2-5 minut

Jak działać w zgodzie z koncepcją „firmy w chmurze”?

Model chmury obliczeniowej otwiera niespotykane dotąd możliwości przed niemal każdą organizacją biznesową. Są one wypadkową dostępności, funkcjonalności i unikalnego modelu rozliczania kosztów niezbędnych w działalności rozwiązań IT.

Koncepcja firmy w chmurze zakłada wykorzystanie na jak największą skalę możliwości, jakie daje model cloud computing. W skrajnym przypadku oznaczać będzie to organizację, która – poza urządzeniami końcowymi – nie ma własnej infrastruktury IT i w pełni bazuje na narzędziach dostępnych w formie usługi i oferowanych za pośrednictwem środowiska cloud computing.

W modelu chmury obliczeniowej dostępne są dziś praktycznie dowolne rozwiązania warstwy sprzętowej i aplikacyjnej. Dotyczy to zarówno mocy obliczeniowej, pamięci dyskowej, warstwy sieci, jak i oprogramowania – od aplikacji biurowych, przez aplikacje wspierające typowe procesy biznesowe, po specjalistyczne rozwiązania branżowe. W ramach modelu cloud computing realne jest więc stworzenie całościowej infrastruktury niezbędnej do działania typowej firmy, choć oczywiście nie dla każdej organizacji zasadne będzie przeniesienie całości systemów IT do środowiska chmurowego.

Dlaczego jednak warto rozważyć wykorzystanie idei firmy w chmurze? Przedstawiamy trzy najważniejsze argumenty.

Zniesienie barier inwestycyjnych i uelastycznienie modelu kosztowego

Cechą charakterystyczną dla rozwiązań chmurowych jest model rozliczeń oparty na subskrypcjach, liczbie użytkowników i faktycznym wykorzystaniu zasobów. Dzięki temu łatwo przewidzieć przyszłe koszty. Należące zaś do wyjątków opłaty wstępne są wielokrotnie niższe od kosztów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem analogicznych rozwiązań w ramach lokalnej infrastruktury IT. Nie są wymagane np. zakupy sprzętu IT. Chmura zapewnia także dużo wyższą elastyczność w zakresie dostosowywania środowiska IT do zmian biznesowych i bieżących potrzeb. W zależności od warunków umowy z dostawcą możliwe jest np. modyfikowanie liczby stanowisk, dostępnych serwerów czy funkcjonalności wraz z każdym kolejnym okresem rozliczeniowym. Zbędne staje się zatem ponoszenie kosztów niewykorzystywanych rozwiązań. Chmura pozwala również na doposażenie organizacji w dodatkowe narzędzia, gdy występują okresy wzmożonej aktywności biznesowej. Przykładem jest tu np. usługa serwera wirtualnego.

Wysoka dostępność i łatwość wykorzystania, wbudowane bezpieczeństwo

Naturalna dla środowisk chmury obliczeniowej wielodostępność powoduje, że dużo prostsze – niż w przypadku klasycznej architektury rozwiązań IT – staje się zapewnienie użytkownikom dostępu do tych samych danych i narzędzi. Łatwiejsze jest więc zbudowanie kompleksowego środowiska pracy zespołowej. Użytkownicy mogą korzystać z niego z dowolnego urządzenia – komputera, smartfonu, tabletu – którego w danej chwili używają. Taka możliwość pozwala na zwiększenie efektywności organizacji, szczególnie w warunkach powszechnego podejścia projektowego. Chmura sprawdza się też w roli platformy centralizującej rozwiązania IT stosowane w przedsiębiorstwach rozproszonych geograficznie. Ogromne znaczenie ma też kwestia bezpieczeństwa. Za sprawą większej od indywidualnych firm skali działania dostawcy usług chmurowych mają również dostęp do najnowocześniejszych, zaawansowanych zabezpieczeń. Najwięksi dostawcy posiadają też certyfikaty poświadczające zgodność wykorzystywanej infrastruktury z wygórowanymi normami i dobrymi praktykami branżowymi, które są nie do spełnienia dla statystycznego przedsiębiorstwa.

Możliwość wykorzystania nowych, nieosiągalnych inaczej narzędzi

Chmura pozwala także na dostęp do złożonych lub wymagających kosztownej infrastruktury IT narzędzi. Dotyczy to firm, w przypadku których inwestycje tego typu – w ramach firmowego środowiska IT – przekraczały dotąd możliwości budżetowe. Odnosi się to zwłaszcza do mniejszych organizacji, które za sprawą modelu chmury obliczeniowej mogą sięgnąć po rozwiązania używane głównie przez większych konkurentów. Co więcej, większe firmy – dzięki upowszechnieniu chmury obliczeniowej – tracą istotne źródło przewagi konkurencyjnej nad mniejszymi organizacjami, które są w stanie wykorzystać te same, zaawansowane rozwiązania IT. Z drugiej strony, wykorzystanie modelu cloud computing pozwala większym firmom na uelastycznienie
i zoptymalizowanie posiadanego środowiska IT.

Aby w sposób efektywny wykorzystać potencjał modelu chmury obliczeniowej, krytycznego znaczenia nabiera dostęp do odpowiednio wydajnych i stabilnych łączy pozwalających na zapewnienie nieprzerwanej i bezpiecznej komunikacji. Wskazane jest posiadanie infrastruktury zapasowej, która umożliwi funkcjonowanie organizacji nawet w razie awarii łączy podstawowych. W przypadku usług o newralgicznym znaczeniu biznesowym lub w kontekście przetwarzania wrażliwych danych zastosowanie znajdują też odpowiednio wydajne, szyfrowane sieci IP VPN.

Ważny jest również łatwy dostęp do infrastruktury, w której działać będą nasze rozwiązania. Przykładowo, T-Mobile Polska dysponuje 6 własnymi centrami danych, które mogą być wykorzystane na potrzeby usług oferowanych w modelu chmury obliczeniowej. W skali całej Grupy Deutsche Telekom funkcjonuje 60 tego rodzaju ośrodków. Wszystkie zbudowano z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności przetwarzania, dostępności i bezpieczeństwa danych, a także łatwej integracji z infrastrukturą klienta.

Pamiętaj!

Model chmury obliczeniowej daje możliwość zastosowania nowych narzędzi biznesowych, lub też zmiany sposobu użytkowania posiadanych już rozwiązań. Pozwala również zmienić reguły finansowania obszaru IT, a za sprawą usług oferowanych w modelu chmury publicznej – istotnie zredukować bariery wejścia w nowe technologie. Chmura obliczeniowa stanowi fundament wielu zyskujących dziś popularność usług dla sektora komercyjnego i administracji publicznej. Jest także podstawą wielu projektów cyfrowej transformacji i nowatorskich modeli biznesowych.

IP VPN

Ten artykuł dotyczy produktu

IP VPN

Przejdź do produktu
Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu
Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu

Data publikacji: 03.07.2017

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail