmy kwestii, jak utrzymywanie płynności finansowej. Odpowiedzią na te oba wyzwania jest tytułowa optymalizacja, będąca tak rzadkim w świecie biznesu zjawiskiem, na którym zyskują wszyscy interesariusze.

[i] https://biznes.t-mobile.pl/pl/szybciej-bezpieczniej-zieleniej-technologie-chmury-i-data-center-wkraczaja-w-2024-rok

[ii] https://www.kozminski.edu.pl/pl/review/deficyt-kompetencji-na-rynku-pracy-co-oznacza-dla-pracodawcow

[iii] https://www.prawo.pl/kadry/pracownicy-chca-korzystac-z-nowych-technologii-ale-pracodawcy-wdrazaja-je-powoli-badanie-ey,523043.html

[iv] https://www.itweek.pl/ludzie-w-centrum-transformacji-technologicznej-polskie-firmy-na-czele-digitalizacji-w-europie/

[v] https://biznes.t-mobile.pl/pl/workspace-as-a-service-zadbaj-o-staly-dostep-pracownikow-do-uslug-it-twojej-firmy

[vi] https://www.money.pl/gospodarka/rozwiazania-as-a-service-klucz-do-efektywnego-zarzadzania-zasobami-it-6908551089011328a.html

Workspace as a Service (WaaS)

Ten artykuł dotyczy produktu

Workspace as a Service (WaaS)

Przejdź do produktu

Data publikacji: 29.02.2024

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail