3-6 minut

Chmura na wyciągnięcie ręki

Firmy przechodzące cyfrową transformację muszą przystosować swoją infrastrukturę IT do hybrydowego modelu pracy, a także wzrostu ilości zbieranych danych i przetwarzania ich w chmurze. Jednym z elementów takiego przystosowania jest zagwarantowanie bezpiecznego i szybkiego przesyłania danych między środowiskiem chmurowym a systemami przedsiębiorstwa.

CZEGO SIĘ DOWIESZ Z TEGO MATERIAŁU:
  1. DLACZEGO ROŚNIE ZNACZENIE ARCHITEKTURY PRZETWARZANIA BRZEGOWEGO (EDGE) W POŁĄCZENIU Z CHMURĄ (CLOUD)?
  2. W JAKI SPOSÓB TECHNOLOGIE TE WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄ?
  3. CZYM JEST USŁUGA CLOUD ON EDGE I JAKIE FIRMY POWINNY SIĘ NIĄ ZAINTERESOWAĆ?

Większość danych nadal jest przechowywanych i przetwarzanych lokalnie, w serwerowniach przedsiębiorstw lub centrach danych. Bardzo szybko rośnie jednak znaczenie informacji gromadzonych, przetwarzanych i zarządzanych poza firmowymi centrami danych – w chmurze publicznej. Ten model działania umożliwia wykorzystanie platform, usług i narzędzi dostępnych wyłącznie w środowisku chmurowym. Przykładem może być tu zaawansowana analiza danych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

Jednocześnie rośnie znaczenie danych przetwarzanych „na brzegu”, poza firmowymi centrami danych lub w kolokacjach, co oznacza, że realny staje się problem silosów informacyjnych ograniczających możliwość podejmowania decyzji na podstawie całościowych, kompletnych i aktualnych danych. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze[1] (wielooddziałowych) oraz takich, które zbierają informacje z wielu czujników np. Internetu Rzeczy – jak nowoczesne zautomatyzowane zakłady produkcyjne. Rynek przetwarzania brzegowego ma do 2030 roku wzrosnąć o blisko 38 proc. sięgając sumy 156 mld dolarów[2].

Ale aby wydobyć z tych danych sens i sformułować wnioski o znaczeniu biznesowym, informacje te muszą szybko i bez opóźnień płynąć między urządzeniami brzegowymi, chmurą, centrami danych i wreszcie użytkownikami, którzy mogą znajdować się w dowolnej lokalizacji i korzystać z różnych środowisk pracy.

To właśnie konieczność podejmowania decyzji z wykorzystaniem danych zebranych w czasie rzeczywistym jest obecnie jednym z najważniejszych czynników przemawiających za wdrożeniami rozwiązań zbliżających przetwarzanie brzegowe do chmury.

Szybkość i elastyczność

Przetwarzania brzegowe oraz chmura w naturalny sposób się uzupełniają. Architektura Edge oparta na urządzeniach Internetu Rzeczy, łączności 5G[3] w praktyce rozwiązuje problemy z opóźnieniami transmisji danych w wymiarze lokalnym, bez konieczności korzystania z tradycyjnych centrów danych. Chmura oferuje zaś tańsze składowanie danych oraz szybsze ich przetwarzanie, w tym z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Zamiast kupować i utrzymywać sprzęt niezbędny do złożonych obliczeń, dodatkową pamięć masową i inną infrastrukturę IT, klient przekazuje odpowiedzialność w tej dziedzinie dostawcy usług.

W obu tych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się jednak poza tradycyjnymi centrami danych, co sprawia, że kluczowe staje się maksymalne skrócenie czasu, w jakim dane przepływają z jednego środowiska do drugiego. W przypadku niektórych przedsiębiorstw przyspieszenie takiej komunikacji oznaczać będzie możliwość uruchamiania aplikacji o znaczeniu krytycznym w oparciu o zasoby chmury publicznej, a nie na własnej infrastrukturze, w przypadku innych otworzy zupełnie nowe funkcjonalności w dziedzinie przetwarzania i wykorzystania danych prowadząc do lepszej obsługi klienta czy oferowania całkowicie nowych produktów.

Którędy do chmury

Rozwiązaniem problemu niezawodnego dostępu do środowiska cloud jest usługa Cloud on Edge oferowana przez T-Mobile. Gwarantuje bezpieczne i szybkie połączenia do największych dostawców, takich jak Amazon Web Services, Google Cloud, czy Microsoft Azure. Dodatkowo użytkownicy mają bezpieczny dostęp do szeregu innych dostawców wyspecjalizowanych usług cloud, takich jak Salesforce, SAP, czy Oracle. Oczywiście dotyczy to również chmury Deutsche Telekom Cloud. W sumie T-Mobile oferuje bezpośredni dostęp do ponad 100 dostawców chmury.

Co istotne, Cloud on Edge działa na podstawie umów typu SLA (Service-Level Agreement), gwarantujących jakość świadczonych usług pod względem przepustowości, opóźnień, jak również dostępności (bezawaryjnej pracy). To usługodawca zarządza całością kwestii technicznych związanych z transmisją danych do chmury, monitoruje jakość i w razie potrzeby gwarantuje wsparcie 24 godziny na dobę bez żadnych ograniczeń. Obecna oferta T-Mobile obejmuje siedem wariantów przepustowości – od 50 Mbps do 10 Gbps.

Dostawca gwarantuje również bezpieczeństwo danych dzięki w pełni prywatnemu połączeniu oraz dużą elastyczność – zarówno pod względem poziomu przepustowości, typu infrastruktury, jak i dzięki ciągle poszerzanemu katalogowi dostawców chmury.

Dla kogo jest Cloud on Edge

Które branże powinny zatem zainteresować się ofertą skracania dystansu między chmurą a własnymi zasobami? Skorzystają na niej zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa, które już przeniosły większość lub wszystkie swoje zasoby do chmury, a jednocześnie oczekują jak najmniejszych opóźnień i wysokiej przepustowości. Może się to wiązać z wykorzystywaniem sieci urządzeń Internetu Rzeczy (w tym infrastruktury pomiarowej, z której dane wymagają analizy w czasie rzeczywistym), autonomicznych pojazdów (chodzi tu głównie o pojazdy w zakładach produkcyjnych, wózki czy suwnice), czy  streamingu mediów. Zapewnienie pewnej, bezpiecznej komunikacji bez opóźnień ma również znaczenie w scenariuszu modernizacji aplikacji o znaczeniu krytycznym lub przewidywanym wzroście obciążenia.

Przykładem takiej branży jest handel – ze względu na rozmieszczenie geograficzne placówek konieczne jest stosowanie rozproszonych systemów do monitorowania i analizy danych płynących ze sklepów, magazynowania, transportu itp. Również sezonowe zmiany obciążenia (także w ciągu dnia) mogą skłaniać do korzystania z rozwiązań gwarantujących określone parametry transmisji. Szczególnie interesujące zastosowania mogą wiązać się z coraz popularniejszymi sklepami bezobsługowymi (i bezkasowymi), które opierają się na monitorowaniu klientów i produktów.

Nie mniej istotnym odbiorcą tego rodzaju rozwiązań jest sektor produkcyjny. Wykorzystanie rozwiązań „zbliżających” infrastrukturę własną do chmury skutkuje skróceniem przestojów, lepszą analizą danych płynących z hali produkcyjnej, a nawet możliwością stworzenia cyfrowego bliźniaka pozwalającego testować w bezpiecznym, wirtualnym środowisku wszelkie zmiany.

Technologia ta oferuje również wysokie bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze i przesyłanych między urządzeniami końcowymi a serwerami w sieci.

Najważniejsze wnioski

Przechowywanie i przetwarzanie danych w chmurze to obecnie jeden z najistotniejszych czynników pozwalających utrzymać elastyczność i innowacyjność firmy. Kluczem do pełnego wykorzystania środowiska cloud i multicloud jest jednak stabilna, bezpieczna i szybka łączność – najlepiej w postaci dedykowanego, prywatnego łącza do dostawcy usług chmurowych.

Takie rozwiązanie:

  • zabezpiecza przed potencjalnymi zakłóceniami pracy wynikającymi z ruchu w internecie,
  • chroni krytyczne dane przed potencjalnym przechwyceniem,
  • umożliwia pełne, bezkompromisowe korzystanie z zasobów chmury z taką samą wygodą i szybkością, jak w przypadku zasobów lokalnych,
  • przenosi odpowiedzialność za utrzymanie łącza i wszelkie problemy techniczne związane z komunikacją z chmurą na dostawcę usługi.

[1] https://biznes.t-mobile.pl/pl/5-wskazowek-dla-firm-posiadajacych-sieci-wielooddzialowe

[2] Edge Computing Market Size, Share & Growth Report, 2030 (grandviewresearch.com)

[3] https://www.t-mobile.com/news/business/t-mobile-and-google-cloud-join-5g-advanced-network-solutions

Cloud on Edge

Ten artykuł dotyczy produktu

Cloud on Edge

Przejdź do produktu

Data publikacji: 29.02.2024

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail