4-7 minut

Kolokacja versus Chmura: co powinien wybrać klient?

Rozwój technologii chmurowej poczynił w ostatnich latach spore postępy przy jednoczesnym spadku cen, jednak klienci wciąż zadają sobie pytanie: czy zdecydować się na cloud, czy pozostać przy kolokacji, to znaczy bazować na własnym sprzęcie serwerowym korzystając przy tym z niezawodnej infrastruktury data center operatora. W 2020 roku odpowiedź na to pytanie wciąż nie jest jednoznaczna i uzależniona od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. JAKIE ZALETY POSIADA KOLOKACJA, A JAKIE CHMURA?
  2. JAKIE SĄ OGRANICZENIA KOLOKACJI I W JAKI SPOSÓB FIRMY MOGĄ JE OMINĄĆ?
  3. Z CZEGO WYNIKA WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ USŁUG W CHMURZE?
  4. DLACZEGO POMIMO PRZEWAGI „NA PAPIERZE” USŁUG W CHMURZE CZASAMI FIRMY DECYDUJĄ SIĘ NA KOLOKACJĘ?
  5. W JAKIM KIERUNKU ZMIERZA RYNEK USŁUG W CHMURZE?

Gdybyśmy mieli najprościej opisać czym jest kolokacja, to powiedzielibyśmy, że jest to „hotel dla serwerów”. Usługa polega na zapewnieniu urządzeniom klienta data center optymalnych warunków zasilania w energię elektryczną, chłodzenia, dostępu do internetu i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Usług chmurowych, które są w stanie zastąpić kolokację jest natomiast cała gama. Możemy mówić o chmurze mając na myśli Infrastructure as a Service, czyli dostarczanie sprzętu i oprogramowania, czyli zasobów pamięci masowej oraz mocy obliczeniowej, a także związanych z nimi usług. Inną odmianą chmury jest Platform as a Service, czyli oferowanie gotowego kompletu aplikacji na potrzeby klienta. Z kolei Software as a Service to nic innego jak oprogramowanie spełniające wymogi klienta, dostosowane do realizacji określonych zadań. Bezpośrednio z kolokacją konkurują jednak rozwiązania Infrastructure as a Service i tę odmianę cloud weźmiemy pod uwagę zestawiając ze sobą chmurę i kolokację w niniejszym porównaniu.

Zalety i ograniczenia kolokacji

Usługa kolokacji gwarantuje wysoki poziom dostępności dzięki redundancji zasilania i łącza internetowego oraz najwyższej jakości sprzętu sieciowego w zewnętrznym data center. Uzupełnieniem dostarczanych zasobów jest opieka serwisowa wyspecjalizowanej grupy technicznej. Operator data center może zagwarantować także kolokowanym urządzeniom dostęp do zasobów za pomocą różnych, bezpiecznych, technologii transmisji danych: IP VPN, łącza punkt – punkt, czy też dedykowanego dostępu do Internetu, tak jak czyni to dla swoich klientów T-Mobile. Dostarczone przez operatora usługi zapewniające wyśrubowane parametry użytkowania okazują się niemal w każdym przypadku tańsze niż budowa własnej serwerowni przez klienta, gwarantującej identyczne parametry techniczne. Spełnienie wysokich norm bezpieczeństwa pozwalających uzyskać certyfikaty, takie jak ISO 9001 i ISO/IEC 27001 jest niezwykle kosztowne. Działającemu na dużą skalę operatorowi dużo łatwiej jest na przykład ponosić wydatki na zakup urządzeń ochraniających obiekt. T-Mobile w ramach zabezpieczeń swojego data center wyposażył je w różnego rodzaju czujniki oraz systemy monitorujące, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa sprzętu IT i uniemożliwienie dostępu osób niepowołanych.

Inną zaletą kolokacji jest świadomość, gdzie dokładnie przechowywane są dane wrażliwe, dzięki czemu spełnione są najściślejszych wymogi prawne dotyczące lokalizacji składowania i przetwarzania danych. W ostatnim czasie ten argument nieco stracił na znaczeniu, bo usługi w chmurze dostępne są także na terytorium Polski.

Oprócz niewątpliwych zalet posiadania własności i pełnej kontroli nad infrastrukturą kolokacja posiada jednak istotne wady, takie jak na przykład ograniczona elastyczność. W przypadku kolokacji serwery mogą zostać przeniesione do innej lokalizacji nowego usługodawcy, ale wymaga to nierzadko skomplikowanych procesów logistycznych. Dostępne są jednak usługi u dostawcy zapewniające migrację sprzętu z obecnie wykorzystywanej serwerowni do nowego centrum danych.

Cechy rozwiązania w chmurze

Podobnie jak w przypadku kolokacji usługa cloud Infrastructure as a Service gwarantuje bardzo wysoki poziom dostępności i wszystkie korzyści znane z kolokacji. Dodatkowo, oferuje jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa, wynikający z możliwości przeniesienia procesów na zapasowe zasoby obliczeniowe w sposób automatyczny dzięki cechom cloud, takim jak redundancja geograficzna. Inną ważną zaletą uwzględnianą w kalkulacjach przedsiębiorstw jest brak konieczności utrzymywania i serwisowania infrastruktury oraz zatrudniania specjalistów od data center, a także utrzymania infrastruktury serwerowej. W chmurze zapewnia się pełną nadmiarowość zasobów, natomiast architektura High Availability pozbawiona jest pojedynczych punktów awarii. Chmura cechuje się najwyższą obecnie możliwą elastycznością: pozwala na zwiększanie i zmniejszanie utrzymywanych zasobów w zależności od potrzeb. Przykładem usługi chmurowej świadczonej w modelu Infrastructure as a Service może być Wirtualne Centrum Danych T-Mobile. Rozwiązanie to pozwala błyskawicznie tworzyć pojedyncze serwery wirtualne, instalować systemy i aplikacje oraz zarządzać nimi z dowolnego miejsca na świecie. Architektura tego rozwiązania jest w pełni redundantna, co zapewnia ciągłą dostępność do usług, bez względu na awarie pojedynczych komponentów.

Koszt rozwiązania cloud Infrastructure as a Service może być wyższy lub niższy w porównaniu do kolokacji. Wynika to z różnych potrzeb firm odnośnie parametrów serwerów, jakości usług dodatkowych oraz SLA (Service Level Agreement) gwarantowanych przez operatora.

Co zatem wybrać?

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, bo zależy ona od potrzeb konkretnej firmy. W każdym przypadku należy przeprowadzić analizę opartą na testach funkcjonalnych rozwiązań w chmurze. Warto jednak odnotować, że cały czas wzrasta dostępność usług w chmurze i spada ich cena, w związku z tym, nawet jeżeli w przeszłości analiza wykazywała brak opłacalności przejścia w chmurę obecnie kalkulacja ta może być już nieaktualna.

Według najnowszych badań firmy PMR, opublikowanych w raporcie „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”1 wartość rynku cloud computing w Polsce w 2018 r. urosła w tempie wyższym niż prognozy. Dynamika wzrostu wyniosła 31%, a wartość rynku przekroczyła 1 mld zł. Zdaniem Pawła Olszynki z PMR na zwiększenie popularności chmury wpływają niezmiennie czynniki ze sfery finansowej, czyli inny sposób rozliczania usług chmurowych oraz większa elastyczność prowadzenia biznesu. Bardzo istotny jest również aspekt bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze wnioski z porównania usług kolokacji z usługami w chmurze:

  • Dzięki redundancji zasilania i łącza internetowego oraz najwyższej jakości sprzętu sieciowego w zewnętrznym data center usługa kolokacji gwarantuje wysoki poziom dostępności. Operator może zagwarantować klientom także dostęp do zasobów za pomocą różnych technologii transmisji danych: IP VPN, łącza punkt – punkt, dedykowanego dostępu do Internetu
  • Zaletą kolokacji jest świadomość gdzie dokładnie przechowywane są dane wrażliwe, dzięki czemu spełnione są najściślejszych wymogi prawne dotyczące lokalizacji składowania i przetwarzania danych. W ostatnim czasie ten argument nieco stracił na znaczeniu, bo usługi w chmurze dostępne są także na terytorium Polski
  • Infrastructure as a Service gwarantuje bardzo wysoki poziom dostępności i wszystkie korzyści znane z kolokacji. Dodatkowo oferuje jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa wynikający z możliwości przeniesienia procesów na zapasowe zasoby obliczeniowe w sposób automatyczny dzięki cechom cloud, takim jak redundancja geograficzna
  • Według najnowszych badań firmy PMR, opublikowanych w raporcie „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024” dynamika wzrostu rynku cloud computing w Polsce wyniosła 31%, a jego wartość przekroczyła 1 mld zł

1https://ictmarketexperts.com/analizy-raporty/30-wzrost-rynku-cloud-computing-w-polsce/

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu
Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 24.02.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail