1-4 minut

Dlaczego SD-WAN – 7 najważniejszych powodów

Przez lata rosło zapotrzebowanie na przepustowość sieci wykorzystywanych przez aplikacje przedsiębiorstw. Istotną innowacją, mającą zapewnić wyższy standard i poprawić jakość transferu danych jest technologia SD-WAN, zarządzanie siecią definiowane przez oprogramowanie. Trwanie przy tradycyjnych rozwiązaniach sieciowych może utrudniać rozwój przedsiębiorstwa szczególnie w dobie transformacji cyfrowej. Dostępna obecnie na rynku technologia otwiera nowe możliwości. Warto zastanowić się, czy w naszym przedsiębiorstwie nie przyszedł już czas na kolejny krok w rozwoju infrastruktury – czas na wdrożenie SD-WAN.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 

  1. JAKIE NIEDOGODNOŚCI POZWALA USUNĄĆ SD-WAN?
  2. JAKIE KORZYŚCI POD WZGLĘDEM ZARZĄDZANIA ZAPEWNIA TA TECHNOLOGIA?
  3. DLACZEGO SD-WAN UŁATWIA OPTYMALIZACJĘ ZASOBÓW I KOSZTÓW?
  4. JAK TECHNOLOGIA TA UŁATWIA DOSTOSOWANIE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH SIECI DO POTRZEB APLIKACJI?
  5. W JAKI SPOSÓB SD-WAN ZAPEWNIA QOS I PRIORYTETYZACJĘ KRYTYCZNYCH APLIKACJI W CAŁEJ SIECI WAN?

Z roku na rok SD-WAN zyskuje na popularności. Według ostatniego raportu Magic Quadrant Gartner w 2019 wdrożyło ją mniej niż 20% przedsiębiorstw, jednak do 2024 SD-WAN ma być zaimplementowana już przez 60% firm na świecie.1

SD-WAN stara się minimalizować wszystkie niedogodności związane z korzystaniem z sieci WAN w tradycyjnej technologii, dotyczące braku optymalizacji dostępu, bezpieczeństwa, integracji z zasobami w chmurze, elastyczności, poszerzając je o szereg nowych funkcjonalności pozwalających na budowę przewagi konkurencyjnej w dobie gospodarki cyfrowej.

Dlaczego SD-WAN?

Aby ułatwić podjęcie decyzji o wdrożeniu SD-WAN przedstawimy 7 najważniejszych zalet tej technologii.

1. Uproszczone i w pełni funkcjonalne zarządzanie.

Bezpieczeństwo i routing administrowane są z centralnej platformy, co znacznie upraszcza i ueleastycznia procesy zarządzania. Przez cały czas sieć monitorowana jest przez zespół inżynierów, którzy mają dostęp do analizy parametrów jakościowych i wydajnościowych sieci. Optymalnym sposobem realizacji sieci SD-WAN jest przekazanie zarządzania siecią dostawcy usługi.

2. Optymalizacja zasobów.

Istotne korzyści daje optymalizacja dostępu zapewniająca lepsze gospodarowanie łączami dostępowymi wykorzystywanymi przy podłączeniu lokalizacji, w której znajduje się przedsiębiorstwo. SD-WAN inteligentnie monitoruje wydajność łącza kierując ruch w zależności od aktualnych potrzeb aplikacji. Zastosowana na początku konfiguracja sieci może być w dynamiczny sposób aktualizowana i dostosowywana do bieżących potrzeb firmy.

3. Elastyczność.

SD-WAN jest technologią niezwykle elastyczną, pozwalającą na zastosowanie wielu opcji architektury sieci. Wykorzystanie w zarządzaniu szablonów (templejtów) pozwala na skrócenie czasu rekonfiguracji sieci oraz zapewnia ujednolicenie parametrów sieci na każdym urządzeniu. Dodatkowo, SD-WAN może być wykorzystywana równolegle z technologią MPLS, co może ułatwić kwestie migracji oraz współistnienie dwóch sieci równolegle.

4. Dostosowanie parametrów jakościowych sieci do potrzeb aplikacji.

Każda dobrze prosperująca firma polega na aplikacjach wymagających coraz lepszych parametrów jakościowych i obsługi zwiększonego ruchu danych. Konfiguracja SD-WAN umożliwia analizowanie wymagań jakościowych poszczególnych aplikacji i wykorzystuje oprogramowanie do inteligentniejszego i wydajniejszego kierowania ruchem w sieci rozległej w oparciu o wymagania biznesowe.

5. Optymalizacja kosztów łączy.

Technologia SD-WAN pozwala na optymalizowanie kosztów związanych z podłączeniem lokalizacji wykorzystując wiele opcji łączności, takich jak łącze dostępu do Internetu zarówno stacjonarne jak i mobilne, MPLS, czy nawet łącza satelitarne.

6. Integracja z usługami w chmurze.

W tradycyjnej architekturze sieciowej ruch zwykle kierowany jest poprzez centralne wyjście do chmury zlokalizowane w centrali lub data center. Skutkuje to nieoptymalnym routingiem i potencjalnymi opóźnieniami w dostępie do zasobów zlokalizowanych w chmurze, takich jak na przykład Office 365. Właściwie skonfigurowany SD-WAN optymalizuje kierowanie ruchu od użytkownika końcowego do chmury, co skraca czas potrzebny na komunikację i poprawia jakość rozwiązania.

7. SD-WAN zapewnia QoS i priorytetyzację krytycznych aplikacji w całej sieci WAN.

Zamiast czekać na wystąpienie zdarzenia, SD-WAN zapewnia monitorowanie transmisji danych w czasie rzeczywistym koncentrując ruch krytyczny dla biznesu i zachowując jego płynność. Pozwala to uniknąć zdarzeń związanych z zanikami dostępu do usług.

Podsumowanie

SD-WAN jest relatywnie nowym rozwiązaniem, ale zyskuje na popularności dzięki zapewnieniu przedsiębiorstwom lepszego wykorzystania łączy i obniżeniu TCO infrastruktury sieciowej. Rozwiązanie to umożliwia m.in. optymalizację dostępu, poprawia bezpieczeństwo i przyczynia się do integracji z zasobami w chmurze. Według Gartnera do 2024 technologia ta ma być zaimplementowana już przez 60% firm na świecie.

Ważnym udogodnieniem, które dostarcza SD-WAN jest administrowanie zasobami z centralnej platformy, co zapewnia elastyczność zarządzania. Zastosowanie szablonów (templejtów) skraca czas rekonfiguracji sieci oraz ułatwia ujednolicenie jej parametrów na każdym urządzeniu. Możliwe jest analizowanie wymagań jakościowych poszczególnych aplikacji, co przyczynia się do wydajniejszego kierowania ruchem w sieci rozległej. Rozwiązanie inteligentnie monitoruje wydajność łącza kierując przepływ danych w zależności od aktualnych potrzeb aplikacji.

Technologia SD-WAN pozwala na obniżenie kosztów związanych z podłączeniem lokalizacji wykorzystując wiele opcji łączności: stacjonarne, mobilne, MPLS, satelitarne.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?
Napisz do nas: SD_WAN@t-mobile.pl. Odpowiemy na wszystkie pytania.

1https://searchnetworking.techtarget.com/feature/Gartner-WAN-edge-Magic-Quadrant-offers-buying-advice

SD-WAN

Ten artykuł dotyczy produktu

SD-WAN

Przejdź do produktu

Data publikacji: 04.09.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail