3-6 minut

Chłodna kalkulacja zamiast pochopności: tak dziś firmy przygotowują się do migracji do chmury

Nawet trzy na cztery firmy posiadają przeskalowane środowiska, co oznacza, że bez odpowiedniego przygotowania ich migracja do chmury wiąże się z gigantycznymi kosztami, które nie przynoszą pożądanego efektu – wynika z analiz specjalistów T‑Mobile. Z drugiej strony, niedoskalowanie może grozić im awariami sieci w momentach krytycznych (np. tłumy klientów online w Black Friday) lub ekspozycją na ataki hakerów (polujących na stare, niewydolne systemy ochronne). „Migrować czy nie migrować – oto jest pytanie”, na które odpowiedź przynosi usługa Cloud Assessment.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
 1. JAK WYGLĄDA MAPA POLSKIEGO BIZNESU W CHMURZE?
 2. JAK ZMIENIŁO SIĘ NASTAWIENIE FIRM DO MIGRACJI DO CHMURY?
 3. JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE WYZWANIA W PROCESIE MIGRACJI?
 4. JAK GOTOWOŚĆ FIRMY DO MIGRACJI BADA CLOUD ASSESSMENT?
 5. CZY CLOUD ASSESSMENT OGRANICZA SIĘ JEDYNIE DO TECHNOLOGII?

W poprzednim artykule dotyczącym potrzeb i oczekiwań biznesu już funkcjonującego w chmurze, wspominaliśmy o zawrotnej karierze tego rozwiązania na przestrzeni ostatnich lat. Choć wciąż daleko nam do najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, to jednak 68 proc. polskich firm na koniec ubiegłego roku deklarowało korzystanie rozwiązań chmurowych, a 38 proc. z nich — w całości lub znacznej części swojej działalności[1]. Stałe dążenie wielu organizacji do innowacji i większej elastyczności jak to wynika z naszych obserwacji napędzały rozwój chmury, jednak tendencja ta nie będzie zrównoważona bez dojrzałego zarządzania i nieustannych prób optymalizacji kosztów.

Chmura pełna szans, ale i wątpliwości

Różnica w determinacji do możliwie szybkiej i pełnej migracji do chmury między 2024 a okresem sprzed jeszcze kilku lat jest znacząca. Wiele decyzji dotyczących migracji do chmury podejmowanych było impulsywnie i często bez odpowiedniego namysłu i przygotowania — taki był wszak trend rynkowy, a żadne przedsiębiorstwo nie chciało pozostać w tyle tego „technologicznego peletonu”.

Dziś firmy są bogatsze o doświadczenia i rozumieją, że rozwiązania chmurowe to nie tylko ogrom bezdyskusyjnych korzyści, ale także wyzwania i wydatki wpływające na ich długofalowe strategie biznesowe. Przede wszystkim chodzi o koszty: w modelu tradycyjnym właściciele firm inwestują w zakup sprzętu, oprogramowania, infrastruktury sieciowej, oraz ich utrzymanie. Model chmurowy wyznacza inną percepcję – firma przede wszystkim wykupuje czas, w jakim może pracować na wybranych zasobach. Zmiana ta wiąże się ze zwiększeniem udziału kosztów operacyjnych, które są zmienne, mniej przewidywalne, gdyż zależą od rzeczywistego zużycia[2].

Eksperci T-Mobile, na podstawie współpracy z firmami rozważającymi migrację (całkowitą lub częściową) do chmury, wskazują na trzy, podstawowe wyzwania w tym procesie:

 1. Niedoskalowanie, czyli posiadanie niewystarczającej mocy obliczeniowej, co rodzi poważne ryzyko awarii całego systemu w momencie krytycznym (np. duży ruch zakupowy w okresie przedświątecznym czy w Black Friday);
 2. Przeskalowanie, czyli utrzymywanie zbyt dużej i nieadekwatnej do potrzeb firmy mocy obliczeniowej, generującej niepotrzebne wydatki sięgające niekiedy nawet milionów złotych w perspektywie miesiąca;
 3. Nieaktualne systemy operacyjne, bazy danych czy aplikacje, narażające przedsiębiorstwo na szereg cyberzagrożeń.

Występowanie tych wyzwań w danej firmie, możliwości ich rozwiązania oraz odpowiedź na pytanie: „czy aby na pewno migracja do chmury jest optymalnym rozwiązaniem dla tej konkretnej organizacji?” – wszystko to przynosi usługa Cloud Assessment.

Polega ona na rzetelnym, niezależnym i w pełni obiektywnym zbadaniu całego środowiska IT danej firmy, niezależnie od jej wielkości czy reprezentowanego sektora[3].

Czy migracja do chmury to na pewno najlepsze rozwiązanie?

Cloud Assessment to, w największym uproszeniu, trwające około miesiąca, kompleksowe i obiektywne badanie środowiska IT danej firmy. Trwającemu około miesiąca, wnikliwemu sprawdzeniu podlegają wszystkie obszary organizacji: od używanego przez nią sprzętu, przez sieć i bazy danych, po zabezpieczenia. Całą operację poprzedza analiza ankiety wypełnionej przez klienta, zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej specyfice. Następnie specjaliści przeprowadzają generalny „skan infrastruktury organizacji”, zbierając wszystkie istotne dane. Trafiają one, przy zachowaniu rygorystycznych procedur bezpieczeństwa, do zespołu ekspertów ds. technologii chmurowych, przeprowadzającego ich dokładną analizę i opracowującego szczegółową mapę zależności w środowisku i aplikacjach. Zwieńczeniem procesu jest unikalny raport, stanowiący zbiór obserwacji i rekomendacji sformułowanych na podstawie pozyskanych danych. Usługa przewiduje również konsultację z dedykowanym ekspertem, podczas której wspólnie z klientem „przechodzi on” przez cały dokument, omawiając poszczególne etapy i wyniki badania oraz wyciągając z nich konkretne wnioski.

Narzędzie przypomina FinOps — dyscyplinę łączącą zasady zarządzania finansowego z inżynierią chmury i operacjami, aby zapewnić organizacjom lepsze zrozumienie wydatków na chmurę. Celem FinOps, podobnie jak Cloud Assessment, jest dostosowanie wydatków na chmurę do celów biznesowych i osiągniecie równowagi między optymalizacją kosztów a wydajnością[4].

Przykładowo: zidentyfikowanie podczas miesięcznego badania środowiska danej anomalii (np. przeskalowania) pozwoli uniknąć gigantycznych kosztów, jakie wiązałyby się z przeniesieniem tego niefunkcjonalnego obszaru do chmury.

Eksperci T-Mobile, wskazując na ten problem, przedstawiają również rekomendacje działań naprawczych, jakie firma powinna podjąć w tym zakresie. Okazuje się niekiedy, że chmura nie zawsze jest rozwiązaniem optymalnym. W takiej sytuacji specjaliści rekomendują działania najbardziej odpowiadające profilowi i potrzebom konkretnej firmy, takie jak model hybrydowy czy systemy On-Premise.

W trosce o cyberbezpieczeństwo i zgodność z prawem  

Korzystanie – również cykliczne – z usługi Cloud Assessment niesie za sobą szereg dodatkowych korzyści: przy okazji badania swojej gotowości do migracji do chmury, możliwe jest dokonanie przeglądu wszystkich kluczowych obszarów funkcjonowania firmy. W głównej mierze chodzi o:

 • zgodność z obowiązującym i nadchodzącym prawem, chociażby w kontekście RODO, regulacji branżowych czy wdrożenia szczegółowych zapisów unijnej dyrektywy NIS-2[5]. Określają one w sposób szczegółowy zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w świecie cyfrowym, szczególny nacisk kładąc na bezpieczeństwo gromadzonych danych oraz zapewnienie ciągłości działania organizacji;
 • testowanie odporności systemów bezpieczeństwa sieci, przede wszystkim w kontekście stale rosnącego zagrożenia cyberatakami;
 • budowę kultury organizacji, poprzez włączanie w proces badania na każdym jego etapie kluczowych działów firmy i uwzględnianie ich opinii oraz spostrzeżeń.

Wraz z upowszechnieniem się chmury obliczeniowej, jej wykorzystywanie wiąże się z coraz większymi wydatkami i wymaganiami sprzętowymi, które nie zawsze podyktowane są wyłącznie nowymi projektami i inwestycjami, ale również zmianą polityki cenowej dostawców. Zaś konieczność optymalizacji kosztów oraz coraz bardziej wymagający ekosystem makroekonomiczny skłaniają przedsiębiorców do dokonania swoistej analizy przed podjęciem tak ważnej decyzji, jak migracja do chmury. Na improwizację, emocje czy marnowanie cennego czasu nie ma już w poważnym biznesie miejsca.

[1] https://sappolska.prowly.com/264742-czy-polskie-firmy-sa-gotowe-na-biznes-napedzany-cyfrowo-raport-i-dane-sap

[2] https://biznes.t-mobile.pl/pl/5-wyzwan-biznesowych-dla-ktorych-odpowiedzia-moze-byc-chmura

[3] https://biznes.t-mobile.pl/pl/produkty-i-uslugi/centra-danych/uslugi-cloud-assessment

[4] https://learn.microsoft.com/pl-pl/cloud-computing/finops/overview-finops

[5] https://biznes.t-mobile.pl/pl/nadchodzi-nis2-co-musisz-wiedziec-o-nowych-zasadach-w-cyberbezpieczenstwieczesc-ii-rozwiazania-techniczne

Cloud Assessment

Ten artykuł dotyczy produktu

Cloud Assessment

Przejdź do produktu

Data publikacji: 27.06.2024

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail