2-5 minut

Czy wiesz, że zabezpieczenia energetyczne Data Center Szlachecka B w Warszawie spełniają najwyższy poziom – Tier 4 normy ANSI/TIA 942?

Urządzenia znajdujące się w data center, takie jak serwery, macierze i routery konsumują znaczące zasoby energii elektrycznej. Energia ta musi być dostarczana w sposób ciągły. Brak zasilania w centrum danych oznacza automatycznie przerwę w działaniu usług biznesowych i aplikacji IT przedsiębiorstw. Dostęp do energii elektrycznej jest zatem jednym z najważniejszych elementów decydujących o niezawodności centrum danych.

Na system bezpiecznego zasilania składają się dwa kluczowe elementy: redundancja obwodów elektrycznych oraz układ zasilania awaryjnego. Redundancja oznacza podpięcie centrum danych do dwóch niezależnych torów prądowych. W przypadku Centrum Przetwarzania Danych Szlachecka w Warszawie podstawowym zabezpieczeniem jest zapewnienie działania dwóch linii tzw. GPZ (Głównych Punktów Zasilających). W przypadku, gdy zawiodą obydwie, działające niezależnie, linie zasilania uruchamiane są urządzenia podtrzymywania – UPS oraz generatory prądotwórcze, które są źródłem energii dla UPS w czasie trwania awarii. UPS zapewniają 15 minutową pracę z użyciem prądu zgromadzonego w akumulatorach. W tym czasie muszą zostać uruchomione generatory spalinowe wytwarzające energię.

Zabezpieczenie ciągłości zasilania

Obiekt CPD Szlachecka B zasilany jest za pomocą dwóch przyłączy średniego napięcia (15 kV). Prąd dostarczają cztery stacje transformatorowe o mocy 2500 kVA każda. Łączna moc obiektu wynosi zatem 2 x 5MW. Poziom bezpieczeństwa energetycznego został podniesiony poprzez zapewnienie układu 2N, czyli dwóch oddzielnych torów, z których każdy wspierany jest niezależnym systemem podtrzymywania zasilania UPS.

Instalacja współpracuje z agregatem prądotwórczym wyposażonym w generatory spalinowe o mocy 5,8 MVA w układzie N+1, które uruchomiane są w przypadku awarii obydwu linii zasilania. N+1 oznacza, że przewidziano dodatkowe jedno urządzenie, które włączane jest w przypadku awarii któregokolwiek z generatorów podstawowych. W trybie normalnym agregaty znajdują się w stanie stałej gotowości i w przypadku zaników zasilania uruchamiane są natychmiast automatycznie.

Ze względu na kluczowe znaczenie agregatów ich praca podlega cyklicznym testom. Weryfikacja sprawności odbywa się pod pełnym obciążeniem (full stress tests) w cyklu miesięcznym oraz bez pełnego obciążenia 4 razy w miesiącu. Kontrolowana jest także wartość zapasów paliwa do agregatów. W przypadku ich ubytków zapasy są zamawiane i uzupełniane. Rezerwa paliwa przewidziana została na 48h działania urządzeń, z możliwością tankowania w trakcie ich pracy. W praktyce przerwa dłuższa niż 48 godzin oznaczała by, że miała miejsce klęska żywiołowa skutkująca tzw. blackoutem (całkowitym brakiem zasilania na większym terenie). Tak istotny zanik zasilania dotyczyłby nie tylko samego data center, ale także większości potencjalnych odbiorców usług świadczonych przez firmy na terenie całego kraju.

Realizacja wszystkich wymienionych zabezpieczeń energetycznych oznacza, że spełnione są wymagania dotyczące zasilania najwyższego poziomu – Tier 4 normy American National Standards Institute ANSI/TIA 942. Tak wyśrubowane standardy pozwalają utrzymać dostępność infrastruktury na poziomie co najmniej 99,99% czasu działania w skali rocznej.

Elastyczna realizacja okablowania

Okablowanie prowadzi od zasilania głównego do komór z serwerami dwiema różnymi trasami elektrycznymi. Pozwala to równomiernie rozłożyć obciążenie każdego ze źródeł zasilania. Trasy prowadzone są za pomocą szynoprzewodów od głowic transformatorów do rozdzielni elektrycznej, a stamtąd do komór z serwerami. Szynoprzewody są rodzajem zabezpieczenia składającego się z płaskowników tworzących jednolitą obudowę dla okablowania wykonanego w bezpiecznej dla tego rodzaju obiektów technologii, czyli z aluminium lub miedzi. Pozwalają one przewodzić prądy o bardzo dużych wartościach do skrzynek dystrybucyjnych energii elektrycznej. Znaczna część torów przewodowych realizowana jest nad szafami rakowymi pod sufitem, co daje lepszy dostęp do przewodów i zwiększa możliwości serwisowania. Dzięki temu pod podłogą odbywa się wyłącznie wymiana powietrza potrzebnego do celów chłodzenia. Łatwiej jest także dostosowywać trasy przewodów do bieżących potrzeb centrum danych. Przejście z szynoprzewodów na kable elektryczne odbywa się w szafkach kablowych. Z kolei z szafek kablowych wyjście do komór serwerowych realizowane jest także poprzez szynoprzewody.

Średnio obciążenie jednej szafy serwerowej CPD Szlachecka wynosi 4 kW, co zapewnia odpowiednią rezerwę na wypadek większego poboru mocy. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie zasilania i chłodzenia także szafom z poborem mocy do 10 kW, a w wyjątkowych przypadkach, dla zasilania serwerów o wysokiej gęstości, nawet do 20 kW. Dostępne jest zasilanie zarówno jedno jak i trójfazowe. W dwóch komorach o wysokiej gęstości przewidywane jest także dodatkowe chłodzenie. Dobór opisanych parametrów mocy, zapewniających najwyższą funkcjonalność, wynika z praktyki i doświadczenia specjalistów projektujących centrum danych Szlachecka B.

Gwarancja dostępności usług

Zapewniane przez T-Mobile warunki zasilania wpisywane są do każdej umowy SLA zawieranej z klientem. Standardowo dostarczane jest zasilanie z dwóch torów oraz gwarantowana jest pełna gotowość wszystkich elementów zasilania awaryjnego. O awarii mówimy wówczas, gdy urządzenia nie otrzymują energii elektrycznej. Oznacza to brak zasilania z każdego z dwóch torów, jak również brak zasilania awaryjnego. W umowie operator gwarantuje maksymalny czas trwania takiej awarii, który nie może zostać przekroczony. Cała opisana konstrukcja ma zatem na celu minimalizację ryzyka wystąpienia takich przypadków. Miesięczna dostępność usługi (MDU) gwarantowana jest na poziomie 99,99%, co oznacza w tej skali czasowej maksymalnie 5 minutowy czas braku dostępności infrastruktury dla klienta.

Koncepcja systemu podtrzymywania zasilania w CPD Szlachecka B

Koncepcja systemu podtrzymywania zasilania

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu
Private Cloud

Ten artykuł dotyczy produktu

Private Cloud

Przejdź do produktu

Data publikacji: 14.03.2022

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail