5-8 minut

Jakie inteligentne rozwiązania w miastach wdrożono w 2020 roku

Zastosowane we Wrocławiu, Zakopanem i Wałbrzychu rozwiązania z obszaru SmartCity pozwalają nie tylko obniżyć koszty przedsiębiorstw komunalnych, ale poprawiają też komfort życia mieszkańców. Przyczyniają się także do zmniejszenia zanieczyszczeń w powietrzu i zapobiegają niebezpiecznym zdarzeniom, takim jak pożary składowanych odpadków. Wymienione miasta znajdują się w czołówce polskich miejscowości, w których już teraz wdrażane są najnowocześniejsze technologie Internetu Rzeczy.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 

 1. JAK ROZWIJAĆ SIĘ BĘDZIE RYNEK INTELIGENTNYCH MIAST?
 2. CZYM WYRÓŻNIA SIĘ TECHNOLOGIA NARROWBAND-IOT?
 3. JAKIE INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA WDROŻONO WE WROCŁAWIU I JAKIE KORZYŚCI PRZYNIOSŁY ONE MIESZKAŃCOM?
 4. W JAKI SPOSÓB REALIZOWANY JEST ODCZYT LICZNIKÓW CIEPŁA W GEOTERMII PODHALAŃSKIEJ W ZAKOPANEM?
 5. NA CZYM POLEGA INTELIGENTNA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WAŁBRZYCHU?
 6. JAKICH WDROŻEŃ W OBSZARZE INTELIGENTNYCH TECHNOLOGII MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ ZE STRONY SAMORZĄDÓW W 2021 ROKU?

Koncepcja inteligentnych miast zyskuje coraz większe zainteresowanie zarówno ze strony instytucji rządowych, jak i władz samorządowych, które widzą w tych rozwiązaniach potężne możliwości związane z obniżeniem wydatków publicznych i podniesieniem jakości życia mieszkańców. Grand View Research szacuje wartość globalnego rynku inteligentnych miast w 2020 na 98,95 mld USD1. Analitycy GVR prognozują, że w latach 2020–2027 średni wzrost rynku (CAGR) wyniesie 24,7%. Znaczący udział w będzie w nim miał segment użyteczności publicznej. W opracowaniu podkreśla się, że w wielu krajach wdrażane są technologie cyfrowe pomocne w dystrybucji i rozliczaniu energii elektrycznej, wody i gazu. Wzrost napędzany jest rosnącym zapotrzebowaniem na nowoczesne, proekologiczne sieci energetyczne i inteligentne liczniki na obszarach miejskich, w związku z rosnącą potrzebą kontrolowania zużycia energii i zrównoważonego rozwoju społeczności.

Analitycy Grand View Research oczekują w przyszłości także większej liczby wdrażanych rozwiązań w obszarze inteligentnego transportu. Rozwojowi sprzyjają inicjatywy rządowe mające na celu poprawę systemów transportu publicznego oraz wsparcia wykorzystania w komunikacji miejskiej energii ze źródeł odnawialnych. W obszarze Smart Transportation największą rolę odgrywać będą: inteligentny system transportowy, zarządzanie parkingami oraz nowoczesne systemy biletowe.

Energooszczędny Narrowband-IoT

W maju 20202 T‑Mobile uruchomiło na terenie całego kraju sieć Narrowband-IoT w bezpiecznym licencjonowanym paśmie LTE 800 MHz. Technologia ta dedykowana jest właśnie dla systemów SmartCity oraz Internetu rzeczy (IoT). Jej najważniejszą cechą jest energooszczędność, co pozwala działać urządzeniom zasilanym bateryjnie przez długi czas, nawet do kilku lat.

Technologia Narrowband-IoT dostosowana została do cyklicznych transmisji niewielkich ilości danych na duże odległości. Z jej użyciem można tworzyć rozwiązania pozwalające precyzyjnie odczytywać dane z sensorów IoT, a także optymalizować procesy zarządzania, a w efekcie redukować koszty w spółkach miejskich zajmujących się dystrybucją energii oraz zarządzaniem transportem.

Inteligentne parkowanie we Wrocławiu

Jednym z przykładów wdrożeń tej technologii w Polsce jest system detekcji zajętości miejsc parkingowych we Wrocławiu przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla autokarów turystycznych.

„System detekcji miejsc postojowych wdrożony został przez miasto Wrocław wspólnie z firmą T‑Mobile. Jest to innowacyjny system, dzięki któremu mieszkańcy otrzymują informacje, gdzie znajdą wolne miejsce postojowe, gdzie to miejsce postojowe jest zajęte.” – mówi Robert Bednarski, ze SmartCity Wrocław3.

Wrocław wdraża koncepcję SmartCity już od dłuższego czasu. Miasto inwestuje w wykorzystanie nowoczesnych technologii przede wszystkim w celu poprawy życia mieszkańców. Zaimplementowana przez T‑Mobile sieć smart parkingów we Wrocławiu skraca czas poszukiwania miejsca postojowego, przyczynia się także do mniejszego ruchu w mieście, niższej emisji spalin i oszczędności kierowców.

„Urząd miasta otrzymuje korzyści w postaci platformy wymiany danych. Dzięki tej platformie będziemy mieli informacje na temat zajętości miejsc postojowych, a więc również wykorzystania tych miejsc postojowych. Będziemy mogli w sposób właściwy zarządzać miejscami postojowymi. Skończyliśmy projekt testowy dotyczący wdrożenia. Razem z firmą T‑Mobile przeszliśmy do fazy realizacyjnej przeznaczonej dla grupy najbardziej potrzebującej takiego systemu, a więc osób z niepełnosprawnościami, a także kierowców autokarów turystycznych, którzy już teraz mogą korzystać z tego systemu. Wykorzystujemy technologię Narrowband IoT dostarczoną przez T‑Mobile.” – mówi Robert Bednarski.

System jest łatwy w rozbudowie. Może obsługiwać nawet do kilkudziesięciu tysięcy urządzeń w zasięgu jednej stacji bazowej operatora GSM.

„Zastosowana została bezpieczna radiowa sieć przesyłu danych. Dzięki aplikacji ParkDots mieszkaniec otrzyma informację, gdzie dane miejsce postojowe jest dostępne.” – dodaje Robert Bednarski.

Energooszczędne ogrzewanie budynków

Zdalny odczyt liczników ciepła w Geotermii Podhalańskiej w Zakopanem to oparty na technologii NarrowBand system wskazań ciepłomierzy w budynkach. Dzięki zbieraniu danych z czujników pomiarowych całej sieci ciepłowniczej możliwa jest optymalizacja zużycia energii oraz poprawa komfortu obsługi klientów. W efekcie, pozwala to oszczędzać energię i usprawnić jej dostarczanie. Dzięki modułom IoT zamontowanym w licznikach możliwe jest także wczesne wykrywanie awarii.

„Ponad 99% odczytów dokonywanych jest prawidłowo.” – twierdzi Wojciech Ignacok Prezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej4.

Inteligentna gospodarka odpadami komunalnymi

Wprowadzenie inteligentnej technologii Internetu Rzeczy w >Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych (MZUK) w Wałbrzychu umożliwiło optymalizację transportu i ograniczenie emisji spalin w mieście.

„Istotą wprowadzenia rozwiązania była ochrona środowiska.” – przyznaje Bogdan Stanek, prezes MZUK w Wałbrzychu5.

Dzięki wdrożeniu bazującemu na technologii Narrowband-IoT wywóz nieczystości wykonywany jest po zapełnieniu kontenera, co pozwala na optymalizację ich odbioru, nie na podstawie harmonogramu, ale zgodnie z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. W efekcie uzyskiwane są oszczędności wynikające z ograniczenia niepotrzebnych przejazdów służb komunalnych. Zakład otrzymuje także stałe informacje o zagrożeniach pożarowych, które mogą zaistnieć w kontenerach na odpady, co pozwala im zapobiegać.

Plany na 2021 rok

Na początku 2021 roku większość samorządów nadal skupia swoją uwagę głównie na walce z Pandemią Covid19. T‑Mobile Biznes Polska liczy, na to, że w drugiej połowie roku, postępujący proces szczepień, umożliwi znoszenie obostrzeń i pozwoli samorządom skupić się w większym stopniu na inwestycjach w Inteligentne rozwiązania Smart City.

W portfolio operatora znajduje się szereg kompleksowych rozwiązań Smart City, takich jak: Inteligentny System Parkowania, Inteligentna Gospodarka Odpadami, Inteligentny Monitoring Miejski, Publiczne Hostposty WiFi, czy Inteligentne Oświetlenie Miejskie. W lipcu ubiegłego roku, przywódcy UE uzgodnili nowy budżet na lata 2021–2027 opiewający łącznie na 1 824 mld EUR. Pakiet, łączący wieloletnie ramy finansowe i nadzwyczajny instrument Next Generation EU, pomoże odbudować UE po pandemii Covid-19 i wesprze inwestycje w transformację ekologiczną i cyfrową. T‑Mobile Biznes Polska liczy na to, że znaczna część tych pieniędzy trafi w ręce polskich samorządów i pozwoli im włączyć „drugi bieg” w drodze do pełnej cyfrowej transformacji.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące inteligentnych rozwiązań w miastach, wdrożonych w 2020 roku:

 • Według Grand View Research wartość globalnego rynku inteligentnych miast w 2020 wyniosła 98,95 mld USD. Analitycy GVR prognozują, że w latach 2020–2027 średni wzrost rynku (CAGR) wyniesie 24,7%.
 • W maju 2020 T‑Mobile uruchomiło na terenie całego kraju sieć Narrowband-IoT w bezpiecznym licencjonowanym paśmie LTE 800 MHz. Technologia ta przeznaczona jest dla systemów SmartCity oraz Internetu rzeczy (IoT)
 • System detekcji zajętości miejsc parkingowych we Wrocławiu przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla autokarów turystycznych. Dzięki aplikacji ParkDots przekazywane są informacje o dostępności miejsc postojowych
 • W Zakopanem Geotermia Podhalańska wdrożyła system zdalnego odczytu liczników ciepła. Dzięki zbieraniu danych z czujników pomiarowych całej sieci ciepłowniczej możliwa jest optymalizacja zużycia energii oraz poprawa komfortu obsługi klientów
 • Wprowadzenie inteligentnej technologii Internetu Rzeczy w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych (MZUK) w Wałbrzychu umożliwiło optymalizację transportu i ograniczenie emisji spalin w mieście
 • W lipcu 2020 roku, przywódcy UE uzgodnili nowy budżet na lata 2021–2027 o wartości 1 824 mld EUR. Pakiet Next Generation EU pomoże odbudować UE po pandemii Covid-19 i wesprze inwestycje. Znaczna część tych pieniędzy może trafić w ręce polskich samorządów i pozwoli im rozwijać technologie transformacji cyfrowej/

1„Smart Cities Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Governance, Environmental Solutions, Utilities, Transportation, Healthcare), By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027” https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-cities-market
2„Technologia NB-IoT od T‑Mobile z zasięgiem ogólnopolskim” https://firma.t-mobile.pl/dla-mediow/aktualnosci/informacja-prasowa/2020/05/technologia-nb-iot-od-t-mobile-z-zasiegiem-ogolnopolskim.html
3Inteligentny system parkingowy we Wrocławiu https://youtu.be/FyLbwcoq2AM
4Inteligentne rozwiązania Smart City od T‑Mobile https://youtu.be/nF9ynSzeZ2w
5Inteligentne rozwiązania Smart City od T‑Mobile https://youtu.be/nF9ynSzeZ2w

Inteligentne miasto

Ten artykuł dotyczy produktu

Inteligentne miasto

Przejdź do produktu

Data publikacji: 23.02.2021

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail