4-7 minut

Dlaczego klienci coraz częściej wdrażają SD-WAN

Zmiany zachodzące w sposobie korzystania z sieci przez firmy powodują konieczność zastosowywania bardziej kompleksowego i elastycznego podejścia do infrastruktury WAN. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zwiększyły się oczekiwania odnośnie samej sieci, jej bezpieczeństwa, możliwości łatwej rozbudowy i wydajniejszych mechanizmów zarządzania. SD-WAN, zapewniający wszystkie te cechy jest odpowiedzią na potrzeby ze strony biznesu i stanowi ważny krok w rozwoju infrastruktury sieciowej, szczególnie w przypadku rozproszonych organizacji.

Według opublikowanego w sierpniu 2021 raportu Dell’Oro Group światowy rynek SD-WAN wzrósł o 39%1 w porównaniu z rokiem 2020. Liderem jest Cisco, które osiągnęło najwyższy udział w przychodach. Futuriom2 szacował rynek SD-WAN w 2021 na 2,6 mld USD r. i prognozuje wzrost do 3,5 mld USD w 2022 r. oraz do 4,6 mld USD w 2023. Firmy w naszym kraju także coraz częściej implementują rozwiązania definiowane programowo dla sieci rozległych. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Computerworld3 technologia SD-WAN w Polsce jest wysoko oceniana pod względem funkcjonalności. Wszystkie wymienione w ankiecie cechy SD-WAN zostały dobrze zaopiniowane przez respondentów, przy czym najwyższe noty uzyskały niezawodność infrastruktury oraz możliwość zapewnienia bezpieczeństwa. Technologia sieci rozległych zarządzanych programowo jest jednak wciąż zbyt mało znana w Polsce. Zaledwie 21% ankietowanych zadeklarowało, że dobrze wie czym jest SD-WAN i czym różni się od innych rozwiązań sieciowych. Warto propagować wiedzę na temat rozwiązań SD-WAN, bo benefity, które zapewnia ta technologia firmom są znaczące. Przyjrzyjmy się najistotniejszym cechom tego rozwiązania sprawiającym, że wybierają je rozwinięte technologicznie firmy na całym świecie.

Siedem korzyści, które daje SD-WAN

Możliwość efektywnego i szybkiego połączenia wielu oddziałów ze sobą sprawia, że największe zapotrzebowanie na rozwiązania SD-WAN mają przedsiębiorstwa z takich branż, jak retail, finanse i bankowość oraz szeroko rozumiane usługi. W innych branżach elastyczność, bezpieczeństwo oraz łatwość zarządzania i rozbudowy będzie także wystarczającym powodem, by zaimplementować tę technologię.

1. Elastyczność

Ważną korzyścią, którą daje technologia SD-WAN są duże możliwości skalowania i rozbudowy firmowych sieci rozległych. Łatwość z jaką można rozwijać infrastrukturę na potrzeby obsługi kolejnych lokalizacji z wykorzystaniem gotowych wzorców konfiguracyjnych jest nieosiągalna w starszych rozwiązaniach. Istotną przewagą infrastruktury SD-WAN jest przede wszystkim elastyczność. Oznacza ona m.in. możliwość wyboru modelu działania sieci rozległych, który pozwala dostosować środowisko do konkretnych potrzeb firmy oraz jej możliwości inwestycyjnych.

SD-WAN opiera się na zastosowaniu dodatkowej warstwy, pozwalającej modyfikować architekturę sieci bez ingerencji w hardware. Podejście to przypomina stosowanie technologii wirtualizacyjnych w innych aspektach dotyczących infrastruktury IT, na przykład w pamięciach masowych i serwerach. W efekcie, wirtualizacja sieci daje możliwość dostosowania architektury do bieżących potrzeb i pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów, dopasowywanie do zmieniających się potrzeb.

2. Bezpieczeństwo

Opisując korzyści związane z SD-WAN należy wskazać na poprawę bezpieczeństwa. Podejście określone przez firmę analityczną Gartner mianem Secure Access Service Edge (SASE), zakłada przeniesienie funkcji związanych z ochroną dostępu do danych na brzeg infrastruktury i jest implementowane w rozwiązaniach SD-WAN. Jedną z najważniejszych zasad obowiązujących w SASE, w koncepcji „Zero Trust” jest dostęp do sieci oparty na tożsamości użytkownika, urządzenia i aplikacji, zamiast identyfikacji opartej na adresie IP lub fizycznej lokalizacji urządzenia. Tak zdefiniowana forma ochrony danych jest skuteczniejsza, a także upraszcza zarządzanie politykami bezpieczeństwa.

Według koncepcji SASE sieć co do zasady nie jest bezpieczna. Dlatego w ramach wspieranych rozwiązań zapewniana jest spójna ochrona sesji użytkownika w sieci korporacyjnej i poza nią. SASE zakłada także zapewnienie pełnego szyfrowania sesji oraz opcjonalne usługi aplikacji internetowej i ochrony API (WAAP). Analitycy Gartnera oczekują, że w przyszłości dostawcy SASE rozszerzą te możliwości aż do urządzenia końcowego z ochroną publicznej sieci Wi-Fi (kawiarenka internetowa, lotniska itp.) włącznie.

3. Automatyzacja czynności administracyjnych

SD-WAN umożliwia także usprawnienie wielu czynności związanych z utrzymaniem infrastruktury sieciowej oraz jej rozwojem. Przykładem jest Zero-Touch Provisioning pozwalający na zautomatyzowanie procesu konfiguracji urządzeń brzegowych włączanych do sieci. Podczas dodawania nowej lokalizacji, np. kolejnego oddziału usługowego, SD-WAN pozwala uprościć zadania związane z uruchomieniem sieci w nowej jednostce biznesowej. Najważniejsze parametry sieci, takie jak polityka bezpieczeństwa, routing, QoS, mogą być definiowane centralnie i w elastyczny sposób pobierane przez urządzenia końcowe w danej lokalizacji. Łatwiej jest także zarządzać ochroną danych. W każdym przypadku reguły bezpieczeństwa ustalane są dla oddziałów automatycznie i wszędzie wdrażane, bez konieczności wprowadzania zmian przez pracowników technicznych. Przyspiesza to implementację zmian i poprawia poziom ochrony w rozległych sieciach, liczących nawet kilkaset oddziałów.

 

4. Łatwość integracji SD-WAN z infrastrukturą przedsiębiorstwa

Dla wielu przedsiębiorstw ważną korzyścią będzie łatwość integracji nowych rozwiązań SD-WAN z już istniejącą infrastrukturą. SD-WAN nie musi zastępować już istniejących rozwiązań sieciowych, równie dobrze może być połączone np. z już istniejącymi łączami MPLS i LTE, ułatwiając zarządzanie przepływem danych. W takim przypadku do ruchu o wyższym priorytecie dla biznesu wykorzystać można łącza MPLS, a do tego z niższym – LTE. Podejście to daje także większą swobodę gospodarowania drugim łączem zapasowym, np. poprzez udostępnianie LTE klientom, którzy pojawiają się w placówce handlowej. Biorąc pod uwagę nakłady pracy związane z integracją sieci firmowych warto zdecydować się na SD-WAN, bo technologia ta znacząco skraca czas wdrożenia i redukuje złożoność migracji, ogranicza także zakres wdrożenia do najistotniejszych obszarów lub lokalizacji.

5. Wiedza o stanie sieci i wykorzystaniu zasobów

SD-WAN ułatwia zarządzanie ruchem sieciowym na poziomie konkretnych aplikacji, a także automatyzację usług sieciowych. Kolejną, ważną funkcjonalnością środowisk realizowanych w technologii SD-WAN są możliwości analityczne i monitoring ruchu sieciowego. Pozwalają one m.in. śledzić wykorzystanie sieci w określonych lokalizacjach w czasie rzeczywistym przez konkretne aplikacje oraz użytkowników. Pozyskana w ten sposób wiedza analityczna ułatwia planowanie rozwoju środowiska sieciowego w firmie. Ma także ogromne znaczenie dla bieżącego sterowania ruchem sieciowym.

6. Poprawa jakości dostępu do sieci nawet przy gorszej infrastrukturze

SD-WAN umożliwia nadawanie ruchowi krytycznemu dla biznesu wyższy priorytet. Pozwala to uniknąć zdarzeń związanych z brakiem dostępu do kluczowych usług. Nawet w lokalizacjach, w których występują problemy z osiągalnością sieci, dzięki integracji WAN poprzez LTE, SD-WAN umożliwi uruchomienie nowych oddziałów. Tak duża elastyczność przyczynia się także do obniżenia kosztów, bo pozwala zintegrować placówki z siecią korporacyjną w miejscach, w których stosowane są wygórowane opłaty od operatorów budynków, na przykład w niektórych galeriach handlowych.

Warto wspomnieć, że technologia ta zapewnia pełną kontrolę nad jakością łączy. SD-WAN pozwala na śledzenie parametrów ich działania, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w ujęciu historycznym.

7. Optymalizacja zasobów

Istotne korzyści zapewnia optymalizacja zapewniająca lepsze gospodarowanie łączami dostępowymi. SD-WAN inteligentnie monitoruje wydajność łącza kierując ruch w zależności od aktualnych potrzeb aplikacji. Zastosowana na początku konfiguracja sieci może być w dynamiczny sposób aktualizowana i dostosowywana do bieżących potrzeb firmy. Technologia ta pozwala również wydzielać podsieci dla poszczególnych grup pracowników oraz urządzeń i przydzielać im priorytety. Zazwyczaj najwyższy priorytet przeznaczony jest dla urządzeń służących bezpośredniej obsłudze klienta – systemów magazynowych, systemów sprzedaży i systemów płatności.

Wdrożenie i zarządzanie siecią SD-WAN

SD-WAN zapewnia firmom łatwiejsze dostosowanie infrastruktury do aktualnych potrzeb. Wdrożenie technologii można powierzyć T‑Mobile, które pomoże maksymalne wykorzystać możliwości sieci firmowych WAN. Zapewnia także wsparcie w codziennym zarządzaniu siecią i jej rozwojem. Operator udostępnia szereg usług pozwalających dobrać właściwą technologię do potrzeb klienta. W ich skład wchodzą m.in. przygotowanie migracji do SD-WAN oraz stworzenie polityk bezpieczeństwa. T‑Mobile wspiera także zarządzenie rozwiązaniem, zapewnia monitoring i wizualizację parametrów sieci klienta. Większość danych mówiących o działaniu rozwiązania przekazywana jest poprzez wizualizację parametrów sieci, co ułatwia kontrolę nad krytycznymi zasobami.

1https://www.delloro.com/news/sd-wan-market-recorded-39-percent-growth-for-1h-2021/

2https://www.futuriom.com/articles/news/the-2021-sd-wan-growth-report-is-here/2021/06

3https://www.computerworld.pl/news/Jakie-sa-bariery-popularyzacji-SD-WAN-na-polskim-rynku,424913.html

SD-WAN

Ten artykuł dotyczy produktu

SD-WAN

Przejdź do produktu

Data publikacji: 18.02.2022

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail