3-6 minut

5 powodów, dla których twój biznes potrzebuje rozwiązań IT wysokiej dostępności

Znaczna część przedsiębiorstw wymaga obecnie nieprzerwanej dostępności systemów informatycznych zarówno na potrzeby klientów, jak i samych pracowników. Wysoka dostępność, czyli High Availability, uzyskiwana jest obecnie w centrach danych zapewniających redundancję urządzeń sieciowych, serwerów oraz pamięci masowej, linii energetycznych i dostępu do sieci. Koszt tej usługi z każdym rokiem maleje, a operatorzy udostępniający infrastrukturę na najwyższym poziomie oferują klientom coraz lepsze warunki. W artykule opiszemy najważniejsze korzyści i powody, dla których warto korzystać z tych usług.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. JAKIE KORZYŚCI DAJE WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ, CZYLI HIGH AVAILABILITY?
 2. Z CZEGO WYNIKA REDUKCJA PRZESTOJÓW W HA?
 3. DLACZEGO HA ODZNACZA SIĘ WYSOKIM SLA?
 4. JAKIE KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PODWYŻSZENIEM BEZPIECZEŃSTWA DAJE HIGH AVAILABILITY?
 5. KTO NAJCZĘŚCIEJ ZAINTERESOWANY JEST USŁUGAMI WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI?

Według badania opublikowanego w ResearchAndMarkets.com1 wielkość globalnego rynku infrastruktury hiperkonwergentnej wysokiej dostępności osiągnie do 2025 roku wartość 27 miliardów dolarów, przy rocznym wzroście rynku CAGR o 33,2%. Wbudowane funkcje zarządzania w takim środowisku zapewniają wygodę w użytkowaniu, a pamięć masowa definiowana programowo posiada ogromny potencjał zapewniający lepszą skalowalność i oszczędność zasobów. Ponadto, organizacje korzystające z takich usług mogą rozwijać infrastrukturę zaczynając od mniejszej skali, a następnie rozszerzać swoje zasoby w miarę potrzeb.

Co oznacza wysoka dostępność?

Wysoka dostępność obejmuje m.in. takie aspekty jak:

 • Odporność na awarie, oznaczającą brak przestojów systemu
 • Gwarancję realizacji usługi dostarczanej klientom
 • Bezpieczeństwo danych, dzięki któremu zapewniona jest integralność informacji, dokumentów i procesów

Tytułowe 5 najważniejszych powodów, dla których biznes powinien posiadać usługi wysokiej dostępności to:

1. Redukcja przestojów

Minimalizacja czasu, w którym wskutek niedziałających systemów przedsiębiorstwo nie zarabia.

2. SLA bliskie 100%

Wysoka dostępność jest istotną cechą infrastruktur chmurowych i przyjmuje się, że jest wymagana dla systemów IT o standardach SLA 5, 6 lub nawet 9 „dziewiątek”2.

3. Gwarancja ciągłości usług

Wynikająca z wcześniejszych punktów wysoka dostępność przekłada się na możliwość świadczenia usług i produktów dla klientów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. Wydajność na wysokim poziomie

Wraz z dostępnością przedsiębiorstwo zyskuje wysoką wydajność, bo „zacięcia” się infrastruktury, aplikacji i systemów w rozwiązaniach wysokiej dostępności są niedopuszczalne.

5. Bezpieczne dane

Wysoki standard oferty operatorów to także podwyższone bezpieczeństwo danych – pomieszczenia chronione są w sposób zgodny z najbardziej rygorystycznymi normami, za pomocą najnowszych środków technicznych przed dostępem osób niepowołanych, a systemy zabezpieczone są w sposób kompleksowy od strony cyberbezpieczeństwa. Infrastruktura o wysokiej dostępności oznacza brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie jej elementy, takie jak router, firewall, load balancer, czy nawet systemy monitorowania są w pełni redundantne na poziomie sieci i aplikacji, gwarantując najlepszą możliwą dostępność. W  architekturze wysokiej dostępności oferowane są między innymi certyfikowane usługi oraz wysoce skalowalna infrastruktura. Ruch sieciowy jest stale nadzorowany, a wszystkie komponenty systemu połączone są z narzędziami monitorującymi. Dodatkowo, cała infrastruktura sieciowa posiada kilka poziomów ochrony, takich jak: Demilitarized Zone (DMZ), Storage Network i Internal Network, które są od siebie odseparowane i chronione są przez zapory.

Dla kogo wysoka dostępność?

W jakich obszarach biznesowych zastosowanie rozwiązań wysokiej dostępności w chmurze jest koniecznością? W pierwszej kolejności wszędzie tam, gdzie wymagane jest zarządzanie aplikacjami o krytycznym znaczeniu, czyli w usługach związanych z zapewnieniem dostępu do energii i mediów, telekomunikacji, bankowości czy służby zdrowia. Ze względu na potencjalne skutki istotne jest także zapewnienie dostępności systemów IT, których brak działania spowoduje straty finansowe przedsiębiorstw. Dotyczy to w m.in. witryn handlu internetowego oraz innych systemów przeznaczonych dla klientów, a także wszystkich systemów, bez których nie da się prowadzić biznesu na dużą skalę.

Dzięki wirtualizacji infrastruktury i gwarancji zapewnianej przez HA przestoje są redukowane do pojedynczych minut w ciągu całego roku. Dzieje się tak, ponieważ awarie pojedynczego elementu nie wpływają na funkcjonowanie całej infrastruktury: jeśli węzeł wirtualny ma przestój, maszyny wirtualne będą migrować do innych węzłów, zapewniając bez zakłóceń ciągłość działania.

Przykładem usługi wysokiej dostępności może być Wirtualne Centrum Danych – rozwiązanie w modelu Infrastructure as a Service (IaaS) zapewniane przez T‑Mobile. Usługa polega na dostępie do puli zasobów mocy obliczeniowej i pamięci masowej, które przedsiębiorstwa wykorzystać mogą na potrzeby własnych systemów. Wygodne zarządzanie zasobami zapewnia Portal Samoobsługowy, z pomocą którego można tworzyć pojedyncze serwery wirtualne, instalować systemy i aplikacje oraz zarządzać nimi z dowolnego miejsca na świecie. Co więcej, od kwietnia 2020 roku, operator zapewnia również tę usługę w modelu Private Cloud, czyli na dedykowanych dla klienta i z nikim niewspółdzielonych serwerach. Dzięki temu modelowi usługi, możliwe jest połączenie zalet wirtualizacji z wyłącznością użytkowania sprzętu.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze korzyści wynikające z wysokiej dostępności:

 • Wysoka dostępność obejmuje m.in. odporność na awarie, brak przestojów systemu, gwarancję realizacji usługi dostarczanej klientom oraz bezpieczeństwo danych
 • Najważniejsze korzyści wynikające z HA to redukcja przestojów, SLA bliskie 100%, gwarancja ciągłości usług, wydajność na wysokim poziomie oraz bezpieczeństwo danych
 • Wysoka dostępność wymagana jest wszędzie tam, gdzie ma miejsce zarządzanie aplikacjami o krytycznym znaczeniu, czyli w usługach związanych z zapewnieniem dostępu do energii i mediów, telekomunikacji, bankowości czy służby zdrowia. Ze względu na potencjalne skutki istotne jest także zapewnienie dostępności systemów IT, których brak działania spowoduje straty finansowe przedsiębiorstw
 • Usługą wysokiej dostępności jest Wirtualne Centrum Danych zapewniane przez T‑Mobile. Polega ona na dostępie do puli zasobów mocy obliczeniowej i pamięci masowej, które przedsiębiorstwa mogą wykorzystać na potrzeby własnych systemów. Wygodne zarządzanie zasobami zapewnia Portal Samoobsługowy. Od kwietnia 2020 operator zapewnia również tę usługę w modelu Private Cloud, czyli na dedykowanych dla klienta i z nikim niewspółdzielonych serwerach. Pozwala to na połączenie zalet wirtualizacji z wyłącznością użytkowania sprzętu

1 Global Hyper-Converged Infrastructure Market, by Component, by Organization Size, by Application, by End User, by Region, Industry Analysis and Forecast, 2019 – 2025
2 https://www.researchandmarkets.com/reports/5006130/global-hyper-converged-infrastructure-market-by 5 „dziewiątek” (99.999% dostępności ) oznacza niedostępność systemu przez 5.26 minuty w roku, dziewięć dziewiątek (99.9999999% dostępności) to zaledwie 31.56 milisekund niedostępności systemu w całym roku.

Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 16.11.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail