4-7 minut

Najlepsze praktyki data center i korzyści wynikające z nich dla klienta

Centra danych projektowane są w taki sposób, by maksymalizować wykorzystanie zasobów IT, zwiększyć efektywność i obniżyć koszty operacyjne. Wydajność centrum danych ma istotne znaczenie dla parametrów całej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Artykuł pozwoli ocenić zarówno już wykorzystywane data center pod kątem dobrych praktyk, jak i przyjrzeć się obiektom, które są rozważane jako potencjalny wybór zewnętrznego centrum danych.

 

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 

 1. W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ WYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNĄ, CZYM SĄ ZIMNE KORYTARZE I JAK POMAGAJĄ OBNIŻYĆ KOSZTY WYDATKOWANE NA CHŁODZENIE DATA CENTER?
 2. W JAKI SPOSÓB ZADBAĆ O EFEKTYWNĄ ROZBUDOWĘ DATA CENTER?
 3. CO NALEŻY UWZGLĘDNIĆ BY WŁAŚCIWIE ZARZĄDZAĆ PRZESTRZENIĄ CENTRUM DANYCH?
 4. JAKA TECHNOLOGIA ZAPEWNI NAJWYŻSZĄ PRZEPUSTOWOŚĆ SIECI ŁĄCZĄCEJ CENTRUM DANYCH ZE ŚWIATEM?
 5. DLACZEGO GEOREDUNDANCJA I ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I DOSTĘPNOŚCI USŁUG W DATA CENTER SĄ TAK ISTOTNE?

Efektywność energetyczna

Jednym z ważniejszych aspektów funkcjonowania data center, który warto objąć dobrymi praktykami jest jego wydajność energetyczna. W każdym data center dąży się do minimalizacji wydatków stałych, dotyczy to zwłaszcza tych ponoszonych na energię elektryczną. Nie da się jednak zarządzać tym, co nie jest właściwie mierzone. W przypadku zużycia energii przydatny jest współczynnik efektywności – Power Usage Effectiveness (PUE). Znajomość wartości PUE pozwala zredukować energię zużywaną na czynności takie jak chłodzenie i dystrybucja mocy. Do właściwego zarządzania wydajnością energetyczną konieczne jest przechwytywanie danych energetycznych przez cały rok, bo sezonowe zmiany pogody mają znaczący wpływ na PUE.

Wśród wielu czynników wpływających na efektywność energetyczną zarządzanie chłodzeniem ma szczególnie istotne znaczenie. Wyróżnić można trzy typy technologii klimatyzacji:

 • Tradycyjne klimatyzatory freonowe
 • Klimatyzacja w oparciu o tzw. „wodę lodową”
 • Freecooling (pośrednie chłodzenie powietrzem zewnętrznym)

Oszczędności można uzyskać w szczególności stosując tzw. „swobodne chłodzenie” (free cooling). Odbywa się to poprzez zastosowanie powietrza z zewnątrz o niskiej temperaturze, odparowanie wody lub użycie dużego zbiornika termicznego. Systemy chłodzenia, takie jak klimatyzatory freonowe są jednymi z istotniejszych odbiorników zasobów energetycznych w data center, dlatego minimalizacja konsumowanej przez nie energii daje zazwyczaj największą szansę na znaczące oszczędności. Z kolei dzięki tzw. zimnym korytarzom można ograniczyć przestrzeń, którą objęte jest chłodzenie. Szafy w zabudowie zimnych korytarzy zapewniają fizyczną separację przepływów gorącego i zimnego powietrza.

Mając na uwadze efektowność energetyczną warto także minimalizować straty w dystrybucji energii, eliminując jak najwięcej kroków konwersji mocy. Pomogą w tym wydajne transformatory i jednostki dystrybucji zasilania (PDU).

Modułowość

Centra danych powinny być w stanie dostosować się do pojawiającego się z czasem nowszego sprzętu i obsługiwać zmieniające się wymagania biznesowe. Zbyt gęsty system infrastruktury nie jest właściwym sposobem na rozbudowę i rozwój centrum danych. Jednocześnie infrastruktura powinna zapewniać obsługę popularnych topologii, takich jak ToR (góra szaf), MoR (środek rzędu szaf) i EoR (koniec rzędu szaf). Aby mieć pewność, że infrastruktura zapewnia pełne wsparcie dla wszystkich tych topologii, należy wybrać modułowe rozwiązanie projektowe. W połączeniu z korzyściami związanymi ze standaryzacją i dostosowaniem do bieżących potrzeb modułowe rozwiązanie oferuje pełną skalowalność i elastyczność. W rozwiązaniu modułowym wszystkie urządzenia i elementy centrum danych współpracują ze sobą, co optymalizuje czas konfiguracji w data center. Umożliwia także wprowadzanie korekt i zmian w konfiguracji sieci, jednocześnie wspierając modernizację technologii bez powodowania poważnych zakłóceń infrastruktury.

Inną zaletą kolokacji jest świadomość, gdzie dokładnie przechowywane są dane wrażliwe, dzięki czemu spełnione są najściślejszych wymogi prawne dotyczące lokalizacji składowania i przetwarzania danych. W ostatnim czasie ten argument nieco stracił na znaczeniu, bo usługi w chmurze dostępne są także na terytorium Polski.

Oprócz niewątpliwych zalet posiadania własności i pełnej kontroli nad infrastrukturą kolokacja posiada jednak istotne wady, takie jak na przykład ograniczona elastyczność. W przypadku kolokacji serwery mogą zostać przeniesione do innej lokalizacji nowego usługodawcy, ale wymaga to nierzadko skomplikowanych procesów logistycznych. Dostępne są jednak usługi u dostawcy zapewniające migrację sprzętu z obecnie wykorzystywanej serwerowni do nowego centrum danych.

Przestrzeń data center

Każde centrum danych ewoluuje wraz z technologią, co oznacza, że jego przestrzeń powinna umożliwiać adaptację. Przestrzeń jest jednym z ważniejszych atutów centrum danych. Należy zadbać nie tylko o zapełnianie przestrzeni nowymi serwerami i pamięciami masowymi, ale także o przestrzeń potrzebną do okablowania zarówno składającą się z kabli miedzianych jak i mediów światłowodowych. Aby umożliwić rozwój okablowania w przyszłości warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia obsługę napowietrznych ścieżek i kanałów.

Wydajność sieci i jej rozbudowa

Duże znaczenie dla efektywności sieci przedsiębiorstwa mają aspekty okablowania strukturalnego i szaf oraz zarządzania okablowaniem w data center. Dobór elastycznych, skalowalnych elementów wyposażenia (szaf i stojaków) z regulowanymi szynami, opcjami zarządzania przepływem powietrza oraz wsparciem i ochroną kabli umożliwi łatwą rozbudowę data center w przyszłości. Skalowalne stojaki doskonale sprawdzą się również gdy infrastruktura będzie rozbudowywana, a masa całej instalacji zacznie wzrastać. Należy zadbać także o rozwój okablowania. Powinno ono obsługiwać zarówno media miedziane, jak i światłowodowe.

W kontekście połączeń sieciowych z serwerami, najlepszym przykładem są operatorzy telekomunikacyjni. Posiadają oni odpowiedni zakres usług gwarantujący transfer danych po bezpiecznym, szybkim i szerokopasmowym łączu Najwydajniejszym obecnie rozwiązaniem na rynku jest Lambda i oferowane jest ono m.in. przez T-Mobile. Takie łącze dedykowane typu punkt – punkt pozwoli także ograniczyć koszty usług dla klienta, bo opłata obejmuje jedynie stały koszt abonamentowy.

Georedundancja

Projektując własne data center lub decydując się na wybór optymalnego wariantu z już dostępnych data center warto wziąć pod uwagę także takie aspekty bezpieczeństwa jak georedundancja, zapewniająca możliwości połączenia ze sobą kilku data center. Nadmiarowość geograficzna centrów danych umożliwia powielenie danych i przechowywanie ich w osobnej fizycznej lokalizacji na wypadek awarii poszczególnych serwerów lub całego centrum danych. Redundancję geograficzną oferują duzi operatorzy telekomunikacyjni, m.in. T-Mobile posiadający w Polsce kilka centrów danych.

Podsumowanie

Przypomnijmy najlepsze praktyki dotyczące centrów danych:

 • Wyróżnić można trzy typy technologii klimatyzacji: tradycyjne klimatyzatory freonowe, klimatyzacja w oparciu o tzw. „wodę lodową” i freecooling (pośrednie chłodzenie powietrzem zewnętrznym)
 • „Swobodne chłodzenie” (Free cooling) to zastosowanie powietrza z zewnątrz o niskiej temperaturze, odparowanie wody lub użycie dużego zbiornika termicznego
 • Szafy w zabudowie zimnych korytarzy zapewniają fizyczną separację przepływów gorącego i zimnego powietrza
 • W rozwiązaniu modułowym wszystkie urządzenia i elementy centrum danych współpracują ze sobą, co optymalizuje czas konfiguracji w data center
 • Należy zadbać o przestrzeń potrzebną do okablowania zarówno składającą się z kabli miedzianych jak i mediów światłowodowych. Aby umożliwić rozwój okablowania w przyszłości warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia obsługę napowietrznych ścieżek i kanałów
 • Operatorzy telekomunikacyjni zapewniają zapas przepustowości gwarantujący wysoką prędkość przesyłania w ramach odseparowanej sieci Data Center Interconnect. Najwydajniejszym obecnie rozwiązaniem na rynku jest Lambda, oferowane m.in. przez T-Mobile
 • Georedundancja zapewnia możliwości połączenia kilku data center. Nadmiarowość geograficzna centrów danych zapewnia powielenie danych i przechowywanie ich w osobnej fizycznej lokalizacji na wypadek awarii poszczególnych serwerów lub całego centrum danych
Transmisja danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Transmisja danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 24.02.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail