5-8 minut

Wysoka niezawodność działania firmy dzięki Disaster Recovery as a Service

Usługa DRaaS umożliwia zabezpieczenie infrastruktury przedsiębiorstwa w modelu chmurowym. Wraz z ograniczeniem kosztów zapewniana jest ochrona infrastruktury oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i funkcjonalności systemów IT. Jest to rozwiązanie gwarantujące rzeczywisty powrót firmy do działania w przypadku awarii. Usługa przeznaczona jest dla firm, które nie mogą pozwolić sobie na dłuższe przerwy w dostępności serwerów dla swoich pracowników i klientów. Rozwiązanie okazuje się optymalne kosztowo także wówczas, gdy infrastruktura zbudowana jest na sprzęcie starszym niż 3 lata, a firma nie ma środków na modernizację lub nie może podjąć decyzji o migracji do modelu IaaS.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
  1. CZYM SĄ I W JAKI SPOSÓB DZIAŁAJĄ ROZWIĄZANIA DISASTER RECOVERY AS A SERVICE?
  2. JAKIE KORZYŚCI ODNOSZĄ FIRMY KORZYSTAJĄCE Z TEJ USŁUGI?
  3. W JAKI SPOSÓB DRAAS POPRAWIA WSKAŹNIK RECOVERY POINT OBJECTIVE?
  4. JAKIE CECHY POSIADA USŁUGA DRAAS ŚWIADCZONA PRZEZ T-MOBILE?

Rozwiązania Disaster Recovery as a Service zyskują coraz bardziej na popularności. Według raportu przygotowanego przez brytyjskich analityków Technavio[i] rynek DRaaS w latach 2021-2024 ma zwiększyć się o 40,97 mld USD  osiągając średni roczny  wzrost CAGR na poziomie około 45%.

Przyczyny coraz większej popularności Disaster Recovery as a Service

Globalna pandemia w latach 2020 i 2021 zwróciła uwagę na zalety DRaaS. Pokazała, że metoda ta jest bardziej skuteczna od tradycyjnych sposobów przywracania działania firmy po awarii. Przedsiębiorstwa, które polegały na ręcznych procesach tworzenia kopii zapasowych składowanych na urządzeniach pamięci masowej w sieciach wewnętrznych, zdały sobie sprawę, że tego rodzaju rozwiązania są zawodne, a przywrócenie systemów do działania zajmuje zbyt wiele czasu. Wraz ze wzrostem znaczenia pracy zdalnej poleganie na kopiach zapasowych składowanych w biurach, które w wyniku awarii mogą zostać odcięte od sieci jest pozbawione uzasadnienia. Obecnie, znaczna część pracowników łączy się z firmowymi sieciami poprzez VPN i zdalnie uzyskuje dostęp do firmowych systemów. W sytuacji, kiedy siedziba firmy zostaje odcięta np. od energii elektrycznej, konieczność korzystania z serwerów znajdujących się w biurze stanowi niepotrzebną niedogodność. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z serwerów zlokalizowanych w chmurze.

Podobnie wygląda kwestia wdrażanie własnego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych. Zgodnie z regułą 3-2-1 należy tworzyć trzy kopie danych na co najmniej 2 różnych urządzeniach lub mediach służących do ich przechowywania, przy czym jedną z kopii trzeba przechowywać poza biurem firmy. Zasada ta wymaga zatem nie tylko co najmniej jednej dodatkowej fizycznej lokalizacji, w której można replikować wszystkie krytyczne dane biznesowe i infrastrukturę, ale również wymaga posiadania kopii zapasowej przechowywanej w innej lokalizacji.

Tradycyjny plan odzyskania ciągłości działania firmy po awarii wymaga ścisłego przestrzegania zasad określających, co należy zrobić w przypadku sytuacji awaryjnej i szczegółowej realizacji tego planu przez dział IT. Konieczne jest przy tym posiadanie przez firmę przeszkolonego personelu, który będzie wiedział, co robić w sytuacji kryzysowej.

Eksperci od disaster recovery powtarzają tę zasadę jak mantrę: „testuj systematyczne swoje kopie zapasowe i plany ratunkowe”. Nawet wdrażając najlepsze procedury tworzenia kopii zapasowych nie można być w stu procentach pewnym, czy kopie zapasowe będą działać bezbłędnie, jeżeli odzyskiwanie danych nie jest na bieżąco testowane. W rzeczywistości wiele firm nie jest w stanie w sposób systematyczny testować procedury odzyskiwania danych po awarii. Systemy są obecnie dość często aktualizowane. Dokładna weryfikacja zmian w nowych wersjach, w tym także przetestowanie poprawności funkcjonowania odzyskiwania danych z backupu wymaga uwagi ze strony IT, czasu i zasobów. Tymczasem sprawdzenie, czy kopie zapasowe działają poprawnie i można je łatwo odzyskać dość często otrzymuje niski priorytet. Weryfikacja poprawności backupu następuje wtedy w sytuacji kryzysowej, a niepowodzenie odtworzenia danych oznacza istotne problemy dla przedsiębiorstwa.

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z DRaaS i korzysta z tego rozwiązania. Usługa DRaaS dostarczana jest przez firmy zapewniające wyspecjalizowany personel, dysponujące właściwym poziomem kompetencji. W usłudze DRaaS dane są zapisywane w chmurze, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem połączenia internetowego. Dostawca DRaaS przejmuje także odpowiedzialność za utrzymywanie kopii zapasowych danych, poprawność funkcji cyklicznego tworzenia oraz odzyskiwania danych.

Koncepcja usługi DRaaS

W przypadku awarii usługa DRaaS umożliwia płynne uruchomienie systemów przedsiębiorstwa na serwerach zapasowych, znajdujących się w zdalnej lokalizacji. Disaster Recovery Plan (DRP) jest umową między dostawcą usługi a klientem, określającą harmonogram odzyskiwania danych po awarii. DRP uściśla na jakich zasadach następuje odtworzenie pełnego środowiska pracy kluczowych systemów przedsiębiorstwa i jakie wartości czasowe gwarantowane są przez dostawcę usługi.

Drugim istotnym wskaźnikiem jest RPO (Recovery Point Objective), który określa dopuszczalną wartość utraconych danych i maksymalny akceptowalny czas pomiędzy wystąpieniem awarii, a odtworzeniem danych. W DRaaS dąży się do minimalizacji wartości wskaźnika Recovery Point Objective. Dzięki przesyłaniu danych do chmury i replikacji danych w czasie rzeczywistym wskaźnik ten może być bliski zeru.

Trendy związane z wykorzystaniem usług chmurowych

Oparty na chmurze charakter wielu usług staje się coraz bardziej popularny, bo przynosi firmom realne korzyści. Od 2020 roku, kiedy przedsiębiorstwa zmuszone zostały do przechodzenia na pracę zdalną, pozycja usług w chmurze wyraźnie wzrosła.

Obecność danych i systemów w chmurze oznacza, że ​​pracownicy i klienci mogą mieć stały dostęp do usług i dzięki temu korzystać z nich z dowolnego miejsca na świecie. W przypadku poważnej awarii lokalizacji podstawowej firma jest w stanie przenieść wszystkie działania operacyjne do centrum zapasowego. DRaaS przenosi do chmury funkcje wcześniej ograniczone wyłącznie do sieci lokalnych, takie jak tworzenie kopii zapasowych. Oznacza to, że także kopie zapasowe dostępne są z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

Potęga chmury umożliwia dostawcom DRaaS ciągłą poprawę czasu odzyskiwania danych. Patrząc w przyszłość, oparty na chmurze charakter DRaaS oznacza również, że mogą one zapewnić więcej niż tylko funkcję przechowywania kopii zapasowych i replikację usług. Dostawcy DRaaS zaczynają stosować ciągłą ochronę danych i ciągłe monitorowanie danych. Naruszenia bezpieczeństwa lub przestoje wykrywane są automatycznie, a w niektórych przypadkach procesy przełączania awaryjnego mogą być również automatycznie inicjowane. Eliminuje to potrzebę zaangażowania człowieka w ten proces, co skraca czas przestoju firmy minimalizując przestoje.

DRaaS w Polsce

W naszym kraju rozwiązanie Disaster Recovery as a Service świadczy T-Mobile i oferowane jest ono dla wszystkich środowisk opartych na oprogramowaniu wirtualizacyjnym VMware vSphere. W ramach usługi dostępne są trzy standardowe polityki DRP (Basic Protect, Intermediate Protect i Advanced Protect). Różnią się one liczbą przechowywanych replikacji systemów klienta, okresem replikacji (retencji) oraz wskaźnikiem dopuszczalnego czasu niedostępności RPO. Serwery wirtualne oparte na technologii VMware vSphere zarządzane są poprzez panel VMware, tzn. VMware vCloud Director. Istnieje również możliwość dopasowania DRP do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Klient zyskuje w ramach usługi możliwość przechowywania i odtwarzania backupu systemów i kopii zapasowych danych (w jednej lokalizacji lub z opcją replikacji do kolejnej, oddzielonej geograficznie lokalizacji). Ma także możliwość rozszerzenia palety usług o dodatkowe, typu IaaS (Serwer Dedykowany, WCD, Private Cloud oraz Kolokacja własnych zasobów w DC T-Mobile). Ważną możliwością jest zabezpieczenie danych przez usługi z rodziny bezpieczeństwa IT. Klient uzyskuje także dostęp do wsparcia w uruchomieniu zapasowego środowiska w przypadku awarii podstawowego Centrum Przetwarzania Danych.

Niewątpliwą silną stroną oferowanego przez T-Mobile rozwiązania jest możliwość skorzystania z rozległej sieci światłowodowej o długości blisko 25 tys. km z ponad 17 tys. punktów dostępowych, co umożliwia zestawienia łączy między centrum danych T-Mobile, a niemal dowolną lokalizacją w kraju.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące rozwiązań Disaster Recovery as a Service:

  • Disaster Recovery as a Service umożliwia zabezpieczenie infrastruktury przedsiębiorstwa w modelu chmurowym
  • Dostawca usług DRaaS – operator telekomunikacyjny – przejmuje odpowiedzialność za utrzymywanie kopii zapasowych danych, poprawność funkcji cyklicznego tworzenia oraz odzyskiwania danych
  • DRaaS przenosi do chmury funkcje wcześniej ograniczone wyłącznie do sieci lokalnych, takie jak tworzenie kopii zapasowych. Oznacza to, że są one dostępne z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie
  • DRaaS umożliwia płynne uruchomienie systemów przedsiębiorstwa na serwerach zapasowych, znajdujących się w zdalnej lokalizacji. Disaster Recovery Plan (DRP) jest umową między dostawcą usługi a klientem, określającą harmonogram odzyskiwania danych po awarii. RPO (Recovery Point Objective) określa z kolei dopuszczalną wartość utraconych danych i maksymalny akceptowalny czas pomiędzy wystąpieniem awarii, a odtworzeniem danych. W DRaaS dąży się do minimalizacji wartości wskaźnika Recovery Point Objective
  • W Polsce rozwiązanie Disaster Recovery as a Service świadczy T-Mobile i oferowane jest ono dla wszystkich środowisk opartych na oprogramowaniu wirtualizacyjnym VMware vSphere

[i] https://techblog.comsoc.org/2021/08/17/technavio-disaster-recovery-as-a-service-market-cagr-44-65/

Disaster Recovery as a Service

Ten artykuł dotyczy produktu

Disaster Recovery as a Service

Przejdź do produktu

Data publikacji: 29.04.2022

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail