3-6 minut

Odzyskiwanie danych: lista zaleceń i zakazów dla zespołów IT

O czym należy pamiętać przygotowując się na nieprzewidywalne zdarzenia losowe, takie jak powódź czy pożar data center? Jak zabezpieczyć się przed utratą danych? Poniżej przedstawiamy listę zaleceń i zakazów dla zespołów IT, o której zawsze warto pamiętać, by zminimalizować skutki awarii, odtworzyć w możliwie jak najkrótszym czasie dane i zachować ciągłość działania usług.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 

  1. JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO I JAK ZAPEWNIĆ ODZYSKIWANIE DANYCH?
  2. CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZYGOTOWUJĄC PLANY DISASTER RECOVERY (DR)?
  3. JAKĄ ROLĘ W PLANACH DR PEŁNIĄ NARZĘDZIA DO ODZYSKIWANIA DANYCH ORAZ ZARZĄDZAJĄCY CENTRUM DANYCH LUDZIE?
  4. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA RÓŻNE SCENARIUSZE AWARII I JAK ZAPLANOWAĆ W NICH ODZYSKIWANIE DANYCH Z DYSKU?
  5. JAK WIRTUALIZACJA POMAGA ZAPOBIEC SKUTKOM AWARII?

Jak ważne jest zabezpieczenie się przed katastrofą i skuteczny plan ratunkowy? Nie dysponujemy statystykami dotyczącymi Polski, ale w skali globalnej zadania oszacowania kosztów przestojów i utraty danych podjęła się firma badawcza Gartner1 . Analitycy na podstawie ankiet oszacowali średni koszt przestoju na ponad 300 tys. USD na godzinę. Są to oczywiście dane uśrednione, a rzeczywiste straty w konkretnym przypadku zależą od profilu firmy i od tego jakie przynosi przychody.

Przygotuj plan Disaster Recovery

Tworząc plan na wypadek katastrofy szczególny nacisk należy położyć na przewidywanie i eliminowanie niespodzianek. Mamy tu na myśli jego realizację w praktyce. A to oznacza, że konieczne jest regularne testowanie poprawności odzyskiwania danych z kopii zapasowych. Ostatnią rzeczą, o której chciałbyś się przekonać podczas awarii są luki w planie, których nie wziąłeś pod uwagę, w wyniku czego część danych jest nie do odzyskania.

Wyeliminuj pojedyncze punkty awarii

Każdy element infrastruktury powinien mieć swoje zastępstwo na wypadek awarii. Zaprojektuj architekturę systemu IT w taki sposób, by jeden wadliwy element (sprzętowy lub softwareowy) nie spowodował awarii całego systemu. Rozwiązaniami pozwalającymi uniknąć pojedynczego punktu awarii są wirtualizacja zasobów, redundancja, równoważenie obciążenia i tworzenie klastrów.

Nie tylko wielka katastrofa, taka jak pożar serwerowni, może doprowadzić do utraty danych lub znacznych przerw w dostępności usług. Często poważnych problemów może narobić nawet krótka przerwa w zasilaniu kończąca się awarią i wymagająca odzyskania danych z dysku. Rozwiązania obejmujące przetwarzanie w chmurze lub kolokację z zastosowaniem narzędzi do odzyskiwania danych pozwalają wyeliminować większość negatywnych skutków i zabezpieczyć się przed najgorszym scenariuszem.

Wirtualizacja i rozwiązania w chmurze stały się podstawowym mechanizmem zapewnienia stałej dostępności do danych. Dzięki serwerom, aplikacjom i innym zasobom informatycznym bezpiecznie przechowywanym w zapasowym, działającym niezależnie centrum danych, zyskujesz spokój wynikający z faktu, że Twoje dane są zawsze archiwizowane i zawsze dostępne.

 

Wykorzystaj proaktywny monitoring

Zoptymalizowany i regularnie aktualizowany plan odzyskiwania danych po awarii jest dobrym sposobem na ochronę przed ich utratą, ale proaktywne monitorowanie serwerów pomoże uniknąć katastrofy zanim ona nastąpi. Usługi proaktywnie monitorujące Twoje serwery sprawią, że dane będą chronione w sposób stały.

Zasada 3-2-1

Zasada backupu 3-2-1 mówi, by wykonać trzy różne kopie ważnych danych zapisane na dwóch różnych nośnikach, z których jeden znajduje się poza miejscem przetwarzania (podstawowym centrum danych). Często uważa się, że zewnętrzna kopia wraz z narzędziami do odzyskiwania danych po awarii powinny znajdować się co najmniej kilkanaście kilometrów od podstawowego centrum danych. Jednak w przypadku klęsk żywiołowych odczuwalnych na dużych obszarach, takich jak np. huragany lub powodzie te kilkanaście kilometrów może nie wystarczyć. Odległość praktycznie nie ma znaczenia jeżeli mówimy o kopii zapasowej przechowywanej w chmurze, która zapewnia właściwą wydajność i bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo może zapewnić także dedykowana usługa odzyskiwania danych po awarii – Disaster Recovery as a Service (DRaaS) od zewnętrznego usługodawcy.

Zadbaj przede wszystkim o bezpieczeństwo ludzi

Plan na wypadek awarii, w tym także klęski żywiołowej powinien być tak opracowany, by pracownicy działu IT w momencie katastrofy (pożar, powódź) mogli skoncentrować się na kwestiach bezpieczeństwa osobistego. W momencie krytycznym nie powinni wykonywać takich czynności jak na przykład zapisywanie dodatkowych kopii zapasowych, bo żadne dane nie są warte ryzyka utraty zdrowia i życia człowieka.

Jak zabezpieczają się na świecie?

W ankiecie wykonanej w 2017 roku Disaster Recovery Journal2 zauważa, że w porównaniu z 2014 r. coraz więcej organizacji chcąc zachować ciągłość działania decyduje się na rozwiązania hostowane do odtwarzania po awarii. Spośród badanych 22,5% korzysta obecnie z chmury publicznej, co oznacza wzrost o 9,5 punktu procentowego, natomiast współcześnie 9% respondentów korzysta z DRaaS, co stanowi wzrost o 55%. Z drugiej strony już tylko 35 procent badanych firm wciąż jeszcze używa technologii taśmowych jako narzędzia do odzyskiwania danych, co stanowi spadek o około 10 punktów procentowych.

42,5% respondentów korzysta z zapasowych serwerów i urządzeń w swoim głównym data center. Ponadto, tylko 16,5 procent organizacji korzysta z usług MSP (Managed Service Providers). Wzrost udziału MSP jest nieznaczny w porównaniu z 15 procentami w 2014 r. Jedna trzecia firm posiada zapasowe centrum danych w promieniu 80 kilometrów od swojego głównego centrum danych. Analitycy zwracają jednak uwagę, że ta bliskość stwarza ryzyko podczas klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, śnieżyce czy silne wiatry.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze zalecenia związane z odzyskiwaniem danych po awarii:

  • Dobry plan Disaster Recovery powinien skutecznie zapewnić odzyskiwanie danych w krótkim czasie pozwalając szybko uruchomić na nowo usługi.
  • Zasada 3-2-1 mówi by wykonać 3 różne kopie ważnych danych zapisane na 2 różnych nośnikach, z których 1 znajduje się poza podstawowym centrum danych. Zapewni to wysokie prawdopodobieństwo odzyskiwania danych.
  • Wirtualizacja i rozwiązania w chmurze zwiększają skuteczność działania narzędzi do odzyskiwania danych oraz dostępność danych.
  • Dobrze przygotowany plan na wypadek awarii zapewnia nie tylko bezpieczeństwo usług IT, ale także właściwie chroni pracowników.

1 The Cost of Downtime https://blogs.gartner.com/andrew-lerner/2014/07/16/the-cost-of-downtime/
2 Disaster Recovery and Business Continuity in the Workplace https://www.drj.com/articles/online-exclusive/disaster-recovery-and-business-continuity-in-the-workplace.html

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu
Czym jest backup danych?

Ten artykuł dotyczy produktu

Czym jest backup danych?

Przejdź do produktu
Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 04.03.2019

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail