4-7 minut

Hybryda chmury prywatnej i publicznej – uciążliwy kompromis czy mix korzyści?

Zastanawiając się nad odpowiedzią na pytanie: chmura prywatna, czy chmura publiczna, warto zastanowić się nad możliwością trzecią – dlaczego nie korzystać z obydwu jednocześnie? Każda z opcji ma swoje wady i zalety, ale chmura hybrydowa, łącząc je tworzy mix zalet public cloud i private cloud.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 

 1. JAKIE KORZYŚCI DAJE CHMURA PRYWATNA, A JAKIE CHMURA PUBLICZNA?
 2. DLACZEGO MIMO, IŻ CHMURA PUBLICZNA WYDAJE SIĘ BARDZIEJ EKONOMICZNYM ROZWIĄZANIEM, NIE WSZYSTKIE FIRMY BĘDĄ CHCIAŁY PRZENIEŚĆ DO NIEJ CAŁKOWICIE SWOJE ZASOBY?
 3. JAKIE SĄ WADY I ZALETY ROZWIANIA HYBRYDOWEGO?
 4. JAK W PRAKTYCE WYGLĄDA OFERTA ROZWIĄZANIA HYBRYDOWEGO NA PRZYKŁADZIE USŁUGI WIRTUALNEGO CENTRUM DANYCH T-MOBILE?
 5. JAKIE ROZWIĄZANIE JEST NAJLEPSZE DLA KLIENTA?

Chmura prywatna vs chmura publiczna

Chmura publiczna daje przedsiębiorstwu korzyści ekonomiczne, ułatwia także administrowanie zasobami. W przypadku rozwiązań cloud przedsiębiorstwo płaci wyłącznie za zasoby z których korzysta, co przy właściwym użytkowaniu pozwala znacząco obniżyć koszty IT. Przedsiębiorstwo nie musi też tworzyć rezerwy na powierzchnie dysków i moc obliczeniową, ani utrzymywać nadmiarowej liczby pracowników IT, którzy mogliby się zastępować np. w okresie urlopu. Warto zwrócić uwagę szczególnie na ten ostatni aspekt optymalizacji kosztów. Obecnie przedsiębiorstwom coraz trudniej jest zapewnić właściwe wynagrodzenie specjalistów IT. Utrzymywanie zasobów w chmurze pozwala uzyskać efekt skali i w efekcie obniżyć koszty związane z utrzymaniem infrastruktury. Rozwiązania cloud są także bardziej skalowalne – łatwiej jest dodawać nowe zasoby lub zmniejszyć je w przypadku, kiedy okażą się zbyteczne.

Mówiąc o chmurze publicznej mamy na myśli rozwiązania Infrastructure as a Service, czyli dostarczanie przez zewnętrzną firmę np. operatora telekomunikacyjnego zasobów pamięci masowej oraz mocy obliczeniowej. Przykładem jest usługa Wirtualnego Centrum Danych udostępniająca moc obliczeniową i zasoby storage we współdzielonej przez klientów B2B T-Mobile infrastrukturze serwerowo-macierzowej znajdującej się w centrum danych operatora. Ulokowana jest ona obecnie w DC Piaseczno, a zapasowe centrum danych znajduje się w DC Piękna w Warszawie.

Chmura prywatna jest z kolei infrastrukturą stworzoną wyłącznie na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Mogą się one znajdować albo we własnym centrum danych, albo Data Center zewnętrznym np. operatora telekomunikacyjnego. Chmura prywatna pozwala uzyskać pełną kontrolę nad tym, gdzie przechowywane są firmowe dane. Klienci mają pewność, że ich dane są całkowicie poza zasięgiem osób nieupoważnionych. Warto brać pod uwagę jednak fakt, iż chmury prywatne wprawdzie mogą rozkładać obciążenie na wiele serwerów, ale są ograniczone do zasobów, które aktualnie posiada przedsiębiorstwo.

Model hybrydowy

Chmura hybrydowa łączy zalety chmury publicznej i chmury prywatnej. Jest swego rodzaju kompromisem. Część systemów uruchamiana jest na dedykowanych dla klienta serwerach w data center operatora, a część zasobów pochodzi z dostarczanej przez operatora współdzielonej infrastruktury typu IaaS. w chmurze prywatnej uruchamiane są na ogół zasoby, które przedsiębiorstwo przechowuje „u siebie” od samego początku lub trudno jest je uruchomić w chmurze publicznej z innych względów. Systemy, które będą rozbudowywanie, wygodniej i efektywniej kosztowo umieszczać jest w chmurze publicznej. Coraz częściej okazuje się także, że uruchamianie aplikacji w środowisku chmury publicznej jest po prostu tańsze.

Pod wieloma względami całkowita migracja do chmury publicznej jest dla znacznej części przedsiębiorstw nie do zaakceptowania. Często przejście z własnych zasobów np. serwera w kolokacji na rozwiązanie w chmurze nie może dokonać się „z dnia na dzień”, bo przedsiębiorstwo musi ponosić koszty amortyzacji.

Według badań Enterprise Cloud Index przeprowadzonych w 2019 roku przez Nutanix ponad jedna czwarta respondentów (28%) wybrała model hybrydowy ze względu na jego bezpieczeństwo. Przewyższa to liczbę przedsiębiorstw, które posiadają prywatny model chmury w wersji on prem, czyli w pełni zarządzany przez przedsiębiorstwo (21%) oraz firm, które wybrały tradycyjne, bez rozwiązań w chmurze, własne centra danych (13%). Z badań wynika, że 14% respondentów wybrało model chmury prywatnej w zewnętrznym centrum danych zarządzanym przez operatora Data Center, 9% rozwiązania w chmurze publicznej, a kolejne 9% korzysta z wielu rozwiązań w chmurze jednocześnie1. Zdaniem najliczniejszej grupy ankietowanych to chmura hybrydowa oferuje największą elastyczność wyboru odpowiedniej konfiguracji i najlepiej dostosowuje się do określonych wymagań bezpieczeństwa.

Zalety i wady rozwiązań hybrydowych

Chmura hybrydowa umożliwia korzystanie z dedykowanych zasobów i przy okazji korzystanie z zalet chmury publicznej. Dzięki rozwiązaniu hybrydowemu przedsiębiorstwa korzystają ze skalowalności płacąc za przechowywane w chmurze zasoby, które rozbudowywane są wraz z rozwojem firmy. Rozwiązania hybrydowe mają też jednak także wady, do których należy konieczność utrzymywania dwóch rodzajów zasobów i najczęściej osobnych zespołów administratorów.

Przydatność rozwiązania hybrydowego najlepiej zweryfikować pod kątem dostępnych ofert. Przykładowo, T-Mobile świadczy usługi Wirtualnego Centrum Danych (chmury publicznej opartej o VMware) oraz hostingu serwerów fizycznych. Połączenie tych usług i budowa oferty chmury hybrydowej możliwa była dzięki zmianie wersji oprogramowania VMware na wyższą – VMware vCloud Director 9.7. Pozwala ona, między innymi na tworzenie środowisk hybrydowych z zasobami obliczeniowymi i pamięcią masową storage na dedykowanych i współdzielonych serwerach zarządzanych poprzez wspólny Panel. Inwestycja w Data Center Networking dostarczyła centrum danych T-Mobile sieciowych komponentów środowisk hybrydowych, w tym również, dzięki Data Center Interconnect – georedundancję i możliwość podzielenia zasobów na kilka centrów danych.

Co powinien wybrać klient?

Większość przedsiębiorstw zazwyczaj nie jest jeszcze gotowa ani mentalnie ani technologicznie, by wszystkie swoje systemy migrować i utrzymywać w chmurze publicznej. Dlatego też rozwiązanie łączące chmurę publiczną albo z kolokacją albo z własnym Data Center wydaje się dla nich optymalne. Bez względu na to, czy przedsiębiorstwo zdecyduje się na hostowanie w chmurze publicznej, prywatnej czy hybrydowej korzystny będzie wybór zewnętrznego Data Center. Warstwa sprzętowa takiego centrum danych oparta jest o serwery i macierze klasy Enterprise pracujące w układzie wysokiej dostępności i pozbawione pojedynczych punktów awarii. Utrzymywanie Data Center, które spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa danych, tzn. posiada odpowiednią ochronę dostępu fizycznego, zapewnia redundancję łączy sieciowych i linii energetycznych oraz właściwą klimatyzację pomieszczeń jest niezwykle kosztowne. Centrum danych operatora telekomunikacyjnego pozwala rozłożyć nakłady pomiędzy wielu klientów i dlatego wydaje się rozwiązaniem optymalnym.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące chmur hybrydowych:

 • Chmura publiczna daje przedsiębiorstwu korzyści ekonomiczne, ułatwia także administrowanie zasobami
 • Chmura prywatna jest infrastrukturą stworzoną wyłącznie na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Mogą się one znajdować albo we własnym centrum danych, albo Data Center zewnętrznym np. operatora telekomunikacyjnego. Chmura prywatna pozwala uzyskać pełną kontrolę nad tym, gdzie przechowywane są firmowe dane
 • Chmura hybrydowa łączy zalety chmury publicznej i chmury prywatnej. Część systemów uruchamiana jest na dedykowanej, część na współdzielonej infrastrukturze.
 • Dzięki rozwiązaniu hybrydowemu przedsiębiorstwa korzystają ze skalowalności płacąc za przechowywane w chmurze zasoby, które rozbudowywane są wraz z rozwojem firmy
 • Według badań Enterprise Cloud Index przeprowadzonych przez Nutanix najwięcej – ponad jedna czwarta respondentów (28%) wybrała model hybrydowy ze względu na jego bezpieczeństwo
 • Rozwiązania hybrydowe mają też jednak także wady, do których należy konieczność utrzymywania dwóch rodzajów zasobów
 • T-Mobile świadczy usługi Wirtualnego Centrum Danych (chmury publicznej opartej o VMware) oraz hostingu serwerów fizycznych. Z połączenia tych usług powstała oferta Private Cloud T‑Mobile
 • Bez względu na to, czy przedsiębiorstwo zdecyduje się na rozwiązanie w chmurze publicznej, prywatnej czy hybrydowej korzystny będzie wybór zewnętrznego Data Center. Warstwa sprzętowa takiego centrum danych oparta jest o serwery i macierze klasy Enterprise pracujące w układzie wysokiej dostępności i pozbawione pojedynczych punktów awarii

1https://www.nutanix.com/enterprise-cloud-index

Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu
Private Cloud

Ten artykuł dotyczy produktu

Private Cloud

Przejdź do produktu

Data publikacji: 14.04.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail