4-7 minut

Trend rynkowy jest jasny: firmy zaczynają dokonywać bilansu zysków i kosztów cloud-rozwiązań

Powszechność migracji biznesu do chmury w ostatnich latach spowodowała, że z tego rozwiązania korzystają obecnie firmy przeróżnych wielkości i branż, z odmiennymi potencjałami, potrzebami, możliwościami. Czy aby na pewno każdej z nich przynosi ona takie same, wymierne zyski?

CZEGO DOWIESZ SIĘ Z TEGO MATERIAŁU:

 

  1. CZY MIGRACJA DO CHMURY TO ZAWSZE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE?
  2. CO DOCENIAJĄ, A CO KRYTYKUJĄ UŻYTKOWNICY CHMURY?
  3. CO SKŁANIA FIRMY DO ZBADANIA SWOJEGO ŚRODOWISKA IT?
  4. CZYM JEST CLOUD ASSESSMENT I JAKIE PRZYNOSI KORZYŚCI?
  5. JAKĄ ROLĘ PEŁNI CLOUD ASSESSMENT W KONTEKŚCIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA I NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH?

Ostatnia dekada stała pod znakiem globalnego sukcesu rozwiązań chmurowych — pomiędzy 2010 a 2020 rokiem ich skumulowany wzrost sięgnął ponad 380 proc., a pandemia dodatkowo przyspieszyła ten trend[i]. Na pełną lub całkowitą migrację decydował się niemal każdy, kto tylko mógł, często bez głębszej refleksji dotyczącej rzeczywistych potrzeb i możliwości firmy. Tymczasem, jak wynika z analiz i obserwacji ekspertów T-Mobile, firmy coraz częściej, w ramach polityki optymalizacji kosztów oraz dostosowywania swych strategii do okoliczności biznesowych, decydują się na szczegółowy audyt obecności w chmurze.

Nie ma rozwiązań uniwersalnych — również chmurowych

Badanie EY Polska „Rozwiązania chmurowe w firmach”[ii] stanowi dobrą ilustrację nastrojów polskich przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na przeniesienie całości lub znacznej części swej działalności do chmury. Doceniają oni nieograniczony dostęp do zasobów, wysoką niezawodność i odporność na awarie, oraz obniżenie kosztów infrastruktury IT. Z drugiej strony jako podstawowe wady przetwarzania zasobów w chmurze respondenci wskazywali uzależnienie od dostawcy oraz stale rosnące rachunki wystawiane przez dostawców tego rodzaju usług.

W latach poprzedzających pandemię, jak i podczas jej trwania, migracja do chmury jawiła się jako naturalny proces wymuszany tak chęcią utrzymania się w „wyścigu ku innowacyjności”, jak i oczekiwaniami rynku oraz konsumentów. W atmosferze ogólnego zachwytu i hurraoptymizmu często zapominano jednak, że chmura obliczeniowa poniekąd wymusza przejście z modelu kosztów stałych związanych z utrzymaniem i rozwojem centrum danych na model wydatków zmiennych, na co wiele organizacji okazało się nieprzygotowanych.

Obecnie coraz więcej firm, w obliczu rosnących rachunków za korzystanie z usług chmurowych i niepewnej sytuacji ekonomicznej, decyduje się na optymalizację kosztową swej bieżącej działalności oraz identyfikację tych obszarów, które zbytnio obciążają budżet całej organizacji. Niekoniecznie uznają migrację za biznesową pomyłkę, lecz zadają słuszne pytania o to, czy na pewno przybrała ona optymalny rozmiar i charakter.

Wiedza to fundament „strategii chmurowej” firmy

Odpowiedzi na tak fundamentalne dla funkcjonowania firmy pytania i wątpliwości przynosi narzędzie o nazwie Cloud Assessment. Usługa ta polegająca na kompleksowym, niezależnym i w pełni obiektywnym zbadaniu całego środowiska IT danej firmy oraz wykorzystywanych aplikacji, niezależnie od jej wielkości czy reprezentowanego sektora[iii].

Trwającemu około miesiąca, wnikliwemu sprawdzeniu podlegają wszystkie obszary organizacji: od używanego przez nią sprzętu, przez sieć i bazy danych, po zabezpieczenia. Całą operację poprzedza analiza ankiety wypełnionej przez klienta, zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej specyfice. Następnie specjaliści przeprowadzają generalny „skan infrastruktury organizacji”, zbierając wszystkie istotne dane w trybie manualnym i automatycznym. Trafiają one, przy zachowaniu rygorystycznych procedur bezpieczeństwa, do zespołu ekspertów ds. technologii chmurowych, przeprowadzającego ich dokładną analizę i opracowującego szczegółową mapę zależności w środowisku i aplikacjach. Zwieńczeniem procesu jest unikalny raport, stanowiący zbiór obserwacji i rekomendacji sformułowanych na podstawie pozyskanych danych. Usługa przewiduje również konsultację z dedykowanym ekspertem, podczas której wspólnie z klientem „przechodzi on” przez cały dokument, omawiając poszczególne etapy i wyniki badania oraz wyciągając z nich konkretne wnioski.

Eksperci T-Mobile przyznają, że początkowo wielu przedsiębiorców podchodzi do tego typu badania środowiska ich firmy z pewną rezerwą: niekoniecznie chcą pokazywać swoje organizacje „od kuchni”, formułują również szereg wątpliwości dotyczących monitorowania procesów w czasie rzeczywistym. Jednak każdorazowa usługa Cloud Assessment wiąże się z podpisaniem drobiazgowej umowy zabezpieczającej klienta, której stroną jest międzynarodowy, doświadczony partner biznesowy dysponujący doskonale wykwalifikowanym personelem.

Osoby kierujące firmą są również często namawiane do skorzystania z tej usługi przez… własne działy IT. Wielokrotnie potrzebują one solidnych argumentów przedstawianych przez zewnętrznego, obiektywnego doradcę, aby skłonić zarząd do podjęcia konkretnych kroków czy realizacji niezbędnych inwestycji. Same także wymiernie korzystają z informacji, w którym miejscu w przestrzeni chmurowej znajduje się ich organizacja oraz dokąd tak naprawdę zmierza.  

Nie tylko raport – ale konkretne zmiany

Zrozumienie powodów ewentualnych awarii czy przeciążeń, ocena wydajności sprzętu, wykrycie braków niezbędnych aktualizacji, zbyt duża lub mała skala funkcji przeniesionych do chmury: to wszystko stanowi bezcenną wiedzę dla każdej rozwijającej się firmy. Jednak korzyści z usługi Cloud Assessment wykraczają daleko poza granice biznesowej strategii czy technologicznych „przeglądów”.

Mowa tu przede wszystkim o tak aktualnym problemie, jak cyberbezpieczeństwo — jak wynika z zeszłorocznego badania KPMG „Barometr Cyberbezpieczeństwa”[iv], w 2023 roku liczba firm, które zarejestrowały przynajmniej jeden incydent związany z cyberbezpieczeństwem, wzrosła o 8 punktów procentowych (do 66 proc.). Odsetek firm, które odnotowały ponad 30 incydentów bezpieczeństwa w ciągu roku minimalnie zmniejszył się o jeden punkt procentowy w porównaniu z rokiem 2022, który był rekordowy pod względem liczby ataków. Co więcej, na celowniku hakerów znacznie częściej niż dotychczas pojawiają się przedsiębiorstwa średnie, małe, a nawet mikrofirmy, niezależnie od branży. Kluczową rolę ogrywa przy tym przekonanie cyberprzestępców, że są one znacznie słabiej chronione przed atakami od wielkich koncernów czy instytucji, a więc stanowią potencjalnie łatwy łup.

Tymczasem jednym z priorytetów specjalistów przeprowadzających Cloud Assessment jest drobiazgowe sprawdzenie istniejących zabezpieczeń w firmie i ocenienie, w jakim stopniu spełniają one swoją funkcję ochronną wobec danych tak organizacji, jak i klientów. To zaś bezpośrednio wiąże się z innymi, często poruszanymi na naszej stronie zagadnieniami, jak zapewnienie ciągłości działania czy tzw. backup[v].

Osobną kwestią pozostają wyzwania natury prawnej, wynikające m.in. z koniecznością wdrożenia przez tysiące podmiotów w Polsce, także z sektora MŚP, regulacji unijnej dyrektywy NIS-2. Szczególne miejsce zajmuje w niej minimalizacja negatywnych skutków incydentów cyberbezpieczeństwa ich i wpływu na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństw Unii Europejskiej. Oznacza to zagwarantowanie odporności i ciągłości działania w warunkach kryzysowych poprzez zabezpieczenie całego swojego środowiska IT lub jego krytycznej części przed utratą danych i brakiem dostępności — również tych przechowywanych w chmurze[vi].

Świat biznesu, technologii i uwarunkowań prawnych zmienia się bardzo dynamicznie: także chmura, do której przeniosło się w przeszłości całe spektrum firm, podlega przekształceniom. Cloud Assessment pozwala nie tylko na te zmiany reagować, ale również przewidywać szanse i zagrożenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Dlatego wiele organizacji, niekoniecznie tych największych, traktuje to narzędzie nie jako jednorazową usługę, lecz cykliczną formę badania własnej efektywności. Wszak w biznesie, jak i w życiu, po prostu nie opłaca się „bujać w obłokach”, tylko operować twardymi, sprawdzonymi danymi.

[i] https://blog.conlea.pl/dlaczego-od-chmury-nie-ma-ucieczki

[ii] https://www.ey.com/pl_pl/news/2023/08/ey-rozwiazania-chmurowe-2023

[iii] https://biznes.t-mobile.pl/pl/produkty-i-uslugi/centra-danych/uslugi-cloud-assessment

[iv] https://kpmg.com/pl/pl/home/insights/2024/02/barometr-cyberbezpieczenstwa-2024.html

[v] https://biznes.t-mobile.pl/pl/tworzenie-kopii-zapasowych-to-tylko-wstep-do-prawdziwego-backupu

[vi] https://biznes.t-mobile.pl/pl/nowa-dyrektywa-ue-obejmie-tysiace-firm

 

Cloud Assessment

Ten artykuł dotyczy produktu

Cloud Assessment

Przejdź do produktu

Data publikacji: 27.06.2024

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail