5-8 minut

Workspace as a Service – zadbaj o stały dostęp pracowników do usług IT Twojej firmy

Workspace as a Service (WaaS) zdobywa coraz większą popularność na świecie. Rozwiązanie polega na stałej opiece serwisowej nad podstawowymi narzędziami pracy w większości firm, jakimi są laptopy użytkowników wraz z oprogramowaniem – aplikacjami biznesowymi. Dzięki opiece serwisowej ze strony operatora świadczącego usługi WaaS przedsiębiorstwo nie musi samodzielnie zajmować się wsparciem, nie musi też obsługiwać rozwiązania i ponosić kosztów związanych z formalnościami, takimi jak organizacja przetargów i inwentaryzacja sprzętu. W artykule przyjrzymy się korzyściom oraz wyzwaniom związanym z WaaS i odpowiemy na pytanie, gdzie taka usługa dostępna jest w Polsce.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. CZYM JEST WORKSPACE AS A SERVICE (WAAS)?
 2. W JAKI SPOSÓB WAAS PRZYCZYNIA SIĘ DO EFEKTYWNIEJSZEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI IT W PRZEDSIĘBIORSTWACH?
 3. JAKIE INNE KORZYŚCI DAJE WORKSPACE AS A SERVICE?
 4. W JAKI SPOSÓB Z USŁUGI WORKSPACE AS A SERVICE MOŻNA SKORZYSTAĆ W POLSCE?
 5. JAKIE ZASADY ABONAMENTOWE OFERUJE OPERATOR KLIENTOM?

WaaS umożliwia ciągły dostęp pracowników do usług IT niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Według analityków Globe Newswire[i] w 2019 rynek Workspace as a Service (WaaS) wyceniany był na 4,9 mld USD i do  2025 ma osiągnąć wartość 8,54 mld USD, przy średnim rocznym wzroście CAGR na poziomie 9,7%.

Efektywniejsze gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa

Workspace as a Service jest rozwiązaniem pozwalającym każdej wielkości firmie wydajniej gospodarować zasobami. Przedsiębiorstwo korzystające z Workspace as a Service nie musi prowadzić samodzielnie usług wsparcia oraz ponosić nakładów związanych z ich obsługą formalną, czyli m.in. przetargami związanymi z utrzymaniem infrastruktury komputerowej.

WaaS wpisuje się w trend popularyzacji usługowego podejścia do zapewniania firmom i użytkownikom indywidulanym potrzebnych im zasobów. Do najważniejszych korzyści wynikających z rozwiązań Workspace as a Service należy zaliczyć:

 • Niższe sumarycznie wydatki na sprzęt i oprogramowanie związane z utrzymaniem komputerów i aplikacji użytkowników w firmie
 • Szybsze aktualizacje, dzięki większej automatyzacji zarządzania komputerami i aplikacjami
 • Wyższą produktywność użytkowników aplikacji biznesowych wynikającą z krótszego sumarycznie okresu niedostępności sprzętu i aplikacji
 • Efektywniejsze zarządzanie zasobami komputerowymi przedsiębiorstwa
 • Krótsze przestoje dzięki szybszej reakcji na awarie i efektywniejsze wykorzystanie kopii zapasowych przechowywanych w chmurze
 • Ulepszone zarządzanie siecią i wyższy poziom bezpieczeństwa
 • W przypadku dużych firm korzyścią jest także odciążenie pracowników IT od działań administracyjnych i możliwość przekierowania ich do prac związanych z rozwojem systemów i zapewnieniem wsparcia dla specjalizowanych aplikacji biznesowych

Użytkowe i finansowe korzyści z Workspace as a Service

Przyjrzyjmy się teraz bliżej korzyściom związanym z zastosowaniem WaaS. Dzięki tym rozwiązaniom pracownicy mogą korzystać z aplikacji z dowolnego miejsca, o ile mają urządzenie podłączone do Internetu. Tym samym stają się bardziej produktywni, nawet kiedy znajdują się poza biurem. Wsparcie w ramach usługi udzielane jest niezależnie od tego, czy użytkownik znajduje się w biurze, pracuje zdalnie z domu w czasie korzystania z Home Office, czy też jest w tracie podróży służbowej.

Od dłuższego czasu na rynku pracy coraz trudniej o specjalistów IT, a koszt ich zatrudnienia niejednokrotnie przekracza możliwości zwłaszcza firm małych i średnich. WaaS pozwala znacząco zredukować te koszty. Istotną zaletą WaaS jest ograniczenie obowiązków działu IT w dużych firmach, a w firmach mniejszych możliwe jest nawet całkowite uniezależnienie się od potrzeby posiadania wewnętrznych specjalistów IT. Czasochłonne i kosztowne procesy biznesowe, takie jak zarządzanie licencjami lub instalacja oprogramowania biurowego, mogą być dzięki WaaS realizowane w uproszczony sposób i pozwalają znacznie zmniejszyć obciążenie administracyjne.

Dla księgowych podstawową korzyścią WaaS jest zmiana modelu wydatków z klasycznego CAPEX, w którym koszty ponoszone są jednorazowo, na bardziej elastyczny i dostosowany do cyklu życia firmy model OPEX. Pozwala to w lepszy sposób gospodarować przepływami pieniężnymi, ogranicza zakres inwestycji. Istotne jest także odciążenie przedsiębiorstwa od formalności związanych z ustawicznym organizowaniem przetargów i inwentaryzacją sprzętu.

Wyzwania związane z korzystaniem z Workspace as a Service

Workspace as a Service przynosi wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i firmom. Ale niesie ze sobą wyzwania, których trzeba być świadomym i na które trzeba być przygotowanym.

Warunkiem koniecznym bezpieczeństwa świadczenia usług Workspace as a Service są odpowiednie zabezpieczenia. Dostęp do modyfikacji w konfiguracji desktopu i aplikacji mogą mieć wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Równie istotne jest zabezpieczenie połączenia po stronie użytkownika. Istotne jest przy tym zwłaszcza zabezpieczenie od strony chmury, ponieważ zamiast pojedynczych plików czy programów, w obecnych czasach, do chmury przenoszone są całe środowiska pracy.

Aplikacje najczęściej realizowane są w architekturze cienkiego klienta i dostępne poprzez przeglądarkę internetową, co zapewnia im większą elastyczność, ale też dostęp poprzez Internet narzuca wyższe wymogi związane z ochroną danych.  WaaS eliminuje potrzebę fizycznego zabezpieczenia sprzętu, co może być korzystne dla większości firm. Warto jednak pamiętać, że należy je zastąpić bezpieczeństwem w chmurze, za które odpowiada dostawca WaaS.

Stanowisko pracy w modelu abonamentowym w Polsce

Usługa Workspace as a Service dostępna jest także w Polsce i świadczona przez T-Mobile Polska. W ramach usługi dostawca zapewnia sprzęt biurowy, niezbędne oprogramowanie, w tym przede wszystkim system operacyjny. Na instalowane oprogramowanie może składać się także pakiet biurowy Microsoft 365 oraz narzędzia zapewniające ochronę użytkownika przed cyberatakami.

Istotną wartość dodaną stanowi wsparcie i obsługa techniczna w zakresie działania dostarczonego przez T-Mobile Polska komputera oraz zainstalowanych przez operatora aplikacji. Wszelkie problemy użytkownik może zgłaszać poprzez infolinię lub drogą mailową, dzięki czemu pomocą zajmują się dedykowani i profesjonalni konsultanci z branży IT. W przypadku, kiedy problem dotyczy oprogramowania i konieczna jest interwencja serwisanta, może ona nastąpić w sposób całkowicie bezpieczny poprzez usługę zdalnego pulpitu. Jeżeli konieczna jest wizyta obsługi technicznej odbywa się ona na terenie całej Polski, niezależnie od tego, gdzie aktualnie znajduje się pracownik. Firmy, których pracownicy są mobilni albo częściej korzystają z możliwości Home Office, co ma miejsce zwłaszcza po pandemii, nie są w stanie zapewnić własnymi zasobami serwisowymi wsparcia IT pracownikom w każdej z tych rozproszonych lokalizacji. Problem ten doskonale rozwiązuje WaaS.

W rezultacie, w usłudze T-Mobile Workspace as a Service, firma otrzymuje stanowisko pracy w modelu abonamentowym na okres 24, 36 lub 48 miesięcy. Po wygaśnięciu kontraktu klient ma możliwość wykupienia użytkowanego sprzętu za złotówkę. Pomimo, że usługa może być oferowana praktycznie „z półki” jest także dostosowana do indywidualnych potrzeb danej firmy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada niestandardowe oprogramowanie, jego instalacja może być także wykonana przez T-Mobile Polska w ramach obsługi klienta. Operator weryfikuje wówczas oprogramowanie i po otrzymaniu paczek instalacyjnych od producenta jest w stanie w każdej chwili zainstalować je na urządzeniach będących w użytkowaniu klienta.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące stanowiska pracy w abonamencie i usług Workspace as a Service (WaaS):

 • Workspace as a Service pozwala wydajniej gospodarować firmowymi zasobami. Przedsiębiorstwo nie musi prowadzić samodzielnie usług wsparcia oraz ponosić nakładów wynikających z ich obsługi formalnej, czyli m.in. przetargów związanych z utrzymaniem infrastruktury komputerowej
 • WaaS pozwala uzyskać niższe sumarycznie wydatki na sprzęt i oprogramowanie związane z utrzymaniem komputerów i aplikacji użytkowników w firmie oraz wykonywać szybsze aktualizacje, dzięki większej automatyzacji zarządzania komputerami i aplikacjami
 • Innymi zaletami WaaS jest wyższa produktywność użytkowników aplikacji biznesowych wynikającą z krótszego sumarycznie okresu niedostępności sprzętu i aplikacji oraz efektywniejsze zarządzanie zasobami komputerowymi przedsiębiorstwa
 • W dużych firmach korzyścią jest także odciążenie pracowników IT od działań administracyjnych i możliwość przekierowania ich do prac związanych z rozwojem systemów i zapewnieniem wsparcia dla specjalizowanych aplikacji biznesowych
 • Z finansowego punktu widzenia WaaS oznacza zmianę modelu wydatków z CAPEX, w którym koszty ponoszone są jednorazowo, na bardziej elastyczny i dostosowany do cyklu życia firmy model OPEX
 • W Polsce usługa Workspace as a Service świadczona jest przez T-Mobile Polska. Dostawca zapewnia sprzęt biurowy i oprogramowanie. Na instalowane oprogramowanie może składać się także pakiet biurowy Microsoft 365 oraz narzędzia zapewniające ochronę użytkownika przed cyberatakami

[i] „Global Workspace as a Service (WaaS) Market and Global Business-Process-as-a-Service Market 2020-2025 Growth Trends” https://www.globenewswire.com/en/news-release/2020/02/28/1992637/0/en/Global-Workspace-as-a-Service-WaaS-Market-and-Global-Business-Process-as-a-Service-Market-2020-2025-Growth-Trends-Enterprise-Demand-Cost-Analysis-Latest-Technology-Key-Companies-an.html

Workspace as a Service (WaaS)

Ten artykuł dotyczy produktu

Workspace as a Service (WaaS)

Przejdź do produktu

Data publikacji: 29.04.2022

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail