1-4 minut

Jak najnowsze innowacje technologiczne zmieniają biznes?

Wieloletni prezes Cisco Systems, John Chambers, dekadę temu stwierdził, że internet wreszcie realizuje obietnice złożone w początkach ery dotcomów. Co to oznacza dla biznesu, dla Twojej firmy?

Faktycznie od połowy ubiegłej dekady jesteśmy świadkami stałego wzrostu innowacyjnych koncepcji i rozwiązań IT, które wykorzystują potencjał internetu. Tym samym radykalnie zmieniają one modele biznesowe i układ sił na rynku.

Do najważniejszych nowości należą:

  • systemy informatyczne o otwartej architekturze, przed laty zdefiniowanej jako „architektura zorientowana na usługi” (Service Oriented Architecture);
  • rozwiązania umożliwiające przetwarzania i przechowywanych danych w chmurze (cloud computing i wirtualizacja),
  • rozwiązania umożliwiające szybką analizę dużych wolumenów danych (Big Data).

Wpływ tych wszystkich rozwiązań na nowoczesny biznes jest ogromny i na tym etapie rozwoju trudny do przecenienia. Doprowadziły one do obniżenia najważniejszych barier, które utrudniały wejście na rynek nowych graczy, jak np. konieczność inwestycji w drogie rozwiązania technologiczne.

Nowe technologie przyczyniły się również do zautomatyzowania i ustandaryzowania szeregu operacji kiedyś całkowicie manualnych. Funkcje takie jak zarządzanie niewielkim magazynem, kiedyś realizowane przez stosunkowo duże aplikacje wdrażane w firmach są dziś dostępne w formie bezpiecznej usługi dostępnej za pośrednictwem internetu.

Należy jednak pamiętać, że obniżenie barier inwestycji w technologie informatyczne raz na zawsze utrudniło osiąganie nawet czasowej przewagi konkurencyjnej. A w konsekwencji postawiło przed organizacjami nieco inne wyzwania związane ze stosowaniem technologii, takie jak:

 

1. Nowe kryteria wyboru rozwiązań

Pojawienie się nowych modeli przetwarzania danych przynajmniej częściowo zmienia kryteria doboru rozwiązań, a także kompetencji niezbędnych do ich utrzymania. Gotowość do pracy w heterogenicznym środowisku, możliwość efektywnego monitoringu poziomu realizowanych usług, łatwość w dystrybucji obciążenia (szczególnie ważna w przypadku rozwiązań cloud computing), a także poziom bezpieczeństwa rozwiązań – oto kryteria wyboru systemów i aplikacji, które wysuwają się dziś na pierwszy plan.

Dobrym przykładem jest wdrożenie w firmie ClickAd. Spółka świadcząca usługi marketingu internetowego, stanęła przed dylematem: inwestować w kolejne fizyczne serwery i pamięci masowe, czy zdecydować się na chmurę? Posiadana infrastruktura przestała spełniać oczekiwania. Dla firmy, która dostarcza treści reklamowe dla milionów odbiorców w ciągu kilku sekund, wydajność serwerów i pamięci masowych ma szczególne znaczenie. W efekcie końcowym ClickAd zdecydował się na chmurę hybrydową, czyli połączenie fizycznych serwerów firmy z wirtualnym środowiskiem dostawcy.

 

2. Zwrot z inwestycji

Wraz z kryteriami doboru rozwiązań zmienia się także sposób szacowania ich efektywności kosztowej. Dzisiejszy biznes jest całkowicie nieprzewidywalny. Oferuje ogromne możliwości, które można obsłużyć tylko dzięki elastycznym technologiom, takim jak chociażby Big Data.

Doskonałym przykładem korzyści na wielką skalę, które można osiągnąć dzięki wdrożeniu nowych technologii analitycznych jest projekt Big Data zrealizowany w firmie Visa. Dzięki niemu, firma była w stanie zmniejszyć czas przetwarzania danych o klientach (obejmujących ok. 73 miliardy transakcji) z 30 dni do 13 minut (źródło: Victor Mayer-Schoenberger, Kenneth Cukier, „Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie”, 2015).

3. Integracja i bezpieczeństwo

Nowe modele przetwarzania danych to także wyzwanie dla specjalistów odpowiedzialnych za integrację rozwiązań. A przede wszystkim za zapewnienie ich bezpieczeństwa. Specjaliści ds. IT mają dawno wypracowane procedury i środki kontroli tradycyjnych centrów danych. Taka ochrona jest relatywnie łatwa do zarządzania. Firmy mają bowiem kontrolę nad swoimi serwerami i wykorzystują sprzęt fizyczny wyłącznie dla własnych celów.

W technologiach usługowych, a tym bardziej w chmurze, granice zacierają się. Zdalnie zlokalizowane zasoby mogą być współdzielone z nieznajomymi. Stawia to nowe wymagania w zakresie prywatności i poufności danych. Współdzielone środowisko rodzi szereg dodatkowych ryzyk. Użytkownik jest całkowicie nieświadomy tożsamości sąsiadów. W celu zabezpieczenia się przed wyciekiem danych w chmurze, można zaimplementować system wczesnego ostrzegania.


Pamiętaj

Postęp technologiczny jest źródłem ogromnej liczby usprawnień ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw i życie ludzi. Dostosowanie się do niego zawsze jednak oznacza pewne koszty i obciążenia. Trzeba mieć ich świadomość podejmując decyzje o rozpoczęciu nowych działań.

Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 05.10.2015

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail