5-8 minut

Biuro zapasowe dla instytucji finansowych

Wymogi prawne wobec instytucji finansowych nakładają na nie obowiązek dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości działania. Oprócz standardowych zabezpieczeń związanych z tworzeniem backupów i posiadaniem nadmiarowymi zasobów informatycznych na wypadek awarii istotną rolę pełni konieczność posiadania lokalizacji zapasowej dla biura. Biuro zapasowe to miejsce, do którego przenoszona jest działalność firmy w przypadku wystąpienia katastrofy. Jego zadaniem jest zapewnienie ciągłości biznesowej. Z rozwiązania tego mogą skorzystać nie tylko instytucje finansowe i rządowe, ale także inne firmy, które chcą się zabezpieczyć przed realizacją najgorszego możliwego scenariusza.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. Z JAKIMI ZAGROŻENIAMI I KATASTROFAMI NATURALNYMI MUSZĄ LICZYĆ SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA?
 2. JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ RODZAJE BIUR ZAPASOWYCH?
 3. CZY BIURA ZAPASOWE DOSTĘPNE SĄ W POLSCE?
 4. JAK WYPOSAŻONE SĄ BIURA ZAPASOWE T-MOBILE?
 5. CZY BIURA ZAPASOWE T-MOBILE SPEŁNIAJĄ WYMOGI REKOMENDACJI KNF?

Spośród wszystkich instytucji finansowych potrzeba posiadania zapasowego biura, z którego mogą korzystać specjaliści m.in. od IT oraz ośrodka przetwarzania danych dotyczy w największym stopnia banków. W Rekomendacji D nr 15 Komisji Nadzoru Finansowego[i] czytamy: „15.8. W przypadku wystąpienia sytuacji rozległej awarii lub niedostępności podstawowego ośrodka przetwarzania danych, bank powinien posiadać możliwość odtworzenia środowiska teleinformatycznego (adekwatnego do założeń planów awaryjnych) w lokalizacji zapasowej.”

Przed czym chronią zapasowe lokalizacje?

Według raportu wykonanego na zlecenie międzynarodowego ubezpieczyciela Munich Re[ii] straty na świecie wywołane katastrofami naturalnymi w 2020 roku wyniosły 210 miliardów dolarów, co stanowi istotny wzrost w porównaniu do 2019 roku, kiedy szkody oszacowano na 166 mld USD. Do najbardziej dotkliwych klęsk żywiołowych należą huragany, powodzie i trzęsienia ziemi. Oprócz katastrof naturalnych istotnym zagrożeniem dla ciągłości działania biznesu, z którym zawsze należy się liczyć, są także pożary.

Europa, w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, ponosiła w ostatnich latach o wiele mniejsze bezpośrednie straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych. Szacunki Munich Re mówią łącznie o 12 miliardów dolarów w 2020. W 2021 roku Stany Zjednoczone ucierpiały szczególnie, gdyż miały miejsce m.in. huragan Ida, Superstorm Sandy i burza śnieżna w Teksasie w lutym 2021. W Polsce za największą katastrofę ostatnich lat uważa się „powódź tysiąclecia”, która nawiedziła spory obszar Polski w 1997 roku. Wylały wówczas wody dorzeczy wielu rzek, w tym Odry, górnej Wisły i Łaby. Ale powodzie, to nie jedyne katastrofy naturalne, z którymi należy się liczyć na terytorium Polski. W 2008 roku uderzył w nas huragan Emma, który oprócz ogromnych strat materialnych spowodował śmierć 14 osób w Polsce, Austrii, Niemczech i Czechach.

Klęski żywiołowe i pożary zwykle w sposób trwały niszczą całe biura. W wyniku katastrof oraz spowodowanych nimi zniszczeń budynków i infrastruktury, ludzie pracujący w obszarach dotkniętych skutkami żywiołu nie mają już do czego wrócić. Często nie są też w stanie korzystać z pracy zdalnej, bo klęski żywiołowe odcinają domostwa od dostępu do energii elektrycznej i połączenia z Internetem. Należy też zauważyć, że w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej niszczącej lub odcinającej biuro od świata, praca zdalna będzie właściwym rozwiązaniem tylko dla części pracowników. Pewne grono specjalistów, odpowiedzialnych za kluczowe usługi dla instytucji, wymaga pracy w warunkach najwyższych standardów bezpieczeństwa, które zapewnić może tylko lokalizacja dobrze chroniona fizycznie oraz zabezpieczona od strony informatycznej. Rozwiązaniem, które spełnia te warunki i pozwala zachować ciągłość biznesową są biura zapasowe.

Rodzaje biur zapasowych

Istnieją trzy typy biur  zapasowych, które biorąc pod uwagę stopień gotowości do pracy nazywane są: zimnymi, ciepłymi i gorącymi[iii]. Przyjrzyjmy się, czym charakteryzuje się każdy z rodzajów lokalizacji zapasowych i co je od siebie różni.

1. Zimna lokalizacja zapasowa (Cold site)

Zimna lokalizacja zapasowa to obiekt, w którym zainstalowano niewiele sprzętu lub nie zainstalowano go wcale. Lokalizacja zimna to zasadniczo przestrzeń biurowa z podstawowymi udogodnieniami potrzebnymi do pracy, takimi jak zasilanie, system chłodzenia, klimatyzacja, sprzęt służący do komunikacji itp. W przypadku wystąpienia katastrofy zimna lokalizacja zapasowa z uwagi na fakt, że nie zawiera żadnego preinstalowanego sprzętu wymagać będzie sporo czasu na zaopatrzenie w urządzenia oraz prawidłowe ich skonfigurowanie i uruchomienie pozwalające wznowić działalność biznesową. W przypadku wystąpienia katastrofy organizacja potrzebować będzie pomocy personelu IT w migracji serwerów, zapewnienia łączy komunikacyjnych i desktopów dla pracowników. Wszystko to może zająć od kilku dni do kilku tygodni.

2. Gorąca lokalizacja zapasowa (Hot site)

Gorąca lokalizacja zapasowa to ośrodek, który stanowi lustrzaną kopię obecnego biura. Hot site wyposażony jest kompletnie w cały niezbędny sprzęt, oprogramowanie i łączność sieciową, co pozwala na tworzenie kopii zapasowych lub replikację krytycznych danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. W ten sposób obciążenie produkcyjne może zostać przeniesione do tego ośrodka w ciągu kilku minut lub godzin, zapewniając minimalny czas przestoju i brak utraty danych. Oczekuje się, że gorąca lokalizacja zapasowa jest zawsze gotowa na przejęcie roli biura i że w krótkim czasie od wystąpienia katastrofy przejmie rolę biura podstawowego dzięki zapewnieniu synchronizacji danych między lokalizacją obecną a zapasową.

3. Ciepła lokalizacja zapasowa (Warm site)

Ciepła lokalizacja zapasowa jest uważana za typ pośredni między lokalizacją zimną a gorącą. Ciepła lokalizacja zapasowa wyposażona jest we wstępnie zainstalowane połączenie sieciowe i niezbędny sprzęt. Jednak nie będzie ona działać na tym samym poziomie jak podstawowe biuro produkcyjne, ponieważ nie została wyposażona dokładnie w ten sam sposób. Ponadto, synchronizacja danych między lokacją główną i dodatkową odbywa się w cyklu dziennym lub tygodniowym, co może skutkować częściową utratą danych.

Biura zapasowe dostępne w Polsce

Rozwiązania polegające na dostarczaniu usług biura zapasowego świadczone są w Polsce przez T-Mobile. Operator posiada dwa biura zapasowe: w Piasecznie pod Warszawą oraz we Wrocławiu. Ośrodki te mogą pełnić funkcję gorących centrów zapasowych. Wyposażone są w urządzenia wielofunkcyjne, takie jak drukarka, kopiarka, faks, dedykowaną sieć LAN i gwarantowane zasilanie. Zapewniana jest także możliwość indywidualnej konfiguracji sprzętowej i przestrzennej. Operator dostarcza także dostęp do Internetu, w tym połączenie światłowodowe z Data Center.

Obydwa te ośrodki zapasowe wyróżniają się wysokim poziomem bezpieczeństwa i przeznaczone są do pracy z wrażliwymi danymi, w szczególności z danymi finansowymi. Usługa dostępna jest przez 24 godziny na dobę. Zabezpieczenia obejmują aspekty informatyczne oraz fizyczne. Pomieszczenia wyposażone zostały w śluzy służące do kontroli stref ograniczonego dostępu oraz stały monitoring i ochronę budynku.

Biura zapasowe pod Warszawą i we Wrocławiu umożliwiają szybkie wznowienie działalności firmy. Odzyskanie zachowanego wcześniej obrazu desktopu na nowym urządzeniu trwa od 1 do 4 godzin. W trakcie, kiedy ośrodki te pozostają w gotowości są  okresowo weryfikowane i testowane.

T-Mobile spełnia wymagania określone przez wspomną wcześniej Rekomendację D KNF, opisującą wymogi dotyczące procesu odtworzenia środowiska informatycznego, który powinien zostać sformalizowany regulacjami wewnętrznymi. Formalizm ten określają zakresy kompetencji, niezbędne zasoby oraz kolejność i sposób odtwarzania komponentów środowiska teleinformatycznego.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące biur zapasowych:

 • Klęski żywiołowe i pożary w sposób trwały niszczą całe biura oraz przyległą infrastrukturę. Zabezpieczeniem ciągłości działania organizacji są biura zapasowe
 • Według Rekomendacji D nr 15 Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku wystąpienia sytuacji rozległej awarii lub niedostępności podstawowego ośrodka przetwarzania danych, bank powinien posiadać możliwość odtworzenia środowiska teleinformatycznego w lokalizacji zapasowej
 • Zimna lokalizacja zapasowa to obiekt, w którym zainstalowano niewiele sprzętu lub nie zainstalowano go wcale. W przypadku wystąpienia katastrofy zimna lokalizacja zapasowa wymagać będzie sporo czasu na zaopatrzenie w urządzenia oraz prawidłowe ich skonfigurowanie i uruchomienie pozwalające wznowić działalność biznesową
 • Gorąca lokalizacja zapasowa stanowi lustrzaną kopię biura. Hot site wyposażony jest kompletnie w cały niezbędny sprzęt, oprogramowanie i łączność sieciową, co pozwala na tworzenie kopii zapasowych lub replikację krytycznych danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego
 • T-Mobile posiada dwa biura zapasowe: w Piasecznie pod Warszawą oraz we Wrocławiu. Wyposażone są w urządzenia wielofunkcyjne, takie jak drukarka, kopiarka, faks, dedykowaną sieć LAN i gwarantowane zasilanie
 • Biura zapasowe T-Mobile umożliwiają szybkie wznowienie działalności firmy. Odzyskanie zachowanego wcześniej obrazu desktopu na nowym urządzeniu trwa od 1 do 4 godzin

[i] https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_D_8_01_13_uchwala_7_33016.pdf

[ii] https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/media-information/2021/2020-natural-disasters-balance.html

[iii] Nijaz Bajgorić, Lejla Turulja, Semir Ibrahimović, Amra Alagić „Enhancing Business Continuity and IT Capability”

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu

Data publikacji: 11.01.2022

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail