4-7 minut

Nowoczesne data center – jakie trendy dominować będą w 2022 roku?

Zapotrzebowanie na zasoby data center rośnie z każdym rokiem. IDC szacuje, że całkowita ilość danych przetwarzanych na całym świecie osiągnęła w 2020 wartość 64,2 zetabajtów . Analitycy spodziewają się, że do 2025 roku wartość ta wzrośnie do 180 zetabajtów. Oczekiwania związane z przetwarzaniem danych i obsługą aplikacji przedsiębiorstw przekładają się na rosnące wymagania wobec data center na całym świecie. Technologie wykorzystywane w centrach danych są ustawicznie rozwijane, a innowacje w tej dziedzinie powodują stały wzrost możliwości przetwarzania informacji. W artykule przyjrzymy się trendom, które będą miały istotny wpływ na rozwój data center.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. CO TO SĄ CENTRA DANYCH DEFINIOWANE PROGRAMOWO?
  2. Z CZEGO WYNIKA WZROST ZNACZENIA CHMUR PRYWATNYCH I HYBRYDOWYCH?
  3. CZYM SĄ OTWARTE ROZWIĄZANIA SPRZĘTOWE W DATA CENTER?
  4. JAK SZYBKO WZRASTA GĘSTOŚĆ MOCY W CENTRACH DANYCH?
  5. CZYM SĄ ZIELONE DATA CENTER?

Głównym wyzwaniem w najbliższej przyszłości wydaje się być bezpieczeństwo. Dotyczy to w szczególności ataków ransomware, które stanowią rosnące zagrożenie dla działania data center. Wprawdzie duże centra danych dostawców usług telekomunikacyjnych, przechowujące istotne dane wielu przedsiębiorstw, mogą być celem cyberprzestępców, jednak ich zabezpieczenia są zwykle na tyle dobre, że atakujący wolą skupić się na mniej chronionych celach, jakimi są firmowe centra danych, często pozbawione monitoringu realizowanego przez zespoły bezpieczeństwa Security Operations Center (SOC).

Centra danych definiowane programowo

Wirtualizacja serwerów od lat pozwala centrom danych i ich operatorom na łączenie oraz współdzielenie zasobów serwerów fizycznych i macierzy. Ułatwia to skalowalność mocy obliczeniowych i przyczynia się do obniżenia kosztów. Koncepcja w pełni zwirtualiowanego centrum danych doprowadziła do powstania koncepcji centrum danych zdefiniowanego programowo, czyli Software-Defined Data Center  (SDDC). Rozwiązania te rozwija w szczególności lider w obszarze wirtualizacji – VMware[i].

Istotą SDDC jest automatyzacja. Wydzielona warstwa oprogramowania  infrastruktury umożliwia automatyzację realizowaną przy minimalnym udziale człowieka. Aplikacje i usługi można skonfigurować w taki sposób, aby działały płynnie zarówno w lokalnych chmurach prywatnych, jak i na bezpiecznych platformach infrastruktury jako usługi (IaaS).

Wzrost znaczenia chmur prywatnych i hybrydowych

Migracja do chmury możliwa jest tylko wówczas, gdy firma, która jest właścicielem danych przekonana jest o tym, że dane te w tym środowisku są bezpieczne. Z tego powodu przedsiębiorstwom dużo łatwiej jest zaakceptować koncepcję chmury prywatnej, niż publicznej. Rozwiązaniem łączącym zalety pełnej kontroli nad dostępem do kluczowych danych w chmurze prywatnej i niższymi kosztami użytkowania aplikacji w modelu chmury publicznej jest chmura hybrydowa. Analitycy dostrzegają zatem potencjał dalszej migracji zasobów przedsiębiorstw do chmury przy uwzględnieniu priorytetu bezpieczeństwa.

International Data Corporation (IDC)[ii] prognozuje, że łączne wydatki na wszystkie rodzaje usług w chmurze, komponenty sprzętowe i oprogramowanie, stanowiące podstawę łańcucha dostaw w chmurze oraz usług w chmurze przekroczą do 2025 1,3 biliona USD przy średnim rocznym wzroście (CAGR) na poziomie 16,9%. Zdaniem IDC współużytkowana (publiczna) chmura jako usługa dla infrastruktury i platform oraz oprogramowania pozostanie największym i najszybciej rosnącym segmentem rynku chmury.

Łączne wydatki na usługi w chmurze: infrastrukturę jako usługę (IaaS), oprogramowanie infrastruktury systemowej oferowaną jako usługa (SISaaS), platformę jako usługę (PaaS) i oprogramowanie jako usługę (SaaS) – miały zdaniem IDC w 2021 r. wynieść 385 miliardów dolarów. Do 2025 wartość tego rynku  rosnąć będzie w tempie ponad 21% rocznie (CAGR)  osiągając 809 miliardów dolarów.

Dedykowane usługi w chmurze, w skład których wchodzą hostowane usługi w chmurze prywatnej i szybko rozwijający się segment Dedicated Cloud Infrastructure-as-a-Service (DCIaaS), będą zdaniem analityków rosły w szybszym tempie 31,0% CAGR. Jednak w 2021 roku ich łączna wartość miała być według szacunków dużo mniejsza, bo 5 miliardów dolarów.

Otwarte rozwiązania sprzętowe

Fundacja Open Compute Project Foundation (OCP) powstała w 2011 roku z misją wykorzystania zalet open source i otwartej współpracy przy projektowaniu sprzętu na potrzeby Data Center oraz przyspieszaniu tempa innowacji w centrach danych. OCP Ready jest programem, który umożliwia operatorom centrów danych weryfikację, czy tworzone przez nich rozwiązania zgodne są z wytycznymi OCP. Obejmują one znaczną ilość parametrów sprzętu oraz wyposażenia Data Center.

Szacunki rynku sprzętu Open Compute Project (OCP) przeprowadzone przez firmę badawczą Omdia mówią, że miał on wzrosnąć w 2021 roku o 34%[iii] do 21,7 miliarda USD z 16,1 miliarda w 2020 roku. Według oceny analityków do 2025 r wartość ta ma wynieść 46 miliardów dolarów.

Wzrost gęstości mocy

Innym kluczowym trendem dla centrów danych jest rosnąca gęstość mocy. Według badań Uptime Institute[iv] średnia mocy serwerów raportowana przez respondentów ankiety z 2020 r. wyniosła 8,4 kW/szafę. W roku 2017 było to znacznie mniej, bo 5,6 kW/szafę, natomiast w 2011 zaledwie 2,4. Analitycy spodziewają się, że w kolejnych latach gęstość mocy, choć nadal będzie rosła, ale już coraz wolniej.

Zielone centra danych

Zmiana klimatu jest w dużej mierze napędzana konsumpcją paliw kopalnych. Centra danych są ogromnymi konsumentami energii elektrycznej, a znaczna część zużywanej tam energii elektrycznej pochodzi z mniej przyjaznych dla środowiska źródeł. Aby temu przeciwdziałać i być postrzeganym jako firma społecznie odpowiedzialna, troszcząca się o ochronę klimatu, coraz więcej właścicieli centrów danych decydować się będzie na korzystanie z bardziej ekologicznych zasobów oraz dążyć do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii.

Według badań KPMG z 2020 obecnie 80%[v] wszystkich firm na świecie oraz 90% największych, informuje o swoich działaniach na rzecz zrównoważonym rozwoju, w szczególności o swojej aktywności na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia. Jeszcze 30 lat temu liczba takich firm wynosiła zaledwie 12%. W Polsce odsetek przedsiębiorstw raportujących o działaniach z obszaru odpowiedzialności społecznej wynosi obecnie 77%, co stanowi wzrost o 18 punktów procentowych w porównaniu z 2017 r.

Centra danych wyposażane będą w coraz bardziej energooszczędny sprzęt i korzystać będą z bardziej ekologicznych sposobów zasilania i chłodzenia serwerów, polegając w dużej mierze na pasywnych systemach chłodzenia, a coraz rzadziej na mechanicznych. Może to prowadzić do budowy większej liczby centrów danych w lokalizacjach o naturalnie chłodniejszym klimacie.

W działania na rzecz klimatu angażuje się także T-Mobile. Właściciel, Grupa Deutsche Telekom, przyjął plan, zgodnie z którym całkowita eliminacja wytwarzanego przez niego śladu węglowego, zarówno bezpośrednio przez organizację, jak i w całym procesie od produkcji po dystrybucję ma nastąpić do 2050 roku[vi]. W cele te wpisuje się najnowsze Centrum Przetwarzania Danych Szlachecka B w Warszawie, wyróżniające się  energooszczędnością zastosowanych rozwiązań. T-Mobile Polska włącza się w działania ekologiczne na rzecz planety także poprzez zakup ponad 400 tys. MWh energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w latach 2022-2023. Zakup ten pozwoli zaoszczędzić ponad 300 mln kg CO2 rocznie.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące trendów w data center:

  • Wirtualizacja serwerów ułatwia skalowalność mocy obliczeniowych i przyczynia się do obniżenia kosztów. Koncepcja w pełni zwirtualiowanego centrum danych doprowadziła do powstania koncepcji centrum danych zdefiniowanego programowo, czyli Software-Defined Data Center (SDDC). Rozwiązania te rozwija w szczególności lider w obszarze wirtualizacji – VMware
  • Rozwiązaniem łączącym zalety pełnej kontroli nad dostępem do kluczowych danych w chmurze prywatnej i niższymi kosztami użytkowania aplikacji w modelu chmury publicznej jest chmura hybrydowa
  • Open Compute Project (OCP) pozwala na wykorzystanie zalet open source i otwartej współpracy przy projektowaniu sprzętu na potrzeby Data Center. OCP Ready jest programem, który umożliwia operatorom centrów danych weryfikację, czy tworzone przez nich rozwiązania zgodne są z wytycznymi OCP
  • Centra danych są znaczącymi konsumentami energii elektrycznej. Aby być postrzeganym jako firma społecznie odpowiedzialna, troszcząca się o ochronę klimatu, coraz więcej właścicieli centrów danych decydować się będzie na korzystanie z bardziej ekologicznych zasobów oraz dążyć do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii
  • T-Mobile Polska włącza się w działania ekologiczne m.in. poprzez zakup ponad 400 tys. MWh energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w latach 2022-2023. Pozwoli on zaoszczędzić ponad 300 mln kg CO2 rocznie

[i] https://www.vmware.com/solutions/software-defined-datacenter.html

[ii] https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS48208321

[iii] https://www.datacenterknowledge.com/hardware/open-compute-project-hardware-sales-hit-46b-2025

[iv] https://journal.uptimeinstitute.com/rack-density-is-rising/

[v] https://home.kpmg/pl/pl/home/media/press-releases/2020/12/orcaz-wiecej-firm-w-polsce-raportuje-kwestie-zwiazane-ze-zrownowazonym-rozwojem.html

[vi] https://firma.t-mobile.pl/dla-mediow/aktualnosci/informacja-prasowa/2021/05/wyniki-t-mobile-polska-w-pierwszym-kwartale-2021-roku—wyrazny-wzrost-zgodne-z-dlugoterminowa-strategia.html

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu

Data publikacji: 11.01.2022

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail