1-4 minut

Jak sprawnie przenieść infrastrukturę do innego centrum danych

Migracja posiadanej infrastruktury serwerowej do centrum danych zewnętrznego dostawcy wymaga szczegółowego planowania i doskonałej koordynacji działań. Konieczne jest też porozumienie z użytkownikami biznesowymi. Jego przygotowanie i realizacja nie muszą być obarczone ryzykiem. Opisujemy, jak sprawnie przeprowadzić taki projekt.

Systemy działające w serwerowniach i centrach danych pełnią fundamentalną rolę dla funkcjonowania większości organizacji biznesowych. Każda zmiana na poziomie infrastruktury ośrodków przetwarzania nabiera więc charakteru zmiany biznesowej, a przerwa w działaniu systemów – przestoju firmy.

Kiedy należy podjąć decyzję o relokacji centrum danych

Wzrost skali działalności, intensyfikacja procesów biznesowych i zmiany modeli biznesowych wymagają rozwoju zaplecza IT. Nierzadko wiąże się to z przeniesieniem infrastruktury do innego ośrodka przetwarzania. Proces relokacji to inicjatywa złożona, wymagająca współdziałania zespołu IT i użytkowników biznesowych. Równocześnie jest to działanie celowe, ukierunkowane na osiągnięcie konkretnych korzyści biznesowych – oszczędności, optymalizacji, czy też umożliwienia rozwoju.

Relokacja jest również dobrą okazją do sprawnego przeprowadzenia modernizacji warstwy serwerowej. Przykładowo, w ramach usług relokacji istniejącej infrastruktury do centrów danych firmy T-Mobile, operator zapewnia usługi konsultingowe umożliwiające zoptymalizowanie infrastruktury podczas migracji. Oferuje także audyt termowizyjny i energetyczny, pozwalający na optymalne zaplanowanie rozmieszczenia sprzętu w nowym ośrodku. Ponadto zespół T-Mobile zapewnia kompleksową obsługę takiego procesu – od zaplanowania poszczególnych etapów relokacji, aż po wsparcie migracji.

Typowe etapy projektu migracji infrastruktury IT

 1. Audyt infrastruktury, w tym ocena wymagań energetycznych i wstępne zaplanowanie prac.
 2. Inwentaryzacja zasobów sprzętowych i aplikacyjnych, a także ich wzajemnych zależności.
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej i harmonogramu prac.
 4. Bezpieczne wygaszanie możliwych do wyłączenia systemów i elementów infrastruktury.
 5. Demontaż sprzętu.
 6. Oznaczenie wszystkich przenoszonych zasobów sprzętowych w sposób determinujący kolejność ich transportu oraz zależności i konfigurację. Zabezpieczenie i zapakowanie relokowanych urządzeń oraz przygotowanie ich do transportu.
 7. Transport sprzętu do nowej lokalizacji.
 8. Rozpakowanie relokowanych urządzeń w nowym data center.
 9. Instalacja okablowania sieciowego zgodnie z dokumentacją.
 10. Montaż infrastruktury serwerowej w przygotowanych wcześniej szafach.
 11. Uruchomienie infrastruktury wraz z poszczególnymi systemami w nowej lokalizacji.
 12. Testy i finalizacja projektu relokacji.

Priorytety w trakcie relokacji

Biorąc pod uwagę znaczącą rolę IT w dzisiejszym biznesie, najważniejsze staje się ograniczenie do niezbędnego minimum czasu niedostępności usług. Najlepiej zaś byłoby zachować ciągłość operacyjną i utrzymać stabilność działania systemów IT. Harmonogram prac relokacji złożonych środowisk IT – niemożliwych do przeniesienia w ciągu np. jednej nocy – powinien uwzględniać kolejność przenoszenia sprzętu wynikającą z współzależności między infrastrukturą i oprogramowaniem.

Ogromnej roli nabiera także analiza pozwalająca stwierdzić, które systemy muszą być dostępne bez przerwy, a które mogą zostać na krótki czas wygaszone. W przypadku mniej rozbudowanych środowisk z pomocą przychodzą technologie wirtualizacji lub usługi chmury obliczeniowej. Natomiast relokacja środowisk korporacyjnych może wymagać dzierżawy sprzętu, który przejmie obsługę systemów gwarantujących ciągłość procesów biznesowych na czas demontażu, transportu oraz instalacji należących do firmy serwerów.

Niezbędna kontrola nad koordynacją działań

Projekt relokacji musi być skoordynowany z planami użytkowników biznesowych. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie sytuacji, gdy prace mające na celu przeniesienie krytycznych elementów środowiska IT zbiegną się w czasie z uruchomieniem nowych inicjatyw biznesowych. Dotyczy to np. planowanych akcji marketingowych, które mogą spowodować istotny wzrost obciążenia względem infrastruktury IT. Prace warto też realizować w transzach odbywających się w okresach, które historycznie charakteryzują się mniejszymi obciążeniami.

Pamiętaj!

Harmonogram relokacji powinien uwzględniać jedynie faktycznie możliwe do wynikania prace i bufory czasowe pozwalające uniknąć problemów w razie nieprzewidzianych opóźnień. Przygotowanie takiego planu wymaga uwzględnienia wielu aspektów – również pozabiznesowych. Konieczne jest też posiadanie odpowiednich kompetencji i doświadczenia. Ważne jest zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa fizycznego i biznesowego. Powoduje to, że przewóz sprzętu każdorazowo powinien być objęty ubezpieczeniem i realizowany wyspecjalizowanymi środkami transportu, przy zachowaniu stosownej ostrożności. Niezbędne staje się zapewnienie duplikacji danych na wypadek uszkodzenia przenoszonych nośników. Dobrą praktyką jest również posiadanie trzech kopii migrowanych danych, tak aby na każdym etapie projektu relokacji podlegał sprzęt zawierający tylko jedną z kopii.

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu

Data publikacji: 11.10.2017

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail