3-6 minut

8 najważniejszych kryteriów przy wyborze chmury

Wybór odpowiedniej chmury ma znaczenie i nie jest łatwy. Migracja do chmury nie jest prostym procesem, a wyprowadzka z niej może być nawet trudniejsza, więc lepiej od razu trafić we właściwe miejsce.

Oto osiem głównych kryteriów, które warto wziąć pod uwagę:

  1. Stosunek ceny do wydajności
  2. Dostępność
  3. Łączność
  4. Bezpieczeństwo
  5. Wsparcie
  6. Cechy i funkcje
  7. Czynniki geopolityczne
  8. Interfejs

Hierarchia kryteriów to kwestia subiektywna i może znacznie się różnić w zależności od tego, kogo o nią zapytać, ale ja uważam, że powyższa kolejność jest odpowiednia dla większości klientów. O tym jednak później — najpierw omówimy poszczególne kryteria:

1. Stosunek ceny do wydajności

Wirtualne serwery muszą być wydajne. Oferty dostawców różnią się znacznie pod tym względem, dlatego możliwe, że przy określonym obciążeniu w przypadku różnych dostawców odpowiednia będzie inna konfiguracja lub liczba serwerów. Orientacyjna miara „1 vCPU” podawana przez dostawców nie jest wystarczającą wskazówką, ponieważ nie jest to wielkość standaryzowana. Dlatego najbezpieczniej jest przetestować dane rozwiązanie w praktyce.

2. Dostępność

Większość klientów chce prowadzić działalność całodobowo, a określenie różnic pomiędzy poszczególnymi dostawcami w tym aspekcie oferty nie jest łatwe. Niezależne portale próbują mierzyć i publikować nadające się do porównań dane o dostępności dla jak największej liczby dostawców, ale takie rankingi nie są miarodajne, jeżeli testy przeprowadzono dla pojedynczych wybranych losowo serwerów. Może się zdarzyć, że jeden poważny incydent lub awaria nie wpłyną akurat na dany serwer lub przeciwnie — zakłócą działanie właśnie tej jednostki.

Globalnym dostawcom chmury zdarzają się awarie i przestoje, które zwykle są szeroko opisywane w mediach — tak jak miało to miejsce w przypadku poważnej awarii w Amazon w lutym. Duże chmury charakteryzują się niewyobrażalną skalą, złożonością i tempem wzrostu, dlatego mniejsze chmury mogą oferować lepsze parametry pod względem dostępności. Tak czy inaczej należy przygotować odpowiedni plan odtwarzania systemu po awarii oraz zawrzeć solidną umowę o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA).

3. Łączność

Chmura bez łączności traci sens. Niektóre aplikacje, takie jak ERP czy VDI lub konfiguracje hybrydowe, wymagają niskiej latencji. W innych przypadkach — takich jak sporządzanie kopii zapasowych czy odzyskiwanie systemu — niezbędna jest duża przepustowość pasma. Klienci z sektora przedsiębiorstw oczekują także bezpiecznego dostępu, który mogą zapewnić tylko prywatne linie. Operatorzy telekomunikacyjni oferujący usługi oparte na chmurze mają pod tym względem ogromną przewagę.

4. Bezpieczeństwo

Za zarządzanie bezpieczeństwem „wewnątrz chmury” odpowiada zazwyczaj sam klient. Obejmuje to takie elementy, jak mechanizmy zabezpieczające aplikacje, aktualizacje systemu operacyjnego czy zarządzanie prawami dostępu użytkowników. Zadaniem dostawcy chmury jest „tylko” zabezpieczenie samej chmury, ale to wciąż kwestia o znaczeniu krytycznym, wymagająca absolutnej biegłości i fachowości w tym zakresie. Bezpieczeństwo i integralność danych klientów powinny znajdować się na szczycie listy priorytetów każdego dostawcy, nawet przed wydajnością i dostępnością. Minimalne wymagania w tym względzie to odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa ISO.

5. Wsparcie

Konieczne, chociaż trudne do przeprowadzenia jest rozpoznanie zakresu wsparcia technicznego oferowanego w ramach poszczególnych usług w chmurze. Globalni dostawcy, zważywszy na skalę, w jakiej działają, pobierają opłaty już za samo zadanie pytania. Dlatego podmioty dopiero zaczynające korzystać z chmury mogą czuć się bardziej komfortowo w kontaktach z lokalnymi dostawcami, którzy komunikują się w tym samym języku i znają specyfikę danego regionu.

 

6. Cechy i funkcje

Większość klientów z Europy Środkowo-Wschodniej nadal oczekuje prostych wirtualnych serwerów. Z czasem jednak popularność będą zyskiwać bardziej zaawansowane cechy i funkcje, takie jak równoważnie obciążenia, migawki, elastyczna dostępność zasobów serwera czy zaawansowane monitorowanie. Analitycy przewidują, że funkcje PaaS, takie jak przechowywanie obiektowe czy DBaaS, będą mocno zyskiwały na popularności, więc z pewnością warto wybrać dostawcę, który w rozsądnym stopniu stawia również na innowacyjność.

7. Czynniki geopolityczne

To kryterium dotyczy lokalizacji centrum danych dostawcy chmury oraz obsługującego je personelu. Podmioty europejskie przetwarzające dane muszą wybierać dostawców, których sprzęt znajduje się na terenie UE. Wielu klientów wybiera konkretny kraj lub region z innych względów prawnych lub podatkowych, ale nawet wtedy polityka i emocje grają pewną rolę. W związku z istotnym znaczeniem sprawnej łączności ważnym kryterium może okazać się fizyczna bliskość obiektów dostawcy.

8. Interfejs

Interfejs użytkownika służący do zarządzania obecnością w chmurze jest kryterium subiektywnym — różni klienci mają różne preferencje. Dobry interfejs jest kompleksowy, intuicyjny i przejrzysty, ale administratorzy IT mogą przyzwyczaić się do wszystkiego. Nie zapominajmy także, że z czasem nie będą go już obsługiwali ludzie, ale raczej inne komputery zarządzające infrastrukturą chmury, więc większe znaczenie będzie miał odpowiedni dostęp do API.

Hierarchia kryteriów

Relatywne znaczenie poszczególnych kryteriów zależy nie tylko od konkretnego przypadku, ale także od wielkości klienta, jego branży i poziomu umiejętności. Na przykład bank może na pierwszym miejscu stawiać bezpieczeństwo, a mała firma spoza branży IT będzie oczekiwać przede wszystkim solidnego wsparcia technicznego wliczonego w cenę. Programistom będzie zależało na zaawansowanych funkcjach i dostępie do API. Łączność ma zasadnicze znaczenie w specyficznych zastosowaniach, takich jak kopie zapasowe czy odzyskiwanie systemów po awarii, natomiast klienci przetwarzający duże ilości danych będą wybierać przede wszystkim serwery w podstawowej konfiguracji, oferujące najlepszy stosunek ceny do wydajności. Portale i sklepy internetowe wymagają bezpiecznej łączności i zabezpieczeń przed atakami DDoS, ale także chcą korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak przechowywanie obiektowe czy elastyczna dostępność zasobów serwera i równoważenie obciążenia. Stosunek ceny do wydajności jest ważny w przypadku aplikacji ERP, ale jeżeli warstwa bazy danych wymaga wysokiej wartości IOPS lub modelu licencjonowania nieodpowiedniego dla chmury, najwłaściwszym wyborem będzie dostawca chmury oferujący kolokację i konfigurację hybrydową.

Hierarchia kryteriów będzie prawdopodobnie także zmieniać się w miarę upływu czasu. Wielu klientów, dla których początkowo liczyła się przede wszystkim skalowalność i dostępność zechce później rozbudowywać architekturę w poziomie. Dominacja usług platformowych będzie się zwiększać i niezbędne staną się bardziej wyrafinowane konfiguracje sieci. Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, każda firma i instytucja planująca obecność w chmurze powinna rozważyć znaczenie poszczególnych kryteriów, przeprowadzając ich staranną analizę.

 

Autor: Miroslav Pikus

Specjalista ds. chmury w Deutsche Telekom

 

Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 24.08.2017

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail