2-5 minut

Zalety georedundancji centrów danych

Georedundancja polega na replikacji, czyli powieleniu w wielu lokalizacjach, zasobów obliczeniowych i danych. Pozwala ona zwiększyć poziom bezpieczeństwa oraz dostępność infrastruktury IT, a tym samym zabezpieczyć firmę przed skutkami katastrof, takich jak powódź, huragan, pożar lub utrata zasilania.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 

  1. CO TO JEST REDUNDANCJA GEOGRAFICZNA I JAKIE DAJE KORZYŚCI?
  2. W JAKICH SCENARIUSZACH STOSOWANA JEST GEOREDUNDANCJA?
  3. JAKĄ ROLĘ SPEŁNIA GEOREDUNDANCJA W PLANACH DISASTER RECOVERY?
  4. JAKA JEST ROLA GEOREDUNDANCJI W PRZYPADKU BACKUPU?
  5. JAKIE ZNACZENIE MA PRĘDKOŚĆ PRZESYŁANIA DANYCH?

Plany Disaster Recovery obejmują scenariusze postępowania w przypadku katastrof, których następstwem jest utrata dostępu pracowników przedsiębiorstwa i jego klientów do serwerów (czyli aplikacji i danych) znajdujących się w centrum danych. W planach tych istotną rolę odgrywają zapasowe centra danych i georedundancja. Umowa Service Level Agreement1 (SLA), zawarta z operatorem Centrum Danych, może określać m.in. scenariusze reagowania na wypadek awarii z wykorzystaniem centrum zapasowego, czyli zastosowania georedundancji.

Czym jest redundancja centrów danych i dlaczego jest tak ważna?

Georedundancja czyli inaczej nadmiarowość geograficzna centrów danych umożliwia powielenie danych i przechowywanie ich w osobnej fizycznej lokalizacji na wypadek awarii poszczególnych serwerów lub całego centrum danych. Rozwiązanie to jest szczególnie użyteczne dla firm prowadzących działalność na dużą skalę. Ale nie tylko. Ze względu na spadek kosztów tej usługi coraz więcej przedsiębiorstw może sobie na nią pozwolić zwiększając bezpieczeństwo i poziom dostępności własnych zasobów IT.

W najbardziej zaawansowanych scenariuszach usługa redundancji geograficznej umożliwia replikację danych między dwoma odległymi geograficznie lokalizacjami Data Center, dzięki czemu aplikacje mogą przełączać się z jednej lokalizacji do drugiej z zachowaniem ciągłości pracy serwerów klienta.

Redundantne centrum danych dostarczane przez operatora telekomunikacyjnego może być jedynie centrum zapasowym, podczas gdy podstawowe centrum danych znajdować się będzie w siedzibie klienta. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie ciągłości działania firmy np. po pożarze, powodzi lub innej katastrofie. Wówczas w zasobach operatora telekomunikacyjnego odbywa się przywróceniem krytycznych usług zastępujących podstawowe Data Center klienta, które ucierpiało w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia. Georedundancja, w połączeniu z metodycznymi planami Disaster Recovery odzyskiwania ciągłości pracy po awarii umożliwia powrót do działania w ciągu kilku dni lub nawet kilku godzin po zdarzeniu.

 

Przełączanie maszyn w przypadku awarii

Georedundancja wykorzystywana jest także przy zwykłych awariach (sprzętu lub oprogramowania) do przełączenia zasobów z lokalizacji, w której maszyna przestała działać, do serwera zlokalizowanego w centrum zapasowym. Po wykryciu usterki w działaniu maszyny lub usługi przełączenie na zasoby w centrum zapasowym może odbyć się automatycznie, bądź może zostać wykonane manualnie przez administratora systemu. W tych scenariuszach systemy o wysokiej dostępności muszą odzyskać zdolność do działania w ciągu kilku-kilkudziesięciu sekund. Operatorzy związani umowami SLA najczęściej starają się zmieścić w czasie nie dłuższym niż 315 sekund przestoju usługi rocznie, co przekłada się na dostępność na poziomie 99,999%. W tym scenariuszu georedundancja może zaoferować poprawę dostępności usług tylko wtedy, gdy wykrywanie awarii i przełączanie awaryjne do nadmiarowego systemu odbywają się szybko i niezawodnie.

Obecnie usługodawcy oferujący centra danych zapewniają redundancję geograficzną nie tylko w obrębie jednego kraju. Wielu z dostawców usług Data Center o zasięgu europejskim lub globalnym umożliwia przenoszenie maszyn wirtualnych między centrami danych w różnych miejscach w Europie.

Bezpieczeństwo danych: backup i odtwarzanie

Ważną częścią planów Disaster Recovery jest również regularne wykonywanie kopii zapasowych oraz testowanie ich odzyskiwania.

Najbardziej zaawansowane mechanizmy backupów zapewniają tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych i fizycznych, systemów operacyjnych, baz danych i systemów oraz pozwalają na wykonywanie backupów snapshotowych. Jedną z podstawowych zasad tworzenia kopii zapasowych jest reguła 3-2-1. Nakazuje ona wykonać 3 kopie danych na co najmniej 2 różnych urządzeniach lub mediach, przy czym 1 z kopii należy przechowywać poza siedzibą firmy. Tworzenie i odtwarzanie danych z kopii zapasowych w lokalizacji zdalnej zapewniają operatorzy telekomunikacyjni.

Przykładowo, T-Mobile w ramach usług Data Center oferuje backup oraz przechowywanie danych na storage’u zewnętrznym umożliwiając składowanie zasobów w zdalnych lokalizacjach, do których dostęp gwarantują bardzo szybkie łącza światłowodowe. Odpowiednio szybka, dedykowana, szerokopasmowa transmisja pomiędzy ośrodkami Data Center pozwala błyskawicznie przywracać sprawność usług klienta w zapasowej lokalizacji. Operatorzy telekomunikacyjni posiadając odpowiedni zapas przepustowości łączy gwarantują wysoką prędkość przesyłania w ramach odseparowanej sieci Data Center Interconnect. Najwydajniejszym obecnie rozwiązaniem na rynku jest Lambda, oferowanym m.in. przez T-Mobile. Takie łącze dedykowane typu punkt – punkt pozwoli także ograniczyć koszty usług, bo klient płaci jedynie stałą opłatę abonamentową. Oprócz wspomnianych wcześniej rozwiązań w Data Center T-Mobile dostępne są także inne usługi związane z infrastrukturą IT: kolokacja, hosting serwerów fizycznych, Wirtualne Centrum Danych i chmura prywatna.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące georedundancji:

  • Georedundancja to inaczej nadmiarowość geograficzna centrów danych. Umożliwia ona powielenie danych i przechowywanie ich w osobnej fizycznej lokalizacji na wypadek awarii poszczególnych serwerów lub całego centrum danych.
  • Georedundancja umożliwia replikację danych między dwoma odległymi geograficznie lokalizacjami Data Center, dzięki czemu aplikacje mogą przełączać się z jednej lokalizacji do drugiej.
  • Celem Georedundancji może być zapewnienie centrum zapasowego i ciągłości pracy w przypadku pożaru, powodzi lub innej katastrofy.
  • Systemy o wysokiej dostępności muszą odzyskać zdolność do działania w ciągu kilku-kilkudziesięciu sekund, dla SLA na poziomie 99,999% jest to nie więcej niż 315 sekund.
  • Odpowiednio szybka, dedykowana, szerokopasmowa transmisja pomiędzy ośrodkami pozwala reagować w sytuacjach awaryjnych i przywracać sprawność usług klienta w nowej, zapasowej lokalizacji.

1umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu
Serwer Dedykowany

Ten artykuł dotyczy produktu

Serwer Dedykowany

Przejdź do produktu
Transmisja danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Transmisja danych

Przejdź do produktu
Storage

Ten artykuł dotyczy produktu

Storage

Przejdź do produktu
Czym jest backup danych?

Ten artykuł dotyczy produktu

Czym jest backup danych?

Przejdź do produktu
Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 09.10.2019

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail