2-5 minut

Yes, you CAN – czyli kilka słów o sieciach kampusowych

Żyjemy w czasach bardzo szybko postępujących zmian zarówno w środowisku pracy, jak i w rozwiązaniach służących do komunikacji w sieci. Korzystanie z najnowszych technologii, takich jak 5G, nowoczesne sieci bezprzewodowe oraz chmura w sieciach kampusowych wymagać będzie zastosowania coraz bardziej wydajnych urządzeń brzegowych umożliwiających wielogigabitowe połączenia światłowodowe do centrów przetwarzania.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. CZYM SĄ SIECI CAN?
  2. JAKIE SĄ OBSZARY ZASTOSOWANIA SIECI CAN
  3. DLACZEGO ROŚNIE ZASTOSOWANIE SIECIAMI CAN?

Czym są sieci CAN?

Zacznijmy od definicji czym są sieci CAN (Campus Area Network), czyli sieci kampusowe. Jest to sieć komputerowa obejmującą ograniczony obszar geograficzny. Sieci CAN łączą wiele sieci lokalnych (LAN) w ramach większego obszaru przedsiębiorstwa, kampusu uniwersyteckiego lub współpracujących placówek samorządowych. Mając na uwadze rozmiar, CAN plasują się pomiędzy mniejszymi sieciami LAN, a bardziej rozległymi sieciami metropolitarnymi (MAN). Są też mniejsze od rozległych sieci (WAN), które rozciągają się na dużych obszarach geograficznych.

(R)ewolucja sieci CAN

Postęp technologiczny, jak również pandemia COVID-19, wywarły ogromny wpływ na sposób, w jaki funkcjonujemy i pracujemy przynosząc konieczność zmian i redefinicji sieci kampusowych. Sieci kampusowe tworzone są w miejscach najbardziej potrzebnych, czyli tam gdzie znajduje się wielu pracowników lub użytkowników sieci ściśle współpracujących ze sobą w ramach jednej lub więcej instytucji. Wpływ pandemii widać ewidentnie w poczynaniach firm, które starając się zapewnić ciągłość działania, wszędzie gdzie to było możliwe, oferowały pracownikom możliwość pracy zdalnej. Sieć łącząca ze sobą pracowników pracujących czy to zdalnie, czy tam, gdzie nie ma innej możliwości, w biurze, stała się obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i klientów, administratorzy sieci działający zgodnie z wytycznymi pracodawców, będą starali się wdrażać połączenia VPN do zasobów firmy i zmienić podejście do zarządzania swoimi sieciami.

Zacieśniająca się współpraca działów IT oraz OT (Operational Technology) zapewnia efektywne wdrażanie nowych rozwiązań, takich jak kontrola dostępu, kamery termowizyjne sprawdzające temperaturę pracownikom oraz gościom oraz systemy pozwalające na pomiar liczby osób przebywających na danym obszarze. Instalowane są także cyfrowe kamery przesyłające obraz w jakości 4K oraz systemy sterowania oświetleniem. Wszystkie wymienione środki bezpieczeństwa wymagają znaczących zmian w podejściu do projektowania sieci CAN.

Jeśli coś może być bezprzewodowe – będzie bezprzewodowe

Ogromna liczba współpracujących ze sobą urządzeń wykorzystywanych w pracy (laptopy, tablety, smartfony) wymusza konieczność zapewnienia dostępności bezprzewodowej sieci kampusowej wszędzie tam, gdzie jej obecność jest wymagana. Rozwój, jaki obserwujemy obecnie oraz trend do coraz szerszego wykorzystania sieci bezprzewodowych wpływa na wzrost wymagań dotyczących ich niezawodności, przepustowości oraz dostępności.

Sieci bezprzewodowe oparte na protokole 802.11ax potocznie zwane jako WIFI6 pozwalają, przynajmniej teoretycznie, na osiąganie przepustowości na poziomie 9.6Gb/s. Osiąganie takich przepustowości wymusza zastosowanie odpowiednich urządzeń terminujących ruch. Oznacza to, że przełączniki cały czas stanowić będą niezwykle istotną część infrastruktury sieciowej. Nadal trwa walka o kolejne, wyższe przepustowości oraz coraz mniejsze opóźnienia w sieci.

Źródło – https://www.telekom.com/en/company/details/5g-technology-in-campus-networks-556692

 

Technologia 5G, która pojawiła się na rynku, również znajduje zastosowanie w sieciach kampusowych. Według IDC do końca 2020 roku oprócz ponad 2 miliardów smartfonów przybyło ponad 50 miliardów innych urządzeń, takich jak maszyny, autonomiczne samochody czy autonomiczne roboty transportowe w fabrykach. Dzięki rozwojowi technologii nowe urządzenia w sieci będą komunikowały problemy serwisowe, zanim nastąpią poważne uszkodzenia. Sieci kampusowe oparte o technologię 5G stanowią także idealne rozwiązanie dla komunikacji mobilnej w nowoczesnych fabrykach.

Kampus w chmurach – Cloud

Aplikacje od dawna znajdują się w chmurze, zaś sieć kampusowa rozwijana jest wszędzie tam, gdzie znajdują się pracownicy korzystający z tych aplikacji. IDC prognozuje, że do przyszłego roku wydatki europejskich przedsiębiorstw na chmurę będą stale rosły osiągając wartość ​​ponad 100 miliardów dolarów. W obecnej sytuacji chmura znacząco ułatwia agregację oraz zarządzanie pracownikami wykonującymi swoje obowiązki z domu, jak również znajdującymi się w biurach. Chmura pozwala na uruchomienie składników sieci kampusowych, takich jak kontrolery, umożliwia posadowienie usług zapewniających przetwarzanie i analizowanie ruchu sieciowego, daje możliwość lepszego dopasowania i dostosowania konfiguracji do wymagań urządzeń oraz użytkowników. Rozwiązania bazujące na chmurze umożliwiają ochronę sieci przed złośliwymi atakami dostarczając narzędzia do blokowania tych ataków, jak również przyspieszania ruchu, dzięki czemu zapewniają wyższą niezawodność. Z biznesowego puntu widzenia, rozwiązania chmurowe obniżają ponoszone dotychczas wysokie koszty, w dużym stopniu ograniczają konieczność zakupu fizycznych urządzeń i utrzymywania niezbędnej do ich działania infrastruktury (zasianie, klimatyzacja, monitoring, itp.)

Yes, you CAN

Wyzwania stawiane sieciom kampusowym muszą spełniać rosnące oczekiwania klientów. Konieczność zapewnienia zarówno dostępu pracownikom z wielu miejsc, możliwość elastycznej obsługi nowych technologii i aplikacji oraz obszaru OT napędza ogromną ewolucję sieci. Nowe urządzenia brzegowe będą katalizatorami modernizacji i rozwoju technologii sieciowej, umożliwiając wielogigabitowe połączenia światłowodowe do centrów przetwarzania.

W przypadku prawidłowo i nowocześnie zaprojektowanych sieci kampusowych odpowiedź na pytanie: czy możemy w tym miejscu uruchomić węzeł dostępowy dla pracowników, dla IoT oraz OT może być jedna: Yes, you CAN! ?

 

 

Źródła:

  1. https://www.t-systems.com/de/en/connectivity/5g-campus-networks
  2. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/industries/education/connected-campus.html#~smart-campus-solutions
  3. https://www.telekom.com/en/company/details/5g-technology-in-campus-networks-556692

 

Data publikacji: 16.12.2021

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail