5-8 minut

TOP 7 Najważniejsze trendy w chmurze w 2024 roku

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do zarządzania zasobami, nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa danych i zapewnienia ciągłości biznesowej oraz wdrażanie i zarządzanie środowiskiem multicloud to najistotniejsze wyzwania, z którymi będą musieli się zmierzyć menedżerowie IT w najbliższych miesiącach.

CZEGO SIĘ DOWIESZ Z TEGO MATERIAŁU:
  1. JAKIE ISTOTNE TRENDY BĘDĄ KSZTAŁTOWAĆ RYNEK USŁUG CHMUROWYCH W NAJBLIŻSZYM CZASIE?
  2. KTÓRE SPOŚRÓD TYCH WYZWAŃ SĄ NAJPILNIEJSZE Z PUNKTU WIDZENIA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW?
  3. CZY I JAKIE ROZWIĄZANIE TECHNOLOGICZNE MOGĄ POMÓC W UPORANIU SIĘ Z TYMI PROBLEMAMI?

Technologie chmurowe są dostępne dla organizacji dowolnej wielkości i branży już od lat. Może to sprawiać wrażenie, że dziś wszystkie firmy, które powinny – lub chciały – skorzystać z rozwiązań cloud już to zrobiły. W rzeczywistości jednak proces przeprowadzki do chmury ciągle trwa. Prawie połowa ekspertów i menedżerów IT zapowiada, że 2024 rok będzie okresem wprowadzania kolejnych zasobów firmowych do chmury, a 43 proc. będzie przenosić funkcjonalności z rozwiązań on-premises do środowiska chmurowego i wielochmurowego[1].

Swój udział w tych decyzjach mają nowe technologie – głównie automatyzacja i sztuczna inteligencja, które polegają na możliwościach chmury. Nie bez znaczenia są nowe regulacje dotyczące ochrony danych i cyberbezpieczeństwa, narzucające korzystanie z bezpiecznych środowisk chmurowych do wykonywania kopii zapasowych czy podtrzymania ciągłości biznesowej.

Jakie zatem są najważniejsze zjawiska, trendy i wyzwania związane z technologiami chmurowymi w 2024 roku? Oto siedem naszych propozycji.

1. Zarządzanie środowiskiem wielochmurowym

Menedżerowie zarządzający kontraktami na chmurę przekonali się już, że w obliczu rosnącego znaczenia tego rodzaju usług warto szukać rozwiązań optymalnych dla różnych potrzeb biznesowych. Stąd popularność instalacji łączących chmurę prywatną i publiczną – jak również włączenie do tego systemu własnych serwerowni lub kolokacji. Pozwala to firmom uzyskać dużą elastyczność, niemal dowolnie dopasowywać zasoby do bieżącego obciążenia, jak również zwiększyć odporność przez redundancję kluczowych elementów. Nie bez znaczenia jest również optymalizacja kosztowa (wprowadzanie FinOps).

Według raportu Flexera State of the Cloud 2024 opierającego się na ankietach 753 menedżerów z całego świata, dziewięć na dziesięć firm korzysta obecnie z jakiejś formy środowiska multicloud, podczas gdy tylko co dziesiąta wykorzystuje jedno rozwiązanie chmury publicznej[2]. Nieco bardziej konserwatywnie widzi rynek firma analityczna IDC. Z jej prognoz wynika, że do 2025 roku dwie trzecie spośród największych firm świata będzie korzystało ze środowiska wielochmurowego[3].

Oznacza to jednak wyższe oczekiwania w stosunku do specjalistów zarządzających usługami chmurowymi, a także dbającymi o bezproblemowy przepływ danych między nimi. Rosnąca złożoność środowisk wielochmurowych niesie ze sobą wyzwania w dziedzinie zarządzania i kompetencji specjalistów IT. Problemy te jeszcze pogłębiają trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników, jednak mogą one być częściowo złagodzone przez usługi zewnętrzne w obszarze cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, jak i zarządzania niektórymi elementami infrastruktury IT.

2. Integracja cloud on edge

Integracja między brzegiem infrastruktury własnej i chmurą, pozwalająca na płynne przekazywanie danych, staje się coraz istotniejsza – zwłaszcza w zastosowaniach produkcyjnych i handlowych. Coraz częściej podstawowym wymogiem jest też analiza danych w czasie rzeczywistym.

Jedną z technologii, która umożliwiła pełniejsze wykorzystanie tych funkcji, jest 5G. Pozwala ona na zmniejszenie opóźnień w aplikacjach wykorzystujących urządzenia Internetu Rzeczy (np. czujników) i bieżącą analizę płynących z nich informacji. To zaś z kolei umożliwia przetwarzanie danych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji działających w chmurze. Oznacza to również, że coraz częściej usługi w tym obszarze będą świadczyć operatorzy telekomunikacyjni dysponujący infrastrukturą 5G.

3. Optymalizacja zasobów i zarządzanie AI

Odpowiedzią na rosnącą złożoność sieci wielochmurowych i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych są technologie oparte na uczeniu maszynowym określane zbiorczym mianem sztucznej inteligencji (AI). To, co jeszcze w 2023 roku było egzotyczną technologiczną nowinką w dziedzinie optymalizacji zasobów, dziś staje się podstawowym narzędziem pozwalającym redukować koszty przez automatyzacje rutynowych zadań, predykcyjną konserwację sprzętu, optymalizację wykorzystania zasobów i poszukiwanie potencjalnych alternatywnych, tańszych rozwiązań.

Tego rodzaju rozwiązania są dziś oferowane w postaci „asystentów” wspierających administratorów w konfiguracji sprzętu czy identyfikacji błędów i awarii.

4. Bezpieczeństwo oparte na chmurze

Ponieważ przedsiębiorstwa chętnie wykorzystują chmurę do obsługi coraz większej części swoich aplikacji, do chmury migrują również narzędzia z obszaru bezpieczeństwa. Dotyczą one przede wszystkim ochrony danych – wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz stworzenie i uruchomienie w razie potrzeby zapasowego centrum danych (tzw. Disaster Recovery as a Service).

W ten sposób świadczone mogą być również inne usługi w obszarze bezpieczeństwa – przede wszystkim weryfikacja tożsamości użytkowników i przyznawanie uprawnień zgodne z zasadą zerowego zaufania (zero trust), szyfrowania danych, czy wreszcie monitorowania ruchu pod kątem potencjalnych ataków lub wycieków danych.

W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony zorganizowanych grup hakerskich, a jednocześnie rosnącymi wymogami zapisanymi w regulacjach Unii Europejskiej, żadna organizacja nie może w tej dziedzinie iść na kompromis upośledzający bezpieczeństwo.

5. Niepewność regulacyjna

Wyzwania nie są – niestety – wyłącznie natury technologicznej. W Polsce najistotniejszym wyzwaniem dla zespołów IT jest wdrożenie unijnej dyrektywy NIS2, nakładającej na organizacje nowe obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa i odporności. Więcej na ten temat można przeczytać w serii artykułów o NIS2 w Strefie Wiedzy.

Podstawowym problem jest tu brak przygotowania przepisów wdrażających NIS2 do polskiego systemu prawnego, a co za tym idzie – nieświadomość menedżerów, że ich firmy mogą nowym regulacjom podlegać lub niewiedza, w jaki sposób się do nich przygotować.

Rozwiązaniem przynajmniej części potencjalnych wyzwań związanych z NIS2 jest szersze korzystanie z rozwiązań chmurowych w dziedzinie tworzenia, zarządzania i przechowywania kopii zapasowych danych, usług cyberbezpieczeństwa opartych na rozwiązaniach chmurowych oraz metod zapewniających ciągłość biznesową dla firm, które objęte będą odpowiednimi regulacjami wynikającymi z postanowień NIS2.

6. Luka kadrowa

To jeden z najczęściej wskazywanych problemów w kontekście wdrażania projektów IT, w tym przenoszenia zasobów firmy do chmury. Dwie trzecie firm skarży się na niedostatek pracowników w tym obszarze[4], a wyzwania, takie jak wdrożenia AI, cyberbezpieczeństwo, czy wspomniana wyżej konieczność przygotowania się do NIS2, tylko ten problem zaogniają.

O ile rozwiązania bazujące na AI mogą pomóc w wypełnieniu luki na niższych stanowiskach np. w cyberbezpieczeństwie, tworzą one jednocześnie zapotrzebowanie na administratorów baz danych, specjalistów ds. AI, czy inżynierów sprawnie poruszających się w środowisku multicloud. To zaś sprawi, że firmy będą sięgać po rozwiązania zarządzane zewnętrznie przez zespół ekspertów pracujących po stronie partnera – usługodawcy.

7. AI jako usługa

To zaś prowadzi do kolejnego trendu, czyli AIaaS. O ile jeszcze rok temu wykorzystanie technologii AI traktowane było jako eksperyment w najbardziej innowacyjnych organizacjach, dziś z takich rozwiązań chcą korzystać wszyscy – od operatorów telekomunikacyjnych po producentów sosów. Algorytmy uczenia maszynowego wymagają jednak ogromnych ilości danych i umiejętności ich przygotowania w taki sposób, aby mogły one stać się materiałami do nauki dla algorytmów. Ale na to, aby obsłużyć to we własnym zakresie, będzie stać niewiele firm. Większość sięgnie po usługi oferowane przez dostawców usług chmurowych i sieciowych.

Podsumowanie

 To tylko najważniejsze trendy i zjawiska spośród pojawiających się rynku usług chmurowych. Nie wspomnieliśmy o rosnącej popularności konteneryzacji, architekturze bezserwerowej, czy szyfrowania postkwantowym. W zależności od stopnia zaawansowania technologicznego organizacji, a także jej potrzeb biznesowych, typowanie najważniejszych trendów będzie się zapewne zmieniać. Najważniejszymi atutami rozwiązań chmurowych są jednak niezmienne:

  • efektywność kosztowa i łatwość skalowania – dopasowania do potrzeb organizacji;
  • dostępność innowacyjnych usług, takich jak analiza danych przez algorytmy AI;
  • eliminacja wymogu posiadania własnej infrastruktury, a w niektórych przypadkach także własnego zespołu specjalistów IT;
  • gwarancja bezpieczeństwa danych i zgodności z regulacjami dotyczącymi odporności biznesowej.

[1] https://news.tdsynnex.com/featured/key-trends-cloud-partners-need-to-plan-for-in-2024/

[2] https://info.flexera.com/CM-REPORT-State-of-the-Cloud

[3] https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US51294723

[4] https://www.tectrade.com/articles/it-skills-gap-is-getting-wider/

Chmura Hybrydowa

Ten artykuł dotyczy produktu

Chmura Hybrydowa

Przejdź do produktu
Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu

Data publikacji: 29.04.2024

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail