5-8 minut

Sase – przyszłość komunikacji w firmie czy kolejny modny skrót?

Według opracowanego przez firmę Gartner raportu „The Future of Network Security Is in the Cloud”1 do roku 2024 co najmniej 40% przedsiębiorstw posiadać będzie strategię wdrożenia SASE. Czy warto zainteresować się SASE, czym wyróżnia się to podejście oraz czy daje wymierne korzyści przedsiębiorstwom? – na pytania te postaramy się odpowiedzieć w artykule.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. CZYM JEST SASE?
 2. DLACZEGO KONCEPCJA SASE ZYSKUJE NA POPULARNOŚCI?
 3. JAKIE TECHNOLOGIE MAJĄ NAJWIĘKSZY WKŁAD W STWORZENIU KONCEPCJI SASE?
 4. JAKIE KORZYŚCI DAJE PRZEDSIĘBIORSTWU DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ DO KONCEPCJI SASE?
 5. W JAKI SPOSÓB SASE OBNIŻA CAŁKOWITE KOSZTY POSIADANIA INFRASTRUKTURY IT?

Zdaniem analityków Gartnera już niedługo sieci WAN oferowane jako usługa w chmurze, obejmujące między innymi funkcje bezpieczeństwa, zaczną zyskiwać na popularności. SASE (Secure Access Service Edge) łączy w sobie koncepcję architektury sieciowej, kompletną usługę w chmurze z funkcjami bezpieczeństwa.

1. SASE polega na integracji już dostępnych technologii zwiększających bezpieczeństwo i jakość działania sieci

SASE stanowi jedną kompleksową usługę łączącą różne funkcje, co zmniejsza złożoność zarządzania siecią i obniża koszty. Według Gartnera pięć technologii odgrywa w koncepcji SASE największą rolę:

 • SD-WAN – sieć rozległa definiowana programowo została wprowadzona na rynek w 2014 roku. Była ona odpowiedzią na potrzeby zwiększania przepustowości koniecznej do obsługi m.in. VoIP, wideokonferencji i aplikacji opartych na chmurze. SD-WAN pozwala łączyć oddziały bezpośrednio z Internetem przy użyciu wielu technologii, takich jak łącze szerokopasmowe i LTE, zachowując jednocześnie linie MPLS dla ruchu kierowanego do centrum danych lub między lokalizacjami, wymagających wyższego poziomu niezawodności i wydajności. Korzyści z SD-WAN obejmują m.in. większą efektywność sieci i odporność na awarie. Technologia ta zapewnia możliwość ustalania priorytetów przepustowości dla aplikacji o znaczeniu krytycznym dla biznesu oraz potencjalne oszczędności kosztów.
 • Firewall-as-a-service (FWaas) stał się jednym z elementów bezpieczeństwa sieci już w 2007 roku. Chroni on użytkowników i zasoby połączone przez VPN przed wieloma występującymi współcześnie zagrożeniami poprzez proaktywne monitorowanie całego ruchu przychodzącego i wychodzącego, a także egzekwowanie zasad bezpieczeństwa w całej organizacji.
 • Dostęp do sieci przy „zerowym” zaufaniu (Zero trust network access – ZTNA) to inaczej koncepcja „Zero trust” opracowana przez firmę badawczą Forrester już w 2010 r. ZTNA umożliwia administratorom przyznawanie dostępu do określonych aplikacji według roli użytkownika.
 • Termin „bezpieczna brama internetowa” (Secure Web Gateway – SWG) został po raz pierwszy użyty przez analityka firmy Gartner w 2006 r. Bezpieczna brama internetowa śledzi działania użytkowników praktycznie w każdym miejscu, w którym się znajdują, dbając o weryfikację, czy odwiedzane przez nich witryny są bezpieczne.
 • Broker zabezpieczeń dostępu do chmury (Cloud Access Security Broker – CASB) to rozwiązanie, które pojawiło się na rynku około 2013 r. CASB zapewnia wgląd do których aplikacji SaaS lub aplikacji w chmurze uzyskują dostęp użytkownicy, dzięki czemu możliwe jest wdrożenie kontroli bezpieczeństwa.

Oprócz wymienionych technologii, stanowiących rdzeń koncepcji SASE, Gartner wymienia także inne, takie jak na przykład Data Loss Prevention – ochrona przed wyciekiem informacji (ang. DLP) lub sieciowa piaskownica sand-box, które pełnić będą istotną rolę w zabezpieczaniu sieci.

2. Niższe koszty i mniejsza złożoność systemów zarządzania i ochrony sieci

SASE umożliwia zespołom zajmującym się bezpieczeństwem dostarczanie bogatego zestawu usług sieciowych w spójny i zintegrowany sposób wspierając cyfrową transformację biznesu. Wdrożenie rozwiązań SASE powinno skutkować redukcją złożoności systemów i obniżeniem kosztów. Dzięki konsolidacji usług bezpiecznego dostępu pochodzących od jednego dostawcy zmniejszona zostanie ogólna ich liczba, zredukowana też będzie wielość fizycznych i wirtualnych urządzeń w oddziale oraz agentów wymaganych na urządzeniu użytkownika końcowego. W dłuższej perspektywie powinny zostać również obniżone koszty. Oszczędności będą konsekwencją konsolidacji dostawców i liczby wykupionych rozwiązań.

3. Zawsze bezpieczny dostęp do sieci dla wszystkich użytkowników

Usługi SASE umożliwią przedsiębiorstwom bezpieczne udostępnianie ich aplikacji, usług, interfejsów API i danych przekazywanych pracownikom, partnerom i kontrahentom.

SASE chroni pracownika przed dostępem do potencjalnie niebezpiecznych aplikacji. W prostszy sposób następuje identyfikacja wrażliwych danych i złośliwego oprogramowania. Dzięki SASE można sprawdzić każdą sesję dostępu i zastosować ten sam zestaw polityk bezpieczeństwa.

Jedną z zasad obowiązującej w SASE koncepcji zero trust jest dostęp do sieci oparty na tożsamości użytkownika, urządzenia i aplikacji, zamiast identyfikacji opartej na adresie IP lub fizycznej lokalizacji urządzenia. Przejście na tak zdefiniowaną koncepcję ochrony danych upraszcza zarządzanie politykami bezpieczeństwa. SASE zapewnia płynną i spójną ochronę sesji użytkownika w sieci korporacyjnej i poza nią. Ponadto, zakładając, że sieć co do zasady nie jest bezpieczna, SASE zapewnia pełne szyfrowanie sesji oraz opcjonalne usługi aplikacji internetowej i ochrony API (WAAP). Analitycy Gartnera oczekują, że w przyszłości dostawcy SASE rozszerzą te możliwości aż do urządzenia końcowego z ochroną publicznej sieci Wi-Fi (kawiarenka internetowa, lotniska itp.).

4. Poprawa wydajności i zmniejszenie opóźnień w sieci

Dostawcy rozwiązań SASE zapewnią routing zoptymalizowany pod kątem opóźnień w całej sieci WAN, we wszystkich oddziałach firmy. Jest to szczególnie ważne w przypadku aplikacji wrażliwych na opóźnienia, wideo, VoIP i konferencje internetowe. Dzięki SASE ruch użytkowników może być kierowany przez sieci szkieletowe dostawcy o wyższej niż dotychczas przepustowości.

5. Łatwość administracji i przejrzystość działania użytkowników

Wdrożenie SASE ograniczy liczbę oprogramowania wymaganego na urządzeniu, a także ilość sprzętu w centrum danych przedsiębiorstwa oraz w jego oddziałach. Mniejsza liczba software’u (agentów) i urządzeń przełoży się automatycznie na uproszczenie zasad dostępu. Poprawi to komfort pracy użytkowników, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i do jakich zasobów uzyskują dostęp.

Dzięki wydajniejszym funkcjom zarządzania, także specjaliści ds. bezpieczeństwa sieci, zamiast wykonywania rutynowych zadań związanych z konfiguracją infrastruktury, mogą skoncentrować się na wymaganiach biznesowych dotyczących dostępu do aplikacji oraz odwzorowaniu ich na możliwości SASE.

6. SASE obniża całkowite koszty utrzymania sieci w przedsiębiorstwach

Zagrożenia ewoluują i potrzebne są nowe mechanizmy ich wykrywania. Dzięki SASE przedsiębiorstwo nie jest już ograniczone wydajnością sprzętu, nie musi też zwlekać z jego wymianą, po to, by dodać nowe funkcje do infrastruktury i poprawiać ochronę zasobów IT. Wraz z rozwiązaniem SASE dostępnym w chmurze, aktualizacja pod kątem pojawiających się zagrożeń i zasad nie wymaga nowych wdrożeń sprzętu, ani nie będzie konieczna wymiana oprogramowania w przedsiębiorstwie. 

SASE nie jest koncepcją, która daje się zgrabnie ująć w jednym zdaniu. To złożenie szeregu skomplikowanych technologii, które wspólnie pozwalają uzyskać efekt synergii polegający na wyższym stopniu zabezpieczenia i wydajności sieci. To, co skomplikowane wewnątrz będzie jednak łatwiejsze w użyciu dla użytkownika końcowego oraz specjalistów zajmujących się utrzymaniem i bezpieczeństwem sieci. Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule – na pewno warto zainteresować się SASE i rozważyć potencjalne korzyści dla przedsiębiorstwa, ponieważ do tej koncepcji należy przyszłość komunikacji w firmie. 

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące koncepcji SASE:

 • W koncepcji SASE największą rolę odgrywają następujące technologie: SD-WAN, Firewall-as-a-service (FWaas), dostęp do sieci przy „zerowym” zaufaniu (Zero trust network access – ZTNA), „Bezpieczna brama internetowa” (Secure Web Gateway – SWG) i broker zabezpieczeń dostępu do chmury (Cloud Access Security Broker – CASB)
 • Wdrożenie SASE powinno skutkować redukcją złożoności systemów i obniżeniem kosztów. W dłuższej perspektywie oszczędności będą konsekwencją konsolidacji dostawców i liczby wykupionych rozwiązań
 • SASE pozwala łatwiej kontrolować dostęp pracownika do potencjalnie niebezpiecznych aplikacji
 • SASE sprawia, że ruch użytkowników może być kierowany przez sieci szkieletowe dostawcy o wyższej niż dotychczas przepustowości
 • Wdrożenie SASE ograniczy liczbę oprogramowania wymaganego na urządzeniu, a także ilość sprzętu w centrum danych przedsiębiorstwa oraz w jego oddziałach

1The Future of Network Security Is in the Cloud https://start.paloaltonetworks.com/sase-the-future-of-network-security.html

SD-WAN

Ten artykuł dotyczy produktu

SD-WAN

Przejdź do produktu

Data publikacji: 30.03.2021

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail