4-7 minut

Jak dobrać Internet dla biura?

Lokalne oddziały firm, oddalone od stałych łączy place budowy czy rozsiane po całej Polsce punkty usługowe – wszędzie tam potrzebny jest szybki, łatwy w zarządzaniu i niezawodny Internet. Jednak samo zapewnienie dostępu do usługi to obecnie za mało - liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo rozwiązania i możliwość zapewnienia pracy z domu. W tym artykule postaramy się dać odpowiedź na pytanie: na co zwrócić uwagę wybierając kompleksową usługę dostępu do sieci dla biura?

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. CO WPŁYWA NA DOBÓR PRZEPUSTOWOŚCI ŁĄCZA?
  2. JAKIE ASPEKTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM NALEŻY BRAĆ POD UWAGĘ WYBIERAJĄC ŁĄCZA DOSTĘPOWE?
  3. CO WPŁYWA NA ZASIĘG SIECI BEZPRZEWODOWYCH?
  4. JAK ZAPEWNIĆ ELASTYCZNOŚĆ W DOSTĘPIE DO INTERNETU DLA PRACOWNIKÓW?
  5. JAKIE ELEMENTY WPŁYWAJĄ NA WYGODĘ ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM DO INTERNETU?

Według badania wykonanego przez Główny Urząd Statystyczny, współfinansowanego przez Unię Europejską, w Polsce ogółem aż 43% pracowników wykorzystuje komputer z dostępem do Internetu w celach biznesowych, natomiast 25,5% wyposażonych zostało w urządzenia przenośne umożliwiające mobilny dostęp do Internetu czyli notebooki, netbooki, tablety i smartfony.1

1. Przepustowość łącza

Dobierając rozwiązanie internetowe dla biura należy uwzględnić wiele czynników. W pierwszej kolejności ważne jest, aby właściwie przyjąć przepustowość potrzebną do konkretnego rodzaju pracy. Przykładowo, do strumieniowego przesyłania wideo podczas wideokonferencji potrzebne jest połączenie o relatywnie dużej przepustowości, umożliwiające komfortowe, nieprzerwane rozmowy. Do oceny wymaganej wartości parametrów łącza konieczna jest między innymi znajomość liczby pracowników i urządzeń, z których będą oni korzystać. Na zasięg radiowy Internetu mają także wpływ takie parametry jak ściany działowe oraz wielkość pomieszczeń typu open space. Konsultacje w doborze łącza i urządzeń do potrzeb przedsiębiorstwa w każdym konkretnym przypadku zapewnić może dostawca Internetu.

Warto zwrócić uwagę na szczegóły udostępnianego przez dostawcę łącza, m.in. czy jest ono symetryczne. Często dostawcy udostępniają łącze asymetryczne, akcentując wysoką wartość transferu do użytkownika. Natomiast w wielu przypadkach ograniczeniem będzie możliwość wysyłania większej ilości danych od użytkownika w świat, która to wartość dla łącza asymetrycznego jest zdecydowanie niższa. Dodatkowo, warto też zwrócić uwagę na jakość łącza. Niektórzy dostawcy usług określają priorytet ruchu internetowego dla klientów biznesowych oraz szybkość reakcji na awarie (gwarantowany SLA). Często dostawcy szerokopasmowego Internetu zapewniają także statyczny adres IP. W niektórych przypadkach może to być potrzebne do skonfigurowania dedykowanego telefonu biurowego VoIP.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa

Współcześnie, nie trzeba już na ogół specjalnie argumentować dlaczego bezpieczeństwo przesyłanych informacji ma kluczowe znaczenie. Przedsiębiorstwa narażone są m.in. na cyberataki ransomware prowadzące do wyłudzeń finansowych, czy na wycieki danych o klientach, w tym m.in. wrażliwych informacji narażających przedsiębiorstwa na straty. Od wielu lat wzrasta skala cyberzagrożeń, a ochrona przed nimi staje się priorytetem dla wszystkich organizacji, nie tylko intensywnie korzystających z technologii informatycznych. Właściwe zabezpieczenie przedsiębiorstwa możliwe jest dzięki kompleksowemu wykorzystaniu narzędzi ochronnych, takich jak chociażby firewall, który służy do wykrywania i unieszkodliwiania malware (złośliwego oprogramowania), jak i dzięki pozostałym usługom ochrony środowisk IT świadczonym m.in. przez dostawców Internetu.

Przykładem dostawcy, który w sposób kompleksowy zapewnia usługi bezpieczeństwa wraz z łączem dostępowym jest T‑Mobile Polska. Rozwiązanie Cisco Meraki , oprócz tego, że cechuje je wysoka niezawodność, wyposażone zostało w VPN oraz firewall. Urządzenie to pozwala na kształtowanie polityki zarządzania zasobami, blokowanie niechcianych stron oraz stosowanie innych zabezpieczeń zwiększających ochronę pracowników oraz zasobów informacyjnych przedsiębiorstw. Wspierająca obsługę tych urządzeń grupa Talos wykrywa ataki, zapobiegając włamaniom do zasobów przedsiębiorstw. Dziennie, Grupa Talos analizuje około 1,5 miliona przypadków złośliwego oprogramowania, co przyczynia się do powstrzymania 7,2 biliona ataków rocznie. Wykorzystując najnowsze techniki identyfikacji i oceny zagrożeń grupa jest w stanie efektywnie reagować na najnowsze trendy w działaniach hackerskich, próby włamań oraz użycia złośliwego oprogramowania wykorzystującego luki w zabezpieczeniach.

3. Właściwy zasięg sieci bezprzewodowej

Jeśli twoje biuro zajmuje dużą przestrzeń, niezwykle istotne jest zapewnienie właściwego pokrycia całej jego powierzchni dostępem do Internetu. Konieczne jest wówczas stosowanie kilku Access Pointów połączonych ze sobą lub użycie tzw. Repeaterów. Dostarczenie właściwych urządzeń można powierzyć dostawcy Internetu, który zadba o zwymiarowanie instalacji i zapewni rozwiązania pokrywające zasięgiem całą przestrzeń biurową.

4. Elastyczność, skalowalność i łatwe zarządzanie

Przez elastyczność rozumiemy nie tylko wygodny dostęp do Internetu bezprzewodowego z każdego miejsca w biurze, ale także możliwość zwiększenia jego zasięgu na dodatkową powierzchnię biurową lub wręcz przeniesienie go z miejsca na miejsce. Ma to znaczenie m.in. w takich obszarach działalności gospodarczej, jak branża budowlana, gdzie cała budowa może przenosić się w ciągu kilku dni w zupełnie nową lokalizację i gdzie dostęp do Internetu jest niezbędny do kontaktu z centralą, podwykonawcami i pracownikami.

Praktycznie obowiązkowym elementem organizacji pracy jest obecnie zapewnienie pracownikom bezpiecznej możliwości pracy z domu. Niektórzy z operatorów dostarczają oprócz Internetu także usługę pozwalającą pracownikowi zabrać ze sobą do domu urządzenie łączące go z Internetem z dowolnego miejsca, nawet znajdującego się na całkowitym „odludziu”, w sposób niezawodny i bezpieczny, chroniący zasoby firmowe przed atakiem.

Ostatnim elementem, na który chcemy zwrócić uwagę jest wygoda zarządzania usługą. Najlepsi dostawcy usług internetowych pozwalają z jednego miejsca, za pomocą specjalnego dashboardu zapewnić dostęp do całej sieci i monitoringu jej działania. Przykładem może być rozwiązanie oferowane przez T‑Mobile Polska, w którym klientowi udostępniony jest taki widok z możliwością zarządzania. W tym przypadku administracja może być także powierzona dedykowanemu operatorowi, co odciąża klientów od konieczności zapewnienia specjalistycznych pracowników zajmujących się sieciową obsługą informatyczną.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące doboru Internetu dla biura:

  • W ocenie wymaganej wartości parametrów łącza pomocna jest znajomość liczby pracowników i urządzeń, z których będą oni korzystać
  • Na zasięg radiowy mają także wpływ takie parametry jak ściany działowe oraz wielkość pomieszczeń typu open space. Konsultacje w doborze łącza i urządzeń do potrzeb przedsiębiorstwa w każdym konkretnym przypadku zapewnić może dostawca Internetu
  • Należy zwrócić uwagę na jakość łącza, w tym m.in. szybkość reakcji na awarie (gwarantowany SLA)
  • Kluczowe dla usług dostępowych jest bezpieczeństwo. Rozwiązanie Cisco Meraki wyposażone zostało w firewall. Wspierająca obsługę tych urządzeń grupa Talos analizuje około 1,5 miliona przypadków złośliwego oprogramowania, co przyczynia się do powstrzymania 7,2 biliona ataków rocznie
  • Obowiązkowym elementem organizacji pracy jest obecnie zapewnienie pracownikom bezpiecznej możliwości pracy z domu. Niektórzy z operatorów dostarczają oprócz Internetu także usługę pozwalającą pracownikowi zabrać ze sobą do domu urządzenie łączące go z Internetem z dowolnego miejsca

1 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2019 roku https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-jednostkach-administracji-publicznej-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2019-roku,3,18.html

Wi-Fi as a Service

Ten artykuł dotyczy produktu

Wi-Fi as a Service

Przejdź do produktu

Data publikacji: 16.11.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail