3-6 minut

Zastosowanie analizy wideo w przemyśle – przykład wdrożenia

Do najważniejszych zastosowań Wideo Analizy w przemyśle należy m.in. wsparcie dla ochrony obiektu wraz z nadzorem nad strefami szczególnej kontroli i uwagi. W tym przypadku narzędzia umożliwiają identyfikację obecności ludzi i obiektów w określonej strefie operacyjnej na terenie zakładu. W szczególności, dzięki analizie wideo można poddać weryfikacji czas pracy pracowników oraz przestrzeganie zasad BHP. Rozwiązanie to może być również użyte do obserwacji pracy linii produkcyjnych, co pozwala m.in. alarmować o przestojach i nieprawidłowościach w procesach przemysłowych. Przykładem zastosowania wideoanalizy i możliwości inteligentnego nadzoru nad obiektem jest wdrożenie systemu monitorowania w zakładzie przemysłowym.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
  1. CZYM JEST ANALIZA WIDEO?
  2. JAKA JEST WARTOŚĆ GLOBALNEGO RYNKU ANALITYKI WIDEO?
  3. JAKIE KORZYŚCI DAJE ANALIZA WIDEO W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU?
  4. NA CZYM POLEGAŁO WDROŻENIE ANALIZY WIDEO W SCHOLZ POLSKA?
  5. KTO I W JAKI SPOSÓB ŚWIADCZY USŁUGI ANALIZY WIDEO W POLSCE?

Wielkość globalnego rynku analityki wideo w 2019 r. wyceniona została przez Allied Market Research1 na 4,1 mld USD. Analitycy przewidują, że do 2027 r osiągnie ona wartość 21,8 mld USD, odnotowując średni roczny wzrost CAGR w latach 2020–2027 na poziomie 22,7%. Analiza Wideo to skomputeryzowane przetwarzanie i automatyczna obróbka zarejestrowanych treści wideo lub obrazu z monitoringu w czasie rzeczywistym. Podczas analizy oprogramowanie identyfikuje wzorce zdarzeń lub cechy osób i obiektów istotne do klasyfikacji, ignorując obrazy i elementy nieprzydatne do oceny. Zadaniem tego rodzaju narzędzi jest przetwarzanie dużej ilości nieustrukturyzowanych danych wideo wytwarzanych m.in. podczas pracy wideomonitoringu w przemyśle. Zbliżone funkcjonalnością narzędzia do analizy wideo stosowane są także w innych obszarach, na przykład w nadzorze miejskim.

W naszym kraju narzędzia służące do wideoanalizy oferowane są przez T‑Mobile i bazują na rozwiązaniu zapewniającym szeroką funkcjonalność. Inteligentny monitoring wizyjny, posługują się obrazem z kamer w zastosowaniach do wideodetekcji i analizy wideo polega na przetwarzaniu rejestrowanego widoku przedmiotów i ludzi i przekazywaniu informacji w oparciu o działanie algorytmów decyzyjnych. W rozwiązaniach Wideo Analizy stosowane są algorytmy machine learning. Dzięki uczeniu maszynowemu możliwe jest rozpoznawanie osób i obiektów. Każda kolejna przeprowadzona przez system analiza jest coraz lepsza, potrafi precyzyjniej określić to co widać i podać właściwy wynik prowadzący do trafniejszych decyzji.

W zastosowaniach przemysłowych oprogramowanie do analizy obrazu pozwala obserwować i nadzorować pracę na liniach produkcyjnych przyczyniając się do wykrywania potencjalnych nieprawidłowości występujących w tych procesach. Jest to możliwe dzięki stałemu porównaniu aktualnego zapisu wideo z posiadanymi przez system wzorcami. Wychwytywane są wszelkie anomalie w przebiegu działania maszyn i całej linii produkcyjnej. Systemy wideoanalizy mogą też śledzić na bieżąco obecność pracowników na hali montażowej i w ten sposób m.in. monitorować ich czas pracy. Podgląd z kamer na stanowiska specjalistów pozwala kontrolować przestrzeganie przepisów BHP, na przykład weryfikować, czy w strefie pracy maszyn nie przebywa człowiek, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.

Wdrożenie narzędzi do analiz wideo w Scholz Polska

Analiza Wideo wdrożona została w firmie Scholz Polska2. Celem wdrożenia było włączenie rozwiązania SOPHUS do istniejącego na tym obiekcie systemu telewizji przemysłowej CCTV (Closed-Circuit TeleVision). Implementacja obejmowała także rozszerzenie już istniejącego rozwiązania CCTV oraz obserwację ważnych przestrzeni zakładu, dotychczas nie objętych zasięgiem systemu. Dzięki rozbudowie monitoringu wizyjnego możliwe stało się zastosowanie algorytmów wideodetekcyjnych i wideoanalitycznych w wybranych strumieniach wideo. Pozwoliło ono wesprzeć informacyjnie tradycyjne służby ochrony fizycznej i znacząco poprawić poziom bezpieczeństwa obiektu oraz wprowadzić zupełnie nowe narzędzia do pozyskiwania informacji o jego funkcjonowaniu.

Zastosowane rozwiązanie w siedzibie Scholz Polska obejmowało uruchomienie serwera SOPHUS, do którego szyfrowanym łączem przesyłane były dane z 29 kamer działających na terenie obiektu. Zaprogramowano algorytmy wideodetekcyjne działające w trybie całodobowym przez siedem dni w tygodniu. W ramach rozwiązania stworzono system automatycznego alarmowania dla służb ochrony fizycznej obiektu oraz dla patroli interwencyjnych. Uruchomiono także podgląd on-line dla upoważnionych pracowników. Wdrożone zostały również precyzyjne raporty podsumowujące wszystkie zdarzenia oraz wyniki wideoanalizy w ustalonych okresach czasowych.

Do najważniejszych korzyści uzyskanych dzięki wdrożeniu należy zaliczyć poprawę efektywności pracy maszyn i pracowników. Usprawniony nadzór pozwolił firmie w sposób bezstratny przetwarzać składowane materiały, czyli atrakcyjny rynkowo złom. Pierwsze, pilotażowe wdrożenie, przeprowadzone zostało w siedzibie głównej Scholz Polska. Udana implementacja pozwoliła rozszerzyć zakres projektu na pozostałe oddziały klienta.

Kompletna usługa dla każdego zakładu przemysłowego

Opisane rozwiązanie może zostać wdrożone w podobny sposób we wszystkich zakładach przemysłowych, niezależnie od lokalizacji obiektu. Może być ono zainstalowane w dowolnym punkcie, a do jego działania wystarczy zasięg sieci GSM oraz dostęp do internetu. Urządzenia śledzące pracę maszyn i przemieszczanie się ludzi nie wymagają dostępu do zasilania, bo zastosowane baterie pozwalają na nieprzerwaną pracę przez długi okres. Jest to także rozwiązanie w pełni bezpieczne. Cała transmisja odbywa się w wydzielonym APN w sieci T‑Mobile. Równie bezpieczne są składowane i przechowywane na serwerach dane, odpowiednio chronione kryptograficznie.

SOPHUS wykorzystuje do działania niezawodną infrastrukturę sieciową T‑Mobile. Rozwiązanie oferowane jest jako kompletna usługa. Od fazy projektu, poprzez wdrożenie i serwis, wykonawca odpowiada za poprawność działania i jakość. Co istotne, system gwarantuje możliwość udowodnienia, że dane zdarzenie odnotowane w rejestrze rzeczywiście miało miejsce. Obraz z kamery jest rejestrowany, a poszczególne zdarzenia opatrzone są co do sekundy znacznikiem cyfrowym.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące Analizy Wideo:

  • Analiza Wideo oznacza skomputeryzowane przetwarzanie i automatyczną obróbkę zarejestrowanych treści wideo lub obrazu w czasie rzeczywistym. Podczas analizy identyfikowane są wzorce zdarzeń lub cechy osób i obiektów istotne do klasyfikacji. Zadaniem tego rodzaju narzędzi jest przetwarzanie dużej ilości nieustrukturyzowanych danych wideo wytwarzanych m.in. podczas pracy wideomonitoringu w przemyśle
  • Wielkość światowego rynku analityki wideo w 2019 r. wg Allied Market Research to 4,1 mld USD. Analitycy przewidują, że do 2027 r globalny rynek osiągnie wartość 21,8 mld USD, odnotowując średni roczny wzrost CAGR w latach 2020–2027 na poziomie 22,7%
  • W rozwiązaniach Wideo Analizy stosowane są algorytmy machine learning. Dzięki uczeniu maszynowemu możliwe jest rozpoznawanie osób i obiektów
  • W Polsce narzędzia służące do wideo analizy oferowane są m.in. przez T‑Mobile

1https://www.alliedmarketresearch.com/video-analytics-market

2https://sophus.pl/case-studies/usprawnianie-procesow-biznesowych/

Wideo Analiza

Ten artykuł dotyczy produktu

Wideo Analiza

Przejdź do produktu

Data publikacji: 25.03.2022

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail