4-7 minut

3 najważniejsze cechy rozwiązań Data Center dla firm rozwijających własne oprogramowanie

Firmy tworzące oprogramowanie mają wysokie wymagania dotyczące Data Center, w których przechowywane są ich dane. Dotyczą one zarówno wszechstronności usług, zwłaszcza możliwości korzystania z wielu chmur publicznych, jak i szybkości transferu danych oraz bezpieczeństwa i niezawodności dostępu do nich. W artykule omówimy najistotniejsze cechy centrum danych stworzonego na potrzeby firm zajmujących się głównie tworzeniem oprogramowania, czyli tzw. sofware house’ów.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. JAK FIRMY TWORZĄCE OPROGRAMOWANIE MOGĄ UZYSKAĆ SZYBKI I BEZPIECZNY DOSTĘP DO CHMURY PUBLICZNEJ Z CENTRUM DANYCH?
  2. JAKĄ PRZEWAGĘ DAJĄ ROZWIĄZANIA MULTICLOUD?
  3. JAKIE KORZYŚCI ZAPEWNIA GEOREDUNDANCJA?
  4. W JAKI SPOSÓB MIKROSERWISY, CZYLI KUBERNETES UŁATWIAJĄ TWORZENIE OPROGRAMOWANIA?
  5. JAK KUBERNETES WSPÓŁPRACUJE Z ROZWIĄZANIAMI W CHMURZE?

Utrzymanie infrastruktury macierzowej i serwerowej stanowi istotny koszt przedsiębiorstw, dlatego dobór właściwego rozwiązania i optymalizacja jego funkcjonalności jest jednym z najważniejszych obszarów zarządzania IT. Wzrost potrzeb ze strony klientów i ich wymagań skutkuje rozwojem rynku usług Data Center. Zdaniem firmy badawczej ResearchAndMarkets całkowite inwestycje w centra danych wzrosną z 244,74 mld USD w 2019 r. do 432,14 mld USD w 2025 r., przy rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 9,9%.1.

Wygodny i szybki dostęp do chmury

Firmy, w szczególności te zajmujące się  tworzeniem oprogramowania, korzystają z dostępu do chmury m.in. po to, aby zapobiegać utracie danych lub przestojom z powodu awarii pojedynczego komponentu architektury. Chmura ułatwia też spełnienie wymagań dotyczących skalowalności i dostarczania potrzebnych zasobów storage oraz obliczeniowych w przypadku zwiększania obciążenia aplikacji. Istotne jest także zapewnienie właściwej przepustowości sieci, którą dostarcza centrum danych. Wraz z wdrożeniem technologii 5G i związanym z tym wzrostem prędkości, zwiększać się będzie tempo, z jakim generowane są i przesyłane dane. Zdaniem analityków ResearchAndMarkets spowoduje to wzrost zapotrzebowania na modernizację istniejącej infrastruktury sieciowej centrów danych. Nastąpi też przyrost liczby nowych DC budowanych bliżej źródeł danych w celu zmniejszenia opóźnień.

Chmura publiczna jest obecnie albo ważnym uzupełnieniem albo podstawowym źródłem mocy obliczeniowych, z których korzystają firmy tworzące oprogramowanie. Możliwość skorzystania z hybrydy chmury prywatnej i publicznej zapewniają usługi Data Center dostarczane przez T-Mobile. Pozwalają one m.in. połączyć rozwiązanie Private Cloud dostarczane przez tego operatora z chmurą publiczną Azure. Coraz częściej mówi się jednak nie tyle o możliwości przenoszenia przez przedsiębiorstwo zasobów do chmury, ale o korzystaniu z zasobów wielu chmur. Rozwiązanie, zapewniające przechowywanie danych w chmurze w jednym lub kilku Data Center T-Mobile w Polsce, w połączeniu z globalnymi zasobami infrastruktury chmurowej Azure zapewnia bezpieczeństwo i praktycznie nieograniczone możliwości skalowania w chmurze publicznej.

Istotne jest także skrócenie przez dostawcę Data Center drogi do chmury. Oferowana przez T-Mobile usługa Cloud on Edge2 w ramach rozwiązań pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić wydajność. Cloud on Edge obejmuje nie tylko wspominaną wcześniej chmurę publiczną Azure, ale zapewnia bezpośredni dostęp do wielu innych chmur, w tym m.in. Google Cloud, AWS a także Salesforce i SAP oraz Deutsche Telekom Cloud i ponad 100 innych dostawców usług chmurowych. Dzięki architekturze multicloud firma może wykorzystywać jednocześnie wiele chmur publicznych, dostosowując swoją aktualną strategię do oferty dostawców w sposób bardziej elastyczny. Pozwala to efektywniej kontrolować wydatki oraz dywersyfikować ryzyka. Architektury multicloud wykorzystujące usługi chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej, mogą być inteligentną strategią inwestycyjną dla wielu firm, w tym także zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Dzięki rozłożeniu zadań na kilka środowisk chmurowych możliwe jest osiągniecie większej wydajności działania aplikacji. Ważną zaletą korzystania z multicloud jest także uniknięcie pułapki uzależnienia się od jednego dostawcy chmury publicznej.

Bezpieczeństwo

Strategia zabezpieczenia ciągłości w oparciu o plany Disaster Recovery pozwala uniknąć problemów związanych z dłuższą niedostępnością aplikacji biznesowych tworzonych przez software house’y. Posiadając backup danych w zapasowej lokalizacji, stosując georedundancję wraz z Disaster Recovery Center (DRC)  można relatywnie szybko odtworzyć utraconą w wyniku katastrofy własną infrastrukturę z wykorzystaniem wypożyczonych serwerów. Rozwiązanie takie jest również odpowiedzią na ataki ransomware. Georedundancja może zostać zrealizowana w różny sposób. W architekturze Active-Standby wykorzystywana jest tylko jedna z lokalizacji Data Center (np. w Private Cloud), natomiast druga, znajdująca się w innym ośrodku, np. na wirtualnej platformie współdzielonej, stanowi pozostającą w gotowości replikę. W przypadku, gdy infrastruktura w lokalizacji podstawowej ulegnie awarii, uruchamiane są serwery wirtualne z kopią aplikacji i danych w zapasowym DC.

T-Mobile zapewnia kilka możliwości realizacji georedundancji. Zwykle podstawowym Centrum Danych jest Piaseczno, natomiast centrum backupowym może być Warszawa (dla replikacji synchronicznej) lub Kraków (dla replikacji asynchronicznej). W Warszawie, między innymi pod usługi chmury obliczeniowej,  T-Mobile odda niedługo do użytku kolejny ośrodek przy ul. Szlacheckiej 49. Powierzchnia całkowita nowego centrum danych, obejmującego 8 komór serwerowych, zajmuje ponad 4300 m2, w tym powierzchnia kolokacyjna  to ponad 1700 m2. Ważną cechą tego ośrodka jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. W przypadku braku zasilania zapewnianego przez elektrownię na obydwu działających normalnie przyłączach Data Center przechodzi w tryb awaryjny. Wdrożone zostały także niezawodne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz środki ochrony fizycznej.

Kubernetes i usługi nie tylko dla software house’ów

Obecnie, zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa jest traktowane jako funkcjonalność podstawowa i obowiązkowa dla każdego centrum danych. To, co stanowi przewagę konkurencyjną, to usługi dedykowane świadczone przez zespoły Data Center. Należą do nich m.in. wsparcie dla migracji np. przy przechodzeniu z kolokacji do chmury, wszechstronne wsparcie w obszarze bezpieczeństwa, w tym m.in. całodobowy monitoring infrastruktury klienta oraz zapewnienie usług opartych na mikroserwisach, czyli Kubernetes.

Kubernetes wykorzystuje tzw. kontenery, działające w sposób zbliżony do maszyn wirtualnych, czyli środowisk umożliwiających wydzielenie części zasobów serwera na potrzeby konkretnych zadań. Kubernetes pomaga obniżyć koszty infrastruktury, co dotyczy zwłaszcza firm tworzących własne oprogramowanie działających na dużą skalę, ale także tych, które się dopiero rozwijają. Kubernetes sprawia, że developerom łatwiej jest skorzystać z architektury opartej na kontenerach poprzez optymalne łączenie aplikacji z wykorzystaniem chmury i minimalizacji inwestycji w sprzęt.

Rozwiązania te pozwalają aplikacjom tworzonym przez software house’y optymalnie funkcjonować w środowisku chmury hybrydowej oraz multicloud. Kubernetes ułatwia uruchamianie dowolnej aplikacji w usłudze chmury publicznej lub dowolnej kombinacji chmur publicznych i prywatnych. Kubernetes (K8s) dostępne jest w ramach Wirtualnego Centrum Danych (WCD), ale także Private Cloud T-Mobile. Usługa ta bazuje na technologii VMware i jest znaczącym udogodnieniem w budowie aplikacji. Mogą z niego skorzystać także e-commerce oraz wiele innych przedsiębiorstw posiadających systemy wymagające zasobów zmiennych w czasie.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje o cechach Data Center w zastosowaniach dla firm tworzących oprogramowanie:

  • Data Center T-Mobile zapewniają możliwość skorzystania z hybrydy chmury prywatnej i publicznej. Chmura w rozwiązaniach dla firm tworzących oprogramowanie ułatwia spełnienie wymagań dotyczących skalowalności i dostarczania potrzebnych zasobów storage oraz obliczeniowych w przypadku zwiększania obciążenia aplikacji.
  • Dzięki architekturze multicloud firma może wykorzystywać jednocześnie wiele chmur publicznych. Pozwala to efektywniej kontrolować wydatki oraz dywersyfikować ryzyka. Dzięki rozłożeniu zadań na kilka środowisk chmurowych możliwe jest osiągnięcie większej wydajności działania aplikacji oraz uniknięcie pułapki uzależnienia się od jednego dostawcy chmury publicznej.
  • Zabezpieczenie ciągłości w oparciu o plany Disaster Recovery pozwala uniknąć problemów związanych z dłuższą niedostępnością aplikacji biznesowych tworzonych przez software house’y. Posiadając backup danych w zapasowej lokalizacji, stosując georedundancję wraz z Disaster Recovery Center (DRC), można relatywnie szybko odtworzyć utraconą w wyniku katastrofy własną infrastrukturę z wykorzystaniem wypożyczonych serwerów.
  • Kubernetes wykorzystuje tzw. kontenery i pomaga obniżyć koszty infrastruktury, co dotyczy zwłaszcza firm tworzących własne oprogramowanie. Kubernetes ułatwia uruchamianie dowolnej aplikacji w usłudze chmury publicznej lub dowolnej kombinacji chmur publicznych i prywatnych.

1https://www.businesswire.com/news/home/20210216005906/en/Global-Data-Center-Market-Report-2021-Increased-Investment-by-Cloud-and-Colocation-Providers-Drives-the-Industry—ResearchAndMarkets.com

2https://biznes.t-mobile.pl/pl/produkty-i-uslugi/sieci-teleinformatyczne/cloud-on-edge

Private Cloud

Ten artykuł dotyczy produktu

Private Cloud

Przejdź do produktu
Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu

Data publikacji: 22.09.2021

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail