2-5 minut

Data Center Networking

Operatorzy telekomunikacyjni posiadający Centra Danych w rożnych lokalizacjach wykorzystują efekt synergii i oferują zupełnie nowe usługi o nazwie Data Center Networking (DCN). Oparty na DCN Data Center Interconnect łączy ze sobą co najmniej dwa geograficznie odseparowane centra danych, by świadczyć usługi typu Disaster Recovery. Inne korzyści wynikające z tej technologii to tworzenie backupu w zewnętrznej lokalizacji czy replikowanie backupu do kolejnych. Data Center Networking oznacza także wyższą skalowalność zasobów, dzięki czemu klienci mogą wykorzystywać moce obliczeniowe wielu Centrów Danych.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. JAKIE USŁUGI OFEROWANE SĄ W RAMACH DATA CENTER?
  2. CZYM JEST I JAKIE KORZYŚCI DAJE DATA CENTER NETWORKING?
  3. JAKA TECHNOLOGIA WSPIERA DZIAŁANIE DATA CENTER NETWORKING?
  4. JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI DATA CENTER INTERCONNECT?

Większość centrów danych świadczy bardzo zbliżony zakres usług. Są to najczęściej: kolokacja serwera, czyli przyjęcie maszyny klienta pod dach Data Center oraz zapewnienie redundantnych połączeń telekomunikacyjnych i jak najwyższej dostępności, oferta dedykowanych serwerów, oferta pamięci masowej (storage), a także backup. O wartości dostępnych na rynku centrów danych decydują zatem detale, takie jak np. zapewnienie dostępu do backupu poprzez jak najszerszą gamę połączeń – Internet, sieć WAN lub z wewnątrz Data Center. Warto również zwrócić uwagę, czy dostawca usług Data Center gwarantuje całodobowe wsparcie techniczne, również w dni świąteczne, czyli w trybie 24/7/365.

Połączenie w jeden pakiet kilku usług Centrum Danych pozwala obniżyć łączne koszty i uzyskać wartość dodaną. Możliwość tę zapewniają dostawcy usług Data Center z branży telekomunikacyjnej dzięki Data Center Networking.

Czym jest i co daje Data Center Networking?

Nowa usługa dla centrów danych – Data Center Networking zapewnia łatwiejsze łączenie i zarządzanie serwerami. Pozwala zarządzać zarówno serwerami w hostingu, jak i kolokacji. DCN to nic innego jak dedykowana sieć, która umożliwia dostarczanie zaawansowanych rozwiązań łączących wiele usług Centrum Danych, z zapewnieniem transmisji danych i usług bezpieczeństwa IT (dostęp do internetu, VPN, Firewall/WAF).

DCN może być wykorzystywany między innymi do integrowania usług w ramach jednego Centrum Danych. W praktyce, dzięki Data Center Networking, możliwe jest tworzenie rozwiązań hybrydowych, łączących dedykowane fizyczne zasoby klienta (hostowane, lub kolokowane) z zasobami współdzielonymi (np. współdzielony storage, maszyny wirtualne w chmurze operatora). Innym zastosowaniem DCN jest tworzenie backupu danych z fizycznych serwerów w modelu hostowanym lub w kolokacji.

Do realizacji usługi Data Center Networking operatorzy telekomunikacyjni wykorzystują architekturę typu leaf-spine. Zapewnia ona skalowalność poprzez dokładanie kolejnych przełączników i podłączanie do nich serwerów lub całych platform usługowych. W efekcie możliwe jest ujednolicenie architektury sieciowej w centrach danych. Architektura leaf-spine złożona jest z dwóch rodzajów przełączników: leaf (skrzydeł) i spine (kręgosłupa). Ta dwuwarstwowa topologia przydatna jest zwłaszcza w tych centrach danych, w których występuje większy ruch wewnątrz data center niż z zewnętrznymi serwerami.

Czym jest Data Center Interconnect?

Oparta na DCN usługa Data Center Interconnect umożliwia łączenie co najmniej dwóch geograficznie odseparowane centrów danych. Interconnect zapewnia dostarczanie usług typu Disaster Recovery czyli odtwarzanie danych po katastrofie oraz odpornej na awarie infrastruktury pracującej w modelu opartym o rozproszone centra danych. W praktyce stosuje się co najmniej dwa połączone ze sobą centra danych, w których rolę centrum podstawowego może przejąć w przypadku awarii centrum zapasowe. Dodatkowe korzyści z Data Center Interconnect to możliwość tworzenia backupu w zewnętrznej lokalizacji lub replikowania backupu do kolejnych lokalizacji.

Jeszcze do niedawna w rozwiązania Disaster Recovery inwestowały wyłącznie duże przedsiębiorstwa, takie jak banki, dla których ciągłość działania to „być albo nie być” na rynku. Konieczność ponoszenia nakładów na centra zapasowe wynikała także z rygorystycznych regulacji prawnych. Decydując się na centra zapasowe firmy musiały liczyć się z koniecznością pokrycia znacznych inwestycji oraz wysokich kosztów utrzymania. Dopiero oferta operatorów telekomunikacyjnych, bazująca na technologiach wirtualizacji i usług chmurowych, pozwoliła znacznie obniżyć koszty posiadania drugiego i kolejnych centrów zapasowych, które zapewniają ciągłość działania firm w przypadku katastrof. Obecnie usługi Disaster Recovery i zapasowe centra danych są w zasięgu finansowym znacznie większej grupy przedsiębiorstw, dlatego warto zainteresować się tą ofertą.

Bazujące na Data Center Networking usługi Data Center Interconnect zapewniają także wyższą skalowalność. W ramach usług Centrum Danych klient może korzystać z zasobów dostępnych w wielu połączonych ze sobą Data Center znajdujących się w rozproszonych geograficznie ośrodkach.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące Data Center Networking:

  • Data Center Networking zapewnia łatwiejsze łączenie i zarządzanie serwerami. Pozwala zarządzać zarówno serwerami w hostingu jak i kolokacji.
  • Data Center Networking może być wykorzystywany między innymi do integrowania usług w ramach jednego Centrum Danych.
  • Architektura leaf-spine złożona jest z dwóch rodzajów przełączników leaf (skrzydeł) i spine (kręgosłupa). Ta topologia sieci przydatna jest zwłaszcza w centrach danych, w których występuje większy ruch wewnątrz Data Center niż z zewnętrznymi serwerami.
  • Data Center Interconnect umożliwia łączenie co najmniej dwóch geograficznie odseparowanych Centrów Danych i zapewnia dostarczanie usług typu Disaster Recovery.
  • Bazujące na Data Center Networking usługi Data Center Interconnect zapewniają także wyższą skalowalność.
Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu
Serwer Dedykowany

Ten artykuł dotyczy produktu

Serwer Dedykowany

Przejdź do produktu
Czym jest backup danych?

Ten artykuł dotyczy produktu

Czym jest backup danych?

Przejdź do produktu

Data publikacji: 09.10.2019

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail