3-6 minut

Zapewnienie ciągłości działania aplikacji moBiLET dzięki wdrożeniu rozwiązania MetroCluster

Każda minuta przestoju w działaniu firmy to niepowetowane szkody związane z utratą przychodów, niezadowoleniem klientów i stratami wizerunkowymi. Według informacji opublikowanych przez IDC średni godzinny koszt awarii infrastruktury informatycznej dla firm dużej wielkości, z listy Fortune 1000, wynosił około 100 tys. USD na godzinę przestoju1. Właśnie z tego powodu przedsiębiorstwa szukają niezawodnych rozwiązań sprzętowych, pozwalających zwiększyć dostępność ich infrastruktury i zapewnić aplikacjom biznesowym nieprzerwane działanie. Dostarczane przez T-Mobile rozwiązanie MetroCluster polega na udostępnieniu replikowanej dwukierunkowo przestrzeni dyskowej dla danych z dwóch ośrodków data center jednocześnie. Gwarantuje ono wysoką dostępność. Pozwala na przesyłanie zasobów równolegle, dokładnie w tym samym momencie, do dwóch odrębnych fizycznych macierzy znajdujących się każda w innym centrum danych, umiejscowionym w innej lokalizacji. Przykładem zastosowania tej technologii w Polsce jest jej wdrożenie w firmie Mobile Traffic Data, dostarczającej m.in. aplikację moBiLET ułatwiającą korzystanie z komunikacji miejskiej, podróżowanie samochodem oraz koleją.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
  1. CZYM JEST METROCLUSTER?
  2. KTO KORZYSTA Z TEGO ROZWIĄZANIA?
  3. JAKIE SĄ ZALETY METROCLUSTER?
  4. KTO W POLSCE OFERUJE TO ROZWIĄZANIE?
  5. JAKIE KORZYŚCI ZAPEWNIŁO WDROŻENIE METROCLUSTER W MOBILE TRAFFIC DATA, DOSTAWCY APLIKACJI MOBILET?

Zastosowanie replikacji centrów danych i korzyści dla przedsiębiorstw

MetroCluster2 zapewnia dostępność danych w odseparowanych geograficznie Data Center i ciągłość działania aplikacjom o krytycznym znaczeniu. Rozwiązanie to wykorzystywane jest przez tysiące przedsiębiorstw na całym świecie umożliwiając nieprzerwane działanie kluczowego dla firm oprogramowania zarówno w centrum danych, jak i poza nim. Do najistotniejszych branż korzystających z rozwiązań MetroCluster należą firmy świadczące usługi tworzenia i udostępniania oprogramowania komputerowego (25%) oraz technologii i usług informatycznych (13%). Na kolejnych miejscach wśród najistotniejszych sektorów korzystających z MetroCluster znajdują się instytucje z branży bankowej oraz rządowe3.

Do najważniejszych korzyści wiążących się z zastosowaniem MetroCluster należy niezwykle wysoki poziom ochrony przed awariami oraz niedostępnością jednego z Centrów Danych. Warto podkreślić, że w rozwiązaniu tym replikacja działa na poziomie sprzętowym. Dzięki temu eliminowana jest konieczność planowanych przestojów związanych z konserwacją, gdyż w przypadku zaistnienia konieczności przerw w działaniu jednego z centrów, całość działań przejmowana jest przez drugą lokalizację. Wszelkie niezbędne aktualizacje macierzy i oprogramowania nie mają wpływu na dostępność danych w aplikacjach użytkowników. Replikacja jest też niezależna od aplikacji, czy systemu operacyjnego hosta.

Instalacje MetroCluster wymagają w pełni nadmiarowej konfiguracji z identycznym sprzętem obecnym w każdej lokalizacji. MetroCluster łączy klastry oparte na macierzach z replikacją synchroniczną zapewniając ciągłą dostępność, natychmiastowo duplikując wszystkie dane o znaczeniu krytycznym.

Wdrożenie MetroCluster w moBiLET

Jako pierwszy z dostawców w Polsce, MetroCluster zaczął oferować operator telekomunikacyjny T‑Mobile. Rozwiązanie wdrożone4 zostało w firmie Mobile Traffic Data. Firma ta jest twórcą innowacyjnych technologii informatycznych (EXEK, moBiLET) wdrażanych przez samorządy, spółki samorządowe i publiczne oraz przedsiębiorstwa.

Mobile Traffic Data jest jednym z liderów branży płatności za pomocą urządzeń mobilnych. Dostarczana przez firmę aplikacja moBiLET ułatwia korzystanie z komunikacji miejskiej, podróżowanie samochodem oraz koleją i dostępna jest w ponad 100 polskich miastach5.

Zakup biletów komunikacji miejskiej, na połączenie dalekobieżne oraz szybkie i wygodne opłaty za parking, realizowane z poziomu smartfona, możliwe są dzięki rozwiązaniom programowym wymagającym stałego dostępu do sieci i niezawodnej wymiany informacji. Każda sekunda utraty ciągłości dostępu do danych przez system Mobile Traffic Data oznaczałaby znaczące straty w przychodach firmy i wywołałaby niezadowolenie klientów, dla których najważniejszym czynnikami decydującymi o wyborze rozwiązania jest pewność, że w każdym momencie błyskawicznie dokonają zakupu. Niezawodny dostęp do danych przez całą dobę jest w przypadku aplikacji moBiLET absolutnym priorytetem. Zastosowanie dostarczonego przez T‑Mobile rozwiązania MetroCluster pozwoliło znacząco obniżyć ryzyko możliwych przestojów w działaniu aplikacji.

Dwa rodzaje konfiguracji: Active-Active oraz Active-Standby

Do oceny skuteczności zabezpieczenia ciągłości działania wykorzystywane są dwa parametry: maksymalna tolerancja utraty danych przez organizację – RPO (Recovery Point Objective) oraz maksymalny akceptowalny czas wymagany do przywrócenia procesu biznesowego, czyli RTO (Recovery Time Objective). W odróżnieniu od standardowych rozwiązań służących do replikacji danych MetroCluster ma za zadanie odwzorować jednolitą, logiczną macierz dyskową w dwóch leżących w różnych lokalizacjach Centrach Danych. Przynosi to istotną poprawę wartości wspomnianych parametrów.

T-Mobile świadczy usługę MetroCluster w wersji Active-Active oraz Active-Standby. W przypadku wersji Active-Standby i awarii jednego z ośrodków Data Center, parametr RPO osiąga najlepszą możliwą wartość czyli 0, natomiast RTO jest bliski zeru. Wówczas, jeden z ośrodków pełni rolę wiodącą i jest replikowany do drugiej lokalizacji. W opcji Active-Active obydwa Data Center są sobie równorzędne i żaden z nich nie pełni roli wiodącej. Awaria macierzy w jednym z Centrów Danych powinna pozostać dla użytkowników niezauważalna. W tej konfiguracji przyjmuje się, że obydwa parametry tzn. RPO i RTO wynoszą zero.

Każda z opisanych alternatyw posiada swoje zalety i wady. W przypadku opcji Active-Standby część zasobów nie jest w normalnej pracy wykorzystywana. Inaczej dzieje się w wersji Active-Active. W tej wersji obydwa Centra Danych są jednakowo obciążone, co pozwala lepiej wykorzystywać posiadane zasoby w przypadku pracy bezawaryjnej. Ważne jest, aby w każdym z wdrożeń właściwie zwymiarować infrastrukturę w obu ośrodkach, w czym pomocny będzie dostawca rozwiązania T‑Mobile, zapewniający specjalistów.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące rozwiązań MetroCluster:

  • MetroCluster zapewnia ciągłość działania w odseparowanych geograficznie Data Center i pewność funkcjonowania aplikacjom o krytycznym znaczeniu. Rozwiązanie umożliwia nieprzerwaną pracę kluczowego dla firm oprogramowania zarówno w centrum danych, jak i poza nim
  • Do najważniejszych korzyści z zastosowania MetroCluster należy niezwykle wysoki poziom ochrony przed awariami oraz niedostępnością jednego z Centrów Danych. W rozwiązaniu tym działa replikacja na poziomie sprzętowym
  • MetroCluster łączy klastry oparte na macierzach z replikacją synchroniczną. Instalacje MetroCluster wymagają w pełni nadmiarowej konfiguracji z identycznym sprzętem w każdej lokalizacji
  • Jako pierwszy z dostawców w Polsce, MetroCluster zaczął oferować operator telekomunikacyjny T‑Mobile. Rozwiązanie wdrożone6 zostało w firmie Mobile Traffic Data. Firma ta jest twórcą innowacyjnych technologii informatycznych (EXEK, moBiLET) wdrażanych przez samorządy, spółki samorządowe i publiczne oraz przedsiębiorstwa
  • T-Mobile świadczy MetroCluster w wersji Active-Active oraz Active-Standby. W przypadku wersji Active-Standby jeden z ośrodków pełni rolę wiodącą i jest replikowany do drugiej lokalizacji. W opcji Active-Active obydwa Data Center są sobie równorzędne i żaden z nich nie pełni roli wiodącej

1https://www.devopsdigest.com/idc-survey-appdynamics-devops-application-performance

2https://www.netapp.com/fr/media/13482-tr4375.pdf

3https://enlyft.com/tech/products/netapp-metrocluster

4https://firma.t-mobile.pl/dla-mediow/aktualnosci/informacja-prasowa/2022/01/wprowadzamy-unikalna-w-skali-rynku-usluge-metrocluster.html

5http://www.mobilet.pl/

6https://firma.t-mobile.pl/dla-mediow/aktualnosci/informacja-prasowa/2022/01/wprowadzamy-unikalna-w-skali-rynku-usluge-metrocluster.html

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu

Data publikacji: 25.03.2022

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail