1-4 minut

Kiedy przenieść zasoby IT do zewnętrznego centrum danych?

Decyzja o przeniesieniu zasobów firmowego IT do zewnętrznego centrum danych wymaga gruntownej analizy. Pozwoli ona na przeprowadzenie migracji w sposób najbardziej efektywny. Zapewni też zminimalizowanie kosztów i ryzyka ewentualnego niepowodzenia takiej operacji. Podpowiadamy, jakie aspekty warto wziąć pod uwagę.

Firmy decydują się na wykorzystanie usług kolokacji lub wynajmu przestrzeni centrum danych z kilku przyczyn. Poniżej przedstawiamy 5 kwestii, które należy rozważyć pod kątem potencjału wynajętej przestrzeni data center.

1. Ograniczenia posiadanego środowiska

Szybki rozwój firmowego IT sprawił, że firmy stają przed koniecznością posiadania coraz bardziej złożonej infrastruktury. Wiąże się z tym wiele wyzwań. Miejsce prostych serwerów zajęły skomplikowane środowiska IT, które – mimo rozwiniętej wirtualizacji – potrzebują wielu maszyn. Jeśli istniejąca serwerownia nie posiada wystarczających zasobów zasilania lub chłodzenia albo też brakuje miejsca na nowe maszyny, należy podjąć decyzję o rozbudowie własnej serwerowni lub o wynajęciu zasobów na zewnątrz.

Zewnętrzna serwerownia może być interesującą alternatywą. Nie wymaga żadnych prac budowlanych. Nie posiada istotnego ograniczenia miejsca, mocy zasilania czy chłodzenia. Ma na miejscu łącza od więcej niż jednego operatora. Oferuje także o wiele większą ogólną skalowalność środowiska w przyszłości. Wymaga jednak przeprowadzenia prac związanych z migracją oraz dalszych opłat za wykorzystywaną infrastrukturę.

2. Konieczność zbudowania ośrodka zapasowego

Usługi kolokacji oferowane przez zewnętrznego operatora centrów danych warto rozważyć także w sytuacji, kiedy w firmie planowana jest realizacja inwestycji mającej na celu zabezpieczenie przed utratą danych. Można tego dokonać poprzez replikację do drugiego, najlepiej niezależnego ośrodka przetwarzania. Działania tego typu podejmowane są też w celu ułatwienia procedur związanych z odzyskiwaniem sprawności środowiska po awarii.

Zamiast budować drugie data center – i stopniowo migrować zasoby do ośrodka zapasowego – można stosunkowo szybko przenieść się do infrastruktury kolokowanej u dostawcy. Kolokacja – w porównaniu do budowy – wymaga niewielkich nakładów inwestycyjnych. Wiąże się jednak z późniejszymi opłatami operacyjnymi.

3. Troska o bezpieczeństwo danych

Jednym z ważniejszych czynników warunkujących kierunki działań w obszarze infrastruktury centrów danych są kwestie bezpieczeństwa zasobów. Zewnętrzne centrum danych może bowiem zapewniać wyższy standard ochrony niż ośrodek posiadany przez firmę lub możliwy do zbudowania. Najczęściej dotyczy to środków bezpieczeństwa oraz ciągłości działania infrastruktury IT. Alternatywą dla zapewnienia dostępu do sieci zasilania gwarantowanego, redundantnych łączy, a także niezawodnego chłodzenia i nadzoru jest coraz częściej właśnie wynajem usług centrum danych od wyspecjalizowanego dostawcy. Można tego dokonać przy zapewnieniu gwarancji oczekiwanego poziomu ich realizacji SLA (Service Level Agreement).

Tego typu usługi okazują się szczególnie korzystne dla firm, które dotąd nie miały wygórowanych potrzeb związanych z ochroną infrastruktury. Obecnie jednak – choćby wskutek kwestii związanych z nowymi, unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO – takie potrzeby posiadają. Muszą m.in. zapewnić i utrzymać taką ochronę, mimo że nie posiadają doświadczenia w tym zakresie, ani budżetu. Przeniesienie odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa technicznego, kontroli dostępu i parametrów środowiskowych oraz ciągłości działania na operatora centrum oferuje w tego typu sytuacji wiele korzyści. Wiele firm korzysta z kolokacji właśnie z tego powodu.

4. Ograniczenia dostępnych łączy internetowych

Mimo radykalnej poprawy dostępności szybkich łączy internetowych, nadal zdarzają się lokalizacje, w których są one trudno dostępne lub ich wynajem jest bardzo kosztowny. Jeśli przedsiębiorstwo dysponuje serwerownią właśnie w takiej lokalizacji – np. na terenie zakładu produkcyjnego – to, wskutek dynamicznej popularyzacji nowoczesnych usług i aplikacji biznesowych opartych na zasobach internetowych, może dość szybko odczuć ograniczenia związane z niedostateczną przepustowością łączy.

Zamiast kosztownej rozbudowy łączy w firmowej lokalizacji wystarczy migracja części zasobów do zewnętrznego data center, w którym problemy z dostępnością połączeń nie występują. Proces ten będzie bardziej skomplikowany od prostego przeniesienia serwerów. Przynosi jednak korzyści w postaci zmniejszenia niezbędnych inwestycji i poprawy dostępności oraz jakości usług świadczonych użytkownikom.

5.Podniesienie skalowalności infrastruktury

Czynnikiem wpływającym na opłacalność przeniesienia części lub całości zasobów IT do wynajętego centrum danych jest też konieczność zapewnienia skalowalności infrastruktury. Skalowalności rozumianej jako możliwość łatwego wykorzystania dodatkowych, wynajętych zasobów. Dotyczy to także zapewnienia szerokopasmowej komunikacji z aplikacjami – także chmurowymi – już hostowanymi z tego samego data center. Migracja do zewnętrznego centrum danych umożliwi głęboką integrację takich aplikacji z firmową infrastrukturą, co ułatwia skalowalność i umożliwia lepszą obsługę szczytu obciążenia.

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu

Data publikacji: 01.02.2018

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail