1-4 minut

Czy wiesz, jakie usługi świadczy Data Center Szlachecka B w Warszawie?

Nowe centrum danych T-Mobile przy ulicy Szlacheckiej w Warszawie pozwoli zwiększyć możliwości oferowanych usług kolokacyjnych, hostingu i cloud computing. W CPD Szlachecka B zadbano między innymi o podwyższenie standardu obsługi klientów poprzez zapewnienie przyjaznego środowiska pracy administratorom i specjalistom realizującym tam swoje zadania.

Kolokacja serwerów i macierzy klienta

Kolokacja polega na udostępnieniu pomieszczeń, przestrzeni i infrastruktury centrum danych dla serwerów oraz innych urządzań klienta z możliwością ich przyłączenia do rozległej sieci telekomunikacyjnej. W ramach usługi dostarczany jest także niezbędny do przechowywania i podłączenia urządzeń komputerowych osprzęt, czyli szafy rack-owe, w których instalowane są serwery i macierze klientów. T-Mobile zobowiązuje się także do utrzymywania sprzętu w odpowiednich warunkach, gwarantując chłodzenie oraz stabilne i bezpieczne zasilanie. Zapewniono również dostęp do usług Remote Hands, czyli zdalnej pomocy technicznej w centrum danych.

Klient ma możliwość całodobowego dostępu do centrum danych, po uprzednim zgłoszeniu wizyty. Pomieszczenia data center w CPD Szlachecka B zostały wykonane w taki sposób, by stworzyć idealne warunki nie tylko do działania sprzętu, ale także dla ludzi wykonujących tam pracę. Zapewniono zatem szereg udogodnień pozwalających przygotować serwery do uruchomienia od momentu przywiezienia do CPD, poprzez transport wewnątrz pomieszczeń, aż do konfiguracji i testowania.

W obiekcie można skorzystać z windy i rampy transportowej pozwalających w sposób wygodny przemieszczać sprzęt. Przygotowanych zostało kilkanaście pokoi technicznych, zapewniono też dostęp do pomieszczeń socjalnych. Gotowe jest także pomieszczenie do aklimatyzacji sprzętu. Przyjeżdzające do centrum danych macierze i serwery mogą być w nim przechowywane tuż po transporcie, by można je było zaadaptować do warunków temperaturowych przed podłączeniem. Pozwala to zapobiec awarii urządzeń, do której mogłoby dojść, gdyby przyjeżdzający sprzęt transportowany był w warunkach dużego zawilgocenia powietrza na zewnątrz lub ujemnych temperatur, a następnie natychmiast podłączany do zasilania. Pominięcie aklimatyzacji urządzeń mogłoby sprawić, że powstające skropliny tuż przywiezieniu i włączeniu mogłyby doprowadzić do uszkodzenia urządzeń IT.

W pomieszczeniach technicznych można dokonać również testów i wstępnych konfiguracji. Następnie, urządzenia mogą zostać zainstalowane w szafach rack znajdujących się w docelowej komorze serwerów.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Operator zapewnia szerokopasmowe, bezpieczne oraz dopasowane do indywidualnych potrzeb biznesowych łącza transmisji danych. Połączenie data center ze światem odbywa się poprzez dwie niezależne i redundantne geograficznie trasy kabli światłowodowych. Wewnątrz budynku wydzielone są także dwa działające niezależnie pomieszczenia telekomunikacyjne, stanowiące odseparowane fizycznie węzły.

Komunikacja wewnątrz data center, z urządzeniami znajdującymi się w komorach serwerowych odbywa się również poprzez kable światłowodowe – dzięki dwóm niezależnym od siebie trasom świadłowodowym.. Dzięki redundancji przypadkowe uszkodzenie jednego koryta kablowego lub jednej drabiny kablowej nie powoduje odcięcia pracujących w data center urządzeń od łączy światłowodowych. Drogi te prowadzone są do pomieszczeń telekomunikacyjnych, skąd „wychodzą na świat” poprzez usługi transmisji danych T-Mobile (Internet Biznes, VPN Access lub np. łącza punkt – punkt). Nadmiarowość łączy wewnętrznych istotnie redukuje ryzyko awarii.

Usługi hostingu i cloud computing

Jedna z komór serwerowych przeznaczona jest do świadczenia usług hostingu i cloud compting. Wśród tych usług T-Mobile zapewnia możliwość hostowania serwerów fizycznych, wirtualizacji w ramach Private Cloud, korzystania z Wirtualnego Centrum Danych, tworzenie kopii zapasowych (Backup) oraz usługi Storage.

W CPD Szlachecka uruchomiono również sieć Data Center Networking. Zapewnia ona punkty styku dla usług transmisji danych oraz cyberbezpieczeństwa. Jednym z ważniejszych elementów infrastruktury tego rozwiązania jest tzw. Data Center Interconnect, czyli połączenie CPD Szlachecka B z pozostałymi centrami danych, w tym CPD Piaseczno oraz CPD w Krakowie. Połączenie odległych centrów danych T-Mobile pozwala na dostarczanie bezpiecznych usług w oparciu o georedundancję (Disaster Recovery as a Service, Metrocluster, replikacja kopii zapasowych i Private Cloud z hiperkonwergentną infrastrukturą VMware vSAN).

 

Usługi hostingowe oraz cloud computing świadczone przez T-Mobile Polska

Zakres usług hostingu

 

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu
Private Cloud

Ten artykuł dotyczy produktu

Private Cloud

Przejdź do produktu

Data publikacji: 28.03.2022

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail