1-4 minut

6 trendów kształtujących rynek usług świadczonych w chmurze publicznej i w modelach hybrydowych

Usługi w chmurze publicznej i w modelu hybrydowym odgrywają coraz większą rolę we wdrażaniu inteligentnych rozwiązań z obszaru transformacji cyfrowej, e-commerce oraz internetu rzeczy. W roku 2017 (i w kolejnych latach) znaczenie tego rodzaju usług będzie rosnąć, ponieważ przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać potencjał, jaki tkwi w usługach w chmurze. W opublikowanym przez firmę Ovum raporcie „Perspektywy dla rynku usług w chmurze dla przedsiębiorstw w roku 2017” zawierającym analizę obecnej sytuacji na tym rynku, wskazano kilka wartych uwagi trendów dotyczących rozwiązań w chmurze oraz związanych z nimi korzyści dla klientów biznesowych.

Powoli zaciera się granica między modelem IaaS i modelem Paas.

Wśród dostawców usług w chmurze pojawił się ostatnio trend polegający na łączeniu modelu IaaS (infrastructure-as-a-service) oraz modelu PaaS (platform-as-a-service). Według specjalistów z firmy Ovum wynika to głównie z faktu, że klienci i partnerzy handlowi zwykle nie kupują ani nie korzystają z powyższych modeli osobno. „Modułowy charakter rozwiązań opartych na chmurze publicznej jest zaletą docenianą przez programistów, startupy, integratorów systemów i partnerów handlowych, a także małe i duże przedsiębiorstwa” – czytamy w raporcie.

Usługi w chmurze dla przedsiębiorstw muszą być oparte na platformie SAP S/4HANA

Hostowane usługi SAP nie są niczym nowym. W ostatnim czasie firma Ovum stwierdziła, że wśród dostawców usług w chmurze dużym zainteresowaniem cieszy się najnowsza wersja platformy S/4HANA stanowiącej część pakietu SAP Business Suite. Liczą na to, że gdy klienci SAP zdecydują się na uaktualnienie do najnowszych wersji aplikacji opartych na platformie S/4HANA, stanie się ona katalizatorem, dzięki któremu wiele przedsiębiorstw zacznie korzystać z usług w chmurze.

AI, ML oraz NLP

Deutsche Telekom angażuje się w projekty oparte na sztucznej inteligencji (AI), uczeniu maszynowym (ML) i przetwarzaniu języka naturalnego (NLP), takie jak chatbot Tinka w T-Mobile Austria czy program eLIZA wdrażany w ramach całej grupy. Globalni dostawcy usług w chmurze wprowadzają obecnie funkcje oparte na AI oraz ML (pozwalające maszynom na uczenie się bez potrzeby programowania). Również w tym przypadku rozwiązania opracowane na gruncie technologii konsumenckiej, takie jak wirtualni asystenci, trafią do przedsiębiorstw głównego nurtu dzięki usługom w chmurze. Zdaniem ekspertów z Ovum przedsiębiorstwa będą coraz częściej decydować się na przeniesienie do chmury istotnej część aplikacji backoffice, aby uzyskać dostęp do analityki, ML i funkcji poznawczych w ramach procesów backoffice.

Istotne znaczenie modelu hybrydowego

W raporcie firmy Ovum zauważono, że dla wielu firm telekomunikacyjnych i dostawców usług IT zapewnienie usług w chmurze publicznej na skalę globalną jest zbyt kosztowne, w związku z czym znaczna część z nich zdecydowała się na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie zarządzanego modelu hybrydowego. Kilka dużych przedsiębiorstw również uznało model oparty na chmurze prywatnej za korzystniejszy od chmury publicznej i na nim właśnie oparło realizację zadań krytycznych dla funkcjonowania firmy. Jednym z wielu powodów jest możliwość skuteczniejszego zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności. Celem wielu dostawców usług w chmurze i integratorów systemów jest ułatwienie przedsiębiorstwom przejścia na środowisko oparte na modelu hybrydowym, które pozwoliłoby im na skorzystanie z zalet obu typów rozwiązania w chmurze.

Kluczowe znaczenie mają certyfikaty lokalne i branżowe

W Europie podjęto również wysiłki w celu rozwiania obaw związanych z chmurą publiczną: francuska Krajowa Agencja Cyberbezpieczeństwa i niemiecki Urząd Federalny ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) opracowały nadrzędny certyfikat ESCloud. Ów nowy certyfikat ESCloud wprowadzono z myślą o zwiększeniu zaufania klientów, którzy dzięki certyfikacji zyskują pewność, że centra danych prowadzone przez ich dostawców spełniają międzynarodowe normy dotyczące zgodności z przepisami. W ten sposób zachęca się przedsiębiorstwa do przeniesienia większej części zadań kluczowych dla prowadzonej działalności do chmury publicznej (zamiast chmury prywatnej).

Warstwa orkiestracji to nowa warstwa pośrednia

Kluczowym składnikiem, którego potrzebują dostawcy usług pragnący świadczyć usługi zarządzane w hybrydowym środowisku IT (termin ten opisuje sytuację przedsiębiorstw, które rozpoczęły proces wdrożenia rozwiązań chmurowych i zarządzają poprzednim systemem IT, chmurą prywatną i publiczną) jest jakaś forma zarzadzania lub warstwa orkiestracji. Warstwa orkiestracji daje pewność, że odpowiednie zautomatyzowane procesy IT są realizowane we właściwej kolejności zapewniającej świadczenie usługi. „Warstwa orkiestracji jest czymś znacznie więcej niż narzędziem informatycznym umożliwiającym tworzenie przepływów prac. Jest złożonym środowiskiem wymagającym integracji, dostosowania i optymalizacji dla hybrydowego środowiska IT” – przekonują autorzy raportu Ovum.

Grupa Deutsche Telekom już obecnie zapewnia swoim klientom dostęp do rozwiązań chmurowych dla przedsiębiorstw. Duży nacisk położono na bezpieczeństwo, wydajność, wysoką dostępność i płynną integrację. Konsekwentnie wzbogacamy naszą ofertę w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej zgodnie z powyższymi trendami, dążąc do uzyskania i utrzymania statusu najchętniej wybieranego usługodawcy dla klientów ze wszystkich segmentów.

Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 01.06.2017

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail