1-3 minuty

CIO i CTO rozwijają biznes

Nowe technologie zmieniają biznes. Zmiany dotyczą portfolio produktów, usług oraz organizacji firmy i jak nigdy dotąd nie były ze sobą tak ściśle powiązane. W związku z tym, teraz ambicją każdego CIO/CTO powinno być inicjowanie rozwiązań, które zyskają strategiczne znaczenie dla rozwoju firmy.

CIO (Chief Information Officer), lub CTO (Chief Technology Officer) mogą obecnie stać się ośrodkiem napędowym biznesu. Do niedawna funkcje ich działów polegały na dostarczaniu rozwiązań zamawianych przez poszczególne departamenty firmy, ich utrzymaniu i ochronie danych. Teraz otoczenie rynkowe przyśpiesza, co też wpływa na organizacje.

Aby sprostać oczekiwaniom wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, szef IT powinien stać się autentycznym partnerem w biznesie. Pozwoli mu to też umiejętnie kształtować rewolucję informatyczną w firmie. Np. dział marketingu/sprzedaży oczekując w krótkim czasie odpowiedzi na swoje potrzeby biznesowe, wymusza na CIO/CTO pośpieszne wdrożenia. Co więcej, menadżerowie spoza IT mogą na własną rękę poszukać dostawcy, który szybciej niż firmowy dział IT odpowie na ich potrzeby. (O zjawisku shadow IT już pisaliśmy – ograniczenie-shadow-it-w-twojej-firmie). Niestety, łatwość i szybkość dostępu do chmury publicznej w biznesie prowokuje; firma Cisco udowodniła, że ilość szarej informatycznej strefy wewnątrz firm kilkukrotnie przewyższa tę, którą rozpoznają CIO. Aby unikać tych zjawisk szef IT musi po prostu rozumieć biznes własnej organizacji i dostosować rozwiązania, np. chmurowe do bieżących potrzeb.

Twoje potrzeby, moje rozwiązania

Kompleksowe usługi chmurowe, jak np. serwer wirtualny dają dużą moc obliczeniową gdy firma rozwija się, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa danych; możliwości cloud computing pozwalają szybciej i bezpieczniej uruchamiać nowe produkty
i rozwiązania w firmie.

Wzrost biznesu obecnie polega też na gromadzeniu i analizie dużej ilości danych o klientach (behawioralnych, czy statystycznych). To także wyzwanie i szansa dla działu IT, bo rozwijanie dużych, bezpiecznych zbiorów danych jest biznesowo w pełni uzasadnione. Dają one możliwość podejmowania strategicznych decyzji opartych na faktach (big data), a nie oczekiwaniach. .

I wreszcie, co również istotne, a będzie miało wpływ na rozwiązania IT w firmach – od maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – GDPR. Na jego mocy każdy biznes przetwarzający dane osobowe klientów będzie nie tylko odpowiedzialny za zabezpieczenie danych osobowych klientów, ale wykazanie, że robi to w sposób adekwatny do ryzyka. W tym przypadku, powiązanie obowiązków ustawowych z rozwojem biznesu to także obszar działania CIO/CTO.

Jeszcze jedna inspiracja

Najnowsze badania IDC pokazują też, że w ciągu dwóch lat światowe firmy chcą trzykrotnie zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych, zautomatyzowanych systemów sieciowych. Co również generuje i szanse, i niebezpieczeństwa jakie stają przed IT. Tzn. równolegle do procesów wzrostowych biznesu w oparciu o IT, powinny iść gwarancje bezpiecznego funkcjonowania systemów/sieci firmowych. Dzisiaj każda firma jest narażona na cyberataki, które mogą sparaliżować jej działanie i spowodować realne finansowe lub wizerunkowe straty. Jest więc to kolejny obszar, o który powinien zadbać CIO/CTO, by firma mogła nie tylko na bieżąco funkcjonować ale również bezpiecznie się rozwijać. 

Pamiętaj:

  1. CIO/CTO stoją przed szansą współtworzenia szeroko rozumianego biznesowego sukcesu przedsiębiorstwa. Można tego dokonać realizując podejście agile – konstruowania innowacji pod budżet.
  2. Współtworzenie strategii zmusza do kreatywności i daje możliwość budowania własnej kariery.
Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu
Analiza Ruchu Big Data

Ten artykuł dotyczy produktu

Analiza Ruchu Big Data

Przejdź do produktu
AntyDDoS

Ten artykuł dotyczy produktu

AntyDDoS

Przejdź do produktu

Data publikacji: 27.06.2017

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail