7-10 minut

Szybciej, bezpieczniej, zieleniej: technologie chmury i data center wkraczają w 2024 rok

„Świat błyskawicznie przyspieszył” – to truizm, jednak doskonale opisuje on dynamiczny rozwój cyfryzacji i nowych technologii, jakiego wszyscy jesteśmy świadkami. Prognozy formułowane na początku mijającego roku okazały się w większości zbyt zachowawcze, co wynikało nie tylko z inwencji twórczej producentów, ale również, a raczej przede wszystkim, sytuacji zewnętrznej: szeregu wyzwań i zagrożeń dodatkowo stymulujących cyfrową innowacyjność. Niestabilność geopolityczna, aktywność hakerów czy widmo blackoutu nie znikną także w 2024 roku, co dla firm chcących zachować swoją konkurencyjność i troszczących się o bezpieczeństwo swych danych oznacza jeszcze mocniejszy zwrot ku takim rozwiązaniom, jak chmura czy data center.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
  1. JAK OCENIĆ MIJAJĄCY ROK Z PERSPEKTYWY CYFRYZACJI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW?
  2. JAK W 2023 ROKU POLSKIE FIRMY POSTRZEGAŁY ROZWIĄZANIA CHMUROWE I DATA CENTER?
  3. DLACZEGO WCIĄŻ WARTO I NALEŻY INWESTOWAĆ W INNOWACYJNE TECHNOLOGIE CYFROWE?
  4. CZEGO MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ W OBSZARZE CLOUDING I DATA CENTER W 2024 ROKU?

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa, niezależnie od swej wielkości czy branży, coraz chętniej i odważniej inwestują w szeroko pojętą cyfryzację? Powodów jest wiele: od wojny tuż za naszą wschodnią granicą i związanych z nią niebezpieczeństw, przez aktywność cyberprzestępców (na czele z ostatnim, głośnym atakiem na największą sieć laboratoriów medycznych w Polsce[i]), po rosnące oczekiwania konsumentów związane ze zwiększeniem dostępności czy informatyzacji usług. Z drugiej strony, choć rozwiązania typu chmura czy data center są na naszym rynku obecne od lat, to wciąż liczba firm wykorzystujących ich potencjał wyraźnie odbiega od średniej europejskiej. Podobnie jednak jak w innych obszarach: również w tym segmencie w 2024 roku nasi przedsiębiorcy będą konsekwentnie nadrabiać zaległości wobec szeroko pojętego Zachodu.

Gorzko-słodki rok 2023

W zależności od poglądów, charakteru czy nastroju, każdy może podsumować mijający rok w kontekście cyfryzacji polskich firm dwojako. Pesymista z pewnością przytoczy raport Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w którym czytamy, że nasze przedsiębiorstwa zamykają dziś (trzecie miejsce od końca) unijny ranking zaangażowania w transformację cyfrową[ii]. Problem ten dotyczy przede wszystkim małych i średnich organizacji, których jest obecnie ponad dwa miliony — tworzą one ok. 6,8 mln miejsc pracy, generując ponad połowę PKB kraju[iii].

Co więcej, w 2023 roku Polska nie poprawiła swojej pozycji w prestiżowym rankingu DESI, utrzymując pozycję numer 4 od końca i wyprzedzając jedynie Rumunię, Bułgarię i Grecję. Natomiast przygotowany przez KPMG indeks transformacji cyfrowej biznesu obniżył się z 4,8 w 2022 r. do 4,4 w 2023 r. — a to wskaźnik w skali od 1 do 10[iv]!

Optymista z kolei przypomni wartość 68 procent: tyle bowiem polskich firm pod koniec 2023 roku deklaruje korzystanie rozwiązań chmurowych, a 38 proc. z nich — w całości lub znacznej części swojej działalności[v]. Z pewnością należy docenić dynamikę tego procesu, ponieważ jeszcze w 2019 roku do korzystania z chmury „przyznawało się” zaledwie jedno na dziesięć przedsiębiorstw, a więc postęp w tym zakresie jest jednym z rekordowych na całym kontynencie.

Podobnie sytuacja przedstawia się na rynku data center, którego globalna wartość tylko w mijającym roku wzrosła o około 6 proc., osiągając pułap ponad 340 miliardów dolarów. I choć obecnie większość przychodów jest generowana w najbardziej rozwiniętych państwach świata: Stanach Zjednoczonych, Chinach czy Niemczech, to ze względu na korzystne uwarunkowania geograficzne i gospodarcze, coraz atrakcyjniejszym miejscem dla nowych data center staje się również Polska. Nasz rynek w tym segmencie będzie w najbliższych latach rosnąć o blisko 10 proc. rocznie[vi].

Co najważniejsze: rok 2023 przyniósł również zmianę świadomości samych przedsiębiorców i ich personelu dotyczącą korzyści płynących z inwestycji cyfrowych m.in. rozwiązania chmurowe. Jak wynika z raportu „KPMG global tech report 2023”, aż 63 proc. firm przyznało, że inwestycje technologiczne przyczyniły się do zwiększenia zysków lub poprawy ich wydajności o ponad 10 proc. Jednocześnie akceptacja kierownictwa do wdrażania nowych technologii wzrosła ponad trzykrotnie, z 10 do 38 proc. w ciągu ostatniego roku[vii].

Cyfrowe inwestycje wspólnym mianownikiem 2023 i 2024 roku

Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się oczywista: rozwój firm i ich konkurencyjność opierają się obecnie głównie na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach cyfrowych. W obliczu postępującej zmiany cyfrowa edukacja przedsiębiorstw i inwestycje w proces cyfryzacji stają się kluczowymi i najważniejszymi potrzebami.

Wiąże się to z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanych i kosztownych ekspertów IT, których na rynku brakuje. Ponadto wdrożenie nowych technologii i rozwiązań cyfrowych to również koszty związane z zakupem, uruchomieniem i utrzymaniem infrastruktury — dlatego korzystanie z takich rozwiązań, jak chmura czy data center, po prostu się firmom opłacają.

Trend rynkowy jest więc oczywisty, dlatego operatorzy już od dłuższego czaru aktywnie rozwijają swoją ofertę wykraczającą poza typowe usługi telekomunikacyjne. Obejmuje ona dziś m.in. tworzenie bądź rozbudowę infrastruktury centrów danych świadczących usługi kolokacyjne i chmurowe. Obiekty te posiadają najwyższej klasy systemy bezpieczeństwa, sprzęt oraz personel go obsługujący, dzięki czemu mogą świadczyć pełny, kompleksowy zakres profesjonalnych usług chmurowych związanych z bezpiecznym przechowywaniem bądź udostępnianym danych.

Właściwie każda firma, która w jakimś stopniu skorzystała z usług chmurowych, z czasem decyduje się nie tylko na kontynuowanie współpracy, ale i poszerzenie jej zakresu. Biznes dostrzega bowiem oczywiste profity cloud computing: bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych, możliwość korzystania z najwyższej klasy technologii i innowacyjnych systemów, dostęp do rozbudowanego know-how operatorów telekomunikacyjnych i ich infrastruktury sieciowej. Istotną rolę odgrywa również oszczędność – pieniędzy, czasu i, kolokwialnie rzecz ujmując, nerwów – związanych z samodzielną obsługą IT”.

Coraz powszechniejsze wykorzystywanie potencjału chmury we współpracy z zewnętrznymi operatorami to element szerszego procesu: zmiany modelu korzystania z infrastruktury IT na outsourcing. Zdaniem autorów raportu „Accenture Life Trends 2023”[viii], takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić nawet do 80 proc. dotychczas wykorzystywanych środków. Korzystanie z usług profesjonalnych firm zewnętrznych jest już wyraźnym trendem rynkowym – takie rozwiązanie wybiera obecnie aż dwie trzecie przedsiębiorstw w Polsce. W większości przypadków firmy decydują się na outsourcing całościowy (więcej niż jeden model bądź proces), a tendencja ta cały czas rośnie.

Zapnijmy pasy — przed nami szalony rok 2024 w cyfryzacji

W kolejny rok wchodzimy więc ze świadomością korzyści płynących z rozwiązań chmurowych czy oferty nowoczesnych data center, jak również potrzeby ciągłego skracania dystansu dzielącego nas od najbardziej innowacyjnych gospodarek Europy i świata. Na co jednak w przeciągu najbliższych dwunastu miesięcy polscy przedsiębiorcy powinni zwracać szczególną uwagę?

1. Zielona transformacja to nie tylko slogan

ESG (ang. environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) to obecnie „must have” dla każdej firmy, która chce się liczyć na rynku — a trend ten z pewnością ulegnie dodatkowemu wzmocnieniu w 2024 roku. Inwestowanie w ESG buduje długoterminową wartość marki w oczach klientów i inwestorów, którzy coraz częściej wymagają od przedsiębiorców, by działali zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wiąże się to także z odpowiednim doborem dostarczycieli usług teleinformatycznych czy kontrahentów biznesowych, ponieważ unijne prawo w zakresie ESG „prześwietla” cały łańcuch dostaw danej organizacji.

Dotyczy to również rynku data center — w obliczu kryzysu energetycznego klienci będą z pewnością chętniej wybierać usługi centrów danych odpowiednio zabezpieczonych na wypadek blackoutu. Na zieloną energię bardzo mocno stawiają sami operatorzy zarządzający infrastrukturą data center, spełniając kolejne, rygorystyczne warunki w zakresie energochłonności czy inwestując w możliwie najnowocześniejsze technologie minimalizujące zużycie energii.  

Nacisk na spełnianie standardów zrównoważonego rozwoju wspiera także outsourcing tego typu usług, ponieważ budowa przez klienta własnego centrum przetwarzania danych spełniających wyśrubowane normy oznacza bardzo duże wydatki. Z chwilą, kiedy klient decyduje się na umieszczenie swojej infrastruktury u nas lub na korzystanie z naszych usług cloudowych, staje się to dla niego bardziej opłacalne i przede wszystkim bezpieczniejsze.

2. Przygotuj swą firmę na rewolucję w prawie

Dla tysięcy polskich firm podlegającym nowym przepisom wynikającym z unijnej dyrektywy NIS2 rok 2024 będzie oznaczać prawdziwy wyścig z czasem. Stawką jest nie tylko uniknięcie drakońskich kar, ale również wiarygodność w oczach klientów i partnerów biznesowych oraz po prostu możliwość funkcjonowania na wspólnym, europejskim rynku.

Głównym obowiązkiem nakładanym na przedsiębiorstwa podlegające NIS2 jest bieżące monitorowanie i analizowanie pojawiających się zagrożeń związanych z potencjalnymi atakami cyberprzestępców. Jest to skomplikowany proces wymagający całodobowej, fachowej obsługi przez wykwalifikowany zespół dysponujący zaawansowanymi technologicznie narzędziami. Eksperci szacują, że roczny koszt utrzymania własnego systemu monitorowania i analizy cyberzagrożeń oraz profesjonalnego zespołu posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przekracza 3 miliony złotych — a suma ta, wraz z inflacją oraz dynamiką wynagrodzeń, nieustannie rośnie[ix].

Dla wielu firm optymalnym rozwiązaniem będzie z pewnością podjęcie współpracy z doświadczonymi i profesjonalnymi operatorami zewnętrznymi, także w obszarze cloud czy wykorzystania potencjału data center. Pozwoli ona bowiem w znacznej mierze spełnić wszystkie wymagania stawiane europejskim firmom przez dyrektywę NIS2, pozwalając jednocześnie na uniknięcie gigantycznych nakładów inwestycyjnych we własną infrastrukturę.

3. Walka o specjalistów będzie trwać w najlepsze

Jak wynika z Przeglądu Wynagrodzeń i Trendów 2024[x], pomimo wyhamowania pandemicznego boomu informatycznego, Polska jest wciąż postrzegana jako atrakcyjna lokalizacja do pozyskiwania ekspertów IT. Zmieniając firmę, fachowcy z branży mogą obecnie liczyć na 10-20 proc. większe wynagrodzenie — a na podobnym poziomie kształtowały się przeciętne podwyżki płac. Mowa tu o znacznych sumach: eksperci ds. rozwiązań chmurowych zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę mogą obecnie zarabiać nawet 30 tys. zł brutto miesięcznie.

Pomijając nawet koszty związane z uruchomieniem i utrzymaniem własnych działów IT: to właśnie deficyt specjalistów na rynku pracy wydaje się dziś jedną z kluczowych barier rozwojowych dla polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych dysponujących mniejszymi budżetami np. z sektora MŚP. Ten fakt również będzie stymulować zainteresowanie rozwiązaniami typu data center, w których przez całą dobę i 365 dni w roku pracuje skompletowany, doskonale wykwalifikowany i doświadczony personel.  

Szeroko pojęte „bezpieczeństwo” — cyfrowe, energetyczne i prawne, stanowić będzie dla polskich firm w 2024 roku kluczowy argument przemawiający za skorzystaniem z rozwiązań chmurowych i data center. To one stawić będą bowiem wciąż najlepszą ochronę przed widmem blackoutu, popadnięcia w dług technologiczny czy atakiem cyberprzestępców. Choć to jednak jedynie prognoza — a przecież już mijający rok udowodnił nam, że w cyfrowym świecie naprawdę wszystko może się wydarzyć. 

[i] https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,30455270,hakerzy-wykradli-dokumentacje-medyczna-tysiecy-pacjentow-jak.html

[ii] https://www.eib.org/en/press/all/2023-203-digitalisation-in-the-european-union-progress-challenges-and-future-opportunities?lang=pl

[iii] https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/raport-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-polsce-2022

[iv] https://kpmg.com/pl/pl/home/insights/2023/05/raport-monitor-transformacji-cyfrowej-biznesu-edycja-2023.html

[v] https://sappolska.prowly.com/264742-czy-polskie-firmy-sa-gotowe-na-biznes-napedzany-cyfrowo-raport-i-dane-sap

[vi] https://www.statista.com/statistics/1400291/poland-data-center-market-revenue/

[vii] https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2023/09/kpmg-global-tech-report-2023.html

[viii] https://www.accenture.com/pl-pl/insights/song/accenture-life-trends

[ix] https://biznes.t-mobile.pl/pl/jak-skutecznie-i-racjonalnie-przygotowac-firme-do-wymogow-nis

[x] https://www.michaelpage.pl/dla-medi%C3%B3w/badania-i-publikacje/przegl%C4%85dy-wynagrodze%C5%84

Business Cloud

Ten artykuł dotyczy produktu

Business Cloud

Przejdź do produktu

Data publikacji: 27.12.2023

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail