5-8 minut

Najważniejsze kierunki inwestycyjne w IT

Geopolityczna i ekonomiczna zawierucha nie przeszkodziła we wdrażaniu nowych technologii w 2023 roku – i tak samo jest teraz. Okres niepewności sprzyja bowiem wprowadzaniu innowacji i budowaniu przewagi konkurencyjnej. W ciągu najbliższych miesięcy będzie ona opierała się w IT na cyberbezpieczeństwie, automatyzacji i wdrożeniach technologii sztucznej inteligencji.

CZEGO SIĘ DOWIESZ Z TEGO MATERIAŁU:
  1. JAK WYGLĄDA KRAJOBRAZ INWESTYCJI W NOWE TECHNOLOGIE W POLSCE I NA ŚWIECIE?
  2. KTÓRE TECHNOLOGIE BĘDĄ W NACHODZĄCYCH LATACH DECYDOWAŁY O POWODZENIU BIZNESOWYM FIRMY?
  3. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZYGOTOWUJĄC ORGANIZACJĘ DO ZMIAN?

Pojawienie się nowych technologii, takich jak generatywna sztuczna inteligencja oparta o duże modele językowe, gwałtowny wzrost zagrożenia ze strony hakerów i wrogich państw atakujących systemy IT krajów szeroko pojętego Zachodu i wreszcie zmiany legislacyjne obejmujące zarządzanie ryzykiem i utrzymanie ciągłości działania – to najważniejsze wyzwania, z jakimi muszą się dziś mierzyć menedżerowie IT. Na to nakładają się problemy związane z rosnącą złożonością systemów informatycznych, zdalną pracą i niedostatkiem specjalistów.

To wszystko sprawia, że systemy IT, które stały się jeszcze istotniejsze dla działania organizacji, będą musiały być modernizowane, lepiej chronione i rozwijane w odpowiedzi na potrzeby biznesu. Z raportu Grant Thornton „Plany inwestycyjne polskich firm w 2024 roku” przeprowadzonego w pierwszym kwartale 2024 roku wynika, że 40 proc. dużych i średnich firm w Polsce deklaruje wzrost nakładów na technologie IT, takie jak systemy, licencje czy sprzęt, a 45 proc. zapowiada ich utrzymanie na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. Tylko 5 proc. ankietowanych przedstawicieli firm zapowiedziało zmniejszenie budżetów na IT[1].

Podobnie wygląda to na świecie. Według opublikowanego w maju 2024 roku badania Couchbase przeprowadzonego wśród 500 menedżerów IT największych firm, nakłady na nowe technologie w przedsiębiorstwach wzrosną o średnio 27 proc. Za lwią część tego wzrostu odpowiadać będą wdrożenia technologii AI oraz przetwarzania brzegowego. Jednocześnie aż dwie trzecie menedżerów obawia się, że ich firmy nie są przygotowane do zarządzania wielkimi zbiorami danych niezbędnymi do skutecznego wykorzystania sztucznej inteligencji. Aż 72 proc. menedżerów IT przyznaje, że zarządy oczekują od nich „robienia więcej za mniej”[2].

Z kolei ankieta obejmująca blisko tysiąc menedżerów IT przygotowana przez TechTarget Enterprise Strategy Group na początku tego roku[3] pokazuje, że zwiększenia budżetu na technologie oczekuje 47 proc. szefów działów. Nieznacznie więcej, bo 49 proc., spodziewa się, że pozostaną one na tym samym poziomie. Podobnie jak w Polsce, odsetek firm, które zamierzają obniżyć koszty funkcjonowania swojego IT jest marginalny.

Wiele wskazuje zatem, że nakłady na IT raczej będą rosły. Jakie będzie przeznaczenie tych dodatkowych funduszy? Oto pięć najważniejszych obszarów, na które warto zwrócić baczniejszą uwagę.

Zarządzanie ryzykiem i cyberbezpieczeństwo

Nie powinno być zaskoczeniem, że to właśnie bezpieczeństwo danych jest numerem jeden na naszej liście. Liczba ataków rośnie, coraz częściej wykrywane są – również w Polsce – incydenty wywołane przez przestępców działających na zlecenie państw[4]. Nie opada fala ataków ransomware. W ciągu najbliższych miesięcy zacznie również obowiązywać dyrektywa NIS2, wprowadzająca nowe zasady w zarządzaniu ryzykiem – i jednocześnie bardzo wysokie kary w przypadku stwierdzenia zaniedbań.

Najistotniejsze elementy, którymi zajmować się będą działy IT (jeżeli jeszcze tego nie zrobiły) to wprowadzenie wieloskładnikowego uwierzytelnienia (MFA), zasady zerowego zaufania jako części wdrożenia SD-WAN/SASE, monitoring zagrożeń infrastruktury, zapewnienie ochrony przed atakami DDoS, oraz zabezpieczenie poczty i urządzeń końcowych, w tym telefonów komórkowych.

O skokowym zwiększeniu budżetu na cyberbezpieczeństwo w związku z nowymi wyzwaniami mówi 68 proc. menedżerów IT biorących udział w ankiecie TechTarget.

Przenoszenie zasobów do chmury

Nie zmieni się również trend wykorzystania technologii chmurowych, w tym środowiska hybrydowego. To fundament dla większości nowych rozwiązań w dziedzinie IT – od inteligentnego zarządzania danymi, przez Internet Rzeczy i usługi Platform-as-a-Service po wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji. Według prognoz GlobalData nakłady na technologie chmurowe do 2027 roku będą rosnąć o 17 proc. rocznie[5].

Wiele firm obiera jednak inną drogę i deklaruje częstsze korzystanie z zasobów własnych i chmury publicznej, niż wdrażanie zasady cloud-first – mówi raport przygotowany przez TechTarget. Organizacje, które mają już doświadczenia z wykorzystaniem technologii chmurowych lepiej się orientują, jakie aplikacje można do chmury zmigrować z korzyścią dla biznesu, a jakie będą trudne do przeniesienia. Szerzej wykorzystywane są również narzędzia do optymalizacji kosztowej chmury[6].

Coraz większego znaczenia nabywają technologie – i specjaliści – zajmujący się zarządzaniem danymi oraz ich ochroną i zgodnością ich wykorzystania z przepisami.

Automatyzacja zadań IT

Odpowiedzią na rosnące skomplikowanie instalacji IT oraz brak wykwalifikowanych specjalistów jest automatyzacja niektórych zadań związanych z bezpieczeństwem i monitorowaniem sieci. W szczególności dotyczy to powtarzalnych rutynowych zadań – takich jak wykonywanie kopii bezpieczeństwa, konfiguracja sprzętu czy aktualizacja oprogramowania. Z badania NinjaOne i Omdia wynika, że dla 41 proc. menedżerów IT to właśnie automatyzacja jest najistotniejszą kwestią w 2024 roku (wyprzedzając nawet bezpieczeństwo). 

Ale wykorzystanie do tego celu algorytmów sztucznej inteligencji może przenieść automatyzację na nowy poziom. To m.in. analiza ruchu, identyfikowanie potencjalnych zagrożeń, predykcyjna konserwacja sprzętu i optymalizacja zasobów.

Konsolidacja technologii

Jednym ze sposobów uproszczenia zarządzania coraz bardziej złożonymi systemami IT przedsiębiorstw będzie w nadchodzących miesiącach redukowanie liczby partnerów i dostawców w obszarze IT. Wspomniane wcześniej badanie NinjaOne wskazuje, że obecnie niemal połowa (48 proc.) dużych organizacji korzysta z usług dostarczanych przez wielu partnerów – w 2024 roku ten wskaźnik spadnie do 33 proc.

Na przykład 51 proc. dużych firm (ponad 1000 pracowników) używa co najmniej czterech rozwiązań zdalnego dostępu. 83 proc. mniejszych firm (do 250 pracowników) wystarczą nie więcej niż 2-3 tego rodzaju rozwiązania. Oprócz łatwiejszego zarządzania, zmniejszenie liczby dostawców pozwoli również na ograniczenie kosztów.

Konsolidacja będzie też dotyczyć łączenia usług utrzymania infrastruktury sieciowej, dostępu do chmury, cyberbezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości biznesowej w razie awarii lub ataku u jednego dostawcy.

Przygotowanie do generatywnej sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja była jednym z najważniejszych nowych zjawisk biznesowych w 2023 roku – i ten trend z pewnością się nie zmieni w nadchodzących miesiącach. Według GlobalData rynek technologii generatywnej AI będzie rósł z 1,8 mld dolarów w 2022 roku do 33 mld dolarów w 2027 roku, co uczyni z niej lidera rozwoju. Jeżeli chodzi o koszty modernizacji systemów IT, sztuczna inteligencja i przygotowania do jej wdrożenia będą odpowiadać za ok. 30 proc. wszystkich wydatków – przewiduje Couchbase.

Jednocześnie co najmniej połowa firm nie ma przygotowanej strategii wdrożenia AI w swojej działalności biznesowej, a dwie trzecie stara się uruchomić jakąkolwiek usługę lub produkt oparty na sztucznej inteligencji bez zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywać ją efektywnie i bezpiecznie. Badanie Couchbase wskazuje również, że środki na wdrożenia AI w firmie często są przekierowywane z innych obszarów – na przykład związanych z cyberbezpieczeństwem.

Najważniejsze wnioski

Udane wdrożenia wymienionych wyżej technologii wymagają nie tylko inteligentnego wyboru partnera – dostawcy usług, ale również przygotowania organizacji na zmiany. Co zatem powinien zrobić CISO lub menedżer ds. IT, aby jak najlepiej wykorzystać przeznaczony budżet?

  • Wybrać priorytetowe obszary dla inwestycji uwzględniając realne potrzeby firmy wynikające z otoczenia prawnego i biznesowego. Czy niezbędne jest utrzymywanie i rozbudowa własnej infrastruktury? Czy zewnętrzni partnerzy mogą przejąć część zadań IT, po to, aby zespół mógł zająć się rozwojem kluczowych funkcji?
  • Sprawdzić, czy i w jaki sposób inwestowanie w wybrane technologie wpłynie na relacje z klientami i partnerami biznesowymi. Czy zmieni to sposób, w jaki organizacja jest postrzegana? Czy tego właśnie oczekują klienci?
  • Przeanalizować istniejącą infrastrukturę własną pod kątem wydajności – w szczególności w obszarach cyberbezpieczeństwa, automatyzacji oraz gromadzenia i analizowania danych na potrzeby AI. Starsze systemy utrzymywane na potrzeby konkretnych zadań organizacji (legacy) mogą okazać się wąskim gardłem.
  • Przygotować przekonujące argumenty dla zarządu uzasadniające ewentualne zmiany w budżecie i przekazanie środków na inwestycje w IT. W jaki sposób zwiększą one przewagę konkurencyjną?

[1] https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3582530,najwiecej-firm-w-2024-planuje-wzrost-wydatkow-na-digitalizacje–sprzet-i-kadry

[2] https://www.couchbase.com/blog/cio-survey-digital-modernization-in-2025/

[3] https://www.techtarget.com/searchcio/feature/Technology-spending-steadies-with-IT-budgets-flat-or-up

[4] https://cert.pl/posts/2024/05/apt28-kampania/

[5] https://www.globaldata.com/store/report/tmt-theme-analysis/

[6] https://www.techtarget.com/searchcio/feature/Technology-spending-steadies-with-IT-budgets-flat-or-up

Security Operations Center

Ten artykuł dotyczy produktu

Security Operations Center

Przejdź do produktu
Chmura Hybrydowa

Ten artykuł dotyczy produktu

Chmura Hybrydowa

Przejdź do produktu

Data publikacji: 29.05.2024

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail