4-7 minut

Analiza sieci – klucz do wydajności SD-WAN

Wdrożenia SD-WAN niosą dla przedsiębiorstw liczne korzyści w dziedzinie bezpieczeństwa, optymalizacji połączeń i kosztów funkcjonowania. Nie mniej istotne jest jednak wykorzystanie informacji płynących z monitorowania sieci, które można przełożyć na lepsze zarządzanie firmowym systemem IT.

CZEGO SIĘ DOWIESZ Z TEGO ARTYKUŁU:
  1. JAKIE TRENDY DOMINUJĄ NA RYNKU ROZWIĄZAŃ SD-WAN.
  2. JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ZALETY PLATFORM SD-WAN ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ ZARZĄDZANYCH.
  3. DO JAKICH INFORMACJI SIECIOWYCH MA DOSTĘP KLIENT.
  4. JAK DANE Z MONITORINGU SD-WAN MOGĄ WPŁYNĄĆ DO OPTYMALIZACJĘ SYSTEMÓW IT FIRMY.

Trend cyfryzacji i wdrażania rozwiązań chmurowych oraz nacisk na pozyskiwanie przychodów z internetu sprawiły, że SD-WAN błyskawicznie zyskuje na popularności. Według prognoz, światowy rynek tego typu rozwiązań urośnie z 3,4 mld dolarów w 2022 roku do blisko 14 mld dolarów w 2027 roku przy rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 31,9 proc. Najszybciej z tego modelu korzystać ma sektor finansowy, bankowości i ubezpieczeń1.

Widać to również w biznesowych decyzjach największych firm w Stanach Zjednoczonych i Europie. Według danych Frost & Sullivan ok. 60 proc. menedżerów planuje wdrożenie rozwiązań SD-WAN w ciągu 12-24 miesięcy. Wśród najważniejszych cech, które skłaniają ich do takiej decyzji, menedżerowie wymieniali utrzymanie odporności i ciągłości biznesowej, najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz optymalizację parametrów jakościowych sieci dzięki monitoringowi w czasie rzeczywistym2.

Co ciekawe, tylko jedna czwarta menedżerów wdrożyła (lub zamierza wdrożyć) SD-WAN własnymi siłami. Większość (54 proc.) preferuje rozwiązania w pełni zarządzane przez dostawcę usług, a jedna piąta myśli o rozwiązaniach współzarządzanych. Dlaczego? Osoby decydujące o zakupach i strategii IT najczęściej wymieniają szybszą reakcję na awarię i przywrócenie funkcjonalności (74 proc.), odpowiedzialność dostawcy za działania na podstawie SLA (73 proc.) i ułatwione zarządzanie kontaktami z dostawcami (73 proc.). Dlatego w tym artykule przyjrzymy się bliżej właśnie możliwościom analityki sieci SD-WAN w modelu zarządzanym przez dostawcę.

Więcej o ogólnych cechach tego rozwiązania można przeczytać w artykule „5 najważniejszych korzyści których spodziewają się klienci po SD-WAN”.

Co w routerach piszczy

Fundamentalną cechą SD-WAN od T‑Mobile jest to, że za wdrożenie oraz późniejsze utrzymanie i monitorowanie w całości odpowiada zespół inżynierów dostawcy. Odciąża to w istotny sposób własne zasoby IT klienta. Nie oznacza to jednak, że SD-WAN jest dla przedsiębiorstwa „czarną skrzynką”, do której nie można zajrzeć i monitorować działania.

Wręcz przeciwnie – korzystając z rozwiązań zarządzanego SD-WAN klient uzyskuje dostęp do pełnej informacji o funkcjonowaniu sieci oraz do analityki opartej na big data. Uruchamiając platformę analityczną dostępną z każdego miejsca na Ziemi przez przeglądarkę internetową, uprawnieni pracownicy firmy mogą zyskać pełny wgląd w dane o parametrach sieci, poczynaniach użytkowników, dostępności aplikacji oraz – ewentualnie – incydentów bezpieczeństwa. Firmom chcącym świadomie zarządzać zasobami i usługami platforma analityczna dostarcza wszystkich informacji pozwalających podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.

Klient ma dostęp do informacji na temat łączy, parametrów, opóźnień, strat pakietów, tego jak wysycone jest urządzenie, jaki jest ruch między lokalizacjami, a także tego, kto korzysta z jakich aplikacji w danej lokalizacji. Automatycznie generowane są listy najaktywniejszych użytkowników, najbardziej obciążających aplikacji oraz raporty o zagrożeniachwylicza Marcin Kubit, ekspert w zakresie rozwiązań sieciowych SD-WAN, Product Owner w T-Mobile Polska.

Narzędzia analityczne zbierające dane z sieci pozwalają m.in. określić wydajność ruchu krytycznych aplikacji dla każdego połączenia w czasie rzeczywistym oraz ustawiać rangi aplikacji, wpływając tym samym na płynność ich działania. Informacje te pozwalają również ocenić, czy problemem są łącza, czy zasoby urządzenia, czy jest to zjawisko lokalne, czy może obejmujące całą sieć we wszystkich lokalizacjach. Badanie ruchu ujawni również, które aplikacje najbardziej obciążają łącza (mogą to być aplikacje do połączeń wideo lub współpracy) i pozwolą je ograniczyć np. w czasie największego ruchu w sieci. Widoczne będą również aplikacje niebiznesowe (np. YouTube) wraz z informacją, kto aktualnie z nich korzysta.

Jak wykorzystać te dane?

Ważną cechą tego rozwiązania jest to, że badanie i weryfikacja wszystkich parametrów funkcjonowania sieci i aplikacji odbywa się na bieżąco za pośrednictwem platformy analitycznej. Nie wymaga żadnych dodatkowych informacji od dostawcy usługi (np. generowania tygodniowych raportów), co skraca do minimum czas reakcji. Pozwala również działowi IT samodzielnie odpowiadać na większość potrzeb użytkowników i biznesu.

Ale jak wykorzystać zebrane dane do optymalizacji działania sieci lub własnych systemów IT? W modelu zarządzanym klienci we współpracy z dostawcą mogą odpowiednio modyfikować parametry, rangi aplikacji czy przepustowości poszczególnych łączy w konkretnych lokalizacjach, aby zapewnić płynniejsze działanie aplikacji o krytycznym znaczeniu.

Wprowadzanie zmian odbywa się w drodze dialogu między klientem i T-Mobile, natomiast zawsze klient może liczyć na wsparcie zespołu inżynierskiego, który doradzi jak optymalnie wdrożyć daną zmianęmówi Marcin Kubit. – Monitoring parametrów sieci w czasie rzeczywistym ma też ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa systemu. Zawirusowane zasoby są wykrywane i oznaczane, a platforma analityczna jest w stanie wskazać, jakie aplikacje zostały użyte jako nośnik wirusa i którzy użytkownicy są dotknięci problemem, a także jakie działania podjęto. Pozwala też określić, czy problem jest lokalny, czy dotyczy całej sieci. Można również podejrzeć obciążenie firewalla oraz logi systemowe.

Przydatną funkcjonalnością w procesie planowania rozwoju systemu IT firmy jest generowanie prognoz dotyczących przekroczeń limitów przepustowości czy anomalii w funkcjonowaniu SD-WAN. Badanie trendów i automatyczne prognozy wraz z rekomendacjami tworzone są przy użyciu narzędzi uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w oparciu o analizę big data. Na tej podstawie może podjąć decyzję o zmianie typu połączenia, dostawieniu kolejnych punktów dostępowych, czy przeniesienia aplikacji na mniej obciążone serwery.

Informacje płynące z platformy analitycznej można oczywiście wykorzystać również w systemach monitorujących firm trzecich.

Najważniejsze wnioski

Wśród głównych korzyści wdrożenia SD-WAN najczęściej wymienia się bezpieczeństwo i odporność na awarię. Kwestia wykorzystania informacji płynących z systemu zwykle schodzi na drugi plan. Niesłusznie, bo analiza tych informacji wspólnie z dostawcą usług SD-WAN pozwala m.in. na:

  • Przewidywanie zagrożeń i aktywne działanie w celu utrzymania płynnego ruchu w sieci.
  • Szybsze wykrywanie ataków, infekcji wirusowych i awarii.
  • Optymalizację parametrów ruchu w celu zagwarantowania działania kluczowych aplikacji biznesowych.
  • Prognozowanie przyszłych wymagań dotyczących zasobów sieciowych firmy.
  • Badanie produktywności i analizę wykorzystania aplikacji niebiznesowych.

1https://www.reportlinker.com/p04523632/Software-Defined-Wide-Area-Network-Market-by-Component-Deployment-Type-Technology-Service-Vertical-and-Region-Global-Forecast-to.html

2https://blog.lumen.com/managed-unmanaged-and-co-managed-sd-wan-which-solution-is-right-for-you/

SD-WAN

Ten artykuł dotyczy produktu

SD-WAN

Przejdź do produktu

Data publikacji: 31.05.2023

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail