3-6 minut

5 najważniejszych korzyści których spodziewają się klienci po SD-WAN

Technologia SD-WAN zapewnia przedsiębiorstwom znaczące korzyści, wśród których na pierwszym miejscu wymienić należy optymalizację zasobów sieciowych oraz poprawę bezpieczeństwa. Dzięki mechanizmom QoS i priorytetyzacji ruchu poprawia się jakość transferu danych. SD-WAN zapewnia również monitorowanie transmisji w czasie rzeczywistym koncentrując ruch krytyczny dla biznesu i zachowując jego płynność. Korzyści tych można wymieniać wiele. Jednak czego w pierwszej kolejności oczekuje polski biznes po technologii SD-WAN? Odpowiedzi na to pytanie udzielimy w tym artykule.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. W JAKI SPOSÓB SD-WAN WSPIERA BEZPIECZEŃSTWO SIECI?
  2. JAK TECHNOLOGIA TA UŁATWIA ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ?
  3. NA JAKIEJ ZASADZIE SD-WAN UŁATWIA KORZYSTANIE Z USŁUG W CHMURZE?
  4. CZY TECHNOLOGIA TA UPRASZCZA ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI APLIKACJI I ICH ANALIZOWANIE?
  5. JAKA POWINNA BYĆ ROLA DOSTAWCÓW SIECI WE WDROŻENIU SD-WAN?

Wnioski na temat najważniejszych korzyści z SD-WAN dla klientów opierać będziemy na przeprowadzonym w październiku 2020 roku badaniu „Computerworld”1. Wzięło w nim udział 108 polskich firm z różnych branż i o różnej strukturze, od przedsiębiorstw mających 1–4 oddziałów do firm, których infrastruktura sieciowa obsługuje 50 lub więcej lokalizacji.

Bezpieczeństwo w centrum uwagi

W opinii badanych na pierwszy plan wychodzą niezawodność i bezpieczeństwo usług uzyskanych dzięki technologii SD-WAN. W odpowiedzi na pytanie o to, które funkcje oferowane przez SD-WAN postrzegane są jako najbardziej interesujące ankietowani najwyżej w skali 1-5 ocenili niezawodność infrastruktury sieciowej (4,3), a w następnej kolejności dwie inne cechy związane z bezpieczeństwem: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu IT (4,22) oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sieci WAN (4,22).

W przypadku SD-WAN system bezpieczeństwa zaszyty jest w całym rozwiązaniu. Klient może także na bieżąco monitorować stopień ochrony. Otrzymuje najwyższej klasy narzędzia analityczne i dzięki temu zyskuje pełen wgląd we wszystkie parametry sieciowe od kontroli łączy dostępowych po działanie mechanizmów bezpieczeństwa.

Łatwość zarządzania

Wysoko punktowaną przez respondentów badania Computerworld cechą SD-WAN była także łatwość zarządzania siecią (4,2). Inne funkcje, takie jak zwiększenie wydajności aplikacji, zmniejszenie kosztów utrzymania systemu sieciowego czy możliwość integracji i optymalizacji połączeń z usługami SaaS oraz aplikacjami działającymi w środowiskach wielochmurowych są dla ankietowanych także ważne. Wszystkie z wymienionych zyskały ocenę około 4 punktów.

Istotnym udogodnieniem, które daje ta technologia, jest administrowanie zasobami z centralnej platformy, co zapewnia elastyczność zarządzania. Rekonfiguracja sieci i ujednolicenie jej parametrów na każdym urządzeniu przebiegają sprawnie, m.in. dzięki stosowaniu szablonów (template-ów) konfiguracyjnych.

Wsparcie funkcjonowania chmury

Technologia SD-WAN wychodzi naprzeciw najważniejszym potrzebom ze strony przedsiębiorstw. Systematycznie, z roku na rok rosną wymagania dotyczące możliwości monitorowania jakości sieci i dostępu do parametrów jej działania. SD-WAN pozwala w szybki sposób odpowiadać na potrzeby użytkowników lub weryfikować pojawiające się problemy.

Systematycznie znaczenia nabiera dostęp do zasobów chmurowych, które coraz częściej stają się kluczowym elementem sieci korporacyjnych w Polsce. W tradycyjnej architekturze sieciowej ruch zazwyczaj kierowany jest do chmury poprzez centralę lub data center. Skutkuje to nieoptymalnym routingiem i potencjalnymi opóźnieniami w dostępie do zasobów. Właściwie skonfigurowany SD-WAN optymalizuje ruch od użytkownika końcowego do chmury, co skraca czas potrzebny na komunikację i poprawia jakość rozwiązania. W badaniu Computerworld możliwość integracji i optymalizacji połączeń z usługami działającymi w chmurze i środowiskach wielochmurowych oceniana jest w skali 5 punktowej na 4,01. Ma zatem znaczenie newralgiczne.

Wyższa użyteczność sieci

Badanie pozwoliło także uzyskać odpowiedź na pytanie „jakie cechy modernizowanego systemu sieciowego są najbardziej pożądane”. Wśród ankietowanych 39% wskazuje na łatwość wprowadzania zmian w architekturze sieciowej i szybkość odpowiadania na aktualne potrzeby biznesu oraz zmieniającą się sytuację rynkową. SD-WAN zapewnia między innymi łatwe zarządzanie wymaganiami jakościowymi poszczególnych aplikacji i ich analizowanie, co przyczynia się do wydajniejszego kierowania ruchem w sieci rozległej.

34% ankietowanych wskazało natomiast na optymalizację wykorzystania budżetu poprzez wybór rozwiązań adresujących wiele obszarów IT. Z kolei 26% oczekuje, że modernizowana infrastruktura ułatwi proces cyfryzacji firmy. Wszystkie te cechy można spiąć jedną klamrą użyteczności i przydatności SD-WAN dla współczesnych firm wielooddziałowych.

Dzięki inteligentnemu monitoringowi aktualnego obciążenia i wydajności łącza możliwe jest automatyczne zarządzanie przepływem informacji dostosowanym do aktualnych potrzeb aplikacji. W efekcie uzyskujemy rozbudowane narzędzie analityczne pozwalające monitorować infrastrukturę sieciową i szybciej identyfikować zdarzenia mające wpływ na jej poprawne działanie.

Szybka reakcja dostawcy SD-WAN i pomoc we wdrożeniu

Wspomniane cechy i funkcjonalności dostępne są dzięki wdrożeniu SD-WAN. W przypadku implementacji tej technologii ważny jest wybór odpowiedniego partnera, który pomoże nam rozwinąć biznes, dbając o optymalizację, także kosztową, całego wdrożenia.

Badani przez Computerworld w odpowiedzi na pytanie, jakie są ich oczekiwania w stosunku do partnerów technologicznych, najczęściej, bo w 29% przypadków wskazywali na zapewnienie serwisu przez całą dobę 24/7 oraz konieczność szybkiej reakcji na pojawiające się problemy. Jednocześnie, aż 22% badanych oczekuje dobrego wsparcia w integracji rozwiązania z istniejącą infrastrukturą sieciową. Pomoc ze strony operatora i oczekiwania związane z migracją do SD-WAN schodzą nieco na plan dalszy.

Korzyści wynikające z technologii można by wymieniać jeszcze długo. SD-WAN oprócz zwiększenia bezpieczeństwa, wydajności czy łatwości utrzymania firmowej sieci obniża całkowity koszt utrzymania infrastruktury. Elastyczność technologii umożliwia sprawniejsze wprowadzanie zmian w architekturze i szybsze odpowiadanie na aktualne potrzeby biznesu oraz zmieniającą się sytuację na rynku.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze korzyści, których spodziewają się klienci po SD-WAN:

  • W przypadku SD-WAN klient może na bieżąco monitorować stopień ochrony. Otrzymuje najwyższej klasy narzędzia analityczne i dzięki temu zyskuje wgląd we wszystkie parametry sieciowe od kontroli łączy dostępowych po działanie mechanizmów bezpieczeństwa
  • SD-WAN zapewnia administrowanie zasobami z centralnej platformy, co oznacza elastyczność zarządzania. Rekonfiguracja sieci i ujednolicenie jej parametrów na każdym urządzeniu przebiegają sprawnie, m.in. dzięki stosowaniu szablonów (template-ów) konfiguracyjnych
  • Właściwie skonfigurowany SD-WAN optymalizuje ruch od użytkownika końcowego do chmury, co skraca czas potrzebny na komunikację i poprawia jakość rozwiązania
  • Dzięki inteligentnemu monitoringowi aktualnego obciążenia i wydajności łącza SD-WAN zapewnia automatyczne zarządzanie przepływem informacji dostosowane do aktualnych potrzeb aplikacji. W efekcie dostarczane jest rozbudowane narzędzie analityczne pozwalające monitorować infrastrukturę sieciową i szybciej identyfikować zdarzenia mające wpływ na jej poprawne działanie
  • SD-WAN umożliwia sprawniejsze wprowadzanie zmian w architekturze i szybsze odpowiadanie na aktualne potrzeby biznesu oraz zmieniającą się sytuację na rynku

1https://biznes.t-mobile.pl/upload/SD_WAN_na_polskim_rynku.pdf

SD-WAN

Ten artykuł dotyczy produktu

SD-WAN

Przejdź do produktu

Data publikacji: 30.03.2021

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail