5-8 minut

Jak pandemia wpłynęła na prowadzenie biznesu

Wybuch pandemii w 2020 roku stał się punktem zwrotnym transformacji w obszarach, w których zmiany przebiegały dotąd w sposób ewolucyjny. Covid-19 znacznie przyspieszył procesy związane z adaptacją telepracy, przyczynił się do skokowego wzrostu udziału e-commerce w łącznej sprzedaży oraz znacząco wpłynął na podejście firm i konsumentów do kwestii bezpieczeństwa. Wydarzenia związane z pandemią na trwałe zmieniły zarówno sposób funkcjonowania przedsiębiorstw jak i zachowania klientów. W artykule przyjrzymy się konsekwencjom pandemii dla biznesu przez pryzmat adaptacji firm do nowych warunków działania oraz zastosowania technologii IT i telekomunikacyjnych.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 

 1. W JAKI SPOSÓB PANDEMIA WPŁYNĘŁA NA PROWADZENIE BIZNESU I PRZYZWYCZAJENIA KONSUMENTÓW?
 2. W JAKI SPOSÓB LEPIEJ ZABEZPIECZYĆ ZASOBY INFORMATYCZNE ORGANIZACJI W TRAKCIE PRACY ZDALNEJ?
 3. JAK DOSTARCZYĆ BEZPIECZNY I WYDAJNY INTERNET W DOWOLNYM MIEJSCU W KRAJU?
 4. JAK SPRAWDZIĆ JAKOŚĆ ZABEZPIECZEŃ INFRASTRUKTURY IT PRZED ATAKIEM I ZŁOŚLIWYM OPROGRAMOWANIEM?
 5. W JAKI SPOSÓB JESZCZE LEPIEJ ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW ODWIEDZAJĄCYCH PUNKTY HANDLOWE I USŁUGOWE ORAZ ZADBAĆ O OCHRONĘ PRACOWNIKÓW W BIURZE?

Praca zdalna zyskuje na znaczeniu

Wstępne szacunki sugerują istotnie większą popularność pracy zdalnej niż przed kryzysem. W ankiecie internetowej ad hoc Eurofound 2020 oszacowano, że w wyniku pandemii blisko 40%1 osób obecnie pracujących w UE zaczęło wykonywać telepracę w pełnym wymiarze godzin. Dla porównania, przed wybuchem epidemii zaledwie 15% zatrudnionych w UE regularnie lub okazjonalnie pracowało w sposób zdalny. Zapewnienie możliwości telepracy znacznej grupie pracowników wiąże się z koniecznością zadbania o jakość usług dostępu do zasobów firmowych oraz ich bezpieczeństwo.

Tuż po wybuchu pandemii firmy korzystały z różnych, często przypadkowych narzędzi, umożliwiających telepracę. Były też w odmiennym stopniu przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji pracowników i dostępu do danych firmowych. Tymczasem kwestia ochrony informacji odgrywa w telepracy ogromną rolę. Obecnie większość organizacji potrafi już skutecznie zabezpieczyć swoje zasoby informacyjne. Z pomocą przychodzą profesjonalne technologie, której przykładem jest VPN as a Service. Udostępniany VPN (User-to-Site) został pomyślany przede wszystkim jako wsparcie i zabezpieczenie pracy zdalnej. W ten sposób pracownicy mogą korzystać z VPN zarówno na sprzęcie firmowym, jak i prywatnym, stacjonarnym i mobilnym – gdziekolwiek się znajdują. Zasoby przedsiębiorstwa bezpieczne są dzięki szyfrowaniu połączeń – co jest to szczególnie ważne przy korzystaniu z publicznych sieci Wi-Fi.

W wyniku pandemii pewne narzędzia – systemy i aplikacje działające w środowisku sieciowym – stały się niezbędne do funkcjonowania w branżach, które jeszcze kilka lat temu mogły się bez nich obyć. Wcześniejsze ograniczenia w ich stosowaniu wynikały zwykle z braku wystarczającej infrastruktury dostarczającej szybkiego i niezawodnego połączenia. Obecnie nie sposób w ogóle prowadzić firm logistycznych, czy budów bez stałej wymiany informacji przez sieć między pracownikami stacjonarnymi, pracownikami w terenie i telepracownikami. Możliwość wygodnej łączności sieciowej w miejscach bez infrastruktury kablowej dostarcza usługa Wi-Fi as a service zapewniająca stały i bezpieczny dostęp do lokalnej sieci bezprzewodowej.

Zaletą tego rozwiązania jest brak kosztów związanych z zakupem sprzętu oraz oprogramowania po stronie przedsiębiorstwa, które płaci wyłącznie abonament.

Jednocześnie, także pod wpływem zmian związanych z pandemią, jeszcze większego znaczenia nabrały rozwiązania upraszczające zarządzanie i obsługę sieci korporacyjnej oraz podnoszące bezpieczeństwo dostępu do zasobów firmowych. Szybkość dostosowania infrastruktury firmy do nowych potrzeb biznesowych, np. przenoszenia się oddziałów czy placówek, stała się kluczowa. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na rozwiązanie SD-WAN. Jest ono relatywnie nowe, ale zyskuje na popularności dzięki swej elastyczności, kompleksowości i obniżaniu TCO infrastruktury sieciowej.

E-commerce na fali wzrostowej

Kryzys Covid-19 skłonił konsumentów do znacznego ograniczenia fizycznych interakcji. Narzucony wymogami sanitarnymi dystans społeczny mający na celu uniknięcia zarażenia, wraz z ograniczeniami funkcjonowania tradycyjnych punktów sprzedaży spowodowały, że znacznie ograniczony został udział tradycyjnego handlu detalicznego z korzyścią dla e-commerce. Według danych OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) sprzedaż detaliczna w Unii Europejskiej za pośrednictwem punktów wysyłkowych lub Internetu wzrosła w kwietniu 2020 r. aż o 30%2 w porównaniu z kwietniem 2019 r. Według raportu przygotowanego dla Parlamentu Europejskiego „The rise of e-commerce and the cashless socjety”3 w czasach pandemii w UE zdecydowana większość użytkowników internetu, zwłaszcza poniżej 45 roku życia, dokonuje zakupów online. Na początku pandemii sklepy spożywcze online (jak również tradycyjne) doświadczyły wręcz efektu „paniki” zakupów hurtowych w kategoriach takich jak świeża żywność, chemia gospodarcza, higiena osobista i zdrowie. Niektóre z tych towarów na początku pandemii odnotowały 90% zwiększenie sprzedaży.

Wzrost znaczenia Internetu w całej gospodarce przekłada się na większe zainteresowanie cyberprzestępców uzyskaniem łatwego zarobku. Bez właściwej oceny stanu bezpieczeństwa infrastruktury IT przedsiębiorstwa narażają się na wysokie wymierne straty. Jedną z ważniejszych kwestii staje się ocena wad procedur bezpieczeństwa, systemów, a także jakości kontroli wewnętrznej. Zewnętrzny audyt bezpieczeństwa połączony z tzw. testami penetracyjnymi jest w stanie identyfikować słabości tych zabezpieczeń. Testerzy używają najnowszych metod hakowania pozwalających ujawnić słabe punkty wszystkich wykorzystywanych w przedsiębiorstwie technologii: chmury, platform mobilnych i systemów operacyjnych. Usługi audytowe oferują m.in. operatorzy telekomunikacyjni, np. T‑Mobile. Wśród możliwych do wykonania przez tę instytucję testów znajdują się: testy penetracyjne infrastruktury, aplikacji i sieci przeprowadzane zgodnie z najlepszymi przyjętymi na rynku praktykami oraz symulowanie cyberataków na zlecenie klienta. Operator oferuje także doradztwo w zakresie architektury systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym testy porównawcze różnych technologii i ocenę produktów dostawców.

Bezpieczeństwo klientów tradycyjnych punktów handlowych oraz pracowników biur

Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa to jedna z kluczowych lekcji w czasie epidemii Covid-19, jednak pandemia ujawniła także jak ważna jest ochrona rozumiana tradycyjnie i poczucie bezpieczeństwa klientów i pracowników. Istotna stała się możliwość identyfikowania osób z podwyższoną temperaturą ciała oraz dbałość o zgodną z  normami sanitarnymi liczbę klientów przypadających na metr kwadratowy powierzchni placówki handlowej.

Z pomocą przychodzą tu systemy wideo analizy, które w sposób automatyczny są w stanie kontrolować aktualną liczbę klientów przebywających w sklepie. Stworzone przez SOPHUS i oferowane przez T‑Mobile rozwiązanie zapewnia ścisłą współpracę z pracownikami ochrony oraz osobami funkcyjnymi obiektu. Systemy rozpoznawania obrazu są w stanie określić także, czy zachowywane są bezpieczne odległości. Rozwiązania te mogą w sposób niewidoczny dla klientów i całkowicie anonimowo zadbać o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w sklepach wielkopowierzchniowych, galeriach handlowych ale także w biurach. Stosowanie ich można rozciągnąć także na obiekty biurowe, gdzie wykorzystanie wspomnianych systemów zapewniać będzie wyższy poziom ochrony pracowników.

Pandemia na nowo zdefiniowała sposób prowadzenia biznesu w wielu obszarach. Na znaczeniu zyskała technologia, komunikacja internetowa i szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Tak jak zawsze ze zmian w otoczeniu rynkowym skorzystały przedsiębiorstwa najlepiej do tego przygotowane i potrafiące się szybko zaadaptować do nowych warunków. O cechy te warto zadbać w każdej firmie poprzez stałe unowocześnianie samej organizacji i dostosowanie technologii przez nią stosowanych, by być jak najlepiej przygotowanym na zmiany.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze spostrzeżenia dotyczące wpływu pandemii na prowadzenie biznesu:

 • W ankiecie internetowej ad hoc Eurofound 2020 oszacowano, że w wyniku pandemii blisko 40% osób obecnie pracujących w UE zaczęło wykonywać telepracę w pełnym wymiarze godzin.
 • VPN pozwala chronić wrażliwe dane firmy przed dostępem osób niepowołanych. Zwiększa bezpieczeństwo sesji internetowych pracowników przesyłając informacje przez bezpieczny tunel, a także szyfrując je. Wdrożenie VPN może być dość proste jeżeli skorzysta się z tego rozwiązania w formie usługi VPN as a Service.
 • Możliwość wygodnej łączności sieciowej w miejscach bez infrastruktury kablowej zapewnia usługa Wi-Fi as a service zapewniająca stały i bezpieczny dostęp do lokalnej sieci bezprzewodowej.
 • Technologia SD-WAN pozwala na tworzenie sieci korporacyjnych zarządzanych programowo. Usługa umożliwia błyskawiczną instalację dostępu do Internetu i wewnętrznych aplikacji sieciowych z wykorzystaniem wielu mediów, takich jak transmisja bezprzewodowa, Internet stacjonarny czy łącza MPLS w każdym oddziale, zarówno średniej firmy jak i dużej korporacji.
 • Zewnętrzny audyt bezpieczeństwa połączony z tzw. testami penetracyjnymi jest w stanie identyfikować słabości stosowanych w organizacji zabezpieczeń.
 • Systemy wideo analizy w sposób automatyczny są w stanie kontrolować aktualną liczbę klientów przebywających w sklepie lub pracowników w biurze. Stworzone przez SOPHUS i oferowane przez T‑Mobile rozwiązanie zapewnia ścisłą współpracę z pracownikami ochrony oraz osobami funkcyjnymi obiektu.

1„Coronavirus pandemic reveals large differences in the prevalence of telework across the EU” https://ec.europa.eu/jrc/en/news/coronavirus-pandemic-reveals-large-differences-prevalence-telework-across-eu
2„E-commerce in the time of COVID-19” http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/e-commerce-in-the-time-of-covid-19-3a2b78e8/#back-endnotea0z3
3 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649341/EPRS_BRI(2020)649341_EN.pdf

Wi-Fi as a Service

Ten artykuł dotyczy produktu

Wi-Fi as a Service

Przejdź do produktu
Usługi Bezpieczeństwa IT

Ten artykuł dotyczy produktu

Usługi Bezpieczeństwa IT

Przejdź do produktu
Wideo Analiza

Ten artykuł dotyczy produktu

Wideo Analiza

Przejdź do produktu
SD-WAN

Ten artykuł dotyczy produktu

SD-WAN

Przejdź do produktu
Cloud on Edge

Ten artykuł dotyczy produktu

Cloud on Edge

Przejdź do produktu

Data publikacji: 23.12.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail