4-7 minut

5 czynników przyspieszających rozwój SD-WAN w Polsce i na świecie

Z każdym rokiem zwiększa się zakres zastosowań i popularność SD-WAN. Dzięki tej technologii sieci rozległe mogą zapewnić funkcjonalność definiowaną programowo (Software Defined) oraz w pełni wykorzystać architekturę Secure Access Service Edge (SASE). Wraz z rozwojem SD-WAN poprawia się między innymi zdolność łączenia się z aplikacjami w chmurze, możliwości zarządzania, automatyzacja zadań i zdolność do sprawnego rozwiązywania problemów. W artykule przyjrzymy się czynnikom sprawiającym, że SD-WAN zyskuje przychylność zarządzających firmami oraz administrujących zasobami IT.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. KTÓRZY Z DOSTAWCÓW ZAJMUJĄ POZYCJĘ LIDERÓW NA RYNKU ROZWIĄZAŃ SD-WAN?
  2. JAKIE CZYNNIKI SPRAWIAJĄ, ŻE SD-WAN STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ POPULARNE?
  3. W JAKI SPOSÓB SD-WAN OPTYMALIZUJE DOSTĘP DO LOKALIZACJI W SIECIACH KORPORACYJNYCH?
  4. JAKĄ ROLĘ ODGRYWA SASE W TECHNOLOGII SD-WAN?
  5. W JAKI SPOSÓB SD-WAN UŁATWIA KOMUNIKACJĘ Z CHMURĄ?

Sprawnie funkcjonująca i bezpieczna sieć rozległa stanowi obecnie element kluczowy dla działania wszystkich firm bez względu na ich wielkość. Według danych Eurostatu Polska w zakresie wykorzystania Internetu szerokopasmowego nie różni się od pozostałych krajów Europy. Z prędkości co najmniej 1 Gb/s przy pobieraniu danych korzysta w naszym kraju 9% firm zatrudniających przynajmniej 10 osób. Dokładnie tyle samo wynosi średnia europejska[i]. Rozwój technologii sieciowych jest zatem w Polsce na zbliżonym poziomie, jak w całej Unii Europejskiej.

Liderzy światowego rynku rozwiązań SD-WAN

Według raportu Dell’Oro Group  usługi zarządzane przez SD-WAN[ii] rozwijają się coraz szybciej, zyskują na popularności wypierając coraz częściej starsze technologie. W pierwszej połowie 2021 roku sześciu największych dostawców rozwiązań SD-WAN zdobyło ponad 70-procentowy udział w rynku. Według tego raportu pozycję lidera zajmuje Cisco. Aby wyróżnić swoje rozwiązania SD-WAN na tym wysoce konkurencyjnym rynku dostawcy zwiększają zakres funkcji dostępu i bezpieczeństwa w swoich urządzeniach. Do wyróżniających się dostawców należy także Versa. W 2020 roku firma Gartner w raporcie Magic Quadrant 2020 dotyczącym infrastruktury brzegowej sieci WAN uznała Versa[iii] za lidera w grupie oferujących rozwiązania SD-WAN. Gartner dokonał w tym badaniu analizy 17 największych dostawców pod kątem 15 różnych kryteriów.

Co napędza rozwój SD-WAN?

Poniżej przedstawiamy pięć najważniejszych czynników wpływających na przyspieszenie rozwoju SD-WAN i wzrost popularności tej technologii w biznesie.

1. Optymalizacja dostępu i model active-active

SD-WAN pozwala na daleko idącą optymalizację łączy dostępowych i ich pełne wykorzystanie w modelu active-active.  W odróżnieniu od starszych technologii, gdzie mamy do czynienia z tradycyjnym podziałem na łącze podstawowe i zapasowe bardzo często to drugie nie jest wykorzystywane, co więcej, nie zawsze jest monitorowane. W przypadku awarii łącza podstawowego nie mamy zatem pewności, czy łącze back-upowe zadziała. SD-WAN daje możliwość wykorzystywania wszystkich łączy doprowadzonych do lokalizacji  pozwalając jednocześnie na monitoring ich parametrów jakościowych, dzięki czemu mamy stały podgląd jakości naszego rozwiązania. Wspomaga nas w tym oprogramowanie big data wykorzystywane w narzędziach monitoringu i analizy działania sieci SD-WAN. Zastosowanie wielodostępu zapewnia dodatkowo możliwość optymalizacji kosztów łączy dostępowych oraz pozwala na dobór najodpowiedniejszej technologii w zależności od wielkości danej lokalizacji lub jej znaczenia od strony architektury sieci.

2. SD-WAN wpisuje się w koncepcję SASE

SASE postrzegana jest jako architektura przyszłości. Dzięki SASE ruch użytkowników może być kierowany przez sieci szkieletowe dostawcy o wyższej niż dotychczas przepustowości. Wdrożenie SASE ogranicza także liczbę oprogramowania wymaganego na urządzeniu oraz ilość sprzętu w centrum danych przedsiębiorstwa oraz w jego oddziałach. Dostawcy rozwiązań SD-WAN wciąż ulepszają i poszerzają swoją ofertę bezpieczeństwa sieci o funkcje składające się na SASE, takie jak zdalny dostęp, funkcje ZTNA, CASB (ang. Cloud Access Security Broker). W efekcie, poprawia się również zdolność do posługiwania się w organizacji jednolitymi zasadami bezpieczeństwa w zakresie łączności zdalnej, połączenia między oddziałami oraz dostępu do sieci LAN i WAN. SASE zapewnia płynną i spójną ochronę sesji użytkownika w sieci korporacyjnej i poza nią. Ponadto, zakładając, że sieć co do zasady nie jest bezpieczna, SASE zapewnia pełne szyfrowanie sesji.

3. 5G stanie się kolejnym łączem WAN

Sieci komórkowe 5G zapewniają szybkość łączności porównywalną z wieloma szerokopasmowymi usługami internetowymi. Są łatwe do udostępnienia i umożliwiają szybkie uruchomienie nowych oddziałów. W najbliższej przyszłości organizacje będą coraz częściej wykorzystywać 5G jako jeden z rodzajów łączności SD-WAN

4. Poprawia się łączność z wieloma chmurami

Ponieważ coraz więcej stosowanych w firmach aplikacji i serwisów migrowana jest na platformy IaaS i SaaS, przedsiębiorstwa muszą zapewniać bezpieczny dostęp od oddziału do określonych usług w chmurze. SD-WAN pozwala usprawnić komunikację z zasobami na platformach wiodących dostawców SaaS, takich jak Microsoft 365, pozwalając uprościć dostęp i optymalizować opóźnienia, które wpływają na jakość pracy na zasobach chmurowych.

5. Rozwój usług zarządzanych

SD-WAN dostarczana jako usługa zarządzana eliminuje wiele barier wdrożeniowych i jest dobrze dopasowana do strategii outsourcingu IT. Ten sposób korzystania z SD-WAN polega na przekazaniu całościowego zarządzania daną usługą jej dostawcy. Dzięki temu otrzymujemy rozwiązanie z gwarantowanymi parametrami jakościowymi, wsparcie przy wdrożeniu oraz dostęp do wyspecjalizowanego zespołu inżynierów. Dodatkowo nie musimy też martwić się o śledzenie trendów i zmian technologicznych, bo zadania te realizuje za nas partner.

SD-WAN w Polsce

W Polsce SD WAN dostarczany jest przez T-Mobile od września 2020 roku. Operator zapewnia rozwiązania oparte na urządzeniach trzech dostawców będących liderami rynku: Versa Networks, Cisco Meraki oraz Cisco Viptela. Podczas analiz, wdrożenia i zarządzania SD‑WAN, klientowi towarzyszy zespół inżynierów T‑Mobile, rozwijających funkcjonalności i możliwości oferowanej usługi i  rozwiązań jednego z wymienionych dostawców. Ten sposób dostarczania SD-WAN umożliwia optymalizację kosztów i pozwala dopasować usługi ściśle do potrzeb klienta.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące czynników przyspieszających rozwój SD-WAN w Polsce i na świecie:

  • SD-WAN umożliwia wykorzystywanie wszystkich łączy doprowadzonych do lokalizacji pozwalając jednocześnie na monitoring ich parametrów jakościowych, dzięki czemu mamy stały podgląd na funkcjonowanie naszego rozwiązania
  • Zastosowanie wielodostępu w rozwiązaniach SD-WAN zapewnia dodatkowo możliwość optymalizacji kosztów łączy dostępowych oraz pozwala na dobór najodpowiedniejszej technologii w zależności od wielkości danej lokalizacji lub jej znaczenia od strony architektury sieci
  • Dzięki SASE ruch użytkowników może być kierowany przez sieci szkieletowe dostawcy o wyższej niż dotychczas przepustowości. Dostawcy rozwiązań SD-WAN wciąż ulepszają i poszerzają swoją ofertę bezpieczeństwa sieci o funkcje składające się na SASE, takie jak zdalny dostęp, funkcje ZTNA i CASB (ang. Cloud Access Security Broker)
  • SD-WAN usprawnia komunikację z zasobami na platformach wiodących dostawców SaaS, takich jak Microsoft 365, pozwalając uprościć dostęp i optymalizować opóźnienia, które wpływają na jakość pracy na zasobach chmurowych
  • Przekazanie całościowego zarządzania usługą SD-WAN jej dostawcy pozwala uzyskać rozwiązanie z gwarantowanymi parametrami jakościowymi, wsparcie przy wdrożeniu oraz dostęp do wyspecjalizowanego zespołu inżynierów

[i] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_CI_IT_EN2__custom_1645817/default/table?lang=en

[ii] https://virtualizationreview.com/articles/2021/09/15/sdwan-market.aspx

[iii] https://versa-networks.com/news/2021/versa-networks-records-strongest-year-ever-of-rapidly-growing-sase-and-secure-sd-wan-sales.php

SD-WAN

Ten artykuł dotyczy produktu

SD-WAN

Przejdź do produktu

Data publikacji: 11.01.2022

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail